Ім'я файлу: Основи автоматики. Лекція 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 281кб.
Дата: 31.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docx
Конфуцианство.doc
ZMIST2.docx
1111 Методологія та методи наукового дослідження.ppt
Кримінально- процесуальне право.docx
Історичне есе на тему Соціально-економічне та політичний розвито
Історична довідка про Тараса Шевченка.docx
службова Никифорову.docx
Zubchaste_koleso.docx

ДОДАТОКЕМіС2.docx
ФБ_КП_ЦарікС.О._(fixed) (1).doc
21.pdf
Хоменко Поради батькам при запинках в мовленні у дітей.docx
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
Реферат на тему_Українські та міжнародні організації зі стандарт
1 ENDOCRINE SYSTEM.docx
Задачи похідна.docx
цуацаца.rtf
case-tehnologiya-rozroblennya-vimog-do-programnogo-zabezpechenny
gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie-shpargal.pdf
текст доклада ъ.docx
Bedyukh_Yuliya_Oleksandrivna_Mm-21.docx.pdf
Типи календарів.docx
курсова психологія.doc
Реферат 2629.docx
пояснююча записка111.doc
Зміст практики.doc
Особливості організації інклюзивного навчання.docx
Практичне завдання_1.docx
Контрольні запитання ЛР № 8.docx
2 питання.rtf
Документ Microsoft Office Word.docx
kazedu_179257.docx
Рожков_Ниссенбаум_ТЧМК_лекции.doc
Курсова_робота_Пасевич_Аліна,_ЮД_046,_1_курс.docx
1 (1).docx
конспект заняття.docx
d71d73ee90c56_1797715607_1707122403.doc

Заняття 2 (лекція 2)

Тема: Поняття про управління

Мета заняття:Вивчити основні поняття і визначення в області автоматизації. Засвоїти принципи керування об’єктами.
ПЛАН:

  1. Об’єкт управління, керуючий пристрій.

  2. Алгоритм і принципи керування.

1.Об’єкт управління, керуючий пристрій

Сучасні технологічні об'єкти й виробничі процеси на гірничих підприємствах характеризуються безперервним ростом швидкостей, розмірів і потужностей машин і агрегатів, посиленням і ускладненням взаємного зв'язку між ними. Для ефективного керування технологічним устаткуванням гірничих підприємств необхідно сприймати, запам'ятовувати й переробляти з високою швидкістю й точністю таку кількість інформації, що людина не в змозі впоратися із цим завданням без застосування спеціальних методів і пристроїв. Область сучасної науки й техніки, що охоплює теорію побудови систем і технічних засобів, що здійснюють керування виробничими процесами й машинами без особистої участі людини, називається автоматикою. При цьому сукупність зв'язаних між собою керованого об'єкта й керуючого пристрою називається системою автоматики.

Керуванням називають цілеспрямований вплив, надаваний на який-небудь об’єкт для досягнення певної мети шляхом зміни його стану.

Об'єкт управління (ОУ) - технологічний апарат, технічний пристрій, виробнича ділянка, виробництво й т.д., у яких протікає керований технологічний процес або керований процес перетворення інформації, зветься об'єктом' керування.

Керуючим пристроєм називають пристрій, якій сприймає сигнал задатчика і перетворює його для подальшої передачі. Він може бути досить складною системою, що містить у себе підсумовуючі пристрої, підсилювачі, фільтри й др.

Пристрій або засіб, що виробляє керуючий сигнал на об'єкт керування, називається керуючим пристроєм, або засобом керування.

Інформація про стан об'єкта керування передається в керуючий пристрій через засоби інформації. Керуючий сигнал, вироблений керуючим пристроєм, впливає на об'єкт керування через органи керування.

Сукупність об'єкта керування, керуючого пристрою (засобу керування), засобів інформації й органів керування утворить систему керування.
2.Алгоритм і принципи керування

У загальному випадку систему керування можна представити в такий спосіб (рис. 1).

Алгоритм функціонування пристрою (системи) - це сукупність приписань, що ведуть до правильного виконання технологічного процесу в якому-небудь пристрої або в сукупності пристроїв (системі).

Рис. 1. Структурна схема системи керування
Алгоритм функціонування керуючого пристрою є алгоритм керування, Він є сукупністю приписань, що визначають характер впливу на об'єкт керування з метою здійснення його алгоритму функціонування.

Звичайне керування не може повністю компенсувати вплив зовнішнього середовища у вигляді впливів, що обурюють, Z, тому алгоритм функціонування керованого об'єкта виконується лише приблизно.

Керованою величиною Y може служити фізична величина, що або виміряється (безпосередньо на виході об'єкта), або обчислюється по декількох вимірюваних величинах. Керованими величинами першого типу є, наприклад, напруга, температура, число обертів (швидкість). Прикладом величин другого типу служить коефіцієнт корисної дії енергетичної установки.

Як приклад керування однією керованою величиною розглянемо систему стабілізації напруги генератора постійного струму (рис.2).


Рис. 2. Система керування напругою генератора постійного струму
При зміні навантаження RH напруга Ur буде змінюватися. При цьому буде змінюватися сила струму, що протікає через дільник напруги R1 і R2.

Від постійного джерела живлення формується задана напруга Uo. На вхід дільника Y надходить сигнал, що дорівнює величині різниці між заданим значенням Uo й значенням спадання напруги на резисторі R2 (сигнал неузгодженості U).

Залежно від знака U реверсивний двигун змінює опір R у ланцюзі порушення генератора, змінюючи величину сили струму .

Наприклад, зі збільшенням навантаження Rh, струм буде зростати, відновлюючи з певною точністю Ur.

Приведемо структурну схему розглянутої системи (рис. 3)

Рис. 3. Структурна схема системи керування напругою генератора постійного струму
При керуванні реалізуються два основних принципи: принцип керування по відхиленню або керування по зворотному зв’язку й принцип керування по збурюванню.

При керуванні по відхиленню керуючий пристрій змінює керуючий вплив при відхиленні керованої координати від заданого значення незалежно від причин, що викликали це відхилення. Системи керування, побудовані по цьому принципі, є замкнутими.

Структурна схема, що реалізує принцип керування по відхиленню, показана на рис. 4.


Рис. 4. Структурна схема системи керування зі зворотним зв'язком

При керуванні по збурюванню керуючий вплив виробляється керуючим пристроєм залежно від величини збурювання. Системи керування по збурюванню є розімкнутими системами, тому що в них відсутня зворотний зв'язок (рис. 5).

Керування по збурюванню можливо в тому випадку, якщо вплив, що обурює, можна виміряти. Цей принцип керування у своїй основі містить (незалежність) керованої координати від впливу, що обурює.Рис. 5. Структурна схема системи керування по збурюванню
Системи, побудовані за принципом компенсації збурювань, не можуть компенсувати всі можливі збурювання в об'єкті керування, тому що всі їх практично неможливо виміряти. До того ж керуючого пристрою для забезпечення компенсації не завжди можуть бути фізично реалізовані. Наявність збурювань, що не стабілізуються,таких, як коливання атмосферних умов тощо, приводить до відхилення регульованого параметра від заданого значення.

Системи керування, побудовані за принципом зворотного зв'язка, не мають цього недоліку, тому що в цьому випадку керуючий пристрій прагне компенсувати відхилення керованої величини від завдання незалежно від того, якими причинами викликане це відхилення. Однак у цих системах важко одночасно виконати умови точності, стійкості й високої швидкодії.

Найбільш ефективними системами керування є комбіновані системи керування, що сполучать розглянуті вище принципи. У таких системах основне, найбільш сильне, вимірюване збурювання компенсується спеціальним керуючим пристроєм, а усунення відхилення керованої величини, викликаного іншими не вимірювальними впливами, що обурюють, здійснюється контуром керування зі зворотним зв'язком (рис.6).Рис.. 6. Структурна схема комбінованої системи керування ж

Залежно від способу формування сигналу завдання розрізняють три типи систем керування: системи стабілізації, у яких Yзад = const; системи програмного керування, у яких завдання регулятору змінюється в часі по заздалегідь заданій програмі, системи, що стежать, у яких завдання керуючому пристрою змінюється залежно від якого або іншого параметра, тобто керована координата «стежить» за зміною цього параметра.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас