Ім'я файлу: Поради щодо проведення та написання конспекту майстер.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 14.03.2020

Поради щодо проведення та написання конспекту майстер-класу.
Майстер-клас - це форма передачі досвіду, майстерності шляхом показу прийомів роботи.

Мета діяльності майстер-класу — удосконалення наукової, освітньої, професійної підготовки педагогічних працівників, практичного індивідуального володіння уміннями та навичками навчання і виховання.

Основне завдання майстер-класу — сприяння розвитку педагогічної творчості, передача авторського досвіду з метою удосконалення навчально-виховного процесу, робота з молодими та малодосвідченими педагогами.

Технологіяпроведеннязаняттямайстер-класу (за О.В.Половенко):

1. Повідомлення теми і мети.

2. Представлення педагогом-майстромвласноїпедагогічноїсистеми з даної теми.

3.Презентація ілюстративно-методичнихматеріалів, якірозкриваютьпрактичнінапрацювання.

4. Коментований показ методів, прийомівроботи (моделювання, фрагмент відеозапису, заняття-імпровізації,відкритізаняття, тематичні заходи), якірозкриваютьтехнологіюпедагогічноїсистемикерівникамайстер-класу.

5. Проведеннясамоаналізу заходу.

6. Запитанняслухачівкерівникумайстер-класу з опрацьованої теми заняття.

7. Самостійна робота слухачів з розробкимоделі заходу іззастосуваннямпродемонстрованихкерівникомпедагогічнихтехнологій, форм і методівроботи.

8. Захист учасникамирозробленихпроектів, моделей.

9. Заключне слово керівникамайстер-класу.
Структура написання «Майстер –класу»:

Тема:………

Мета:

 • Актуалізаціязнань….;

 • Впровадження….

Завдання:

 • Ознайомити з особливостями…

 • Показатипрактичнузначимість…..

 • Формувативміння….

Прогнозований результат майстер -класу:

 • Інтеграціясучаснихтехнологій в процесі…

 • Розширеннязнань про…..

 • Залученняпедагогів….

Використовуванізасоби ІКТта обладнання:

 • Мультимедійний проектор, екран;

 • ……………..

 • ………..

І.Теоретична частина:
1.Вітання, вступне слово майстра, незвичайний початок заняття.

2.Презентаціяпедагогічногодосвіду педагога-майстра:

  • обгрунтуванняосновнихідейпедагогічноїтехнології, що використовується педагогом;

  • характеристикатворчоїлабораторії педагога ( описдосягнень у досвідіроботи );

  • визначення проблем і перспектив у роботі педагога-майстра.

ІІ. Основна частина:

1.Представленнясистемироботи:

  • Розповідь педагога про план проведеннязаняття.

  • Визначенняосновнихприйомів і методівроботи, якідемонструватимуться.

  • Коротка характеристика результативностівикористовуваноїтехнології.

2.Проведення імітаційної гри:
Заняття зі слухачами з демонстрацією прийомів ефективної роботи.

3. Моделювання:

  • самостійна робота слухачів з розробки власної моделі проекту в режимі продемонстрованої педагогічної технології. Педагог виконує роль консультанта, організовуєсамостійнудіяльністьслухачів і керує нею.

4 . Рефлексія:

  • Обговореннярезультатівспільноїдіяльностікерівника майстер-класу іслухачів,

  • Заключне слово педагога-майстращодовсіхзауважень і пропозицій.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас