Ім'я файлу: ed733a2e28dbcf59.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 15.03.2021
скачати

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю ”Т-Стиль” (надалі Товариство) є підриємством, утвореним рішенням засновника для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Товариство створене відповідно до Закону України ”Про господарські товариства”, ”Про власність"”, ”Про підприємництво” та iншого законодавства України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням штампами бланки а також інші реквізити.

1.3. Товариство вважається утвореним i набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації . Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого iмені укладати угоди, набувати майнових немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем i відповідачем у суді. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту його реєстрації, визнаються такими, що укладені з Товариством тільки за умови подальшого схвалення їx Товариством.

  1. Товариство набуває та здійснює правомочності власника землі й майна, необхідних йому для досягнення статутної мети.

1.5. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України та цьому Статутові.

1.6. Товариство може створювати самостійно або разом з іншими юридичними чи (неюридичними особами на території України i за кордоном дочірні підприємства (товариства, кооперативи) з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігаціях, сертифікатах банків та iншиx цінних паперів, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондовим біржах, проводити аукціони, виставки, ярмарки, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

1.7. Товариство може створювати на території України та за кордоном філії, представництва та iнші відокремлені структури i підрозділи які не є юридичними особами i на підставі положень, затверджуваних Товариством.

1.8. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність для досягнення своїх статутних цілей.

1.9. Товариство не відповідає зобовязуванями своїх учасників

1.10. Учасники несуть відповідальність у межах їх внесків до статутного фонду Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства не внесеною частиною внеску в paзi ліквідації звернення стягнення на майно Товариства відповідно до чинного законодавства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

 1. 11.Трудові відносини в товариствi визначаються i припиняються на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про оплату праці та трудового законодавства України.

1.12. Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством та цим Статутом.

 1. НАТЛЕНУВАННЯ УПСЦЕЗНАХОДЖЕШШ ТОВАРИСТВА

  1. Повне найменування Товариства: товариство з обмеженою відповідальністю ”Т-Стиль”

  2. Скорочене найменування : ТОВ ”Т-Стиль”

  3. Місцезнаходження Товариства та юридична адреса Товариства:

м. Хмельницкий, вул.Курчатова,6.

2
скачати

© Усі права захищені
написати до нас