Ім'я файлу: 1.Таблица строки Новий КПК.doc
Розширення: doc
Розмір: 145кб.
Дата: 14.03.2021
Пов'язані файли:
%D0%9B_6.pdf
7 Пам’ятка про процесуальні права та обов’язки потерпілого.docx

Строки, передбачені Кримінальним процесуальним Кодексом України

стаття КПКУ

Зміст

Примітки

ст.3

Малолітня особа

Неповнолітня особа

Притягнення до кримінальної відповідальності починається

до 14 років

від 14 до 18 років

з моменту повідомлення особі про підозру

ст.28

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх та осіб, які тримаються під вартою має бути здійснено

і розглянуто в суді

невідкладно
першочергово

ст.37

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури
Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку

одразу після початку досудового розслідування
до завершення

ст.40

Прокурор вищого рівня розглядає подання керівника органу досудового розслідування про перегляд клопотання слідчого до слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих дій, у погодженні якого відмовив прокурор нижчого рівня

протягом 3 днів

ст.42

Особа вважається підозрюваним з моменту

Особа вважається обвинуваченою з моменту

повідомлення їй про підозру або затримання її за підозрою
передачі обвинувального акту щодо неї до суду, в порядку ст.291 КПКУ

ст.42

Підозрюваний та обвинувачений мають право на захисника

до першого допиту

ст.52

У кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів участь захисника є обов’язковою з моменту

в інших випадках з моменту:


Набуття особою статусу підозрюваного
1.Встановлення факту неповноліття особи або виникнення сумнівів щодо її повноліття

2.Встановлення у особи фізичних(психічних) та інших вад

3.Встановлення факту не володіння особою мовою крим.провадження


ст.55

Права та обов’язки потерпілого виникають у особи


з моменту подання заяви про вчинення щодо неї крим.правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого

ст.83

У разі задоволення відводу слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, керівником ОДР призначається інший слідчий, а керівником органу прокуратури інший прокурор

невідкладно

ст.135

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом

не пізніше ніж за 3 дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом

ст.142

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею

у день його надходження до суду

ст.146

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення на особу розглядається слідчим суддею

під час судового розгляду таке питання розглядається


не пізніше 3 днів із дня його надходження до суду
негайно

ст.150

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, у випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, зобов’язані звернутись до слідчого судді із відповідним клопотанням

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснюється

не пізніше 2 днів з моменту тимчасового вилучення.

не пізніше 3 днів з моменту його надходження до суду

ст.154
ст.156

Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді на строк

Клопотання розглядається слідчим суддею, судом

не більше 2 місяців
не пізніше 3 днів з дня надходження до суду

ст.172

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом

не пізніше 2 днів з дня його надходження до суду

ст.181

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом та виконання обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК

Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом

не може перевищувати 2 місяців
не може перевищувати 6 місяців

ст.182

Розмір застави визначається у таких межах розмірів мінімальної зар.плати(МЗП):

злочини невеликої та середньої тяжкості

тяжкі

особливо тяжківід 1 до 20 МЗП

від 20 до 80 МЗП

від 80 до 300 МЗП

ст.182

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний внести кошти на відповідний рахунок

не пізніше 5 днів

ст.186

Клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом

невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання або з моменту надходження до суду клопотання

ст.189

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом

негайно після одержання клопотання

ст.191

Особа, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання повинна бути доставлена до слідчого судді, суду, який виніс відповідну ухвалу або звільнена

протягом 36 годин

ст.191

Службова особа, яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання повідомляє про це слідчого, прокурора зазначеного в ухвалі

негайно

ст.191

Після затримання особи на підставі рішення суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, яке винесено за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, слідчий суддя, суд розглядають питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

не пізніше 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження

ст.197

Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження тримання під вартою не може перевищувати
Сукупний строк тримання під вартою під час досудового розслідування не повинен перевищувати

у провадженні щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості

у провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів


60 днів


6 місяців,

12 місяців

ст.199

Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування прокурором, слідчим за погодженням з прокурором
Відповідне клопотання розглядається слідчим суддею

не пізніше ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою
до закінчення строку дії попередньої ухвали

ст.201

Копія клопотання та матеріалів підозрюваного, обвинуваченого, захисника до суду про зміну запобіжного заходу та зміну чи скасування обов’язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК надається прокурору

не пізніше ніж за 3 години до початку розгляду клопотання

ст.202

Перевірка документа, що підтверджує внесення застави не може тривати

більше 1 робочого дня

ст.211

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду
Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа повинна бути доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу або звільнена

не може перевищувати 72 годин
не пізніше 60 годин з моменту затримання

ст.213

Уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі можливість повідомити про своє затримання та місце перебування осіб за вибором затриманого
У разі затримання неповнолітнього службова особа зобов’язана повідомити його батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників тощо

негайно


негайно

ст.214

Слідчий, прокурор після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Слідчий у письмовій формі повідомляє прокурора про початок досудового розслідування.
Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру внесені прокурором, він зобов’язаний передати наявні матеріали до органу досудового розслідування із дотриманням правил підслідності.

невідкладно, але не пізніше 24 годин
невідкладно

невідкладно, але не пізніше наступного дня

ст.219


1. Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.


2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.


протягом 1 місяця
протягом 2 місяців

2 місяців
6 місяців
12 місяців

ст.220

Клопотаннясторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк

не більше 3 днів

ст.224

Допит не може продовжуватися без перерви
а в цілому -

понад 2 години
понад 8 годин на день

ст.226

Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без перерви,
а загалом -

понад 1 годину

понад 2 години на день

ст.232

Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов’язана організувати виконання зазначеного доручення.

в найкоротший строк

ст.233

Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.


невідкладно

ст.234

Клопотання про обшук розглядається у суді за участю слідчого або прокурора

в день надходження

ст.244

Клопотання про залучення експерта розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування

не пізніше 5 днів з дня надходження до суду

ст.246

У рішенні про проведення негласної слідчої дії зазначається строк її проведення.

Строк проведення негласної слідчої дії може бути продовжений :

прокурором, якщо негласна слідча дія проводиться за його рішенням;

керівником органу досудового розслідування, якщо негласна слідча дія проводиться за його або слідчого рішенням;

начальником головного, самостійного управління МВС, центрального управління СБУ, головного управління, управління МВС, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань у АРК Крим, областях, м.Китєві та Севастополі, регіонального органу СБУ, якщо негласна слідча дія проводиться за рішенням слідчого;

міністром МВС, головою СБУ, головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, головою державного бюро розслідувань, якщо негласна слідча дія проводиться за рішенням слідчого


– до 18 місяців

– до 6 місяців

– до 12 місяців


– до 18 місяців

ст.248

Слідчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої дії протягом

6 годин з моменту його отримання.

ст.249

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої дії не може перевищувати.
Загальний строк дії ухвали в одному кримінальному провадженні не може перевищувати.

2 місяців

максимальні строки досудового слідства

ст.253

Повідомлення осіб, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення негласних слідчих дій, повинне бути здійснене.

протягом 12 місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом

ст.272

Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації не може перевищувати

Цей строк може бути продовжений, але не може перевищувати

6 місяців

строк досудового розслідування

ст.276

У випадках повідомлення особі про підозру (ч.1 ст.276) передбачених частиною першою цієї статті, слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані повідомити підозрюваному про його права, передбачені статтею 42 цього Кодексу.

невідкладно

ст.278

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень
Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається


У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24 годин з моменту затримання, така особа підлягає у звільненню

в день складення


не пізніше 24 години з моменту затримання

негайно


ст.283

Прокурор після повідомлення особі про підозру зобов’язаний здійснити одну з таких дій:

Закрити кримінальне провадження

Звернутись до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності

Звернутись до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеруу найкоротший термін

ст.284

Прокурор має право скасувати постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку із незаконністю чи необґрунтованість
Постанова слідчого може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана заявником, потерпілим

Протягом 20 днів з моменту отримання її копії
Протягом 10 днів з момент її отримання

Ст.289

Загальні збори трудового колективу можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на поруку особу

протягом року з дня передачі особи на поруки

ст.290

Сторонам кримінального провадження, потерпілому для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ
Клопотання сторони кримінального провадження про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, у разі зволіканні при ознайомленні, розглядається слідчим суддею

надається достатній час
не пізніше 5 днів з часу його надходження

ст.294

Строк досудового слідства може бути продовжений:

районним та прирівняним до нього прокурором

прокурором обласного рівня або їх заступниками

Генеральним прокурором України чи його заступниками


до 3 місяців

до 6 місяців

до 12 місяців

ст.295

Копія клопотання про продовження строку досудового слідства вручається слідчим або прокурором підозрюваному та його захиснику

Підозрюваний, його захисник мають право подати слідчому або прокурору, який ініціює продовження строку досудового слідства письмові заперечення
Прокурор, уповноважений розглядати питання про продовження строку досудового слідства зобов’язаний розглянути його

не пізніше ніж за 5 днів до дня надання клопотання відповідному прокурору
до подання клопотання відповідному прокурору


протягом 3 днів з дня отримання та не пізніше спливу строку слідства

ст.297

У разі відмови у продовжені строку досудового слідства, прокурор цього кримінального провадження зобов’язаний:

Закрити кримінальне провадження

Звернутись до суду із клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності

Звернутись до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

протягом 5 днів

ст.301

Слідчий зобов’язаний у найкоротший строк, подати на затвердження прокурору:

Проект рішення про закриття кримінального провадження

Проект клопотання про звільнення особи від крим.від-сті

Обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів мед. або вих. характеру

Клопотання про продовження строку досудового слідства
Прокурор, зобов’язаний:

Прийняти рішення про закриття кримінального провадження

Звернутись до суду із клопотанням про звільнення від крим.від-сті, застосування примусових заходів виховного або медичного характеру

Звернутись др. суду із обвинувальним актом

Подати клопотання про продовження строку досудового слідства

але не пізніше 25 днів після повідомлення особі про підозру

до спливу 30 денного терміну після повідомлення особі про підозру

ст.304

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, можуть бути подані особою
Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається

протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності
з дня отримання її копії

ст.306

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, розглядаються слідчим суддею

окрім скарг на рішення про закриття крим.провадження, які розглядаються

не пізніше 72 годин з моменту надходження скарги,
не пізніше 5 днів з моменту надходження скарги

ст.308

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового слідства

протягом 3 днів

ст.312

Скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора повинна подаватись до прокуратури вищого рівня в письмовій формі

не пізніше 3 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії чи без діяльності

ст.313

Службова особа органу прокуратури вищого рівня, до якої надійшла скарга слідчого на прокурора, зобов’язана розглянути цю скаргу

протягом 3 днів з моменту її надходження

ст.314

Підготовче судове засідання призначається після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

не пізніше 5 днів з дня його надходження

ст.316

Судовий розгляд призначається

не пізніше 10 днів після постановлення ухвали про його призначення

ст.318

Судовий розгляд має бути проведений і завершений

протягом розумного строку

ст.331

Суд обов’язково розглядає питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою
якщо продовжує його дію, то на строк

до спливу 2-місячного строку з дня надходження обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня застосування судом такого заходу
що не перевищує 2 місяців

ст.338

При зміні обвинувачення суд відкладає розгляд


не менше ніж на сім днів

(може бути скорочений або продовжений за клопотанням сторони)

ст.339

У разі висунення додаткового обвинувачення суд відкладає розгляд

не більше ніж на 14 днів (може бути продовжений за клопотанням захисту)

ст.376

Судове рішення проголошується після виходу суду з нарадчої

кімнати
Копія вироку після проголошення вручається обвинуваченому тапрокурорунегайно

негайно

ст.380

Суд розглядає заяву про роз’яснення судового рішення

протягом 10 днів

ст.382

У спрощеному провадженні суд вивчає обвинувальний акт і ухвалює вирок
копія вироку надсилається учасникам кримінального провадження

у 5-денний строк

не пізніше дня, наступного за днем ухвалення

ст.395

Апеляційна скарга подається:

- на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру
- на інші ухвали суду першої інстанції

- на ухвалу слідчого судді


протягом 30 днів з дня проголошення

протягом 7 днів з дня оголошення

протягом 5 днів з дня оголошення

ст.397

Після закінчення строку апеляційного оскарження суд І інстанції надсилає апеляційні скарги з матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції

через 3 дні

ст.398

Суддя-доповідач перевіряє апеляційну скаргу на відповідність вимогам ст.396 КПК України

протягом 3 днів

ст.399

У разі залишення апеляційної скарги без руху, встановлюється строк для усунення недоліків
Після їх усунення постановляється ухвала про відкриття апеляційного провадження

не більше 15 днів з дня отримання ухвали

протягом 3 днів

ст.401

Після відкриття апеляційного провадження суддею-доповідачем проводиться підготовка апеляційного розгляду

протягом 10 днів

ст.406

Якщо проводилось письмове апеляційне провадження, копія судового рішення надсилається учасникам

протягом 3 днів з дня підписання

ст.422

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається

не пізніше як через 3 дні

після її надходження до суду апеляційної інстанції

ст.426

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана

протягом 3 місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції

ст.428

Суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження

протягом 5 днів

з дня надходження касаційної скарги

ст.429

У разі залишення касаційної скарги без руху, встановлюється строк для усунення недоліків


не більше 15 днів з дня отримання ухвали

ст.430

Після відкриття касаційного провадження суддею-доповідачем проводиться підготовка касаційного розгляду

протягом 10 днів

ст.435

Якщо проводилось письмове касаційне провадження, копія судового рішення надсилається учасникам

протягом 3 днів з дня підписання

ст.443

Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального провадження направляються до суду І інстанції

у 7-денний строк

ст.447

Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України подається

протягом 3 місяців

ст.451

Про допуск справи до провадження або відмову Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу
Ухвала про допуск надсилається до ВСУ

протягом 15 днів з дня надходження заяви
протягом 5 днів з дня її постановлення

ст.452

Ухвала про відкриття постановляється
Підготовка до перегляду судового рішення Верховним судом здійснюється суддею-доповідачем

протягом 3 днів
протягом 15 днів

ст.453

Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення ВСУ

не більше 1 місяця з дня надходження справи до суду

ст.457

Ухвала ВСУ повинна бути виготовлена та направлена учасникам судового провадження

не пізніше 5 днів з дня закінчення розгляду справи

ст.461

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається

протягом 3 місяців після того, як особа дізналася або могла дізнатися про ці обставини

ст.466

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається

протягом 2 місяців з дня її надходження

ст.476

Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода про примирення, може бути подано

протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення

ст.478

Потерпілий має право подати до слідчого, прокурора, іншої службової особи органу, уповноваженого на початок досудового розслідування, заяву про вчинення кримінального правопорушення

протягом строку давності притягнення до крим. відповідальності за вчинення певного крим. правопорушення.

ст.492

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього сповіщаються його батьки чи особи, які їх заміщують.

негайно

ст.499

За наявності достатніх підстав вважати, що особа, передбачена статтею 498 КПК України, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, вона може бути поміщена у приймальник-розподільник для дітей на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої за клопотанням прокурора згідно з правилами, передбаченими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей може бути продовжено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів.

на строк до тридцяти днів

на строк до тридцяти днів

ст.509

У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу.

на строк не більше двох місяців

ст.521

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане

не пізніше наступного робочого дня після доставлення на територію України особи, затриманої в дипломатичному представництві, консульській установі, на судні України

ст.522

Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи України має право затримати особу.
Капітан судна України має право затримати особу.

на необхідний строк, але не більше ніж на строк вісім годин
на строк, необхідний для її доставлення на територію України

скачати

© Усі права захищені
написати до нас