Ім'я файлу: Повага до себе та інших.docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 21.11.2020
Пов'язані файли:
урок 68.doc

Тема уроку: " Повага до себе та інших»
Мета: ознайомити з поняттями: «повага, самоповага, унікальність людини, дискримінація, булінг, толерантність, самооцінка»; розвивати увагу, спостережливість,тактовність, делікатність; розглянути людину як унікальну живу істоту; розвивати поняття учнів про самоповагу та її формування;

виховувати та розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді, поважати особисті якості інших людей,формувати толерантне ставлення до інших людей.

Обладнання: конспект уроку, презентація,мультимедійний екран, презентація з поняттями і ситуативними зображеннями.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний момент

«Добрий день!» — і стає веселіше.
«Добрий день!» — просто й світло стає.
Ці слова — від простого простіше,
Але скільки тепла у них є,
Ласки ніжної й світла ясного.
В двох словах стільки є доброти,
Що від цього вітання людського
У душі можуть квіти цвісти.
То ж вітайтеся просто і щиро,
Хай слова ці всім ласку несуть,
Побажання любові та миру.
Хай у душах постійно живуть.

(Надія Красоткіна – слайд 1)
ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

- Сподобався вірш? Це добре, якщо справді сподобався,а тепер давайте разом зі мною згадаємо деякі прислів’я, наприклад (слайд 2 -3): «Якщо хочеш, щоб з тобою поводилися добре, - поводься з ними так само».; «Не робити стосовно інших те, чого не дозволив би стосовно себе». Я не просто так прочитала вам саме цей вірш та нагадувала вам прислів’я, а з певною метою,щоб підвести вашу увагу до теми нашого уроку.
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- І так тема нашого уроку… (слайд 4 -5).
IV. Мотивація навчальної діяльності

- Діти,розкажіть, а що саме допомагає нам відчувати повагу до себе? На цьому уроці ми вчитимемося шанувати(поважати,цінувати) самих себе та оточуючих нас людей.(Слайд 6)
V. Вивчення нового матеріалу

- Спочатку, щоб почати розбиратися в темі нашого уроку і всіма поняттями, я вважаю, що треба почати з того, щоб зрозуміти, кого ми називаємо людиною (слайд 7).

Людина – це:

- Вікіпедія говорить: жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури;

- Біологія: (лат. Homo) — рід приматів родини гомінідів. Включає вид людина розумна (Homo sapiens) і близкі до нього вимерлі види; Людина розумна (Homo sapiens) — вид живих організмів, що на сучасному етапі існування живого перебуває на найвищому щаблі розвитку;

- У науці: окремий організм, який існує самостійно, зокрема окрема людина, особа.

- Бачимо, що пояснення слово «Людина» є багато (слайд 8), я взяла,лише маленьку крихту з всього переліку означень., щоб підвести вас до того, щоб ви зрозуміли про унікальність людини, тобто кожного з нас.

( Слайд 9) Унікальність, в перекладі з лат. «унікум», позначає щось єдине в своєму роді, виключне. Призначення — це наперед визначеність людини, її вища роль, місце в світі. ... Унікальність — це втілення людської здатності до трансцендування, до самотворення. Це осмислення себе «не сьогодні», проте і не потім — не колись, а завжди. ( Слайд 10) Унікальність виражає невизначеність людської сутності і необхідність щомиті її стверджувати через подолання відомих накреслень себе.

- З поняття «унікальність людини» випливає поняття самоцінки (слайд 11):

Самооцінка - це ставлення людини до самої себе.

- Якщо ми можемо себе оціни, отже, ми повинні вміти поважити себе, тоді що таке повага і самоповага?

( Слайд 12) Повага — абстрактна соціальна категорія, що відображає оцінку почуття гідності/вищості/більшої ідеальності того, на кого направлена дана оцінка. Вона базується на визнанні високих якостей кого-небудь чи чого-небудь, відносно яких проводиться ця соціальна оцінка.

Самоповага — почуття власної гідності; в соціології і психології відображає суб'єктивну емоційну оцінку власної значущості, а також ставлення індивіда до себе як до особистості. Включає як думку про себе (наприклад, «я компетентний / некомпетентний»), так і пов'язані з цим емоції (наприклад, радість / відчай, гордість / сором). ( слайд 13) Воно також відбивається на поведінці (наприклад, наполегливість / поступливість, впевненість / сумнів).(Обговорення слайдів з ситуаціями 14-15)

- Якщо ми вже знаємо, що таке повага і вміємо поважати себе, тоді ми можемо поважати і інших людей, які навколо нас, тобто станемо толерантними людьми. Ви раніше зустрічалися з таким поняттям, як «толерантність»?(слайд 16)

Толерантність – це повага права іншого бути таким, яким він є.

Толерантна людина — це людина, яка з повагою ставиться до інтересів, звичок, вірувань інших людей, прагне зрозуміти їх і досягти взаємної згоди без застосування насильства, тиску.

Толерантність — здатність людини, співтовариств, держави чути і по­важані думку інших, невороже зустрічати відмінне від своєї думки.

(Слайд 17) «Толерантність — це те, що робить можливим досягнення миру і веде від культури війни до культури миру»,— йдеться в Декларації принципів толерантності, (слайд 18) прийнятою Генеральною Конференцією ІОНГСКО в 1995 році.

Толерантність – не поступливість, поблажливість або потурання, а перш за все активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних  прав і основних свобод людини. (Обговорення слайдів з ситуаціями 19)

- Думаю тепер більш-менш розібралися з цим поняттям. Якщо ми з вами толерантні люди, тоді в нашому суспільстві не було б дискримінації, але це далеко не так насправді. В нашому суспільстві, а особливо в нашій країні дискримінація вже таких масштабів, що страшно не тільки виділятися з натовпу по зовнішньому вигляду, а й відкрито говорити свої міркування,пояснювати свою точку зору, яка різниця з загальноприйнятою.

(Слайд 20) Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших груп. (Обговорення слайдів з ситуаціями 21 – 22)

Дискримінація — менш прихильне поводження з людиною, ніж з іншими в аналогічній ситуації, через певні ознаки цієї людини.

Такими ознаками можуть бути (слайд 23):

 • мова,

 • релігійні переконання,

 • етнічне чи національне походження,

 • вік,

 • колір шкіри,

 • раса,

 • стать,

 • наявність інвалідності,

 • політичні переконання,

 • майновий стан,

 • місце проживання…

Цей перелік ознак є не вичерпний.

Не беруть дитину в державний дитячий садочок через те, що вона з ромської родини – це дискримінація. Звільняють жінку з роботи через її вагітність – це дискримінація. Не обслуговують у магазині через те, що клієнт розмовляє не “тією” мовою – це дискримінація. (Обговорення слайдів з ситуаціями 24-26)

- Окрім дискрімінаціїї, в нашій державі частіше стало лунати з різних джерел інформації(телевізор, радіо, Інтернет тощо) таке слово, як «Булінг». Ви чули? Що ви можете мені сказати з цього приводу?(Обговорення) Так ось (слайд 27):

Булінг – це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском. (Слайд 28) Дитину систематичну дражнять образливим для неї чином,навмисно не приймають у колектив, залякують, шантажують або навіть б’ють.

Які ознаки булінгу?

Типовими ознаками булінгу є:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі;

- наслідки у вигляді психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страху, тривоги, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Які  є види булінгу ? (слайд 29)

Людину, яку вибрали жертвою, намагаються принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. Найпоширенішими видами булінґу є:

 • фізичний (штовхання, підніжки, зачіпання, бійки, стусани, ляпаси, нанесення тілесних пошкоджень);

 • психологічний (принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, міміка обличчя, поширення образливих чуток, ізоляція, ігнорування, погрози, жарти, маніпуляції, шантаж);

 • економічний (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших особистих речей, вимагання грошей);

 • кібербулінг (приниження за допомогою мобільних телефонів, Інтернету, інших електронних пристроїв) (слайди 30 – 31)

- А тепер давайте обговоримо те, що ви дізналися на цьому уроці і чи було для вас це зрозуміло, доступно, інформативно? (Бесіда з учнями – слайд 32)
VІ. Підбиття підсумків уроку

Прийом «Одним словом» - учні одним словом висловлюють свої враження від уроку.( слайд 33)
VІІ. Домашнє завдання (слайд 34)

1. Прочитати § 52- 58.

2. Скласти розповідь або створити колаж, або презентацію на тему: «Кого я поважаю і чому?»(слайд 35, як приклад колажу, демонструю колаж на тему «Стоп булінг» (слайд 36).

- Всім гарного настрою і дякую за увагу. До побачення (слайд 37).скачати

© Усі права захищені
написати до нас