1   2   3   4   5
Ім'я файлу: ОВВО КР.doc
Розширення: doc
Розмір: 1884кб.
Дата: 16.03.2021
скачати
, (1.9)
де 2 — кількість вантажних операцій, які виконуються з кожною тонною вантажу при складському варіанті робіт;

Пе — експлуатаційна продуктивність машини, що дорівнює
, (1.10)
де Qзм — змінна норма виробітку вантажно-розвантажувальної машини, т/змін;

7 — розрахункова тривалість зміни, год;

Ко — коефіцієнт, який ураховує використання машини протягом зміни, приймаємо від 0,70 до 0,80.

Результати встановлення потрібної кількості вантажно-розвантажувальних машин та норм часу на виконання вантажних операцій з вагонами наведені у таблиці 1.5.
Таблиця 1.5 — Засоби механізації та норми часу на виконання вантажних робіт


Номер складу

Найменування вантажу

Кількість вагонів, які проходять вантажні операціі за добу

Вивантажен ня (В)/Навантажен ня (Н)

Кількість подач Кпод

Середня кількість вагонів у подачі

Тип BPM a6o пристрою

Кількість BPM або вантажний фронт, ваг

Норма часу на навантаження (розвантаження) 4-вісного вагона

год

хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Цукор

39

В+Н

5

8

ЕП-103

12

0,65

39

Тарно-штучні вантажі

В+Н

0,88

53

Цегла силікатна

В

КК-6

3

0,36

22

2

Вантажі в контейнерах

56

В+Н

2

28

КК-6

9

0,36

22

3

Щебінь

28

В

1

28

ПК

21


0,32

19

Гравій

0,96

58

Пісок

0,96

58

Вугілля

7

0,96

58

4

Цемент

4

В

1

4

ЕП-104

4

0,65

39

Гіпс будівельний

0,65

391.4 Визначення потрібної кількості товарно-багажних ваг

Потрібна кількість товарно-багажних ваг для кожного критого складу визначена як
(1.11)
де ρ — частка вантажообігу, яка потребує переваження, приймаємо від 0,20 до 0,40;

Птв — продуктивність ваг, т/доб, яка дорівнює
(1.12)
де TПР — тривалість перерв у роботі ваг (перевірка ваг, передавання складу при зміні черг та ін.), приймаємо від 1,0 до 4,0 год;

tВАЖ — тривалість однієї операції важення з урахуванням часу на переміщення, укладання, знімання з ваг та складування вантажу, приймаємо від 0,10 до 0,30 год;

РВ — найбільше навантаження рухомих ваг, РВ — 1,0; 2,0; 3,0 т, постійних (врізних) — 5,0 т;

η — коефіцієнт використання навантаження ваг при зважуванні, приймаемо від 0,40 до 0,80.

Результати розрахунків з визначення потрібної кількості NТВ наведено в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 — Відомості про потрібну кількість товарно-багажних ваг


Номер складу

Тип складу

Вантаж, який потребує завантаження у складі

∑Qдск, т/доба

ρ

ТПР, год

TВАЖ, год

РВ, т

η

ПТВ, т/доба

NТВ, шт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

АС

Цукор, тарно-штучні вантажі, цегла силікатна

1267

0,2

2

0,1

2

0,4

176,0

2

4

КС

Цемент, гіпс будівельний

274

0,3

3

0,2

3

0,5

157,5

1


1.5 Визначення потрібної кількості автомобілів та причепів при здійсненні централізованого завезення i вивезення вантажів

Потрібна кількість автомобілів без причепів при здійсненні централізованого вивезення i завезення вантажів автомобілями залізниці визначена як
(1.13)
де δ – частка вантажопотоку, який перевозиться автомобілями без причепів, приймаємо від 0,50 до 0,70;

Оа – обіг автомобіля, год.;

2 – максимальна кількість вантажних операцій, які виконують з автомобілем за один обіг;

βа– коефіцієнт використання автомобіля за пробігом (відношення часу руху автомобіля з вантажем до загального часу).

Потрібна кількість автомобілів з причепами при здійсненні централізованого вивозу і завозу вантажів визначена як

(1.14)
де Оап – обіг автомобіля з причепом, год.;

gп – вантажопідйомність причепа, т.

Автомобілі у місті працюють за різними схемами. Більша частина з них має дві вантажні операції (навантаження та розвантаження). Автомобілі при перевезенні дрібних відправок, контейнерів та інших вантажів курсують за схемою “трикутника” (рисунок 1.1).Рисунок 1.1 – Схема курсування автомобілів за “трикутником”

Сипучі та лісні вантажі, а також борошно, крупи, цукор і папір розвозять за маятниковою схемою (рисунок 1.2).Рисунок 1.2 – Маршрут курсування автомобілів за маятниковою схемою
З урахуванням вказаних схем роботи автотранспорту середня тривалість обігу автомобіля для кожної з них відповідно буде
Оа' (1.15)

Оа'' (1.16)

Обіг автомобіля з причепом, год., дорівнює
Оап' (1.17)
а обіг автомобіля з причепом для сипучих вантажів –

Оап'' (1.18)
де – час на навантаження автомобіля (причепа) на станції, год.;

– час на вивантаження автомобіля (причепа) на станції, год.;

– час на вивантаження автомобіля (причепа) у одержувача, год.;

– тривалість навантаження автомобіля (причепа) у відправника, год.;

– середня тривалість чекання автомобілем вантажних операцій на станції, приймаємо від 0,10 до 0,20 год.;

t1 – тривалість руху автомобіля від станції до одержувача, год.;

t2 – те ж від одержувача до відправника, год.;

t3 – те ж від відправника до станції, год.;

– тривалість зважування автомобіля (причепа), приймаємо від 0,05 до 0,08 год. та приймається тільки для сипучих вантажів.

Розрахунки по визначенню обігу автомобілів наведено в таблиці 1.7, а по встановленню потрібної кількості автомобілів – в таблиці 1.8.

Таблиця 1.7 – Визначення обігу автомобілів
скла-

ду

Найменування вантажу

,

год

tзв,

год

t1, год

tво, год

t2,

год

tнв,

год

t3,

год

, год

, год

Оа, год

Оап, год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Цукор (пісок, рафінад)

0,35

 

0,45

0,35

 

 

0,45

0,2

 

1,8

 

1

Тарно-штучні вантажі

0,35

 

0,6

0,35

0,3

0,35

0,4

0,15

0,35

2,85

3,2

1

Цегла силікатна

0,35

 

0,6

0,35

 

 

0,4

0,15

 

1,85

 

2

Вантажі в універсальних 3-тонних контейнерах

0,1

 

0,3

1

0,2

1

0,5

0,2

0,1

3,4

 

3

Щебінь, гравій, пісок

0,15

0,05

0,5

0,15

 

 

0,5

0,1

 

1,45

1,8

3

Вугілля (антрацит, кам’яне)

0,15

0,05

0,5

0,15

 

 

0,5

0,1

 

1,45

1,8

4

Цемент будь-який, гіпс будівельний

0,25

 

0,3

0,25

 

 

0,3

0,18

 

1,28

1,78

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас