1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: 2019_M_IMI_Smirnov_O_G.doc
Розширення: doc
Розмір: 334кб.
Дата: 18.03.2023
скачати
Пов'язані файли:
+Головна книга10.doc
1552627.docx
5.Гострий пієлонефрит17-18.doc
ІДЗ 4 Дерево рішень.pptx
історія зародження футболу курсова.docx
Питання КР 1 МК 075 практ модуль 2021.docx
Курс_ТПР_3.docx
628846.docx
Лаб1_Білецький.Д.О_442.docx
Чорновий рахунок (_ 66) (62).pdfМіністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет інфокомунікацій

(повна назва)
Кафедра інформаційно-мережної інженерії

(повна назва)

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА

Пояснювальна записка
рівень вищої освітидругий (магістерський)

Порівняльний аналіз систем супутникової навігації

(тема)

Виконав: студент 2 курсу, групи ІМІм-18-1

Смірнов О.Г.

(прізвище, ініціали)

Спеціальність172Телекомунікації та

радіотехніка

(код і повна назва спеціальності)

Тип програмиосвітньо-професійна

(освітньо-професійна або освітньої-наукова)

Освітня програмаінформаційно-мережна

інженерія

(повна назва освітньої програми)

Керівник доц., к.т.н. Кривенко С.А.

(посада, прізвище, ініціали)


Д
Безрук В.М.
опускається до захисту

Зав. кафедри ___________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

2019 р.

Не містить відомостей, заборонених до відкритого публікування

Смірнов О.Г

Студент _____________
К
Кривенко С. А.
ерівник______________
Харківський національний університет радіоелектроніки


Інфокомунікацій

Факультет

К
Інформаційно – мережна інженерія
афедра

Рівень вищої освіти___________ другий (магістерський)
С
172 "Телекомунікації та радіотехніка"
пеціальність______________________________________________________

(
освітньо – професійна
код і повна назва)

Тип програми

(
Інформаційно – мережна інженерія
освітньо – професійна або освітньо – наукова)

Освітня програма

(повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ______________

(підпис)

«_____»________________ 2019 р.

ЗАВДАННЯ

НА АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ

с
Смірнову Олександру Глібовичу
тудентові

(прізвище, ім’я, по батькові)


Порівняльній аналіз систем супутникової


1
навігації
. Тема роботи


1609 Ст 559 Стз

19 559 Стз

10 559 Стз

31 559 Стз


затверджена наказом по університету від ____ _____________20__ р. №

2. Термін подання студентом роботи до екзаменаційної комісії ____ __________ 2019 р.

3. Вихідні дані до роботи Global positioning systems, Quasi-Zenith Satellite System, BaiDou, ГЛОНАСС, Galileo, PNT.

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі

Вступ

1. Постанова задач у загальному вигляді

2. Аналіз досягнень в галузі супутникової навігації

3. Модель аналізу характеристик позиціонування, навігація, візначення часу

4. Результати моделювання систем

Висновок

5. Перелік графічного матеріалу із зазначенням креслеників, схем, плакатів,

комп’ютерних ілюстрацій (слайдів)

Слайди у форматі PowerPoint(мета дослідження, порівняння методологій розробки

веб – проекту, архітектура інструментів автоконфігурації, висновки, тощо)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАННазва eтапів роботи

Терміни

виконання етапів

роботи


Примітка

1

Ознайомлення із завданням. Уточнення ТЗ.

31.10.19
2

Підбір літератури за темою роботи.

17.1120.11.19
3

Виконання розділу 1

21.11 – 23.11.19
4

Виконання розділу 2

24.11 – 26.11.19
5

Виконання розділу 3

27.06 – 28.11.19
6

Виконання розділу 4

28.11 – 01.12.19
7

Оформлення презентаційного матеріалу,

01.1206.12.19підготовка до захисту у ДЕКДата видачі завдання 31 жовтня 2019 р.
Студент ___________________________________


доц. к.т.н. Кривенко С.А.
(підпис)

Kepiвник роботи __________________________ ____________________________

(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної магістерської атестаційної роботи містить: 44 стор., 2 табл., 9 джерела.

Мета роботи проаналізувати існуючі системи супутникової навігації, новітні розробки та досягнення в цій галузі

В результаті роботи ми ознайомилися з основними досягненнями та промоделювали основні характеристики систем.

Метод дослідження – теоретично-експериментальний.
THE ABSTRACT

Explanatory note of Master graduation qualification paper contains 44 pages, 2 tables, 9 references.

The working objective of the work is to analyze the existing satellite navigation systems, innovations and achievements in this field.

As a result of the work, we will acquaint ourselves with the main achievements and model the main characteristics of the systems.

The method of research - theoretical - experimental.

ЗМІСТ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас