Ім'я файлу: ППК_МВПМ.doc
Розширення: doc
Розмір: 41кб.
Дата: 15.02.2021

 1. Поняття методики викладання та педагогічної майстерності.

 2. Навчально-методичне, інформаційне та організаційне забезпечення освітнього процесу відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у НАВС.

 3. Методична робота у вищому навчальному закладі: поняття, види, форми та особливості.

 4. Загальна характеристика структури педагогічної діяльності.

 5. Поєднання у педагогічній діяльності елементів акторської майстерності.

 6. Організація роботи кафедри відповідно до Типового положення про кафедру в НАВС

 7. Поняття методів навчання та характеристика їх структурних компонентів.

 8. Методи активного навчання: загальна характеристика.

 9. Імітаційні методи навчання: загальна характеристика.

 10. Неімітаційні методи навчання: загальна характеристика.

 11. Види робіт в процесі використання методів активного навчання.

 12. Інтерактивні методи навчання. Види робіт.

 13. Структурні компоненти лекції та їх взаємозв’язок в процесі підготовки та проведення лекції.

 14. Лекція як форма проведення навчального заняття: поняття та загальна характеристика.

 15. Традиційні види лекцій та їх загальна характеристика.

 16. Нетрадиційні (інноваційні) види лекцій та їх загальна характеристика.

 17. Традиційні види семінарських занять та їх загальна характеристика.

 18. Нетрадиційні (інноваційні) види семінарських занять та їх загальна характеристика.

 19. Практичні заняття: поняття та особливості методики підготовки і проведення. 

 20. Методика підготовки й проведення лабораторних занять.

 21. Методика організації практики та стажування у вищих навчальних закладах

 22. Види методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та їх загальна характеристика.

 23. Види наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

 24. Види організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу.

 25. Науково-методичне забезпечення кафедри.

 26. Методи контролю знань.

 27. Бінарні методи навчання: загальна характеристика.

 28. Функції методів викладання.

 29. Ділова гра як форма проведення занять.

 30. Порівняльний аналіз ділової та рольової гри.

 31. Педагогічна діяльність як особливий вид соціальної діяльності.

 32. Загальна характеристика структурних компонентів педагогічної майстерності.

 33. Поняття педагогічної техніки. Види педагогічної техніки та їх характеристика.

 34. Складові техніки мовлення викладача: загальна характеристика.

 35. Методи викладання: загальна характеристика.

 36. Складові внутрішньої техніки викладача: загальна характеристика.

 37. Складові зовнішньої техніки викладача: загальна характеристика.

 38. Рівні оволодіння педагогічною майстерністю.

 39. Шляхи формування педагогічної майстерності

 40. Здатність до творчості як педагогічна здібність.

 41. Педагогічний досвід та його види.

 42. Типи педагогічного керівництва.

 43. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

 44. Загальна культура педагога – основа педагогічної майстерності і педагогічної творчості.

 45. Гуманістична установка педагога.

 46. Характеристика педагогічних здібностей викладача.

 47. Метод моделювання педагогічних ситуацій.

 48. Професійне дихання і голос як елементи педагогічної техніки.

 49. Педагогічне спілкування: сутність, вимоги, шляхи удосконалення.

 50. Професійна увага викладача та шляхи її розвитку.

 51. Позамовні (невербальні) засоби педагогічної техніки.

 52. Характеристика методів педагогічного впливу.

 53. Педагогічні методи та прийоми стимулювання навчальної діяльності.

 54. Основні педагогічні вимоги реалізації методу заохочення.

 55. Запровадження передового педагогічного досвіду в освітній процес.

 56. Шляхи формування навичок професійної уваги викладача.

 57. Шляхи розвитку психофізичної свободи викладача.

 58. Метод квестів у навчанні: загальна характеристика.

 59. Поняття та загальна характеристика професійної компетентності викладача.

 60. Формування інтересу до вивчення навчальних дисциплін у вищій школі засобами педагогічної майстерності.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас