Ім'я файлу: MyЧастина 2_v77.doc
Розширення: doc
Розмір: 39кб.
Дата: 12.12.2022
скачати


ІІ. Частина:
Завдання 1 (10 балів)

Запишіть формулу в файлі КнигаN.xlsx точно за індивідуальним завданням. Формулу записуємо для зафіксованого в файлі розміщення даних.
Завдання 2 (10 балів)
Поясніть наданий код VBA (місце розміщення в проєкті, призначення, типи даних, об`єкти, дії, результати, відповідні повідомлення за ситуацією, тощо). Додайте повідомлення (за змістом, приблизно), яке доцільно записати у лапках замість «незрозумілого» тексту.

Sub Макрос8() //створення нового макросу з ім’ям Макрос8

ActiveWorkbook.Unprotect //Метод видаляє захист із аркуша чи книги.

If (Sheets.Count > 4) Then //За допомогою оператора If перевіряємо кількість аркушів у книзі, якщо більше 4 то виконуємо наступні дії:

Sheets(Sheets.Count).Select // Вибираємо кількість аркушів у книзі (властивість Sheets.Count повертає кількість арушів у книзі)

MsgBox "Видален лист під назвою: " & ActiveSheet.Name, vbOK, ActiveSheet.Name

ActiveWindow.SelectedSheets.Delete // видаляє останній створенний лист, виводиться у повідомленні номер видаленого листа, також vbOK вказує на те, що OK кнопка була натиснута у вікні повідомлення.

Else

MsgBox "В книге меньше 4 листов", vbCritical, "Ошибка" // вивід повідомлення про невиконання умови в операторі If

End If // кінец роботи if

ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=False // захищає вибрану книгу, та видаляє захист з вікон

End Sub
скачати

© Усі права захищені
написати до нас