Ім'я файлу: Функціонал.docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 26.04.2021
скачати

Посадова інструкція маркетолога з дослідження ринку та планування асортименту


 1. Загальні положенняМаркетолог з дослідження ринку та планування асортименту безпосередньо підпорядковується маркетинг-директору або начальнику відділу вивчення ринку і планування асортименту.
Маркетолог призначається на посаду і звільняється з неї директором підприємства за поданням маркетинг-директора.
Маркетолог повинен мати вищу економічну або інженерно економічну освіту.
Маркетолог керується у своїй роботі чинним законодавством, постановами Уряду, державними і галузевими стандартами, наказами та розпорядженнями керівництва підприємства, відділу та цією посадовою інструкцією.
II. Завдання
Дослідження факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства.
Вивчення попиту на продукцію підприємства і розробка довгострокових (на 10-15 років), середньострокових (до 5 років) і короткострокових (1-2 роки) прогнозів потреби в продукції, що випускається.
Визначення конкурентоспроможності продукції підприємства.
Дослідження споживчих властивостей виробленої продукції і пропонованих до них споживчих вимог.
III. Обов'язки
Розробка планів, досліджень з визначення кон'юнктури ринку, потреб, платоспроможного попиту на продукцію, що випускається.
Аналіз та прогнозування основних кон'юктурообразующіх факторів потенційних ринків збуту випускається підприємством.
Вибір сегментів ринку для обстеження, визначення необхідної інформаційної бази, методів досліджень.
Аналіз спільно з головним технологом конкурентоспроможності продукції підприємства, складання її споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва, інших економічних показників, дизайну в порівнянні з аналогічними показниками товарів-конкурентів.
Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку короткострокового, середньострокового і довгострокового прогнозу по платоспроможному попиту на нову продукцію і пропозицій щодо її розробки та виробництва.
Вивчення попиту на продукцію, що випускається.
Створення інформаційно-статистичного банку даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на поставку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.
Дослідження структури, складу та організації роботи збутової мережі, що обслуговує даний ринок.
Аналіз організації сервісного обслуговування та його вплив на збут продукції. Розробка рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування.
Вивчення думки споживачів та їх пропозицій щодо поліпшення продукції, що випускається. Аналіз рекламацій і їхнього впливу на збут продукції. Розробка пропозицій щодо підвищення якості продукції.
Підготовка пропозицій та рекомендацій до плану виробництва продукції підприємства по номенклатурі і якістю, виходячи з результатів вивчення кон'юнктури ринку і попиту на конкретні види продукції.
Розробка пропозицій щодо зміни характеристик і технології виробництва що випускається і нової продукції з метою поліпшення її споживчих властивостей. Уявлень зазначених пропозицій у відділ головного технолога та інші служби. Участь спільно з ними у визначенні параметрів нових продуктів і технологій.
Участь спільно з економічними і технологічним відділами у визначенні собівартості нових продуктів і розробці заходів щодо зниження собівартості продукції, що випускається, виявленню можливого економічного ефекту у споживачів і суми прибутку підприємства від продажу нової продукції.
Підготовка звітів, інформаційних та аналітичних матеріалів з питань кон'юнктури ринку і попиту на продукцію підприємства.
IV. Права
Вимагати й одержувати від підрозділів підприємства матеріали, необхідні для виконання робіт, що входять у його компетенцію.
Брати участь у нарадах з питань вивчення попиту ринку на продукцію підприємства, поставці нових виробів на виробництво, організацію збуту, а також технічного рівня і якості продукції.
Вносити пропозиції щодо постачання на виробництво нової продукції, удосконалення її якості, вдосконалення сервісного обслуговування та організації збуту.
Давати обов'язкові для цехів і відділів вказівки щодо усунення недоліків у технології виробництва продукції, виявлених у процесі споживання продукції споживачем.
Вносити пропозиції щодо притягнення в установленому порядку науково-дослідних та інших організацій і окремих фахівців до вивчення ринку збуту і попиту на продукцію підприємства.
Брати участь у проведенні виставок, виставок-продажів, ярмарків по
профільної продукції.
V. Відповідальність

Маркетолог з дослідження ринку та планування асортименту
несе відповідальність за:

Своєчасне і якісне виконання дорученої йому роботи.
Достовірність поданих керівництву прогнозів по кон'юнктурі ринку, платоспроможному попиту і збуту продукції, конкурентоспроможності продукції, що випускається.
Правильність вибору методів вивчення ринку збуту і попиту, організацію інформаційної бази.
Своєчасне і якісне виконання наказів і розпоряджень керівництва.
Дотримання трудової та виробничої дисципліниФУНКЦІОНАЛ
Назначення посади

Визначення конкурентоспроможності продукції на ринку та визначення асортименту продукції
Підрозділ:

Відділ вивчення ринку і планування асортименту
Адміністративний керівник

Керівник відділу вивчення ринку і планування асортименту
Функціональний керівник

не визначено
Регулярна ціль

Підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку
Круг задач

 • Розробка планів, досліджень з визначення кон'юнктури ринку, потреб, платоспроможного попиту на продукцію, що випускається.

 • Аналіз та прогнозування основних кон'юктурообразующіх факторів потенційних ринків збуту випускається підприємством.

 • Вибір сегментів ринку для обстеження, визначення необхідної інформаційної бази, методів досліджень.

 • Аналіз спільно з головним технологом конкурентоспроможності продукції підприємства, складання її споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва, інших економічних показників, дизайну в порівнянні з аналогічними показниками товарів-конкурентів.

 • Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку короткострокового, середньострокового і довгострокового прогнозу по платоспроможному попиту на нову продукцію і пропозицій щодо її розробки та виробництва.

 • Вивчення попиту на продукцію, що випускається.

 • Створення інформаційно-статистичного банку даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на поставку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.

 • Аналіз організації сервісного обслуговування та його вплив на збут продукції. Розробка рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування.
  .
  Критерії оцінки діяльності і показники
 • Кожного місяця збільшеня сегменту ринку;

 • Кожного місяця підгововка звітів з виконаної роботи;

 • Раз у півроку бал з проходження атестації.


ПРОФІЛЬ ПОСАДИ

ОПИС ПОСАДИ
Назва посади

Маркетолог з дослідження ринку та планування асортименту
Цільове значення посади

Визначення конкурентоспроможності продукції на ринку та визначення асортименту продукції
Структурний підрозділ

Відділ вивчення ринку і планування асортименту
Безпосередній керівник

Маркетинг-директору або начальнику відділу вивчення ринку і планування асортименту.
Безпосередній підлеглий

Не визначено
БІОГРАФІЧНІ ВИМОГИ

Стать

Чоловіча/жіноча

Вік

Від 25 до 45 років

Освіта

Вища економічна або інженерно -економічна освіта

Досвід роботи

Від 3 років
КОРПОРАТИВНІ ЦІНОСТІ


 • Спільна робота

 • Прагнення до зростання і навчання

 • Робити більше з меншими витратами

 • Ухвалення та делегування відповідальності


КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ


 • Управління конфліктами

 • Пристосування

 • Гнучкість

 • Вимогливість

 • Ініціатива

 • Відповідальність


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВЯЗКИ


 • Розробка планів, досліджень з визначення кон'юнктури ринку, потреб, платоспроможного попиту на продукцію, що випускається.

 • Аналіз та прогнозування основних кон'юктурообразующіх факторів потенційних ринків збуту випускається підприємством.

 • Вибір сегментів ринку для обстеження, визначення необхідної інформаційної бази, методів досліджень.

 • Аналіз спільно з головним технологом конкурентоспроможності продукції підприємства, складання її споживчих властивостей, ціни, витрат виробництва, інших економічних показників, дизайну в порівнянні з аналогічними показниками товарів-конкурентів.

 • Розробка на основі вивчення кон'юнктури і ємності ринку короткострокового, середньострокового і довгострокового прогнозу по платоспроможному попиту на нову продукцію і пропозицій щодо її розробки та виробництва.

 • Вивчення попиту на продукцію, що випускається.

 • Створення інформаційно-статистичного банку даних по маркетингу, включаючи дані за заявками на поставку продукції, її виробництву, наявності запасів. Використання цих даних для прискорення збуту продукції.

 • Аналіз організації сервісного обслуговування та його вплив на збут продукції. Розробка рекомендацій щодо підвищення якості обслуговування.КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ


 • Знання ризиків

 • Вміння аналізувати інформацію

 • Формувати висновки та пропонувати рекомендації

 • Розробка довгострокових планів

 • Вміння розробляти та впроваджувати товарну, цінову та комунікативну політики
скачати

© Усі права захищені
написати до нас