Ім'я файлу: Практична №1 (3).docx
Розширення: docx
Розмір: 42кб.
Дата: 14.05.2021
скачати

Практичне заняття 1

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ АВТОБУСІВ

Завдання: розрахувати показники роботи автобуса за рейс.

Мета: придбати навички розрахунку об’єму перевезень пасажирів, потуж-ності пасажиропотоку, транспортної роботи, коефіцієнтів змінюваності та за-повнення салону автобуса, побудови епюри пасажиропотоку за рейс.

Етапи виконання

 1. Визначити об’єм перевезень пасажирів.

 2. Визначити потужність пасажиропотоку на перегонах.

 3. Розрахувати транспортну роботу автобусу за рейс.

 4. Розрахувати середню довжину їздки пасажира.

 5. Розрахувати коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс.

 6. Розрахувати коефіцієнти заповнення салону автобуса

 7. Побудувати епюру пасажиропотоку за рейс.

Таблиця 1 Таблиця 2


Номер

зупинки

Варіант 12

З

В

1

20

10

2

30

20

3

60

40

4

30

20

5

10

60
Довжина перегонів,км Пасажирообіг зупиночного пункту

Номер

перегону

Варіант 12


1

3

2

2

3

3

4

1



З - кількість пасажирів, які зайшли в автобус;

В - кількість пасажирів, які вийшли з автобуса.

Таблиця 3

Місткість ТЗ

Модель

Варіант 12

85

Виконання завдання:

1. Розрахувати об’єм перевезень пасажирів

кількість пасажирів,які зайшли в автобус за рейс,пас.;

кількість пасажирів,які зайшли та вийшли на початку перегона,пас.



2. Визначити потужність пасажиропотоку П,пас.:

Пі.і-1з Пв

де Пі-1 – потужність пасажиропотоку на попередньому перегоні,пас.

Пз, Пв – відповідно до кількості пасажирів,які зайшли та вийшли на початку перегона.











Пі.= 10+20+40+50+0 = 120 пас.

3 .Побудувати епюру пасажиропотоків,по осі ординат відкладаємо кіль-кість пасажирів,а по осі абсцис – довжину маршруту з місцем розташування зупиночного пункту. Масштаб обираємо довільно з умов наочності рисунка.

4.Розрахувати виконану транспортну роботу автобусом за рейс Pcp, пас-км:



РСР

пас-км.

5.Розрахувати середню відстань поїздки пасажира:





6.Розрахувати коефіцієнт змінюваності пасажирів за рейс :



де LM - довжина маршруту, км.



7.Розрахувати коефіцієнти заповнення салону автобуса



де статистичний коефіцієнт заповнення автобуса

∑Пі – сумарний пасажиропотік на перегонах маршруту,пас.,

– кількість перегонів,од.,

– нормальна пасажиромісткість автобуса,пас.,



де - відстань між i-м зупиночним пунктом

– динамічний коефіцієнт заповнення автобуса





8.Висновок: Я придбав навички розрахунку об’єму перевезень пасажирів,потужності пасажиропотоку,транспортної роботи,коефіцієнтів змінюваності та заповнення салону автобуса,побудови епюри пасажиропотоку за рейс.

Відповіді на запитання:

 1. Пасажирообіг – показник обсягу пасажирських перевезень транспорту, що обчислюється як добуток кількості пасажирів на відстань перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах.

Об'єм перевезень — кількість пасажирів, що перевозиться транспортом за певний проміжок часу.

 1. Пасажиропотік  — рух пасажирів у одному напрямку маршруту називається пасажиропотоком. Пасажиропотік може бути у прямому напрямку та в зворотному.

 2. Ступінь використання місткості характеризується коефіцієнтом заповнення (використання місткості) автобуса.

Коефіцієнт заповнення визначається відношенням фактично виконаної роботи по перевезенню пасажирів і можливої роботи при умові повного використання місткості:



Де – сумарний пасажиропотік на перегонах маршруту, пас.

– кількість перегонів, од.

– нормальна пасажиромісткість автобуса, пас.



– відстань між і-м зупиночними пунктами, i=1,2,…n.

 1. Коефіцієнт змінності пасажирів показує, яка кількість пасажирів перевозиться на одному місці в автобусі за рейс. Враховуючи змінність пасажирів, визначається загальна кількість їх за рейс.



Де


скачати

© Усі права захищені
написати до нас