Ім'я файлу: 1 — копия (2)==========.docx
Розширення: docx
Розмір: 361кб.
Дата: 13.11.2021
скачати

Унікальність роботи 85%Повсякденне життя середнього класу суспільства Великої Британії 1870-1901 років.

ЗМІСТ


ВСТУП………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ СУСПІЛЬСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 1870-1901 РОКІВ……………………………...……………6

1.1 Будинок і сад……………………………………………………………………6

1.2 Світло, водопостачання й опалення………………………..……………….11

РОЗДІЛ 2. ТУРБОТА ПРО ПРИРОДНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ТІЛА

2.1 Раціон харчування……………………………………………………………...16

2.2 Здоров’я, особиста гігієна й медицина……………………………...………20

2.3 Одяг та взуття………………………………………………………………...22

РОЗДІЛ 3. ДОЗВІЛЛЯ Й ВІДПОЧИНОК СУСПІЛЬСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 1870-1901 РОКІВ…………………………………………………………………….26

3.1 Розваги……………………………………………………………………….....26

3.2 Сімейні та громадські свята………………………………………………….28

РОЗДІЛ 4. ДОСОІДЖЕННЯ КОРОЛЕВИ ВІКТОРІЇ - ЖІНКА І ЕПОХА...…….31

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………....36ВСТУП


Актуальність. Історія повсякденного життя - це не простий опис повсякденного життя та способу життя попередніх поколінь, історія повсякденного життя, а глибокий аналіз основних структур повсякденного життя (включаючи поняття житла, їжі, одягу, засоби обміну), системи норм і моралі, відносини між окремими людьми та традиції. У 60-70-ті роки ХХ ст. змінився і «ландшафт» британської історичної науки. Наслідуючи своїх закордонних колег, англійці звернулися до вивчення вічних «структур» повсякденного життя. Демографічні процеси та рольові відносини статей, структура харчування та, ширше, споживання загалом, феномен моди тощо стали об’єктом сучасних досліджень повсякденного життя. Форми повсякденного життя стали ядром, який допоміг утримувати разом різні типи історії: економічну, соціальну, політичну, культурну. Періоди, які породжують асоціації та паралелі з сучасністю та дають змогу розрізняти певні вічні якості, притаманні англійцям, зокрема традиційні вікторіанські цінності: патріотизм, соціальна дисципліна, суворі моральні стандарти, підпорядкування встановленим правилам, виявилися привабливими у Англійська історія. Соціальні звички людей, економічні обставини їхнього життя, перебуваючи в русі, ніколи не змінюються повністю, старе часто проникає в нове. Соціально-економічні зміни, підвищення рівня життя, більша доступність освіти та поширення наукових досягнень, збільшення вільного часу не тільки наклали глибокий відбиток на свідомість британців, їх смаки та уподобання, а й призвели до формування особливого вікторіанського способу життя, який включав ідею «гідного», «респектабельного» способу життя. Але у вікторіанській Англії, незважаючи на спільні ціннісні пріоритети англійців (як і в даний час), майже непереборні соціальні бар'єри Залишаючись, кожен член суспільства діяв у межах відведеної йому соціальної ролі. Це проявлялося в різних «способах життя» або «способі життя». Суспільство, різні соціальні групи, особи починають цілеспрямовано виховувати «спосіб життя», щоб тим самим виявляти соціальні відмінності та формувати їх ідентичність. Це проявляється у існуванні різних "стилів поведінки", поведінкових стереотипів. Таким чином, у вікторіанській Англії щонайменше чотири групи вікторіанців можна виділити, представляючи різні стереотипи поведінки: "серйозні вікторіанці", "справжні джентльмени", "денді", "ділова людина". "Серйозні вікторіанці", головними цінностями яких були релігія, сім'я, почуття обов'язку, сувора мораль. Королівська пара послужила прикладом для цієї групи. Другий тип поведінки виражався в бажанні виглядати і діяти так, як годиться «справжньому джентльмену». Відмінними рисами представників цієї групи були «культ аматорства», переконання, що джентльмен повинен працювати не для практичного результату, а лише для задоволення. Для цієї групи англійців мова йшла не про приналежність до будь -якого класу, а про відповідність своїй поведінці як джентльмена. Третя група вікторіанців - це денді - англійський денді (бездоганно одягнена людина). Для них характерне бажання зробити фурор, привернути увагу до себе, насичення життям, «хвороба розуму», втрата зв’язку із зовнішнім світом, почуття самотності, егоцентризм.

Метою курсової роботи є вивчення повсякденого життя середнього класу суспільства Великої Британії 1870-1901 років.

Завдання курсової роботи:

  • Розглянути умови проживання середнього класу;

  • з’ясувати раціон харчування та гігієну

  • розглянути розваги та свята суспільства в час Вікторіанської епохи

  • з’ясувати: «Золотий вік» Вікторії. Міф чи реальність;

Цілі курсової роботи: Переглянути всі галузі в житті середнього класу суспільства Вікторіанської епохи.

Об'єкт дослідження: механізми життя суспільства Вікторіанської епохи.

Предметом дослідження є суспільство Вікторіанської епохи.

Хронологічні межі охоплюють Вікторіанську епоху (1870-1901роки).

Нижня межа зумовлена початком становлення королеви Вікторії на трон Великої Британії. Визначення верхньої межі випливає з кінця її правління.

Огляд Історіографії і джерельної бази життя та розвиток у часи правління королеви Вікторії знайшли певне відображення. Крім того, розширюється дослідження та розвиток машинобудування та експорту доступ до закордонних джерел та літератури на цю тему.

Основним джерелом у розробці обраної теми є матеріали монографій, періодичних видань, засобів масової інформації, творів, оформиних як частина узагальнювальних творів.

Ця тема розглядалася широким колом дослідників та аналітиків. У цій статті є розділи, для яких використовуються різні джерела, що відповідають назві цих розділів та відображають їх сутність.

Методологія дослідження: принципи логічності, історизму.

Структура курсової роботи зумовлена метою та завданням дослідження, складається із вступу, 3-х розділів, які в свою чергу складаються з декількох підрозділів, висновків, та відповідно списку використаних джерел.

У 1-му розділі розглянуто умови проживання середнього класу суспільства великої Британії 1870-1901 років.

У 2-му розділі розвиток турбота про природні та соціокультурні функції тіла.

У 3-му розділі розвиток дозвілля й відпочинок суспільства великої Британії 1870-1901 років.

РОЗДІЛ 1. УМОВИ ПРОЖИВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ СУСПІЛЬСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 1870-1901 РОКІВ.

1.1 Будинок і сад


У 1837 році на престол Британської імперії зійшла молода королева Вікторія. Вона стикалася з різними випробуваннями, залишалася при владі 60 років і змогла зробити країну процвітаючою, культурною, цивілізованою. Вікторіанська епоха (з 1837 по 1901 рр.) - не однорідний період в історії. У цей час відбувався бурхливий розвиток промисловості, культури, економіки. З роками Британія повністю змінила свій спосіб життя, свій менталітет. Країна стає однією з наймогутніших імперій у світі, посилюючи свій вплив в Азії та Африці. В останні роки правління Вікторії розвиток почав сповільнюватися, але багато досягнень тієї епохи все ще важливі для сучасної Британії. Королева Вікторія була активним пропагандистом суворої моралі, що, мабуть, головна риса цього періоду. Вона також вважала важливим технічну модернізацію та розвиток культури. Тому саме в цей період процвітає англійська література та архітектура.

Вікторіанська культура

Особливостями правління королеви Вікторії є відсутність війн і технологічний бум. Британці стають досить заможною нацією, а зростаючий середній клас є основним двигуном суспільного розвитку. У цей період відбувається активний розвиток освіти, виникає таке явище, як туризм, новий спосіб мислення мешканців імперії. За прикладом своєї королеви британці сповідують суворі та консервативні моральні погляди, вони стримані в розвагах і працьовиті, і все це є ще однією причиною економічного зростання країни. Новий світогляд стає основою прориву в мистецтві. Ідеологічною основою вікторіанства стала амальгама утилітаризму та євангелізації. Не останню роль у культурі відіграла англійська література. К. Діккенс, В. Теккерей, К. Дойл, сестри Бронте - типові автори того часу. Візуальну концепцію епохи втілюють прерафаеліти. Особливе значення для світової архітектури має вікторіанський стиль в архітектурі. Британці в той час приділяли велику увагу своїм будинкам. Тому архітектура та оздоблення стають дуже важливою частиною нового способу життя.

Мал. 1.1 вікторіанський стиль в архітектурі

Загальні риси вікторіанської архітектури

Термін «вікторіанський стиль» намагається позначити величезний проміжок часу, який характеризується сильною неоднорідністю. Тому в суворому архітектурному сенсі немає єдиного явища. В англомовних країнах тієї епохи панував еклектичний ретроспективізм, який об’єднав кілька подібних, але все ще незалежних тенденцій. Це італійський стиль, неоготика, стиль Другої імперії, індо-сарацинський стиль та інші різновиди.

Архітектура вікторіанської епохи пронизана практичністю, як і вся культура, та еклектикою. Він має такі особливості, як поєднання елементів різних історичних епох. Будинки були зроблені з використанням великої кількості деталей, насичених кольорів, різьблення на фасаді. Вежі, балкони, фризи, загострені дахи, безліч вікон різних розмірів, тераси, високі входи з ганком, велика кількість фактур та декору - все це вікторіанське.

Періодизація вікторіанської архітектури

Так званий вікторіанський стиль в архітектурі виникає як відповідь на попередні епохи - грузинізм і стиль королеви Анни, які були дуже суворими і стриманими. В архітектурі часів королеви Вікторії традиційно виділяють три основні періоди:

1. Ранній (1835-1855). Це період неостилю, захоплення історизмом. У цей час з'являються варіанти з префіксом таких відомих стилів, як готика, рококо, мавританська, візантійська, китайська.

2. Середній (1855-1870). У цей час розквіт руху прерафаелітів, творчість художника У. Моріса. У цей період відбувається повернення до цінності унікальності та ремесла на відміну від раннього періоду, коли панували речі масового виробництва. Знову ж таки, головною цінністю визнається індивідуальність.

3. Пізній (1870-1901). Цей період також називають вікторіанським ренесансом. Відбувається переосмислення традицій бароко та готики. Архітектори згадують про Тюдорів і використовують у нових будівлях деякі прийоми XVI століття.

Відродження готики

В архітектурі світу після епохи «великих» стилів періодично виникало звернення до певних традицій архітектури, не оминула таких «повернень» і Англія. 19 століття, особливо його друга половина, - це час переосмислення та незвичайного читання прийомів та рішень різних стилів та історичних епох. У 1840-х роках Англією прокотилася хвиля неоготики. Вікна зі стрілами, шпилі та башти, арки в дусі Середньовіччя стають надзвичайно популярними. Більше того, різні елементи середньовічних храмів зараз активно використовуються для проектування житлових та комерційних будівель. В Англії під час правління королеви Вікторії було збудовано багато будівель у неоготичному стилі. Найвідоміші з них - Лондонський парламент зі знаменитою годинниковою вежею Біг -Бен, комплекс Королівського двору Лондона, що нагадує казковий середньовічний палац, і найяскравіша станція Сент -Панкрас з червоної цегли. Цей стиль був настільки популярний у вікторіанську епоху, що іноді ці два терміни є синонімами.

Архітектура як мистецтво

Італійський вікторіанство

Епоха королеви Вікторії характеризується еклектичною архітектурою, яка прагне поєднати деталі різних стилів та національних особливостей. У цей час італійський стиль набирає популярність, особливо він добре проявляється в житловій архітектурі, в заміських будинках у США. Його головні риси - низький, широкий дах, колонади, арки, римські фронтони, а також багатий декор фасадів. Цей стиль був ідеальним для прикраси котеджів, побудованих середнім класом у провінціях та передмістях Лондона.

Стиль Другої імперії

Французька культура та архітектура різних періодів зробили значний внесок у світову архітектуру. Не могли уникнути цього впливу і Англія, 19 століття, яке стало часом чарівності імперії, так званої Другої імперії. Незважаючи на складні стосунки між англійською та французькою культурами, у період з 1855 по 1885 рік англійці віддали належне архітектурі Наполеона III. Головною особливістю цього стилю були мансардні дахи, які вважалися дуже функціональними, а також високі вузькі двері та великі вигнуті вікна. В Англії цей стиль протримався недовго і в основному використовувався для прикраси громадських будівель та багатоквартирних будинків.

Вікторіанський стиль

Стиль королеви Анни

Правління королеви Анни - початок 18 століття. Це був період розквіту англійського бароко з його пристрастю до багатства та розкішним декором. Архітектурні шедеври того часу були переосмислені під час правління королеви Вікторії. Головним ідеологом відродження стилю часів королеви Анни став архітектор Річард Норман Шоу, його стараннями в Англії з'явилося багато будинків, які стали справжньою класикою британської архітектури. До них належать «Лебідковий будинок» у Челсі, перший житловий будинок в районі Альберт-Холу, кілька будинків на вулиці Сент-Джеймс, більша частина передмістя Бедфорд -парку, багато котеджів у різних частинах Великобританії, а також у Новій Зеландії та Індія.

Романська

Архітектурний стиль вікторіанської епохи намагався знайти нові інтерпретації знахідок архітекторів минулого. В кінці 19 століття архітектори згадували давньоримську традицію будівництва храмів та замків 11-12 століть. У вікторіанські часи чорнові кам’яні будівлі в основному створювалися для проживання людей або для громадського використання. Пізніше Генрі Хобсон Річардсон активно пропагував цей стиль у житлі США. Основними рисами були лаконічність, монументальність та цілісність. Суцільні будинки з вежами з сірого каменю користувалися великою популярністю у представників зароджуваної буржуазії.

Народний стиль

Народний (народний) вікторіанський стиль в архітектурі став органічним поєднанням старих англійських традицій будівництва котеджів для працюючих сімей та нових технологій того часу. Так з’явились особняки, прикрашені дерев’яним сайдингом або дерев’яною плиткою (черепицею). Цей стиль найбільш вкорінений і набув величезного поширення в архітектурі США. Емігранти з Великобританії хотіли побудувати шматок старої доброї Англії на новій землі, і тут були просторі дерев’яні будинки з вежами, балконами, терасами та карнизами. Дешеві матеріали дозволили сім'ям робітників отримати окремі будинки та наблизитися до середнього класу з точки зору рівня життя.

1.2 Світло, водопостачання й опалення


Протягом 1830 -х і 1840 -х років традиційна калорійна теорія тепла почала втрачати прихильність до «динамічних» альтернатив, які стверджують, що тепло - це свого роду рух. Пивовар і вчений -аматор Джеймс Прескотт Джоуль був одним із прихильників останнього. Складні експерименти Джоуля, найуспішніший з яких передбачав нагрівання води за допомогою лопатевих коліс, - використовуючи повною мірою свою здатність контролювати температуру як пивовар, рішуче продемонстрували реальність «механічного еквівалента тепла». Те, що згодом стане відомим як «збереження енергії», практикувалося багатьма іншими працівниками, які підходили до цієї теми з різних рівнів - від медицини та фізіології до фізики та техніки. Іншим помітним внеском у цей розвиток став німецький дослідник Герман фон Гельмгольц, який дав істотно ньютонівський, тобто механічний, виклад. Вільям Томсон (пізніше лорд Кельвін) вітав роботи Джоуля та Гельмгольца як підтримку нової «науки про енергію». [19] Наприкінці 1840 -х і 1850 -х рр. Кельвін, його друг Вільям Джон Маккорн Ранкін та німець Рудольф Клаузіус опублікували постійний потік робіт над тепловими двигунами та абсолютну шкалу температур. Дійсно, комерційна цінність нової науки вже стала очевидною до цього часу; деякі бізнесмени були готові надати щедру фінансову підтримку дослідникам. Ранкін впевнено говорив про нову науку термодинаміки в Росії, термін, введений Кельвіном у 1854 р., Основоположні принципи якого стали відомі як Перший та Другий закони, а основними поняттями були «енергія» та «ентропія». [50] Трактат про природну філософію Кельвіна та Пітера Гатрі Тейт (1867) був спробою переформулювати фізику з точки зору енергії. Тут Кельвін і Тейт запровадили фразу кінетична енергія (замість «фактичної»), яка зараз широко використовується. Фраза потенційна енергія була введена Ранкіном. [5]

З практичної точки зору, вплив низьких температур на їжу давно визнаний. Натуральним льодом широко торгували на початку дев'ятнадцятого століття, але його неминуче бракувало, особливо в Австралії. Протягом вісімнадцятого та дев'ятнадцятого століть існував значний комерційний стимул для більш ефективного розвитку холодильників за рахунок розширення сільського господарства в Америці, Австралії та Новій Зеландії та швидкої урбанізації Західної Європи. З 1830 -х років холодильники спиралися на розширення стисненого повітря або випаровування летких рідин; випаровування стало основою всіх сучасних конструкцій холодильників. В кінці 1800-х років зросла кількість перевезень швидкопсувних продуктів, таких як м’ясо. [15]

Теоретично важливі також нові технології охолодження. Зі своєї абсолютної шкали температур лорд Кельвін зробив висновок, що абсолютний нуль спостерігається при -273,15 ° С. Вчені почали намагатися досягати все більш низьких температур і зріджувати кожен газ, з яким вони зіткнулися. Це відкрило шлях для розвитку фізики низьких температур Росії та Третього закону термодинаміки. [15]

Після того, як датчанин Ханс Крістіан Орстед продемонстрував, що можна відхилити магнітну стрілку, закривши або розкривши сусіднє електричне коло, було опубліковано цілий ряд статей, які намагаються пояснити це явище. Майкл Фарадей поставив перед собою завдання з'ясувати природу електрики та магнетизму шляхом експериментів. При цьому він придумав перший електродвигун (хоча він не схожий на сучасний), трансформатор (тепер використовується для збільшення напруги та зменшення струму чи навпаки) та динамо (містить основи всі електротурбінні генератори). [16] Практичне значення досліджень Фарадея про електрику та магнетизм було не чим іншим, як революційним. Динамо перетворює механічну енергію в електричний струм, а двигун рухається заднім ходом. Перші електростанції у світі запрацювали в 1883 році, а наступного року люди усвідомили можливість використання електрики для живлення різноманітних приладів. Незабаром винахідники та інженери поспішили розробити такі вироби, починаючи з недорогих і міцних ламп розжарювання, мабуть, найважливішого з перших застосувань електрики.

Як провідний експерт з електрики та магнетизму того часу, лорд Кельвін контролював прокладання трансатлантичного телеграфного кабелю, який став успішним у 1866 р. Спираючись на роботи своїх попередників, особливо на експериментальні дослідження Майкла Фарадея, аналогію лорда Кельвіна теплового потоку та математичного аналізу Джорджа Гріна, Джеймс Клерк Максвелл синтезував усе відоме про електрику та магнетизм в єдину математичну структуру - рівняння Максвелла. [16] Максвелл використовував свої рівняння, щоб передбачити існування електромагнітних хвиль, що рухаються зі швидкістю світла. Іншими словами, світло - це лише один з видів електромагнітних хвиль. Теорія Максвелла передбачала, що повинні існувати інші типи з різними частотами. Після кількох геніальних експериментів німецький фізик Генріх Герц підтвердив прогноз Максвелла. У цьому процесі Герц створив і відкрив те, що зараз називається радіохвилями, і створив необроблені радіоантени і попередники супутникових антен. [16] Нідерландський фізик Гендрік Лоренц отримав, використовуючи відповідні граничні умови, рівняння Френеля для відбиття та пропускання світла в різних середовищах із рівнянь Максвелла. Він також показав, що теорія Максвелла вдалося пролити світло на явище розсіювання світла там, де інші моделі зазнали невдачі. Пізніше Джон Вільям Струтт (лорд Рейлі) та американець Джосія Віллард Гіббс довели, що оптичні рівняння, отримані з теорії Максвелла, є єдиним самовідповідним описом відбиття, заломлення та розсіювання світла, що узгоджується з результатами експерименту. Таким чином, оптика знайшла нову основу в електромагнетизмі.

Але саме Олівер Хевісайд, затятий прихильник електромагнітної теорії Максвелла, заслужив велику заслугу за те, як люди розуміли та застосовували роботу Максвелла протягом наступних десятиліть. [16] Спочатку Максвелл записав загалом 20 рівнянь для електромагнітного поля, які згодом він зменшив до восьми. Хевісайд переписав їх у звичній для сьогодні формі лише чотири вирази. Хевісайд також відповідав за значні досягнення в електричній телеграфії, телефонії та вивченні поширення електромагнітних хвиль. Незалежно від Гіббса, Хевісайд склав набір математичних інструментів, відомих як векторне числення, щоб замінити кватерніони, які були в моді на т
ой час, але які Хевісайд відкинув як «антифізичні та неприродні». [16]


Мал 1.2 Майкл Фарадей виступає з Різдвяна лекція в Королівському інституті

Фарадей також вивчав вплив електричних струмів на хімічні розчини. Його експерименти привели його до двох законів російської електрохімії. Разом з Увеллом Фарадей представив основний словник цього предмета - слова електрод, анод, катод, електроліз, електроліт, іон, аніон та катіон. Вони залишаються у звичайному користуванні. Але праця Фарадея була цінна не тільки для хіміків. У своїй лекції на згадку про Фарадея 1881 р. Німець Герман фон Гельмгольц стверджував, що закони електрохімії Фарадея натякають на атомну будову речовини. Якщо хімічні елементи можна було б відрізнити один від одного за простими співвідношеннями мас, і якщо на полюсах кількості цих елементів у співвідношенні осіло однакова кількість електроенергії, то електрика також повинна надходити в дискретних одиницях, які пізніше отримали назву електронів. [16]

Наприкінці дев’ятнадцятого століття увагу багатьох фізиків привернула природа енергії, що виділяється розрядом між високовольтними електродами всередині вакуумованої трубки-катодними променями. У той час як німці вважали катодні промені хвилями, англійці та французи вважали їх частинками. Працюючи в лабораторії Кавендіша, створеній Максвеллом, Джей Джей Томпсон провів спеціальний експеримент, який продемонстрував, що катодні промені насправді являють собою негативно заряджені частинки, які зараз називаються електронами. Експеримент дозволив Томпсону обчислити залежність між величиною заряду та масою частинки ({дисплейний стиль q / m}). Крім того, оскільки співвідношення було однаковим, незалежно від використовуваного металу, Томпсон дійшов висновку, що електрони повинні бути частиною всіх атомів. Хоча атоми кожного хімічного елемента мають різну кількість електронів, усі електрони ідентичні. [17]

РОЗДІЛ 2. ТУРБОТА ПРО ПРИРОДНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ТІЛА

2.1 Раціон харчування


Вікторіанська епоха стала справжнім проривом у багатьох сферах британського життя.

Кухня 19 століття в Одлі Енді, Ессекс

Їжа в містах

На початку XIX століття майже вся їжа все ще вироблялася селянами, а оскільки чотири п'ятих населення проживали в сільській місцевості, вони мали прямий доступ до неї. Однак, оскільки до міста переїжджало все більше людей, виникла нагальна потреба знайти нові шляхи транспортування та зберігання продуктів. Розвиток залізниць дозволив переміщати основні продукти харчування в Англії (борошно, картоплю, коренеплоди та пиво), причому швидко і на великі відстані.

Інші інновації, які сприяли розповсюдженню продуктів харчування, включають появу продуктів з тривалим терміном зберігання, таких як згущене молоко, яєчний порошок та консервовані супи, а також соуси у пляшках. Перший великий комбінат з переробки м’яса у Великобританії був заснований у 1865 році, а до 1870-х років банки можна було знайти практично на кожній сімейній кухні середнього класу. У 1880-х роках з’явилася можливість охолодження м’яса, що відкрило можливість великого імпорту з Америки. М’ясо стало дешевшим, і його вперше включили до раціону всіх верств суспільства.

Трущоби в Маркет - Корті, Кенсінгтон, близько 1865 року. Трущоби виникли в англійських містах і селах у XIX столітті внаслідок швидкої індустріалізації та безпрецедентного зростання населення. Місцеві обмежені, погані та антисанітарні умови стали живильним середовищем для таких хвороб, як холера та туберкульоз.

При необхідності міщани могли перекусити на вулиці, тим більше, що звідусіль лунали запрошувальні крики купців. У них була найрізноманітніша їжа: апельсини та яблука, сорбет та пряники, устриці та варене рубець. Продавець запеченої картоплі штовхав візок, на якому була встановлена ​​піч. Торговець пирогами з вуграми або субпродуктами спритно підняв їх з піддону і кинув прямо в руки їдців. Вони запивали пироги чаєм і кавою, які також продавалися у вуличних кіосках. Наприкінці XIX століття смажена риба та чіпси стали популярною вуличною їжею. Після появи парових траулерів англійські рибалки значно розширили свій риболовецький ареал, завдяки чому риба стала дешевшою. Смажена риба та чіпси були улюбленими серед лондонців, тому що вони були хрусткими, гарячими і дуже жирними - ідеальна їжа для холодного дня! Діловоди та працівники, які мали додаткові гроші, могли зайти в кав’ярню або пообідати в пабі, купивши кухоль пива, шматок хліба та сир.

У 19 столітті в сім'ях середнього класу і вище розпорядок дня харчування суттєво змінився. У минулому столітті "вершки суспільства" розпочали день з ситного і досить пізнього сніданку, який включав холодну яловичину, іноді навіть відбивні, рибу, яйця, сир та ель. Після сніданку був легкий обід та вечеря о 17:00. До 1830 -х років чай ​​і кава витіснили пиво за сніданком, і замість м’ясних страв почали подавати всіляку випічку та тости з маслом та варенням. Сам сніданок почався набагато раніше, близько восьмої ранку. Оскільки фахівці середнього класу працювали поза домом, вони їздили обідати з колегами. Їхні дружини вечеряли вдома, переважно залишки вечері. Протягом усієї вікторіанської ери обіди ставали все новішими. На це було декілька причин, включаючи довгий робочий день, довгу поїздку додому з офісу та відносно недороге газове освітлення, яке дало можливість не спати допізна. Імітація панівних класів відіграла тут важливу роль: аристократи вечорами влаштовували прийоми, а середній клас старанно копіював їхні звички. Тож вечеря у другій половині століття почалася після 7 години вечора.

Сім'я середнього класу з доходом 150-200 фунтів на рік могла найняти одну служницю, якій платили близько 16 фунтів стерлінгів. Цей дохід прирівнював сім’ю до нижчого середнього класу і був характерний для дрібних торговців, канцеляристів, журналістів та амбіційних лікарів. З доходом у 500 фунтів стерлінгів на рік вікторіанці найняли трьох покоївок - няню для дітей, покоївку та кухаря. До кухарів ставилися як до "пані" навіть якщо вони були неодружені і з повагою ставились до них. Господиня перевіряла запаси, іноді так дратує, що ображала слуг, вибирала меню на тиждень і стежила за тим, щоб трапеза розпочалася вчасно. Пізня вечеря вважалася ознакою невмілого ведення домашнього господарства. Кулінарні поради господиням дала невтомна Ізабелла Бітон, автор книги -бестселера «Книга управління домашніми господарствами місіс Бітон». Оскільки вікторіани любили говорити про домашнє господарство, зразки їхніх меню було легко знайти. Якась пані Б. спостерігала, як змінювався їхній домашній раціон у міру розширення торгівлі її чоловіка. Коли він тільки відкривав свій магазин, обіди протягом тижня були такими: у неділю - яловичина смажена, картопля, зелень та йоркширський пудинг; Понеділок - нарізана та смажена яловичина та картопля; Вівторок - ростбіф, овочі та солодкий пудинг із сухофруктами; Середа - риба (якщо дешева), відбивні та овочі; Четвер - запечена свинина, горох, пудинг і зелень; П’ятниця - гороховий суп, залишки свинини; Субота - рагу з яловичини з пудингом. З часом батько родини досяг успіху в торгівлі, тому раціон сім'ї поповнився новими стравами: неділя - рагу з овочами, бараняча ніжка, риба, два види овочів, випічка, фруктовий пудинг, десерт; Понеділок - суп з локшиною, залишки м’яса з недільної вечері, два види овочів, фруктовий пиріг; Вівторок - риба, теляча лопатка з начинкою, запечені голуби, заєць або каррі, два види овочів, яблука та рис; Середа - весняний суп, запечена птиця, залишки телятини, яйця - пашот, два види овочів, солодкий пудинг; Четвер - ростбіф, залишки птиці, два види овочів, солодкий омлет; П’ятниця - риба, бараняча лопатка, варена яловичина, два види овочів, запечений пудинг; У суботу - ягнячий бульйон, запечена ягняча шийка, печінка та бекон, два види овочів, пудинг із родзинок.

На щабель вище на публічній драбині були аристократи, які могли побалувати себе не тільки м’ясом, а й різноманітними делікатесами. Після Великої французької революції в Англії оселилося багато французьких емігрантів, включаючи кухарів. Французька кухня була популярною, хоча консерватори все ще віддавали перевагу старому доброму ростбіфу.

2.2 Здоров’я, особиста гігієна й медицина


Сучасні люди настільки звикли до різних благ цивілізації, що зараз важко уявити, як вони обійшлися без них. Загальновідомо, які проблеми зі здоров'ям та гігієною були у Середньовіччя. Але найдивніше, що ці проблеми залишалися актуальними для європейських жінок до середини XIX століття! Буквально півтора століття тому місячні вважалися захворюванням, при якому розумова діяльність протипоказана, подолання запаху поту було важкою проблемою, а часте миття статевих органів називалося причиною безпліддя у жінок. Критичні дні на той час були дійсно дуже критичними. Жодних засобів особистої гігієни ще не існувало - використані шматки тканини, багаторазові. У вікторіанській Англії вважалося, що стан жінки в цей період погіршує розумову діяльність, тому читання було заборонено. А американський учений Едвард Кларк взагалі стверджував, що вища освіта підриває репродуктивні здібності жінок. Прати в ті часи вкрай рідко і неохоче. Більшість людей вважає, що гаряча вода сприяє проникненню інфекцій в організм. Німецький лікар, автор книги «Нове природне лікування» Фрідріх Білс наприкінці XIX століття. людей треба було переконувати: «Є люди, які, чесно кажучи, не наважуються купатися в річці або у ванній, тому що вони ніколи не зайшли у воду з дитинства. Цей страх безпідставний. До цього можна звикнути після п’ятої або шостої ванни. «З гігієною ротової порожнини було трохи краще. Зубну пасту почали виробляти італійські виробники в 1700 році, але лише деякі її використовували. Виробництво зубних щіток почалося в 1780 році. Під час ув'язнення англієць Вільям Аддіс придумав Просвердлюючи отвори в шматочку кістки і пропускаючи через них пучки щетини, фіксуючи їх клеєм. Вийшовши на свободу, він зайнявся виробництвом зубних щіток у промислових масштабах. Прорив у сфері особистої гігієни стався в середині XIX ст. століття, коли в медицині виникла думка про взаємозв'язок бактерій з інфекційними захворюваннями. Кількість бактерій на тілі після миття значно скоротилася. Англічанам першим вдалося зберегти чистоту тіла: вони почали приймати щоденна ванна з милом. Але до початку ХХ століття вважалося, що часте миття статевих органів у жінок може призвести до безпліддя. Перший дезодорант з’явився у 1888 р. , до цього боротьба з проблемою запаху поту була дуже неефективною. Духи перервали неприємний запах, але не усунули його. Перший антиперспірант, який вкоротив протоки потових залоз, усунувши запах, з’явився лише в 1903 році.

2.3 Одяг та взуття


Вікторіанський стиль одягу символізує розкіш і багатство. Це, насамперед, сукні, так звані «пісочні годинники», з пишною спідницею в кілька шарів, верхня спідниця зі сталевими обручами та рукавами-ліхтариками. Ще одна відмінна риса вікторіанської сукні - корсет. Щоб створити ефект пісочних годин і підкреслити талію, модниці тих років були туго обтягнуті в корсет.

Особливої ​​уваги заслуговують нашийники. Пам’ятайте, що у багатьох дитячих фільмах радянських часів король чи королева неодмінно були у сукні з широким пишним коміром-стійкою, що йшла прямо до підборіддя, з широкими оборками чи жабою. Це комір у вікторіанському стилі.

Пошиття вікторіанської сукні коштувало дуже дорого і забирало багато часу. Для створення такого вбрання були використані найдорожчі тканини, а для додання яскравого кольору - анілінова фарба. Сукня прикрашена вишивкою ручної роботи або прикрашена мереживом. Завершив образ накидка на плечах або розкішна хустка. В якості головних уборів використовувалися різні шапки. Крім вікторіанського плаття були прикраси з масивними каменями.

В цілому вікторіанський стиль одягу поширений в ті роки поняттям «страх порожнечі». Наряд складається з багатьох елементів, здається, ніби це накопичення має виглядати смішно, але це не так. Вікторіанський стиль одягу виглядає дуже врівноваженим і романтичним.

Страх порожнечі присутній не тільки в одязі, але і в інтер’єрі. Багато непотрібних предметів були розміщені в певному порядку на тлі стилістично невизначеного декору.

Наявність великої кількості речей та сувенірів символізувало багатство і розкіш.

Історія вікторіанського стилю

Говорячи про одяг у вікторіанському стилі, ми не можемо ігнорувати історію його зародження та розвитку. Ми вже з'ясували, що назва стилю походить від імені правлячої на той час королеви Вікторії. Це був досить тривалий період правління в історії Англії, який розпочався у 1837 році і тривав понад 50 років.

Правління королеви Вікторії стало періодом промислового зростання та технологічного розвитку країни. Народжений у ті роки середній клас з маніакальною наполегливістю прагнув оточити себе предметами розкоші. Щоб краще зрозуміти психологію буржуазії тих років, можна порівняти їх з так званими «новоросіями» кінця минулого століття. Зарозуміла психологія, що виражається в бажанні показати кожному свій матеріальний добробут. Однак була одна істотна відмінність. Це культурний спосіб життя. Люди вікторіанської епохи були високоосвіченими, вони добре знали історію, цікавились класикою, чудово танцювали і мріяли про щось сьогодення і високе.

Водночас подорожня мода поширена в Англії. З далеких країн багаті англійці привозили різні дрібнички та предмети інтер’єру, які займали гідне місце в їхніх будинках, символізуючи статус власника, престиж та процвітання.

У чистому вигляді вікторіанський стиль являє собою суміш різних стилів та епох. Є елементи готики, рококо та екзотики (індійський та китайський стилі). Британські ювелірні вироби під час вікторіанської епохи розвивалися під впливом різних політичних та економічних факторів у контексті змін у сфері моди. У той же час особистість самої королеви Вікторії справила найбільш безпосередній вплив на вибір декоративних форм та матеріалів у ювелірних виробах того часу. Не тільки її погляди на моральні основи суспільства, її естетичні уявлення про мистецтво, а й її особисті смаки, радісні чи трагічні події в її особистому житті стали «темою» творчості ювелірів, сформували економічну політику у сфері Англійські прикраси. Вікторія справила величезний вплив на її час: те, що вона любила, мала любити і кохати її країна, те, що вона не приймала, найчастіше Англія відкидала. А Вікторія була доброчесною, релігійною, любила свою сім’ю, обожнювала свого чоловіка, принца Альберта та Шотландію. Все це знайде своє відображення в ювелірному мистецтві довгої вікторіанської епохи не тільки в Англії, а й у країнах Європи.

Ця ера починається в 1837 році з коронації вісімнадцятирічної Вікторії, племінниці англійського короля Вільгельма IV. Перші два десятиліття її правління зазвичай називають романтичним періодом. З заручинами молодої королеви, а потім і з весіллям з принцом Альбертом її прикраси стають «щоденником її особистого життя у шлюбі» 1. А оскільки Вікторія стала уособлювати новий ідеальний тип шлюбу для Англії, то після королеви , вся Англія "впала" в стан кохання, і ця атмосфера відбилася в костюмі того часу, у дизайні та символіці ювелірних виробів на початку вікторіанської епохи.

Повсякденні англійські ювелірні вироби представляють набагато більший інтерес у контексті нашої теми, де смаки та уподобання самої Вікторії відображаються найповніше, а після неї - її предмети3. Одним з найбільш характерних прикладів прикрас є шотландські агати та шотландська галька, які увійшли в історію ювелірного мистецтва. Їх народження та надзвичайна популярність у 19 столітті. безпосередньо пов'язане з пристрасним коханням Вікторії до Шотландії.

У 1847 році вона купує замок Балморал у Шотландському нагір’ї, вивчає природу, історію, традиції Шотландії, носить і одягає своїх дітей у тартани. На балу в Лондоні з нагоди відкриття Всесвітньої виставки та Кришталевого палацу в 1851 році всіх запрошених запросили прийти у традиційних шотландських костюмах, і незабаром все шотландське стало модним, а вона сама

Шотландія стає місцем паломництва британців.

У своїй книзі «Листя з журналу нашого життя в Хайлендсті» Вікторія розповідає про відкриття під час прогулянки горами поблизу Балморалу-прозорий оранжево-коричневий кристал кварцу, пізніше встановлений у брошку4. Цей інцидент виявився відправною точкою для народження цілого напрямку в ювелірному бізнесі Англії, який став національним брендом. Понад сто п’ятдесят років ці прикраси з агату та гальки називали «шотландськими», хоча насправді лише найдавніші предмети з використанням каменю з місцевих гір виготовляли у Шотландії, переважно в Единбурзі. Але оскільки потік туристів увесь час збільшувався, місцеві майстри не встигали забезпечити всіх продуктами, і незабаром масове виробництво «шотландських агатів» почнеться в Англії, переважно в Бірмінгемі, і часто з використанням каменів з Німеччини, Індія, Африка. Водночас напівдорогоцінне та декоративне каміння можна було об’єднати в один виріб: агати, аметисти, цитрини, які можна тонувати, нагрівати, щоб змінити колір, збираючи у виробі кольорову мозаїку. Відомо, що англійські ювеліри навіть відправляли срібні заготовки до Німеччини, де майстри вставляли в них місцеві камені, шліфували їх і повертали до Англії. Таким чином, виробництво Scottish Agates стає міжнародним бізнесом.

РОЗДІЛ 3. ДОЗВІЛЛЯ Й ВІДПОЧИНОК СУСПІЛЬСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 1870-1901 РОКІВ

3.1 Розваги


У середині століття ідея великого амфітеатру для музичних вистав та конференцій для вчених захопила уяву не тільки Генрі Коула, секретаря Департаменту науки та мистецтва, а й принца Альберта. До 1857 року Коул планував побудувати його з «належним урахуванням принципів звучання». Після смерті принца в 1861 році проект мав додаткову мету вшанувати його пам'ять. Королівський Альберт -Хол відкрився 29 березня 1871 р. Підполковник Генрі Скотт, RE, який керував будівництвом, підрахував, що там достатньо місця для 7 165 осіб плюс 1200 підрядників; теоретична межа становила 10 000. На прохання князя він не спирався на державні кошти, а фінансувався виключно приватними коштами. [12]

Можливості дозвілля різко зросли, оскільки реальна заробітна плата продовжувала зростати, а робочий час продовжував скорочуватися. У міських районах дев’ятигодинний робочий день все більше стає нормою; Закон про рослини 1874 р. Обмежив робочий тиждень 56,5 годинами, заохочуючи рух до можливого восьмигодинного робочого дня. Більше того, набула чинності система регулярних щорічних відпусток, починаючи з білих комірців і переходячи до робітничого класу. [13] Близько 200 морських курортів виникли через дешеві готелі та недорогі тарифи на залізницю, масові святкові дні та скасування багатьох релігійних заборон на світську діяльність у неділю. [15]

Вони включали спортивні заходи, музичні зали та популярний театр. До 1880 року футбол перестав бути святилищем суспільної еліти, оскільки він залучав численну аудиторію робітничого класу. Середня відвідуваність становила 5000 у 1905 році і зросла до 23 000 у 1913 році. Це становило 6 мільйонів клієнтів -платників з тижневим оборотом 400 000 фунтів стерлінгів. Спорт до 1900 р. Приносив близько трьох відсотків загального валового національного продукту. Професійний спорт був нормою, хоча деякі нові види діяльності досягали вишуканої аматорської аудиторії, такі як теніс та гольф. Тепер жінкам дозволено займатися деякими видами спорту, такими як стрільба з лука, теніс, бадмінтон та гімнастика. [11]

3.2 Сімейні та громадські свята


Це здається неймовірним, але і раніше будинки не прикрашали. Не було ні куль, ні вогнів, навіть ялинки! Не було прийнято приносити в будинок зелень (квіти не зараховуються). Лише в кінці 18 століття в будинках почали з’являтися гілки плюща, розмарину та падубу (більш відомих усім як падуб, або падуб). Прикраси включають палички кориці, яблука, сушені часточки апельсина. До речі, вони сьогодні дуже популярні. Лише у вікторіанську епоху з’явилися різдвяні прикраси, які спочатку виготовлялися виключно вручну, а тому були неймовірно дорогими. З розвитком фабрик і заводів іграшки почали виробляти у великих кількостях і були доступні для середнього класу. Бідняки продовжували прикрашати свої будинки апельсинами та солодощами.

Саме під час вікторіанської ери Різдво почали широко святкувати. Бали, маскаради, танці біля ялинки та сама ялинка потрапили в англійські оселі до середини XIX століття, коли London Picture News опублікувала гравюру королеви Вікторії, принца Альберта та їхніх дітей навколо прикрашеної ялинки . Вважається, що саме Альберт, німецький чоловік королеви, допоміг зробити ялинку такою ж популярною у Великобританії, як і у його рідній Німеччині, коли він привіз її до Віндзорського замку у 1840 -х роках. Настільки популярні сьогодні крекери - також винахід вікторіанської Англії. Виробник солодощів Том Сміт вирішив загорнути свої солодощі в яскраві пакети і додати туди маленькі сюрпризи: іграшки, паперові капелюхи, записки з побажаннями. Булочки буквально лопалися, коли вони намагалися їх відкрити, і цукерка з сюрпризом випала. Винахід побив рекорди популярності!

Зараз важко уявити, що колись було неможливо купити різдвяну листівку. Просто тому, що їх там не було. Справа в тому, що поштові витрати раніше збиралися не від відправника, а від одержувача. З 1840 року все змінилося, і лист можна було надіслати куди -небудь у Великобританії за фіксованою ціною - у кілька разів нижчою, ніж раніше. А через три роки Генрі Коул надрукував тисячу листівок для свого лондонського магазину, на яких було зображено групу людей за обіднім столом та різдвяне послання. Листівка коштувала шилінг, який на той час був дорогим для простих людей. Але заможні британці могли привітати зі святом своїх друзів та родичів. Ідея мені так сподобалася, що вона стала популярною. А з розвитком поліграфічних технологій листівки подешевшали, а значить, стали більш доступними. Враховуючи, що багато працювали далеко від дому, отримати привітання на Різдво було великим задоволенням.

За часів королеви Вікторії Різдво набуло не лише комерційного характеру. Акцент робився на сім’ї, на тому, щоб зробити свято по -справжньому емоційним та сімейним. Тому Різдво, а також день боксу було оголошено вихідними. Щоб ті, хто працює далеко від сім’ї, могли святкувати Різдво разом, збираються за спільним столом. До речі, закуски займали значну частину свята. Домінуючі раніше яловичина та гусак поступово, але міцно були замінені індичкою. Його розмір та відносна дешевизна роблять його ідеальною сімейною вечерею разом зі сливовим пирогом та гарячим вином. Харчові переваги для святкової вечері змінювалися з кожною епохою, тому ця тема заслуговує окремої гастрономічної статті.

Наприкінці XIX століття Різдво стало найбільшим і довгоочікуваним сімейним святом, концепція, яка процвітає донині. Можливо, жоден британець не залишається байдужим до цього свята. А приготування, прикраси, вибір подарунків відіграють таку саму важливу роль, як і саме святкування.

У Великобританії є вісім свят на рік, це дні, коли британцям не потрібно йти на роботу. Це: Різдво, День подарунка, Новий рік, Страсна п’ятниця, Великодній понеділок, Перше травня, Свято весни та Свято пізнього літа. Термін "Банківські свята" відноситься до 19 століття, коли в 1871-1875 рр. Більшість із цих днів були святковими днями, тобто днями, коли банки мали бути закриті. Дотримання цих умов більше не обмежується лише банками.

Усі свята, крім Різдва та Дня подарунків, які припадають на 25 та 26 грудня відповідно, не припадають на одну і ту ж дату щороку. Страсна п’ятниця та Великодній понеділок залежать від Великодня, яка зазвичай припадає на перший понеділок травня. Весняні канікули відбуваються в останній понеділок травня, а пізні літні канікули - в останній понеділок серпня.

Більшість цих свят мають релігійне походження, хоча для більшості населення вони давно втратили своє релігійне значення і є лише днями, коли люди відпочивають, їдять, п’ють і веселяться.

Крім свят, існують інші свята, ювілеї та просто дні, коли дотримуються певних традицій, але якщо вони не випадають на неділю, це звичайні робочі дні.

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЛЕВИ ВІКТОРІЇ - ЖІНКА І ЕПОХА


Мета дослідження - з’ясувати: «Золотий вік» Вікторії. Міф чи реальність.

Метод дослідження: теоретичний та узагальнюючий

В англійській історії ХІХ століття майже повністю збігається з вікторіанською епохою, яка мала великий вплив на формування англо-американського світу. Вікторіанська епоха (1837-1901)-період правління Вікторії, королеви Великобританії та Ірландії, імператриці Індії.

Скільки блискучих імен дала нам вікторіанська епоха! Чарльз Діккенс, Вільям Теккерей, Ентоні Троллоп, Конан Дойл, Редьярд Кіплінг та Оскар Уайльд. Зокрема, з романів Діккенса та Теккерея ми можемо дізнатися про транспорт того часу, про біржові операції в Лондоні, про в’язниці, про лікарні та театри, про ринки та розважальні заклади, про типи таверн, ресторани та готелі старої Англії.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас