Ім'я файлу: лаба 4 митна справа.docx
Розширення: docx
Розмір: 1995кб.
Дата: 06.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Лабораторна робота №4

з дисципліни: «Митна справа»

на тему «Порівняння митних органів різних країн»

Варіант 2

Виконав: ст. гр. МЕ-110

Богдан О-Ю. І.

Прийняв:

Бала Р.Д.


Львів-2021

ЗМІСТ

1.Вступ………….…………………………………………………………….…...3

2.Основна частина……………………………………………………….….….…4

3.Висновок……………….………………………………………………....….…13

4.Список використаних джерел….……………………………………………...14

ВСТУП

Мета роботи:

1. Отримати знання і навички пошуку необхідної інформації з використанням інтернет-ресурсів. Виконати роботу, знайти відповіді на питання, які наведені у завданні, використовуючи знайдену інформацію. Оформити лабораторну роботу і захистити її.

Завдання:

Порівняти митні органи України та країн, які наведені у завданні за низкою ознак при здійсненні міжнародної економічної діяльності. Вибір країні здійснюється за вказівкою викладача і по одній з кожного інтеграційного угрупування. Результати оформити у вигляді таблиці.

В лабораторну роботу включити скріншоти (копії вікон), які оформлюються як рисунки (структури сайтів, статистичні сайти про різні країни, сайти митних органів іноземних країн, державні сайти іноземних країн тощо).

Лабораторна робота виконується «малими групами», що дає змогу студентам отримати навики співробітництва, комунікацій, ситуаційного лідерства тощо. Крім того, цей метод дозволить студентам вирішувати суперечки, які можуть виникати між ними.


ОСНОВНА ЧАСТИНА
Здійснення порівняння митних органів Китаю, Німеччини, Туречини та Франції здіснюється за допомогою ознак оцінювання в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1

Порівняння митних органів різних країн


Ознаки для порівняння

Китай

Німеччина

Франція

Туреччина

 1. Організаційна структура управління

1.МІНІСТР- Генеральний митний комісар Генеральної митної адміністрації Китаю

2.Регіональні митниці (Гуаньдонг, Таньджин, Шанхай) та регіональні організації

3.Митниці (568) і пункти митного оформлення (4000)

Оновлена структура митного управління Німеччини станом на грудень 2018 року має три рівні. Найвищий федеральний орган: Федеральне міністерство фінансів, у структурі якого функціонує Управління ІІІ (Abteilung III) і яке координує діяльність Федерального митного управління. Вищі федеральні органи: Генеральна митна дирекція (Generalzolldirektion), яка нараховує понад 7 000 службовців. Органи місцевого рівня: 43 Головні митні управління (Hauptzollämter), підпорядковані 271 митні пости (Zollämter) та 8 оперативно-розшукових митних управлінь (Zollfahndungsämter)

Організаційно французька митниця сформована із Генеральної адміністрації, якій підпорядковуються 12 міжрегіональних управлінь та 7 національних департаментів. Генеральна адміністрація французької митниці, яка розташована у м. Монтрей, складається із 6 управлінь та статистичного відділу, а також відділів міжнародних відносин, комунікацій та управлінського контролю
 1. Підпорядкування

Підпорядкування відбувається відповідно до організаційної структури

Підпорядкування відбувається відповідно до організаційної структури

Підпорядкування Гениральній дирекції
 1. Функції

- фіскальна: опрацювання, стягнення і повернення мита, митних зборів та платежів; митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів;

-правоохоронна/захисна: боротьба з контрабандою і ПМП; огляд ТЗ та контейнерів; пасажирський контроль, захист прав інтелектуальної власності

- інформаційна: ведення митної статистики

Генеральна митна дирекція координує діяльність і здійснює оперативне управління митними органами Німеччини, загальна кількість працівників яких становить в цілому по країні біля 39 000.

За функціональним принципом митниця Франції складається із 7 національних департаментів: управління національного митного судового обслуговування; національного управління митних інвестицій та інформації; національного управління набору персоналу та професійного навчання; національного управління статистики та міжнародної торгівлі; митного інформаційно-технологічного центру; відділу спільних лабораторій та національного митного музею

фіскальна;

економіко-регуляторна;

захисна;

контрольно-організаційна;

інформаційно-статистична;

міжнародно-політична.

 1. Основні характеристики

Митна служба Китаю - це державний орган контролю за пропуском через кордон у прикордонних пунктах.

Діяльність митної служби Китаю характеризується:

 • активним проведенням семінарів для митних служб різних держав;

 • забезпеченням підготовки з митних питань служб інших держав;

 • активною участю в різних міждержавних програмах у процесі співпраці з іншими країнами;

 • підтриманням та збагаченням національної економіки;

 • розробкою програм удосконалення своєї діяльності

Згідно зі статтею 105 абзацу 1 Конституції Німеччини від 23.05.1949, Федерація володіє виключною законодавчою компетенцією з питань митних платежів та фінансових монополій. Стосовно інших видів податків, вказаних у статті 105 абзацу 2 Конституції Німеччини, Федерація володіє конкуруючою законодавчою компетенцією порівняно із законодавством федеральних земель. Управління у сфері справляння митних платежів, податку від діяльності фінансових монополій, акцизного податку, які врегульовані на федеральному рівні, а також податку на прибуток, податку на додану вартість, транспортного збору та інших податків на моторизовані транспортні засоби в рамках Європейського Союзу здійснюється виключно Федеральними фінансовими органами на підставі статті 108 абзацу 1 та статті 87 абзацу 1 Конституції Німеччини. Структура цих управлінь і порядок їх роботи регулюються виключно федеральним законом. Управління у сфері справляння інших видів податків здійснюється фінансовими органами федеральних земель. Федерація може регулювати структуру цих органів, порядок їх роботи і єдину систему підготовки кадрів на основі федерального закону, що потребує погодження Бундесрату (Bundesrat) відповідно до статті 108 абзаців 3 і 4 Конституції Німеччини

митниця позиціонується як орган, що регулює міжнародну торгівлю, сприяє нарощенню обсягів зовнішньоторговельних операцій, спрощенню процедур їхнього оформлення та забезпечує національну безпеку. Ключовою місією функціонування французької митниці є сприяння безпечній торгівлі на міжнародному рівні, всередині держави та в межах Європейського Союзу.
 1. Кількість службовців митних органів, чол.

48 000

39 000

17000

34500

 1. Кількість населення, млн. чол.

1,398 мільярда

83,02 мільйона

67,247 мльйона

80,810 млн

 1. Розмір ВВП/ВНП, млн. дол.

$14,34 трлн 

131 млрд дол.


2,558 трлн. Дол.

$2,320 трлн дол.

 1. Розмір експорту, млн. дол.

468,87 млрд дол

106 мільярдів євро

549,9млрд. дол.

169,48 млрд. дол

 1. Розмір імпорту, млн. дол.

365,62 млрд дол.

89 мільярдів євро

601,7млрд дол.

219,4 млрд. дол.

 1. Площа країни, тис. кв. км.

9 596 960 км²

357 386 км²

543 965 кв. км

783 356 км² 

 1. Розмір торгового обороту, млн. дол.

$834,49 млрд

60,5 млрд. євро

1,043 трлн. Дол.

388,88 млрд дол

 1. Розмір ВВП/ВНП на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

29 875 000 дол.

3 358 974 дол.

150 470 500 дол.

67 246 376

 1. Розмір експорту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

9 310 145

2 717 949

32 347 050

4 912 463

 1. Розмір імпорту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

7 617 083

2 282 051

35 394 117

6 359 420

 1. Розмір площі на одного працівника митних органів, кв. км/чол.

199,94 кв.км/чол.

9,16 кв.км/чол.

32 кв.км/чол.

22,7 кв.км/чол

 1. Розмір торгового обороту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

17 385 208

15 512 820,5

61 352 941

11 271 884,1

 1. Загальна довжина митного кордону, км, в т.ч.:

35 957 км

3 621 км

5989 км

10 016 км

сухопутного кордону, км

морського кордону, км

22 457 км

14 500 км

2 389 км

1 232 км

2889

км

3100 км

2816 км

7200 кмОзнаки для порівняння

Україна

 1. Організаційна структура управління

Кабінет міністрів

Митно-тарифна рада

Центральний апарат здійснює загальне керівництво митною системою України відповідно до законодавства. Він спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо законодавства України з питань митної справи.

 1. Підпорядкування

підпорядковується Центральному апарату

 1. Функції

Основними завданням Митниці є: забезпечення реалізації політики у сфері державної митної справи та боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів

 1. Основні характеристики

Державна митна служба України (Держмитслужба) — утворений у 2019 році центральний орган виконавчої влади України, який реалізує державну митну політику та державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи. Діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

 1. Кількість службовців митних органів, чол.

11 308

 1. Кількість населення, млн. чол.

44,26 млн

 1. Розмір ВВП/ВНП, млн. дол.

4,194 трлн грн.

 1. Розмір експорту, млн. дол.

 49,21 млрд дол.

 1. Розмір імпорту, млн. дол.

54,10 млрд дол.

 1. Площа країни, тис. кв. км.

603 628 км²

 1. Розмір торгового обороту, млн. дол.

103.31 млрд дол.

 1. Розмір ВВП/ВНП на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

370.8 млн грн.

 1. Розмір експорту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

4.35 млн.дол

 1. Розмір імпорту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

4.78 млн.дол

 1. Розмір площі на одного працівника митних органів, кв. км/чол.

53.3 км. кв.

 1. Розмір торгового обороту на одного працівника митних органів, млн. дол./чол.

9.136 млн. дол.

 1. Загальна довжина митного кордону, км, в т.ч.:

6 992км

сухопутного кордону, км

морського кордону, км

5618км

1374кмРис.1 Скріншот статті про митні органи КитаюРис.2 Скріншот статті про митні органи НімеччиниРис.3 Скріншот статті про митні правила ТуреччиниРис.4 Скріншот статті про митні органи Франції

ВИСНОВОК

Під час виконання лабораторної роботи я отримала знання і навички пошуку необхідної інформації з використанням інтернет-ресурсів. Виконала роботу, знайшла відповіді на питання, які наведені у завданні, використовуючи знайдену інформацію. Оформила лабораторну роботу і захистив її.

Також здійснив порівняння між 4-ма економічно потужними країнами, головним фактором порівняння були митні органи. За результатами дослідження, я дійшов висновку, що найкращою митнецею володіє Німеччена, найгіршою – Туреччина ( на мою думку, у зв*язку із багаторазовими терористичними актами і внутрішніми воєнними переворотами, деяка інформація не доступна для вільного використання)

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення лабораторних занять з дисципліни «Митна справа» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» всіх форм навчання.

 2. Сайт, де можна знайти інформацію про документи, які потрібно надати в митні органи Болгарії для експорту з України, https://nty.ua/poslugi/eksport

 3. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.2. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 171с.

 4. Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил: Підручник. –За заг.ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: видавництво «ІНТРАДА», 2008. – 328с.

 5. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream

 6. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/1/23.pdf

 7. Поради подорожуючим https://tripadvisor.mfa.gov.ua/?p=1055

 8. http://investplan.com.ua/pdf/20_2018/3.pdf

 9. Посібник Гуцул

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33183/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D1%83%D1%86%D1%83%D0%BB.pdfскачати

© Усі права захищені
написати до нас