Ім'я файлу: Заява платника податку на додану вартість.doc
Розширення: doc
Розмір: 99кб.
Дата: 08.12.2021
скачати

Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

(пункт 3.5)

Форма № 1-ПДВ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА

платника податку на додану вартість1Юридична особа

+

Фізична особа
Представництво нерезидентаІнвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції
Учасник договору про спільну діяльність
Управитель майна
+

Реєстрація
Реєстрація у зв'язку із перетворенням
Перереєстрація у зв'язку із

____________________________

(необхідне позначити знаком “” або “”)

(вказати підставу для перереєстрації згідно з пунктом 183.15 статті 183 розділу V Кодексу)


Індивідуальний податковий номер / податковий номер2 / серія (за наявності) та номер паспорта3

(необхідне підкреслити)

0

0

1

1

2

3

3

2

1

1


Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника

Берко Вікторія Миколаївна
Місцезнаходження (місце проживання) платника (заповнюється при перереєстрації у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання))

м.Лубни вул.Г.Тютюнника 10,кв.21
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу4

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1

статті 181

розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню

згідно з розділом V Кодексу, у тому числі звикористанням локальної або глобальної комп’ютерної

мережі, нарахована(сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно

перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану

вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групБажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата переходу на спрощену систему оподаткування та/або дата переходу на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість / дата відмови від спрощеної системи оподаткування:

"____"_____________ 20____ року
(вказати дату)Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють):

керівник:

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта3

особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку:

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта3

особа, яка подає заяву (представник платника):

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта3
Додатки до заяви: на
арк.


Усього подано аркушів заяви:

1

арк. Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.
Берко Вікторя Миколаївна

(посада, П. І. Б.)

___________________

(підпис)

"__14__"____04_________ 2021____ року

(дата)


М. П. (за наявності)

________

1 Заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Розглядається контролюючим органом за основним місцем обліку платника.

2 За винятком юридичних осіб, які подали заяву державному реєстратору разом з документами для державної реєстрації створення юридичної особи, а також учасників договорів про спільну діяльність та управителів майна під час подання реєстраційної заяви з позначкою «Реєстрація».

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

4 Заповнюється згідно з додатком до реєстраційної заяви. Додаток до реєстраційної заяви до контролюючого органу не подається.

Аркуш 1

Продовження РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ЗАЯВИ

платника податку на додану вартість1


Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій

особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить

1

2

5

0

0

0

0
гривень.
Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, "_15__"________04_____ 20___21_ року.
Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3 – 8 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, "____"_____________ 20____ року.
Дата припинення договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, "____"_____________ 20____ року.

Берко Вікторія Миколаївна

(посада, П. І. Б.)

___________________

(підпис)

"___15_"____04_________ 20__21__ року

(дата)


М. П. (за наявності)

___________

1 Заповнюється та подається у разі обов'язкової реєстрації, а також інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції, учасниками договору про спільну діяльність, управителями майна.

Аркуш 2
Додаток

до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість

ПРИЧИНИ
реєстрації платником податку на додану вартість або критерії,

за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої груп

Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством

Пункт 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податку добровільно

Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам до платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (зазначити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов’язкової або добровільної реєстрації.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 21 від 02.02.2015, № 747 від 31.08.2015, № 503 від 25.05.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 368 від 17.03.2017, № 30 від 29.01.2020}
скачати

© Усі права захищені
написати до нас