Ім'я файлу: ПОВІДОМЛЕННЯ по иден ОПО (приклад).doc
Розширення: doc
Розмір: 133кб.
Дата: 02.06.2020

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ « »

(посада, керівника суб'єкта господарювання)

_________________ .

підпіс, ім'я, по батькові, прізвище

__________________________ 20 р.

М.П.


ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати ідентифікації об'єктів

підвищеної небезпеки
Товариство з обмеженою відповідальністю « »

(повна
ТОВ « »

і скорочена назва суб'єкта господарювання)
Приватна

(форма власності)
.

(ідентифікаційний код суб'єкта господарювання)
Не має

(орган, до сфери управління якого належить суб'єкт господарювання)
Директор ТОВ « » тел. .

(прізвище, ім'я, по батькові та номер телефону керівника суб'єкта господарювання)
Головний інженер ТОВ « » тел. .

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, відповідальної особи
e.mail: .

факс, електронна адреса відповідальної особи)
.

(юридична адреса суб'єкта господарювання)
Фактична адреса: .


1. Відомості про потенційно небезпечні об'єкти


  1. Основний вид виконуваних робіт, пов'язаних з небезпечними речовинами.
 • При ведені процесу ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, використовується - розчинник « »;

 • В якості палива для парових котлів використовується природний газ – «Метан»;

 • Для ведення газополум’яних робіт використовується скраплений газ – «Пропан бутан»;

 • Для ведення газополум’яних робіт використовується стиснений газ – «Кисень»;

 • При ведені процесу ;

 • При ведені процесу ;

 • При ведені процесу .  1. Перелік основних технологічних процесів, пов'язаних з небезпечними речовинами:
 • Процес ………………………………………..;

 • Процес горіння газу в топці котла для отримання водяної пари;

 • Процес нагрівання металу ведення газополум’яних робіт;

 • Процес …………………………………………….  1. Умови приймання і зберігання сировини.
 • Розчинник ……………………………. у відповідності з вимогами діючих НПАОП.

 • Природний газ «Метан» - постачання по газопроводу, на парокотельний цех підприємства. Зберігання не проводиться.

 • Скраплений газ «Пропан бутан» - постачання автомобільним транспортом, у металевих балонах. Зберігання проводиться у спеціально обладнаному, металевими стінами, приміщені.

 • Стиснений газ «Кисень» - постачання автомобільним транспортом, у металевих балонах. Зберігання проводиться у спеціально обладнаному приміщені.  1. Умови зберігання та відвантаження продукції:


Продукція підприємства – ……………………….. У відповідності с діючими НПАОП ця продукція (……………………………………..) не відноситься до небезпечних речовин.  1. Перелік основних структурних підрозділів:
 • …………………………………………….;

 • ………………………………………………..;

 • Склад готової продукції ………………………

 • Парокотельний цех;
  1. Розташування основних структурних підрозділів на майданчику (майданчиках).


Всі, вище наведені, основні структурні підрозділи розташовані за адресою: Відстань між окремими цехами, дільницями не перевищує 500 м.


  1. Розташування на місцевості та відстань від потенційно небезпечних об'єктів до промислових об'єктів або елементів селитебної території:
 • Відстань від потенційно небезпечних об'єктів (ємностей де зберігається…….) до промислових об'єктів – 100 м.

 • Відстань від потенційно небезпечних об'єктів (складу ………………) до промислових об'єктів – 170 м.

 • Відстань від потенційно небезпечних об'єктів до елементів селитебної території (вулично – дорожня і транспортна мережа) – 1200 м


2. Перелік потенційно небезпечних об'єктів з небезпечними речовинами, виділених для ідентифікації, у тому числі тих, що ідентифіковані як об'єкти підвищеної небезпеки


Найменування потенційно небезпечного об'єкта, виділеного для ідентифікації, та його склад

Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті

Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилась ідентифікація об'єкта

Результати ідентифікації (належить до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу, не належить до об'єктів підвищеної небезпеки)

ТОВ «……….»

Бензо склад
Розчинник ….. та нафтопродукти;

132,1 т;

2 категорія

Горючі рідини;

2 категорія;

група 2

Не належіть до об’єктів підвищеної небезпеки

Заводський газопровід
Природний газ – «Метан»;

0,044 т.;

1 категорія;

Горючі (займисті) гази;

1 категорія;

група 1,2

Не належіть до об’єктів підвищеної небезпеки

Приміщення для зберігання балонів «Пропан бутан»
Скраплений газ – «Пропан бутан»;

0,24т;

1 категорія;

Горючі (займисті) гази;

1 категорія;

група 1,2

Не належіть до об’єктів підвищеної небезпеки

Приміщення для зберігання балонів «Кисень»
Стиснений газ – «Кисень»;

0,096т

6 категорія

Індивідуальна речовина.

6 категорія

група 1,2

Не належіть до об’єктів підвищеної небезпеки


Інших потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, крім зазначених, не визначено.

3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенційно небезпечних об'єктах.

Для кожного потенційно небезпечного об'єкта, зазначеного у пункті 2, по кожному виробництву, дільниці, установці, апарату тощо, що входять до його складу, виявлені небезпечні речовини, розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса небезпечних речовин подається у таблиці.


Найменування потенційно небезпечного об'єкта

Найменування виробництва (дільниці, установки, апарата тощо), які входять до складу потенційно небезпечного об'єкта

Наймену- вання небезпечної речовини та її маса, тонн

Маса індивідуальної небезпечної речовини і маса небезпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас

Індиві- дуальна речовина

Номер категорії за нормативами порогових мас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


ТОВ «Агро альянс Груп»

Ємності

Розчинник «» та нафто-продукти;

132,1 т;132,1т

Заводський газопровід

Природний газ – «Метан»;

0,044 т.;
0,044т
Балони «Пропан бутан»

Скраплений газ – «Пропан бутан»;

0,24т;
0,24т
Балони «Кисень»

Стиснений газ – «Кисень»

0,096т

0,096т4. Перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, довідкових та науково-технічних видань, що використовувалися під час проведення ідентифікації.

 • Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки;

 • Постанова Кабінету міністрів України №956 від 01.07.2002р. «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

 • ГОСТ 12.1.005-88

 • ГОСТ 10678-76

 • ГОСТ 2184-77

 • ГОСТ 2263-79

Звіт склав Інженер з охорони праці _________________ ………………………….

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_____ _____________ 200 __р.

Додаток до ОПН – 1

Розрахунки

на підставі яких проводилась ідентифікація
Вхідні данні

Розчинник «……………………» та нафтопродукти; Горюча рідина 2 категорія; група 2

кількість 132,1 т;
Природний газ – «Метан»; Горючій (займистий) газ; 1 категорія; група 1,2

кількість 0,044 т.;
Скраплений газ – «Пропан бутан»; Горючій (займистий) газ;1 категорія; група 1,2

кількість 0,24т;
Стиснений газ – «Кисень»; Індивідуальна речовина; 6 категорія; група 1,2

кількість 0,096т

Розрахунок для індивідуальних порогових мас:

Стиснений газ – «Кисень»

кількість 0,096т

Норматив порогових мас: 1 клас – 2000т.; 2 клас 200т.

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 2 класу

0,096т< 2т
Розрахунок для категорій речовин:
1 категорія Горючі (займисті) гази;

Природний газ – «Метан»;

кількість 0,044 т.;

Норматив порогових мас: 1 клас – 200т.; 2 клас 50т.

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 2 класу

0,044 т.< 0,5т
Скраплений газ – «Пропан бутан»;

кількість 0,24т;

Норматив порогових мас: 1 клас – 200т.; 2 клас 50т.

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 2 класу

0,24т.< 0,5т
2 категорія Горючі рідини

Розчинник «Нефрас» та нафтопродукти;

кількість 132,1 т

Норматив порогових мас: 1 клас – 50 000т.; 2 клас 5 000т.

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 1 класу

132,1 т.< 50 000т

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 2 класу

132,1 т.< 5000т.
10 категорія Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та вибухонебезпечних газів;;
8 категорія Токсичні речовини

Сода каустична;

кількість0,45т;

Норматив порогових мас: 1 клас – 200т.; 2 клас 50т.

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 1 класу

0,45т.< 2т

Кількість речовини не перевищує 1 % від нормативу порогової маси 2 класу

0,45т.< 0,5т.
Розрахунок для груп речовин
Q = (сума) q : (сума) (q / Q ),

ПГК i i i
де Q - порогова маса небезпечних речовин однієї групи або категорії;

ПГК

q - сумарна маса небезпечної речовини або категорії небезпечної речовини, що

i перебуває на об'єкті;

Q - норматив порогової маси небезпечної речовини або категорії небезпечної

i речовини відповідного класу;

i - змінюється від 1 до n, де n - загальна кількість індивідуальних небезпечних речовин та категорій небезпечних речовин.

Група 1 (вибух)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 1 класу:

Qпгк = (0,044 + 0,24) : = 200 т

0,044 + 0,24

200 200

Порогова маса небезпечних речовин для 1 класу Qпгк = 200 т
Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 2 класу:

Qпгк = (0,044 + 0,24) : = 50 т

0,044 + 0,24

50 50

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qпгк = 50 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 0,284 т, що не перевищує нормативу порогової маси1 класу 0,284т < 200 т, та не перевищує нормативу порогової маси 2 класу 0,284т < 50 т

Група 2 (пожежа)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 1 класу:

Qпгк = (132,1 +0,044 + 0,24 + 0,096 ) : = 32233,6 т

132,1 +0,044 + 0,24 + 0,096

50000 200 200 2000

Порогова маса небезпечних речовин для 1 класу Qпгк = 32233,6 т
Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 2 класу:

Qпгк = (132,1 +0,044 + 0,24 + 0,096 ) : = 4066,3 т

132,1 +0,044 + 0,24 + 0,096

5000 50 50 200

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qпгк = 4066,3 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 132,48 т, що не перевищує нормативу порогової маси2 класу 132,48 т < 32233,6 т, та не перевищує нормативу порогової маси 2 класу 135,28 т < 4066,3 т
Група 3 (шкідливі для людей і довкілля)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 1 класу:

Qпгк = (0,35 + 0,45+0,45) : = 200 т

0,35 + 0,45+0,45

200 200 200

Порогова маса небезпечних речовин для 1 класу Qпгк = 200 т
Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qпгк для 2 класу:

Qпгк = (0,35 + 0,45+0,45) : = 50 т

0,35 + 0,45+0,45

50 50 50

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qпгк = 50 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 1,25 т, що не перевищує нормативу порогової маси2 класу 1,25 т < 200 т, та не перевищує нормативу порогової маси 2 класу 1,25 т < 50 т
Розрахунок з урахуванням выдстаны выд елементів потенційно небезпечного об’єкта до елементів селитебної території або промислових об'єктів

Найменша відстань від елементів потенційно небезпечного об'єкта до елементів селитебної території або промислових об'єктів 100 м та 170 м порогову масу вважається маса небезпечних речовин, визначаемо за формулою

Qir = Qi х (Rx / RП )2 ,
де Qir - порогова маса небезпечних речовин;
Qi - встановлений або розрахований згідно з пунктом 10 цього Порядку норматив порогової маси 2 класу;

Qi=50 т

Rx - відстань від потенційно небезпечного об'єкта до межі найближчого елемента селитебної території або промислового об'єкта;
RП - гранична відстань від потенційно небезпечного об'єкта до найближчого промислового об'єкта або елемента селитебної території, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин 1 і 2 групи RП дорівнює 500 метрів, для речовин 3 групи RП дорівнює 1000 метрів).
Група 1 (вибух)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qi для 2 класу:

Qi = 50 х (170 / 500 )2 = 5,78 т

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qi = 5,78 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 0,284 т, що не перевищує нормативу порогової маси2 класу 0,284 т < 5,78 т.
Група 2 (пожежа)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qi для 2 класу:

Qi = 4066,3 х (100 / 500 )2 = 162,7 т

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qi = 162,7 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 132,48 т, що не перевищує нормативу порогової маси2 класу 132,48 т < 162,7 т.
Група 3 (шкідливі для людей і довкілля)

Розрахунок порогової маси небезпечних речовин Qi для 2 класу:

Qi = 50 х (170 / 1000 )2 = 1,45 т

Порогова маса небезпечних речовин для 2 класу Qi = 1,45 т

Кількість речовин що належать до зазначеної групи = 1,25 т, що не перевищує нормативу порогової маси2 класу 1,25 т < 1,45 т.
Відповідно до п. 16 «Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки» потенційно небезпечний об'єкт Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроальянс Груп» не визнано об'єктом підвищеної небезпеки


Розрахунок виконав:

Інженер з охорони праці .

ТОВ «………………………………»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас