Ім'я файлу: Презентация микроэкономика.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 102кб.
Дата: 03.01.2021
скачати

ПОНЯТТЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ЕЛАСТИЧНЫСТЬ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Виконав: Болтунов Богдан

Ст. гр. зМО-21

Поняття попиту.

Попит - це економічна категорія, що показує прагнення покупця до придбання потрібної йому продукції з урахуванням поточного процесу ціноутворення та інших економічних показників.

Величина попиту -кількість товару, яку покупці готові купити за даною ціною в певний час і в певному місці.

Величина попиту складається не тільки з вартості товару, але і під дією наступних нецінових чинників:

 • поточні доходи
 • споживачів смаки і переваги споживачів
 • ціна на товари-замінники і товари-дополнители
 • споживчі очікування кількість споживачів

Залежність величини попиту від ціни товару.


Ціна (Р) , грн.

Величина попиту (Qd), грн.

10

50

15

42

20

32

25

25

30

20

35

15

40

10

Крива попиту.

Р

D

30

15

D

0 20 42 Q

Крива попиту показує, що підвищення ціни знижує величину попиту. Наприклад, якщо ціна підвищиться з 15 грн. за штуку до 30 грн., то величина попиту зменшиться з 42 до 20 штук.

Закон попиту говорить: при інших рівних умовах величина попиту на товар знаходиться в зворотній залежності від ціни цього товару.

Поняття пропозиції.

 • Пропозиція - кількість товарів, яке виробники готові поставити на ринок залежно від їх ціни.
 • Величина пропозиції - кількість товарів, яку продавці здатні і готові продати за певною ціною в заданому місці і в заданий час.

Величина пропозиції залежить від двох видів факторів:

 • цінові фактори
 • нецінові фактори:
 • динаміка цін на ресурси.
 • розробка нових технологій
 • динаміка величини оподаткування
 • чисельність продавців на ринку

Залежність величини пропозиції від ціни.


Ціна (Р), грн.

Кількість виробленого продукту (Q s ), шт.10

2

15

9

20

18

25

25

30

31

35

37

40

40

крива пропозиції.

Р S

40

20

0 18 40 Q

Крива пропозиції показує, що зростання ціни супроводжується зростанням величини пропозиції. Наприклад, при підвищенні ціни з 20грн. за штуку до 40грн. , То величина пропозиції збільшиться з 18 до 40 штук.

Закон пропозиції свідчить: чим вище ціна, тим вище величина пропозиції і навпаки.

Аргументи достовірності закону попиту:

 • Збільшення прибутку при більшій ціні (з ростом цін збільшиться прибуток, розшириться виробництво).
 • Коли ціна на товар зростає, виробники, зацікавлені в збільшенні прибутку, почнуть розширювати своє виробництво. Крім того, в галузь, де ростуть ціни, кинуться і підприємці з інших галузей, вилучаючи свої капітали з менш прибуткової справи. Відкриття нових підприємств ще більше збільшить величину пропозиції.


 • Додаткові витрати (додаткова продукція буде вироблятися, якщо буде зростати ціна товару)
 • Зростання величини пропозиції пов'язаний з ростом ціни товару ще й тому, що виробництво кожної додаткової одиниці товару вимагає додаткових витрат. Отже, якщо буде зростати ціна товару, додаткова продукція буде вироблятися. Розширення виробництва може тривати до тих пір, поки додаткові витрати не перевищать додатковий дохід, отриманий від виробництва ще однієї, додаткової, одиниці продукції.

Поняття еластичності попиту

Еластичність попиту показує здатність його величини до змін внаслідок динаміки різних факторів, що мають на нього якісний вплив.

Величина еластичності попиту, як правило, відповідає трьом станам:

 • близька до нуля еластичність переважно складається для товарів першої необхідності, які вкрай важливі для будь-якого економічного суб'єкта для задоволення його фізіологічних потреб (в повноцінному харчуванні, одязі). Попит на їх задоволення - це величина постійна, оскільки споживачі незалежно від зміни рівня доходу і динаміки цін не перестають їх купувати;
 • в разі, коли еластичність прагне до позитивної нескінченності, прийнято вважати, що попит сильно реагує на будь-які економічні явища, і особливо на найменші зміни ціни. Така ситуація характерна наприклад для ринку цінних паперів;
 • повна еластичність характерна для предметів розкоші, т. е. теоретичних потреб, які не вимагають негайного задоволення і присутні у тих економічних суб'єктів, платоспроможність яких велика (автомобілі, дачі та ін.). Іншими словами, це люди з високими доходами, первинні фізіологічні потреби яких задоволені повністю ;.

Поняття еластичності пропозиції

Еластичність пропозиції-це гнучкість пропозиції, його можливість максимально швидко і точно реагувати на будь-які зміни зовнішнього середовища і її показників.

Еластичність пропозиції показує, наскільки масштаб виробництва і, як наслідок, обсяг готової продукції залежні від таких ринкових факторів, як ціна, в тому числі, ціна на товари-компліменти і субститути.

Види еластичності пропозиції.

 • Еластична пропозиція - пропозиція, при якому ступінь зміни його кількості перевищує ступінь зміни ціни пропонованого товару.
 • Нееластична пропозиція - пропозиція при якому ступінь зміни його кількості менше ступеня зміни ціни пропонованого товару.
 • Теорія еластичності має велике значення при плануванні підприємницької діяльності. Щоб збільшити прибуток, необхідно підвищити ціни, але в цьому випадку може впасти попит і обсяг продажів. Важливо врахувати коефіцієнт еластичності: якщо він <1, то немає ніякого ризику і можна сміливо підвищувати ціни, в іншому випадку слід утриматися від корінних дій.

Список використаної літератури.

 • Мікроєкономіка: конспект лекцій / укладачі: Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін, Н.М. Костюченко. - Суми: Сумський державний університет. 2013-206с.
 • Налівайко А.П., Азьмук Л.А. та ін. Мікроекономіка: підручник / за наук. Ред. А.П. Налівайка. - К. КНЕУ, 2011.-560с.
 • Освітній портал «Економіка. Соціологія. Менеджмент »(Електронний ресурс) - режим доступу з www.esocman.edu.ru

скачати

© Усі права захищені
написати до нас