1   2   3   4   5
Ім'я файлу: ОВВО КР.doc
Розширення: doc
Розмір: 1884кб.
Дата: 16.03.2021
скачати


Зміст
Вступ 7

1 Організація виконання вантажних операцій на місцях загального

користування 8

    1. Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків вантажного району

станції Ован 8

    1. Розрахунок потрібних складських площ (за питомим

навантаженням) та визначення габаритних розмірів складів 11

    1. Вибір типів вантажно-розвантажувальних машин, розрахунок їх

потрібної кількості для кожного складу та встановлення норм

часу на вантажні операції залежно від способу їх виконання 15

1.4 Визначення потрібної кількості товарно-багажних ваг 17

1.5 Визначення потрібної кількості автомобілів та причепів при

здійсненні централізованого завезення і вивезення вантажів 18

1.6 Розроблення схеми компонування споруд вантажного району 21

2 Організація вантажної роботи на місцях незагального

користування (розрахунок параметрів зернових елеваторів) 23

2.1 Основні розрахункові положення 23

2.2 Розрахунок обладнання при вантаженні зерна з автотранспорту 25

2.3 Навантаження і розвантаження залізничних вагонів 27

2.4 Визначення необхідної кількості транспортного устаткування

(норій) 29

2.5 Визначення місткості та кількості споруд (силосів) для

зберігання вантажу 30

Висновки 35

Список літератури 36


Додаток А. Вибір раціональних типів вагонів для перевезення

вантажів 38

Додаток Б. Середня розрахункова маса вантажу Р на м2 площі складу 39

Додаток В. Розрахункова тривалість зберігання вантажу на складі tз 40

Додаток Г. Коефіцієнт β, який ураховує додаткову площу складу 40


Вступ
Вантажні пристрої та колійний розвиток, які б відповідали вантажній роботі, що виконується у місцях загального користування (МЗК), згідно з вимогами, сконцентровані в одному районі станції – у МЗК вантажного району (ВР) загального типу. Розташування ВР на станції забезпечує зручне сполучення з районами міста й промисловими підприємствами, вільний під’їзд транспортних засобів при виконанні операції з огляду, приймання, навантаження та вивантаження вантажів. Залежно від обсягу та характеру роботи, яка виконується у МЗК ВР, передбачені криті та відкриті склади і платформи, площадки для контейнерів, великовагових та інших вантажів, підвищена колія, пристрої для перевантаження з вагонів безпосередньо на автотранспорт або через склад, платформи та площадки для вивантаження сипких вантажів, колісної техніки та інших вантажів, товарна контора й інші необхідні допоміжні будівлі та приміщення, пристрої, які забезпечують безперервну роботу вантажно-розвантажувальних машин (зарядна станція, ремонтні майстерні, склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) та ін.).

Необхідність спорудження вантажних пристроїв, їх кількість, тип і продуктивність обладнання встановлюється проектом залежно від роду вантажів, розміру і характеру вантажної роботи з урахуванням комплексної механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

1. Організація виконання вантажних операцій на місцях загального користування
1.1 Розрахунок вантажопотоків i вагонопотоків вантажного району станції Ован

Прибуття (вивантаження) або відправлення (навантаження) для кожного роду вантажу в 4- i 8-вісних вагонах, т, i загальне прибуття або відправлення за середню добу максимального місяця визначені за формулами
Q8 = (αµ8Qp) / 365

Q4 = (αµ4Qp) / 365 (1.1)

Qd = Q4 + Q8,
де Q4, Q8- прибуття або відправлення вантажу за середню добу максимального місяця відповідно в 4- i 8-вісних вагонах, т;

Qd, Qр - загальне прибуття a6o відправлення кожного роду вантажу, т, відповідно за середню добу максимального місяця i за рік;

α — коефіцієнт середньорічної нерівномірності прибуття або відправлення вантажів;

µ4, µ8частка вантажопотоку, який перевозиться відповідно в 4- i 8-вісних вагонах.

Результати розрахунків Q4, Q8 i Qd наведені у відповідних графах таблиці 1.1.

Прибуття a6o відправлення для кожного роду вантажу в 4- i 8-вісних вагонах i загальне за середню добу максимального місяця у фізичних вагонах визначені за формулами
U4 = Q4 / P4;

U8 = Q8 / P8; (1.2)

Ud = U4 + U8,
де U4, U8кількість відповідно 4- i 8-вісних вагонів;

P4, P8– технічні норми завантаження 4- і 8-вісних вагонів для різних вантажів, т (див. додаток А);

Ud– загальне прибуття або відправлення кожного роду вантажу в середньому за добу, ваг.

Результати розрахунків U4, U8 і Udнаведені у відповідних графах таблиці 1.1.

При розрахунках Q і Uокруглені до більшого цілого числа.

Таблиця 1.1 — Baнтажопотоки BP станції Ован на розрахункову добу зa родами вантажів

На-Із

Вантаж

Qріч, тис. т

α

µ

Ртех, т

А

Б

Ован

Разом

µ4

µ8

Р4

Р8

Qd, т

Ud, ваг

Qd, т

Ud, ваг

Qd, т

Ud, ваг

Q4

Q8

Paзом

U4

U8

Paзом

Q4

Q8

Paзом

U4

U8

Paзом

Q4

Q8

Paзом

U4

U8

Paзом

Qd, т

Ud, ваг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

А

Цукор (пісок, рафінад)

119

1,0

1,0

-

68

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326

 

326

4

 

4

326

4

Цегла силікатна

111

1,1

1,0

-

69

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

 

335

5

 

5

335

5

Вантажі в універсальних 3-тонних контейнерах (середнє завантаження контейнера — 1800 кг)

121

1,0

1,0

-

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332

 

332

14

 

14

332

14

Тарно-штучні вантажі (середне завантаження 4-вісного вагона — 20,5 т)

35

1,1

1,0

-

20,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

105

5

 

5

105

5

Прибуггя з А

386

-

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1098

 

1098

28

 

28

1098

28

Б

Щебінь, гравій, пісок

476

1,2

0,8

0,2

69

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1252

313

1565

18

3

21

1565

21

Цемент будь-який, гіпс будівельний

100

1,0

1,0

-

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274

 

274

4

 

4

274

4

Вугілля (антрацит, кам’яне)

200

1,0

0,6

0,4

69

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329

219

548

5

2

7

548

7

Вантажі в контейнерах

121

1,0

1,0

-

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332

 

332

14

 

14

332

14

Тарно-штучні вантажі

46

1,1

1,0

-

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139

 

139

7

 

7

139

7

Прибуття з Б

943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2325

532

2857

48

5

53

2857

53

Всього прибуття (А+Б)

1329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3422

532

3955

76

5

81

3955

81

Ован

Вантажі в універсальних 3-тонних контейнерах

121

1,0

1,0

 

24

 

332

 

332

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332

14

Вантажі в універсальних 3-тонних контейнерах на Б

121

1,0

1,0

 

24

 

 

 

 

 

 

 

332

 

332

14

 

14

 

 

 

 

 

 

332

14

ТШВ на А

65

1,1

1,0

 

20,5

 

196

 

196

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

10

Тарно-штучні вантажі на Б

55

1,1

1,0

 

20,5

 

 

 

 

 

 

 

166

 

166

8

 

8

 

 

 

 

 

 

166

8

 

 

362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

46

Всього відправлення (А+Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4979


1.2 Розрахунок потрібних складських площ (за питомим навантаженням) та визначення габаритних розмірів складів


1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас