Ім'я файлу: ВИДИ ПОВЕДІНКИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 15.05.2020
Пов'язані файли:
Титулка_суднові_технічні_засоби_2.docx
Swot 3.docx

Тема. Толерантне спілкування

Мета. Підвищити комунікативну компетентність учасників у міжособистісному спілкуванні, розширити інформованість підлітків про толерантність; надати інформацію про види поведінки, розвивати навички відповідальної поведінки.

Обладнання та матеріали: ІКТ, папір А-4, фломастери, картки з ситуаціями.

Хід заняття.

  1. Повідомлення теми і мети заняття.

  2. Знайомство.

  • Назвати своє ім’я та продовжити речення: «Мені легко спілкуватися, коли...

  1. Мозковий штурм. «Спілкування – це…»

Запитання до учнів:

  • Що таке спілкування?

Усі відповіді записуються на фліп-чарті, після чого психолог зачитує всі визначення і підсумовує їх, подаючи визначення поняття « Спілкування».

  1. Завдання «Якості, важливі для спілкування.

Діти об’єднуються в пари.

Завдання: разом намалювати схематичне дерево і на листочках написати риси характеру важливі для спілкування. Далі психолог узагальнює, які риси характеру важливі для спілкування.

Питання для обговорення:

- Які відчуття були при виконанні цього завдання?

- Які виникали труднощі? Чому?

- Як потрібно спілкуватися?

  1. Інформаційне повідомлення «Толерантність та толерантне спілкування.»

Слово «толерантність» означає терпимість.

Якщо ви прагнете ефективно спілкуватися, необхідно поводитися так, аби не ображати партнера, поважати іншого та його точку зору, незалежно від соціального становища, національності, індивідуальних особливостей, уподобань тощо. Таке спілкування називається толерантним.

Ознаки толерантної людини

Добре співпрацює з іншими на засадах партнерства

Готова прийняти думки інших

Поважає гідність людини

Поважає права інших

Сприймає іншого таким, який він є

Здатна поставити себе на місце іншого

Поважає право бути іншим

Визнає різноманітність

Визнає рівність інших

Терпима до чужих думок,вірувань, поведінки

Толерантна людина відмовляється від домінування й насильства.

6.Руханка «Атоми й молекули»

7.Інформаційне повідомлення «Види поведінки».

Існує три види поведінки: впевнена, невпевнена і агресивна.

Люди з невпевненою поведінкою: не відстоюють особисті інтереси,

думки та переконання; дозволяють постійне домінування бажань та

думок інших над власними переконаннями та потребами; розповідають

про свої потреби невпевнено, із почуттям провини перед іншими;дозволяють іншим приймати рішення за себе; бояться розчарувати інших, часто вибачаються; почуваються безпорадними, безпомічними;

будь-якою ціною уникають конфліктів та неприємностей;

не вміють попросити; не вміють твердо сказати «Ні!».

Люди з невпевненою поведінкою часто мовчать або говорять тихо;

мають труднощі з поясненням причин своєї поведінки; їхнє мовленняне дуже чітке; вони часто повертаються спиною до інших; використовують фрази: «Я не знаю...», «Якщо ти можеш... », «Якщо це

тебе не обтяжить...», «Роби, як ти хочеш...», «Я б хотів, але...».

Люди з агресивною поведінкою відстоюють свої думки, переконання,

почуття, порушуючи права інших; поводяться зверхньо, принижують

інших; люблять себе хвалити; при спілкуванні тиснуть на

співрозмовника: «Мені дуже потрібно...», «Тільки ти це зможеш...»,

«Я хочу, щоб ти...».

Вони вміють просити і після відмови не відходять, а продовжують

наполягати на своєму; під час спілкування можуть близько підходити

до партнера, торкатися його, штовхатися, вказувати пальцем, зверхньо

поплескувати по плечу.

Говорять насмішкувато, зухвало, погрожують: «Якщо ти не прийдеш...

», «Дивися мені...»; принижують: «Не будь занудою...», «Що,

мама не дозволяє?»; часто оцінюють або наказують: «Ти повинен...»,

З упевненою поведінкою люди поводяться так: виражають свої думки,

переконання та почуття прямо та відкрито, поважаючи інших;

діють природно, так, як вважають за потрібне; не прагнуть когось

підкорювати чи змінювати — приймають людину такою, якою є.

Вони готові обговорювати конфліктні ситуації, співпрацювати,

іти на компроміси; відповідають за свої вчинки, не перекладаючи

відповідальність на інших; вміють прямо про щось попросити; якщо

їм відмовляють, вони можуть бути невдоволені, розчаровані, але розуміють,

що інші люди можуть мати особисті бажання.

Люди з упевненою поведінкою допомагають іншим, але за їхнім

бажанням і проханням, не нав'язуючи своєї допомоги або своєї точки

зору; уважно вислуховують співрозмовника. Спілкуючись, дивляться

в очі; часто використовують вислови: «Я вважаю», «Я хочу»,

«Я не люблю». Вони завжди висловлюють твердження, спрямовані

на співпрацю: «Що ти про це думаєш?», «Як ти до цього ставишся?»;

вміють спокійно відмовляти і пояснювати причини відмови; намагаються зрозуміти іншого.

8.Ситуації

-Зараз кожна група отримає опис життєвої ситуації. Вам необхідно

обговорити, як у цій ситуації буде проявлятися впевнена, невпевнена

і агресивна поведінка головного героя.

Написати варіанти відповідей з різними видами поведінки.

Ситуація № 1

Ви дивитеся у кінотеатрі фільм, а позаду вас хтось постійно голосно

розмовляє.

Ситуація № 2

Ви з друзями сидите в кафе, за сусіднім столиком починають курити

цигарки — вам неприємно дихати димом. У залі висить табличка

≪У нас не палять!≫.

Ситуація № З

Однокласник вже третю годину сидить за вашим комп'ютером і

грає в різні ігри. Це заважає вам зайнятися своїми справами.
Запитання для обговорення:

  • Чи були ситуації в житті, які викликали розгубленість?

  • Який вид поведінки є найбільш відповідальним?


9. Підсумок заняття.

- Які відчуття виникли у вас після заняття?

- Що було важливим?

- Яка інформація була корисною?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас