Ім'я файлу: ДКР ФІЛОСОФІЯ 2022 (1).doc
Розширення: doc
Розмір: 230кб.
Дата: 27.06.2022
скачати

Пояснення щодо написання домашньої контрольної роботи
Для виконання роботи студент обирає для читання будь-яке з джерел, розміщених у хрестоматії (дивіться прикріплений файл) або наданих у переліку. Якщо джерело занадто розлоге, можна обрати його фрагмент, цілісний за смисловим змістом (обов’язково вказати його межі). Читання обраного філософського тексту бажано супроводжувати нотатками-коментарями, які складатимуть головну частину підсумкової роботи за прочитаним джерелом. Контрольна робота оформлюється у форматі невеличкого (3-7 с.) есею – вільного викладення думок стосовно прочитаного із залученням знань з курсу філософії. Можна розпочати з обґрунтування власного вибору джерела, потім обов’язково коротко викласти зміст прочитаного фрагменту або твору, а далі висловити власне розуміння його суті, а також додати змістовні коментарі-роздуми; наприкінці викласти помірковані висновки щодо прочитаного.

Отже критерії оцінювання – знання змісту твору, самостійність та глибина рефлексій щодо прочитаного. Спочатку ще раз уважно прочитайте пояснення до завдання. Враховуйте, будь ласка, критерії оцінювання; своєчасно виконуйте і надсилайте роботу - до 25.06.22, а також прочитайте власну роботу перш, ніж надсилати для оцінювання. Max - 12 балів.

Назва файлу: ДКР, прізвище + група; формат doc.

P.S. Численні запозичення сторонньої літературно-філософської критики щодо обраного тексту не заохочуються.
Українська філософія

Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

І. Гізель. Твір про всю філософію

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

Ф. Прокопович. Логіка

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

Г. Сковорода. Вступні двері до християнської добронравності https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3676

П.Д. Лодій. Короткий вступ до метафізики

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

Г. Сковорода. Наркіс. Розмова про те: Пізнай Себе

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13295

П.Д. Юркевич. Ідея

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

П.Д. Юркевич. Серце і його значення в духовному житті людини за вченням Слова Божого http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

П.Д. Юркевич. Розум за вченням Платона і досвід за вченням Канта

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

В.К. Винниченко. Боротьба за державність України

http://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/

Д. Чижевський. Українська філософія http://litopys.org.ua/cultur/cult11.htm
Предмет філософії

Аристотель. Нікомахова етика

http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Кант. Поняття філософії взагалі ...

(См.: Кант И. Понятие философии вообще... // Логика: трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 331–334. URL: twirpx.com/file/504611/)

К. Ясперс. Що таке філософія?

https://www.e-reading.club/chapter.php/96538/1/Yaspers_-_Vvedenie_v_filosofiyu.html

М. Гайдеггер. Що це таке – філософія? http://ec-dejavu.ru/p/Philosophy.html

Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі. Що таке філософія?

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000176/st000.shtml

М. К. Мамардашвілі. Як я розумію філософію

https://innasavynska.files.wordpress.com/2018/09/d0bcd0b5d180d0b0d0b1-d0bcd0b0d0bcd0b0d180d0b4d0b0d188d0b2d0b8d0bbd0b8-d0bad0b0d0ba-d18f-d0bfd0bed0bdd0b8d0bcd0b0d18e-d184d0b8d0bbd0be.pdf

К. Поппер. Як я розумію філософію

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26397/1/22.pdf
Історія філософії

Філософія Стародавнього Китаю

Конфуцій. Бесіди і судження

https://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Konphutsii/sugdenia/

Шан Ян. Книга правителя області Шан

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KOMPLEKS/KURS_1/kurs/10/21_1.htm

Лао-Цзи. Дао де Цзин

https://javalibre.com.ua/java-book/book/408
Антична філософія

Геракліт. Фрагменти

http://az.lib.ru/g/geraklit/text_1910_fragmenty-oldorfo.shtml

Парменід. Про природу

http://phil.ulstu.ru/files/studentam/2.1_parmenid.pdf

Платон. Держава.

http://litopys.org.ua/plato/plat01.htm

Платон. Апологія Сократа

http://www.theosophy.ru/lib/apologia.htm

Аристотель. Політика

http://litopys.org.ua/aristotle/arist.htm

Епікур. Головні думки

http://simposium.ru/ru/node/9940

Сенека. Про блаженнее життя

http://simposium.ru/ru/node/1107

Сенека. Моральні листи до Луцилія

http://ae-lib.org.ua/texts/seneca__ad_lucilium_epistularum_moralium__ua.htm

Філософія Середніх віків

Середньовічна християнська філософія

Августин Блаженний. Сповідь.

http://194.44.152.155/elib/local/sk750294.pdf

Августин Блаженний. Про Град Божий

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/

Г. Палама. Сто п'ятдесят глав ...

http://homlib.com/read/grigoriy-palama/sto-pyatdesyat-glav-posvyashchennyh-voprosam-estestvennonauchnym/1

Г. Палама. Тріади ...

https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih/

Фома Аквінський. Сума теології

http://shkola.atspace.com/moyen/thomas.htm

У. Оккам. Про терміни

http://lib.ru/INOOLD/OKKAM/okkam.txt_with-big-pictures.html
Філософія Відродження

Ф. Петрарка. Моя таємниця…

http://homlib.com/read/petrarka/moya-tayna-ili-kniga-besed-o-prezrenii-k-miru

http://www.theosophy.ru/lib/de_docta.htm

Еразм Роттердамський. Похвала глупоті

http://www.ae-lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm

М. де Монтень. Проби https://www.litmir.me/br/?b=64316

Дж. Бруно. Діалоги. Про героїчний ентузіазм. Вигнання переможного звіра. Про сутність людини. Про буття і матерію https://www.e-reading.club/book.php?book=1019708

Н. Макіавеллі. Государ

http://www.lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt_with-big-pictures.html

Т. Мор. Утопія https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3752

Т. Кампанелла. Місто сонця https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3439
Філософія Нового часу

Ф. Бекон. Новий Органон

https://www.rulit.me/books/velikoe-vosstanovlenie-nauk-novyj-organon-read-54938-1.html

Т. Гоббс. Основи філософії

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000610/st000.shtml

Дж. Локк. Досвід про людське розуміння

http://www.bim-bad.ru/docs/locke_essay_concerning_human__understanding.pdf

Р. Декарт. Міркування про метод...

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3061/1/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A0..pdf

Р. Декарт. Роздуми про першу філософію

http://psylib.org.ua/books/dekar02/index.htm

Г. Лейбніц. Монадологія

http://sophia.nau.edu.ua/2010-07-29-11-48-45/2010-07-29-11-55-07/88-2010-07-31-10-25-26

Дж. Берклі. Трактат про принципи людського знання

http://psylib.org.ua/books/berkl01/index.htm

П. Гольбах. Система природи

https://www.litmir.me/br/?b=82023

Д. Г’юм. Трактат про людську природу

https://ru.scribd.com/document/356813752/%D0%93-%D0%AE%D0%BC-%D0%94-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83

Вольтер. Філософські листи

https://prochtu.ru/text.php?avtor=633&kniga=24&f=html&p=view

Вольтер. Кандід, або Оптимізм

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=148

Д. Дідро. Розмова Д'Аламбера і Дідро

http://philosophy1.narod.ru/www/html/library/diderot/dalamber.html

Ж.-Ж. Руссо. Про суспільну угоду або Принципи політичного права http://litopys.org.ua/rousseau/rous.htm

Т. Джефферсон. Нотатки про релігію

http://www.agitclub.ru/spezhran/amer/jeff/jefferson6.htm

http://grachev62.narod.ru/hrest/jef_5.html
Німецька класична філософія

ІКант. Відповідь на запитання: Що таке Просвітництво? https://docplayer.net/45242020-Imanuyil-kant-vidpovid-na-pitannya-shcho-take-prosvitnictvo.html

І. Кант. Критика чистого розуму

http://aps-m.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Г. В. Ф. Гегель. Енциклопедія філософських наук

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000426/st000.shtml
Західна філософія середини XIX - початку XXI ст.

Ірраціоналізм і філософія життя

А.Шопенгауер. Світ як воля і уявлення http://az.lib.ru/s/shopengauer_a/text_0040.shtml

Ф. Ніцше. Так казав Заратустра.

https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=37811

А. Бергсон. Розбіжні напрямки еволюції життя. Заціпеніння, інтелект, інстинкт

http://www.bim-bad.ru/docs/bergson_creative_evolution.pdf

Позитивізм і неопозитивізм

О. Конт. Закон трьох стадій історії

http://comte.newgod.su/lib/duh-pozitivnoj-filosofii

Л. Вітгенштейн. Логіко-філософський трактат

http://w2.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/951/3/vit.pdf

Прагматизм

Дж. Дьюї. Як можна пізнати свідомість? http://ddong.narod.ru/dewey/index.htm

Марксистська філософія

К. Маркс. До критики гегелівської філософії права.

https://www.marxists.org/russkij/marx/1844/philosophy_right/01.htm

К. Маркс. До критики політичної економії

https://www.marxists.org/russkij/marx/1859/criticism_pol_econ/index.htm

Феноменологія

Е. Гуссерль. Філософія як строга наука

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000066/st000.shtml
Екзистенціалізм

С. К'єркегор. Страх і трепет https://imwerden.de/pdf/kierkegaard_strach_i_trepet.pdf

М. Гайдеггер. Лист про гуманізм

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000284/st000.shtml

К. Ясперс. Духовна ситуація часу http://psylib.org.ua/books/yaspk01/index.htm

Ж.-П. Сартр. Екзистенціалізм – це гуманізм http://psylib.org.ua/books/sartr01/index.htm

А. Камю. Міф про Сізіфа

http://shron1.chtyvo.org.ua/Kamiu_Alber/Mif_pro_Sizifa.pdf

А. Камю. Чума http://chtyvo.org.ua/authors/Kamiu_Alber/Chuma/

Герменевтика

Г-Г. Гадамер. Істина і метод. Основи філософської герменевтики

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

П. Рікер. Розповідна ідентичність

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rik/pov_ident.php

Структуралізм

К. Леві-Стросс. Структурний аналіз в лінгвістиці та антропології

http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm

Постмодернізм

Ж. Дерріда. Лист до японського друга

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Derr/pismjap.php

Дж. Ваттімо. Постмодернізм: Прозоре суспільство?

https://docplayer.ru/31817965-Vattimo-dzhanni-prozrachnoe-obshchestvo.html

Р. Рорті. Випадковість, іронія і солідарність

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5152/5154

Ю. Габермас. Модерн – незавершений проект

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php

Основні проблеми філософії

Онтологія

Аристотель. Метафізика

http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/metaphiz.txt_with-big-pictures.html

Г. В. Ф. Гегель. Наука логіки

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000423/st000.shtml

М. Гайдеггер. Буття і час

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/haydegger-butie_i_vremya-8l.pdf

А. Уайтхед. Наука і сучасний світ

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/uaith_fil/01.php
Теорія пізнання

Ф. Бекон. Новий Органон

https://www.rulit.me/books/velikoe-vosstanovlenie-nauk-novyj-organon-read-54938-1.html

Р. Декарт. Першооснови філософії

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000534/st000.shtml

І. Кант. Критика чистого розуму

http://aps-m.org/wp-content/uploads/2017/03/Krytyka_chystoho_rozumu.pdf

Г. Гадамер . Істина і метод: Основи філософської герменевтики

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/gadamer.html

П. Рікер . Герменевтика і метод соціальних наук

http://www.avorhist.ru/publish/ricoeur.html
Філософія і методологія науки

К. Поппер. Логіка та зріст наукового знання

https://www.e-reading.club/bookreader.php/135512/Popper_-_Logika_i_rost_nauchnogo_znaniya.html

Т. Кун. Структура наукових революцій http://litopys.org.ua/kuhn/kuhn.htm

І. Лакатос. Історія науки і її раціональні реконструкції

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lacatos.html

П. Фейєрабенд. Вибрані праці з методології науки https://www.twirpx.com/file/241353/

Ю. Хабермас. Філософський дискурс про модерн

http://adhdportal.com/book_3593.html

Г. Хакен. Таємниці природи. Синергетика: вчення про взаємодію

https://topliba.com/books/707957

І. Пригожин, І. Стенгерс. Час. Хаос. Квант

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/vrema-haos.html

А. Уайтхед. Філософська думка Заходу

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/uaith_fil/index.php

Х. Дрейфус Чого не можуть обчислювальні машини

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DREYFUS_H'yubert/_Dreyfus_H..html
Соціальна філософія та філософія історії

Д. Белл. Прийдешнє постіндустріальне суспільство

https://royallib.com/read/bell_daniel/gryadushchee_postindustrialnoe_obshchestvo___vvedenie.html#0

І. Валлерстайн. Міро-системний аналіз

https://nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm

Ортегл-і-Гассет. Бунт мас

http://ae-lib.org.ua/texts/ortega-y-gaset__masa__ua.htm

К. Р. Поппер. Відкрите суспільство та його вороги

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3912

П. А. Сорокін. Про так званні фактори соціальної еволюції

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorok2/10.php

А. Тойнбі. Розуміння історії

http://lib.ru/HISTORY/TOYNBEE/history.txt_with-big-pictures.html

Ф. Фукуяма. Кінець історії?

http://www.lib.ru/POLITOLOG/FUKUYAMA/konec_istorii.txt

Ф. А. Хайек. Дорога до рабства

http://www.library.fa.ru/files/Hayek-Road_to_Serfdom.pdf

С. Гантінгтон. Зіткнення цивілізацій?

https://www.rulit.me/books/stolknovenie-civilizacij-read-6208-1.html

О. Шпенглер. Захід Європи

http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml

З. Бауман. Індивідуалізоване суспільство

http://socioline.ru/files/5/39/bauman_zigmunt_-_individualizirovannoe_obshchestvo-2005.pdf
Філософська антропологія

Конфуцій. Лунь Юй https://www.newacropol.ru/Alexandria/philosophy/Philosofs/Konphutsii/sugdenia/

Аристотель. Про душу. http://psylib.org.ua/books/arist01/txt01.htm

Ж. О. Ламетрі. Людина-машина https://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-5-34

З. Фрейд. Я і Воно http://knigger.org/freud/das-ich-und-das-es/

Е. Фромм. Людина для самої себе http://psylib.org.ua/books/fromm04/

М. Шелер. Положення людини в Космосі https://www.litmir.me/br/?b=219240&p=1

Ортега-і-Гассет. Нові симптоми http://udik.com.ua/books/book-615/chapter-22531/

Ж.-П. Сартр. Первинне ставлення до іншого: любов, мова, мазохізм

http://www.bibikhin.ru/pervichnoe_otnoshenie_k_drugomu

А. Камю. Бунт людини https://imwerden.de/pdf/camus_buntuyushhy_chelovek_1990.pdf

М. О. Бердяєв. Царство духу і царство кесаря

https://vtoraya-literatura.com/pdf/berdyaev_tsarstvo_dukha_i_tsastvo_kesarya_1951__ocr.pdf
Етика

Аристотель. Про мудрість і чесноти

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000351/st000.shtml

Б. Спіноза. Етика, доведена в геометричному порядку. http://vzms.org/spinoza.htm

Г. Сковорода. Наркіс. Розмова про те: пізнай самого себе

http://sites.utoronto.ca/elul/Skovoroda/Narkis.pdf

М. Вебер. Протестантська етика і дух капіталізму

http://www.kara-murza.ru/books/Veber/index.html

А. Швейцер. Благоговіння перед життям.

https://imwerden.de/pdf/schweitzer_blagogovenie_pered_zhiznju_1992.pdf
Естетика

Аристотель. Поетика [вчення про наслідування]

http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/aristotel1_1.txt_with-big-pictures.html

І. Кант. Критика здатності судження http://iakovlev.org/zip/kant3.pdf

Г. В. Ф. Гегель. Лекції з естетики https://refdb.ru/look/1842765.html

Р. Барт. Від твору до тексту http://ui-inc.com.ua/stories/bart/027.html

Ж.-Ф. Ліотар. Відповідь на питання: що таке постмодерн?

http://aperlov.narod.ru/texts05/lyotard.pdf

У. Еко. Нотатки до роману "Ім'я троянди"

https://www.booksite.ru/fulltext/0/001/005/138/001.htm
Філософія глобального світу

У. Бек. Що таке глобалізація? https://studfiles.net/preview/5287209/

В.І. Вернадський. Філософські думки натураліста

https://www.runivers.ru/upload/iblock/3e7/naturalist.pdf

А. Печчеї. Людські якості

http://www.regels.org/Human-Quality.htm

П. Тейяр де Шарден. Феномен людини

http://psylib.org.ua/books/shard01/index.htm

К. Ясперс. Сенс і призначення історії

https://imwerden.de/pdf/jaspers_smysl_i_naznachenie_istorii_1991.pdf
скачати

© Усі права захищені
написати до нас