Ім'я файлу: Патентознавство 4, винахід.docx
Розширення: docx
Розмір: 156кб.
Дата: 06.12.2020Порядковий номер заявки,
визначений заявником 

Дата одержання 
 

(22) Дата подання заявки 

Пріоритет 

(51) МПК 

ЕВ 

(21) Номер заявки 

01.12.2019
B41J 2/175
200608092

(86)
(87) 

Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством-одержувачем
Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки 

ЗАЯВА

на отримання патенту України на винахід 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати:
 патент України на винахід
 позицію виключено
× патент України на корисну модель 

(71) Заявник(и) 

Код за ЄДРПОУ
(для українських заявників) 

Швець Вікторія Петрівна, Черкаси, бул. Шевченка, 224, кв. 32 18007 (UA)

  

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом ВОІВ SТ.3.
Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72) 

Прошу (просимо) встановити пріоритет  заявки  пунктів формули винаходу за заявкою N 200608092 за датою: 01.12.2019

 подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами (31), (32), (33)
 подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62)
 подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66) 

(31) Номер попередньої заявки  

(32) Дата подання попередньої заявки 

(33) Код держави подання попередньої заявки згідно із стандартом ВОІВ ST.3  

(62) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку 

(66) Номер та дата подання до Установи попередньої заявки 

 

  

  

  

  

  

(54) Назва винаходу (корисної моделі)  

СТАНЦІЯ ОЧИСТКИ ЛАЗЕРНИХ КАРТРИДЖІВ

(98) Адреса для листування: бул. Шевченка, 224, кв. 32, м. Черкаси, 18007

Телефон 0986513696 Телеграф                                  Факс 

(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім'я іншої довіреної особи  

× Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки

Перелік документів, що додаються 

Кількість арк. 

Кількість прим. 

Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо винахідник(и) не є заявником(ами):

 є документ про передачу прав винахідником(ами) або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)

 є документ про право спадкування 

× опис винаходу 

  4× формула винаходу 

  1× креслення та інші ілюстративні матеріали 

  1× реферат 

  2× документ про сплату збору за подання заявки 

  × документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору 

  × документ про депонування штаму 

  × копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет 

  × переклад заявки українською мовою 

   документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (довіреність) 

  

  

 інші документи: 

  

  

 міжнародний звіт про пошук 

  

  

  

(72) Винахідник(и)
Винахідник(и)-заявник(и)
(повне ім'я)  

Місце проживання та код держави згідно із стандартом ВОІВ ST. 3
(для іноземних осіб - тільки код держави) 

Підпис(и)
винахідника(ів)-
заявника(ів) 

  Швець Вікторія Петрівна  

  м. Черкаси, бул. Шевченка 224, кв. 32

  

Підпис(и) заявника(ів) 

_______________________________________________________ Дата підпису

М. П. 

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72). 

Примітка. Потрібне позначити значком "Х".

Опис заявки на корисну модель
МПК19 B41J 2/175
СТАНЦІЯ ОЧИСТКИ ЛАЗЕРНИХ КАРТРИДЖІВ

Корисна модель належить до процесів експлуатації аксесуарів комп'ютерної техніки і може бути використана для очистки лазерних картриджів будь-якого типу від залишків тонеру під час робіт, пов'язаних з процесом регенерації картриджів, а також для очистки повітря від пилу, що виникає при цьому. Відомо станцію очистки лазерних картриджів, що містить металевий корпус на колесах, два з яких виконано поворотними, робоча камера для розміщення картриджів, дно якої виконано у вигляді решітки, під якою розміщено В корпусі є два фільтри грубої очистки. У верхній частині станції розташовано фільтр тонкої очистки, під яким є вентилятор. Станція містить пульт керування, камеру вакуумування, ресивер, лійку для скиданні тонеру, мішок для відпрацьованого тонеру. Додатково станцію укомплектовано компресором та пневмопістолетом для продування картриджів [550 Cartridge Clearing Work Station, Static Control Components, USA]. Зазначена станція досить дорога, а також висока вартість частин, зокрема дорогий фільтр тонкої очистки, і має досить невисоку продуктивність фільтрів грубої очистки через недостатньо неефективне їх очищення. Станція має недостатню безпеку при роботі, що знижує її продуктивність, та недостатню мобільність завдяки двом неповоротним колесам. Немає також прямого доступу до пульта керування. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити станцію очистки лазерних картриджів для підвищення її продуктивності, безпеки та мобільності і зниження вартості. Поставлену задачу вирішують тим, що в станції очистки лазерних картриджів, що містить металевий корпус на ніжках з опорними колесами, в середній частині якого є пульт керування з лицьовою панеллю, розміщений в робочій камері з дном у вигляді решітки, під якою у камері вакуумування розміщено два циліндричні фільтри грубої очистки, під якими установлено лійку для скидання тонеру, що з'єднано з мішком для відпрацьованого тонеру, та ресивер з електро-повітряним клапаном, у верхній частині корпусу розташовано фільтр тонкої очистки, під яким є вентилятор, згідно з корисною моделлю, пульт керування виконано в окремому коробі з можливістю прямого доступу до комунікацій, над решіткою розміщені напрямні з можливістю закріплення в них захисного шибера для імпульсного очищення фільтрів грубої очистки стисненим повітрям, робочу камеру захищено захисним козирком з оргскла, як фільтр тонкої очистки використано медичний фільтр типу НЕРА на швидко знімних заклепках, а усі опорні колеса виконано поворотними. Станцію додатково укомплектовано компресором та пневмопістолетом для продування картриджів, підключеним до ресивера. Мішок для відпрацьованого тонеру закріплено по фланцю хомутом. Робочу камеру обладнано джерелом місцевого освітлення, наприклад, люмінесцентною лампою потужністю 15Вт. На лицьовій панелі розміщено кнопку вмикання світильника, кнопки керування скиданням тонеру, тумблер вмикання вентилятора. Застосування спеціального захисного шибера для імпульсної очистки фільтрів грубої очистки стисненим повітрям сприяє підвищенню продуктивності процесу очистки фільтрів станції, що, в свою чергу, підвищує продуктивність станції. Захисний козирок з оргскла підвищує безпеку при роботі і також підвищує продуктивність станції. Розміщення пульту керування в окремому коробі, де усі струмоведучі елементи ізольовані, створює можливість прямого доступу до комунікацій з боку лицьової панелі, що підвищує безпеку, а також створює додаткові зручності при складанні та обслуговуванні станції. Вибраний вентилятор має на 25% більшу продуктивність у порівнянні з прототипом, що збільшує продуктивність станції. Спеціальний медичний фільтр тонкої очистки типу НЕРА, що використано у станції, дешевше фільтра прототипу в 2 рази. Виконання всіх чотирьох опорних коліс поворотними значно збільшує мобільність станції. Усі частини та вузли станції виконані з вітчизняних комплектуючих і матеріалів, що значно знижує вартість станції. Корисна модель пояснюється кресленнями. На Фіг.1 зображено станцію очистки лазерних картриджів, вигляд спереду; на Фіг.2 - вигляд станції збоку. Станція очистки лазерних картриджів містить металевий корпус 1 на ніжках 2 з опорними поворотними колесами 3. В середній частині корпусу 1 в окремому коробі, що дає можливість доступу до комунікацій, розміщено пульт керування 4 з лицьовою панеллю 5. Пульт керування 4 міститься в робочій камері 6 з дном у вигляді решітки 7. Робочу камеру 6 захищено захисним козирком 8 з оргскла. Робочу камеру 6 також обладнано джерелом місцевого освітлення, наприклад люмінесцентною лампою потужністю 15Вт (не показано). Під решіткою 7 у камері вакуумування 9 розміщено два циліндричні фільтри грубої очистки 10. Над решіткою 7 на бічних стінках корпусу 1 розмі щені напрямні 11 з можливістю закріплення в них захисного шибера (не показано) для імпульсного очищення циліндричних фільтрів грубої очистки 10 стисненим повітрям. Під циліндричними фільтрами грубої очистки 10 установлено лійку 12 для складання тонеру. Лійку 12 для скидання тонеру з'єднано з мішком 13 для відпрацьованого тонеру. Мішок 13 для відпрацьованого тонеру закріплено по фланцю спеціальним хомутом. У нижній частині корпусу 1 розташовано ресивер 14 з електро-повітряним клапаном 15. У верхній частині корпусу 1 розташовано медичний фільтр тонкої очистки 16 типу НЕРА на швидко знімних заклепках, під яким є вентилятор 17. Станцію додатково укомплектовано компресором 18 та пневмопістолетом 19 для продування картриджів, підключеним до ресивера 14. На лицьовій панелі 5 розміщено кнопку 20 вмикання світильника, кнопку 21 керування скиданням тонеру, тумблер 22 вмикання вентилятора 17 (Фіг.1) Станцію заземляють з опором контуру заземлення не більше 4Ом. Щоденно перед включенням станції перевіряють наявність і надійність заземлення. Принцип роботи станції полягає у пневматичному видаленні відпрацьованого тонеру з корпусу картриджа, що розміщують на решітці 7 робочої камери 6, вловлюванні тонеру з атмосфери робочої камери 6 і подальшому зборі у мішок 13 відпрацьованого тонеру. Від компресора 18 повітря подають до пневмопістолету 19, яким очищують картридж. За допомогою вентилятора 17 створюють розрядження на ділянці решітки 6, що унеможливлює осідання пилу. Тонер, що видувається з корпусу картриджа повітряним струмом, опадає на решітку 7 робочої камери 6. Вентилятор 17 створює потік повітря, який захоплює відпрацьований тонер і видаляє його з робочої камери 6 крізь решітку. Частина тонеру осідає на двох циліндричних фільтрах грубої очистки 10. Інша частина через лійку 12 для скидання тонеру потрапляє до мішка 13 для відпрацьованого тонеру. Потік повітря, пройшовши крізь циліндричні фільтри грубої очистки 10, розширюючись у проміжному об'ємі, надходить на медичний фільтр тонкої очистки 16, де відбувається кінцеве очищення, і виходить в атмосферу повністю очищеним. Циліндричні фільтри грубої очистки 10 періодично потребують очищення стисненим повітрям за допомогою захисного шибера, який закріплюють у напрямних 11. Після очистки частина тонеру, що осіла на поверхні, також потрапляє до мішка 13 для відпрацьованого тонеру. Очищення циліндричних фільтрів грубої очистки 10 здійснюють за допомогою пневматичної імпульсної системи - від компресора 18 через ресивер 14, що активується з пульту керування 4. Очищення фільтрів грубої очистки здійснюють у кінці робочої зміни та кожні 100 годин інтенсивної роботи станції послідовним натисненням кнопок 21 керування скиданням тонеру.

Автор: Швець В. П.
Формула корисної моделі

1. Станція очистки лазерних картриджів, що містить металевий корпус на ніжках з опорними колесами, в середній частині якого є пульт керування з лицьовою панеллю, розміщений в робочій камері з дном у вигляді решітки, під якою у камері вакуумування розміщено два циліндричні фільтри грубої очистки, під якими установлено лійку для складання тонеру, що з'єднано з мішком для відпрацьованого тонеру, та ресивер з електроповітряним клапаном, у верхній частині корпусу розташовано фільтр тонкої очистки, під яким є вентилятор, яка відрізняється тим, що пульт керування виконано в окремому коробі з можливістю прямого доступу до комунікацій, над решіткою розміщені напрямні з можливістю закріплення в них захисного шибера для імпульсного очищення фільтрів грубої очистки стисненим повітрям, робочу камеру захищено захисним козирком з оргскла, як фільтр тонкої очистки використано медичний фільтр типу НЕРА на швидкознімних заклепках, а усі опорні колеса виконано поворотними.
2. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що її додатково укомплектовано компресором та пневмопістолетом для продування картриджів, підключеним до ресивера.
3. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що мішок для відпрацьованого тонеру закріплено по фланцю хомутом.
4. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що робочу камеру обладнано джерелом місцевого освітлення.
5. Станція за п. 4, яка відрізняється тим, що як джерело місцевого освітлення використано люмінесцентну лампу потужністю 15 Вт.
6. Станція за п. 1, яка відрізняється тим, що на лицьовій панелі розміщено кнопку вмикання світильника, кнопки керування скиданням тонеру, тумблер вмикання вентилятора.
Автор: Швець В. П.
Станція очистки лазерних картриджівАвтор: Швець В. П.

Реферат


  1. Об’єкт винаходу: Станція очистки лазерних картриджів.

  2. Галузь: Станція очистки лазерних картриджів відноситься до процесів експлуатації аксесуарів комп'ютерної техніки і може бути використана для очистки лазерних картриджів будь-якого типу від залишків тонеру під час робіт, пов'язаних з процесом регенерації картриджів, а також для очистки повітря від пилу, що виникає при цьому.

  3. Суть винаходу: Станція очистки лазерних картриджів, що містить металевий корпус на ніжках з опорними колесами, в середній частині якого є пульт керування з лицьовою панеллю, розміщений в робочій камері з дном у вигляді решітки, під якою у камері вакуумування розміщено два циліндричні фільтри грубої очистки, під якими установлено лійку для складання тонеру, що з'єднано з мішком для відпрацьованого тонеру, та ресивер з електроповітряним клапаном, у верхній частині корпусу розташовано фільтр тонкої очистки, під яким є вентилятор, яка відрізняється тим, що пульт керування виконано в окремому коробі з можливістю прямого доступу до комунікацій, над решіткою розміщені напрямні з можливістю закріплення в них захисного шибера для імпульсного очищення фільтрів грубої очистки стисненим повітрям, робочу камеру захищено захисним козирком з оргскла, як фільтр тонкої очистки використано медичний фільтр типу НЕРА на швидкознімних заклепках, а усі опорні колеса виконано поворотними.

  4. Технічний результат: Застосування спеціального захисного шибера для імпульсної очистки фільтрів грубої очистки стисненим повітрям сприяє підвищенню продуктивності процесу очистки фільтрів станції, що, в свою чергу, підвищує продуктивність станції. Захисний козирок з оргскла підвищує безпеку при роботі і також підвищує продуктивність станції. Розміщення пульту керування в окремому коробі, де усі струмоведучі елементи ізольовані, створює можливість прямого доступу до комунікацій з боку лицьової панелі, що підвищує безпеку, а також створює додаткові зручності при складанні та обслуговуванні станції.Вибраний вентилятор має на 25% більшу продуктивність у порівнянні з прототипом, що збільшує продуктивність станції. Спеціальний медичний фільтр тонкої очистки типу НЕРА, що використано у станції, дешевше фільтра прототипу в 2 рази. Виконання всіх чотирьох опорних коліс поворотними значно збільшує мобільність станції. Усі частини та вузли станції виконані з вітчизняних комплектуючих і матеріалів, що значно знижує вартість станції.


Автор: Швець В. П.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас