Ім'я файлу: Поняття і походження свідомості.docx
Розширення: docx
Розмір: 9кб.
Дата: 16.04.2020
скачати

Поняття і походження свідомості.

Свідомість - це одне із самих таємничих понять у науці та філософії, усі наші вчинки, думки, бажання, уся наша психологія керована нею. Вона спонукає займати активну життєву позицію під час вирішення складних суспільних проблем, у повсякденному житті. Як і предмет будь-якої науки, проблематика свідомості постає у питанні “Що це таке та яке у цього явища походження?”. Та знайти правильну, точну відповідь на це питання намагалися багато віків, але все ж таки, це й досі зостається одним із невирішених питань філософії та сучасної науки. Отже, що ж таке свідомість та яке у неї походження?

Перші уявлення про свідомість виникли в стародавні часи. Самоспостереження привело людей до висновку, що в їх головах відбуваються процеси, які відрізняються від процесів у навколишньому середовищі. Наприклад, можуть виникати уявлення про речі, які ми зараз не спостерігаємо; людина може уявляти те, чого ніколи не бачила, може фантазувати, мріяти і та інше. Тоді це було обумовлено поняттям душі. Але питання про її природу та походження виникли так само. Із точки зору релігії душа людини з самого початку розглядається як вияв божественного, надприродного розуму. А з боку філософії думки розійшлись:

Об'єктивні ідеалісти (Платон, Г. Гегель та ін.) розглядали свідомість як духовну субстанцію, що існує поза і до матеріальних речей; зовнішній світ, на їх думку, визначається світом ідей, абсолютним духом, світовим розумом або волею, які утворюють внутрішню сутність предметів, що чуттєво сприймаються.

Суб'єктивні ідеалісти (Д. Берклі, Е. Мах, Д. Юм та ін.) виходили з абсолютної несумісності матерії і свідомості, але вважали справжньою реальністю лише відчуття людини; речі, на їх думку, становлять вторинне буття, похідне від відчуттів.

Філософський дуалізм розглядав душу і тіло як незалежні одне від одного начала. Biн теж не зміг пояснити суть взаємозв'язку психічних і фізіологічних процесів у організмі людини.

Матеріалісти минулого в дискусіях з ідеалістами відкидали ідею про надприродний характер свідомості та її субстанціальність і доводили, що джерело свідомості міститься в матерії. Однак вирішити питання, як свідомість виникає в процесі розвитку матерії, їм не вдалося.

Однак, із виникненням поняття свідомості, наука прийшла до висновку, що це - єдність психологічних процесів, протягом усвідомлення людиною навколишнього, об’єктивного світу, його пізнання. Отже, походження свідомості обумовлене історичними факторами розвитку. Всупереч релігії, наука давала чітке розуміння того, що свідомість це не містичне явище, а чіткий результат певних психологічних впливів протягом історичного розвитку суспільства та світу.

Сучасна матеріалістична філософія розглядає свідомість як ступінь у розвитку властивості відображення, пов'язану з виникненням людського суспільства. Аналізуючи взаємовідношення матерії і свідомості, ця філософія доходить висновку, що свідомість — це вища, притаманна лише людині, форма відображення об'єктивної дійсності, властивість не усієї матерії, а тільки особливо організованої — головного мозку людини. Відображення та сприйняття світу - це взаємодія мозку з зовнішніми предметами, явищами і процесами, унаслідок якої дуже складним і ще не досить вивченим шляхом виникає свідомість людини. Наукова філософія доводить, що форми свідомості виникають у головному мозку людини тільки в результаті дії об'єктивних предметів і явищ, їх властивостей, що діють на органи чуття людини. У результаті з'являються подразнення, які нервовими каналами передаються до головного мозку, де виникають відповідні відчуття, сприйняття і уявлення. На їх основі потім утворюються більш складні форми свідомості: поняття, судження і умовиводи. Всі вони є образами, тобто відображенням, предметів і явищ, які об'єктивно існують.

Отже, свідомість виникла природним шляхом у процесі еволюції форм відображення. Вона — вища форма відображення дійсності, властивість високоорганізованої матерії, тобто головного мозку людини. Свідомість нерозривно пов'язана з матеріальним середовищем, що оточує людину, і без його впливу функціонувати не може.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас