Ім'я файлу: Особливості фізичного виховання дошкільників у США.doc
Розширення: doc
Розмір: 27кб.
Дата: 11.02.2020
Пов'язані файли:
40763342.docx

Введення


Дошкільний період є одним з найбільш відповідальних періодів життя людини у формуванні фізичного здоров'я і культурних навичок, що забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження у майбутньому. Сьогодні відомо: 40% захворювань у дорослих були «закладені» в дитячому віці, у 5-7 років. Саме тому дошкільний фізичне виховання має формувати рівень здоров'я дитини і фундамент фізичної культури майбутнього дорослої людини, в які входить наступне:
- Позитивне ставлення дітей до фізичних вправ, ігор і процедур, що гартують, до правил особистої гігієни, дотримання режиму дня;
- Початкові знання, пізнавальний інтерес до фізичної культури;
- Початкові навички природних рухів загальнорозвиваючого характеру, основи ритміки, правильної постави, вміння орієнтуватися в просторі, участь у колективних діях (іграх, танцях і святах), культура поведінки, самостійність, організованість і дисциплінованість;
- Навички самообслуговування, догляду за інвентарем для занять і т.д.
Мета даної роботи - розглянути особливості фізичного виховання дошкільників у США.
Завдання:
1. вивчити теоретичні джерела;
2. виявити особливості фізичного виховання в США.

1. Фізичне виховання дошкільнят у США


За кордоном проведено безліч досліджень, результати яких свідчать про незамінному внесок цілеспрямованого фізичного виховання в процес психомоторного, розумового та емоційного розвитку дітей дошкільного віку.
Результати медичних досліджень, у свою чергу, свідчать про необхідність фізичної активності для забезпечення нормального розвитку опорно-рухового апарату, про те, що пасивний спосіб життя в ці найважливіші роки безпосередньо впливає на стан серцево-судинної та дихальної систем, схильність до надмірної ваги і загальний стан здоров'я в дорослому віці.
В інших дослідженнях показано, що дошкільний період є вирішальним у плані формування ставлення до фізичного виховання і бажанням освоювати нові види фізичної активності. Отримано дані, які говорять про те, що у 8-річному віці діти приймають 70% рішень щодо участі або неучасті у фізичній активності, виходячи із суб'єктивно оцінюваного ними рівня своєї підготовленості. І оскільки для оптимального емоційного розвитку потрібно, щоб дитина була впевнена в собі, не відчував себе самотнім, то для цього необхідне освоєння широкого кола рухових вмінь і навичок.
Таким чином, очевидно, що фізичне виховання є суттєвим аспектом дошкільного виховання в цілому. Важливо так організувати фізичне виховання дітей дошкільного віку, щоб в його процесі розвивалися не тільки рухові вміння, навички і фізичні якості, але й позитивне ставлення до фізичної активності та здорового способу життя [1].
Одним з найважливіших аспектів є рівень професійної підготовки вихователів. Як показав аналіз спеціальної літератури, у більшості країн у державних дошкільних установах заняття з фізичного виховання веде основний вихователь. Це, однак, не стосується приватних дошкільних установ, особливо дитячих ігрових і оздоровчих центрів, де заняття з дітьми ведуть дипломовані фахівці з фізичного виховання.
Що стосується професійної підготовки вихователя, то в більшості країн вона здійснюється в спеціальних навчальних закладах або на факультетах педагогічних навчальних закладів. У США, наприклад, існує курс навчання вихователів дитячих садів, де протягом 2 років готують фахівців для роботи з дошкільнятами. Одним з предметів у цих навчальних закладах є і фізичне виховання.
Окрім фахівців загального профілю по роботі з дітьми дошкільного віку, яких готують у педагогічних коледжах, студенти факультетів фізичного виховання університетів при бажанні можуть вибрати спеціалізацію «Навчання фізичного виховання у початковій школі», в рамках якої, як правило, вони отримують необхідні знання по роботі з дітьми дошкільного віку [2].
Останнім часом у США особливу увагу приділяють організації груп навчання і виховання молодших дошкільників (до 4 років) при державних школах. Як і більшість державних програм, ці групи розраховані на дітей з малозабезпечених сімей. Однак, як вважають американські фахівці, робота в цьому напрямку ведеться повільно і багато в чому незадовільно. Так, в даний час лише в 24 штатах Америки при шкільних округах організовані такі «молодші дошкільні» групи. Що ж стосується державного фінансування цих груп, то його рівень вкрай низький. Так, вартість якісної програми складає 5000 дол. на рік на одну дитину, державні ж субсидії складають 1000-2300 дол. На думку одного з ініціаторів програми «Хед Старт», Дж. Шугармен, вирішення проблеми фінансування дошкільних програм можна здійснити за рахунок підвищення прибуткового податку на 0,3%. «У цьому випадку протягом 5 років, - вказує Дж. Шугармен, - буде накопичено 20 млрд. доларів» [3].

2. Особливості програми фізичного виховання


У США основними аспектами програми дошкільного фізичного виховання вважаються наступні: формування психомоторних навичок, рухливі ігри, гімнастика, танці, фізична підготовленість, ігри на воді.
У найбільш загальному вигляді структура програм з фізичного виховання в дошкільний період складається з чотирьох основних розділів.
1. Психомоторний розвиток. У ході формування психомоторних навичок дітей знайомлять з назвою частин тіла, їх пропорційними розмірами. Потім у дітей формується візуальне сприйняття (здатність до візуальним спостереженням, зорова пам'ять і т.д.), слухове і, нарешті, кинестетическое сприйняття.
2. Навчання руховим умінням і навичкам. Цей розділ включає, у свою чергу, такі види фізичної активності:
а) ігрову фізичну активність, спрямовану на розвиток і вдосконалення основних рухових умінь і навичок (біг, стрибки, метання, хапання, відбиття (м'яча) ногами і руками). Крім контролю за правильністю виконання рухів дітей вчать повного контролю за рухом свого тіла, з тим, щоб досліджувані рухові вміння могли бути використані в різних ситуаціях.
При організації ігрової фізичної активності дошкільників слід пам'ятати про те, що правила ігор повинні бути як можна більш простими, а участь у них - масовим. Основу ігор змагального характеру повинні складати взаємодопомога та співпраця, а основний акцент такої діяльності робиться на поліпшенні індивідуальних результатів, а не на перемозі над ким-небудь;
б) гімнастику, що включає вправи на рівновагу, лазіння, перекиди, вправи на перенесення ваги з однієї частини тіла на іншу, а також вправи, що сприяють розвитку вибухової сили, наприклад стрибки. Для занять гімнастикою з дошкільнятами необхідний найпростіший інвентар: дерев'яні лавки, куби. та ін;
в) танці, за допомогою яких діти вчаться надавати рухам інтерпретує, виразний і комунікативний характер. На заняттях танцями дітей вчать адекватно сприймати і оцінювати простір, час і силу, взаємини зі своїми однолітками і навколишнім світом. Танець увазі дослідницьку, імпровізаційну і винахідницьку діяльність дітей. За допомогою танцю у дітей розвивають почуття ритму. У процесі танцю дітьми використовуються різні рухи і їх поєднання.
3. Фізична підготовленість, яка є найважливішим розділом програм з фізичного виховання дошкільнят. Саме на цьому, початковому, етапі діти повинні всіляко заохочуватися до фізичної активності, рухливим іграм.
Крім теоретичної підготовки в рамках цього розділу проводиться тестування рівня фізичної підготовленості дошкільників. У США передбачається адаптувати програму тестування «Фізікл Бест» стосовно до молодших дошкільнятам. На даний же момент за цією програмою можна тестувати лише 5-6-льоток.
4. Плавання та ігри на воді. Цей розділ програми з фізичного виховання є важливим для дітей дошкільного віку та за наявності умов (басейн, кваліфіковані інструктори) його рекомендується використовувати при роботі з дітьми дошкільного віку. При цьому дітей вчать долати страх перед водою за допомогою ігор на воді, навчають правил безпеки на воді, а також основам плавання.
У дошкільному (від 3 до 6 років) віці гра стає провідною діяльністю дитини. Фахівці підкреслюють, що гра є оптимальною основою для фізичного, розумового, соціального та емоційного розвитку. Значення гри визнано педагогами усіма світу. Як показують результати проведеного аналізу даних спеціальної літератури, програми з фізичного виховання дошкільників у всіх країнах включають рухливі ігри, які часто називають вільними. Завдання ж вихователя полягає в тому, щоб, ні в якій мірі не пригнічуючи ініціативу дітей, направити гру в потрібне русло. Таких поглядів дотримується більшість фахівців як у нас в країні, так і за кордоном.
Американський дослідник К. Беннет виділяє чотири основні ситуації, які повинен моделювати вихователь: ситуації вільного вибору, проблемно-контрольовані ситуації, імітації, творчі ситуації. Кожна ситуація найкраще може бути змодельована в певних умовах - на ігровому майданчику, у спортивному залі. У кожній ситуації від вихователя потрібно різна ступінь активності.
1. Ситуація вільного вибору найкраще моделюється на відкритих спортивних майданчиках, оснащених безпечним інвентарем. У цій ситуації вихователь надає дітям можливість самим дослідити і повторювати довільно виконувані рухові дії. Дітям при цьому надана свобода вибору: вони за бажанням можуть грати одні, у співпраці з іншими або в компанії своїх друзів, але самостійно.
2. За допомогою створення проблемно-контрольованих ситуацій дитина пізнає рух у просторі. Завдання вихователя - змоделювати проблему і всіляко заохочувати в кожній дитині бажання знайти рішення.
3. Імітації. Ця ситуація полягає в тому, що вихователь виконує ті чи інші рухові дії, а потім діти імітують їх якомога точніше. Вихователь при цьому повинен дотримуватися принципів індивідуального підходу, розділивши всіх дітей відповідно до їх можливостями на невеликі групи і задаючи в кожній з них адекватні завдання.
4. Остання ситуація, яка використовується вихователями для навчання дошкільнят руховим діям, - це творча ситуація. Тут вихователь задає дітям складне завдання - висловити за допомогою руху те чи інше поняття. Наприклад, зобразити почуття гніву, радості, веселощів і т.д.
Крім підтримки оптимального рівня контролю за діями дошкільнят, створення ігрових ситуацій, на думку американського педагога Дж. Клейна, велике методичне значення мають такі фактори:
- Раціональна програма, побудована на знанні психологічних та фізіологічних особливостей дітей тієї чи іншої вікової групи;
- Оптимальний кількісний склад дошкільних груп, що створює основу для застосування принципу індивідуалізації;
- Рівень професійної підготовки вихователів [4].

Висновок


У фінансуванні приватних дошкільних установ держава не бере участі. Ці установи існують в основному за рахунок плати за навчання та виховання дітей, що стягується з батьків.
У багатьох приватних дошкільних установах плата надзвичайно висока - це обумовлено, перш за все, престижністю закладу, якістю програм виховання і навчання, великою кількістю вихователів та іншими причинами. Тим не менш, усвідомлюючи значення дошкільного виховання, батьки охоче виплачують за дитину настільки високу суму, наскільки дозволяє їх сімейний бюджет. Плата за дитину в приватних дошкільних установах варіюється в найширших межах. У США, наприклад, згідно з рядом джерел, вона може становити 5000 дол. на рік, 1000 дол. через семестр, 100 дол. за семестр, 3 дол. на день.
Додаткове фінансування приватних дошкільних установ може здійснюватися за рахунок субсидій, отриманих від спонсорів, якими можуть бути як приватні особи, так і різні фірми, компанії і т.д. У США, наприклад, останнім часом все більше число керівників організують при фірмах, підприємствах дитячі сади і групи продовженого дня для дітей своїх співробітників. Як вказує Й.Е. Оннен, директор з розробки програм Президентської Ради з фізичної підготовленості та спорту, фізкультурна робота в таких дитячих групах спеціально не ведеться, однак у їх розпорядження надаються спортивні комплекси цих підприємств і батьки можуть приходити протягом робочого дня, щоб позайматися зі своїми дітьми [5] .
У США крім місцевих спортивних центрів великою популярністю користуються програми фізичного виховання дошкільнят «Джімборі» і «Уотер-Бейбі». Центри «Джімборі» розташовані практично на території всієї країни, і їх кількість продовжує зростати.
У цих центрах займаються діти у віці від 3 місяців до 4 років разом зі своїми батьками. Центри «Джімборі» мають прекрасним, повністю безпечним обладнанням, за допомогою якого діти отримують початкову рухову підготовку.
У рамках програми «Уотер-Бейбі» дітей у віці до 3 років привчають до води, але не навчають плаванню.
Ще одним різновидом приватних програм фізичного виховання дошкільнят є заняття, що організовуються Союзом Молодих Християн і Союзом Молодих християнок. Ці організації є майже всюди в світі: США, Канаді, Кореї, Японії, країнах Латинської Америки.
Як зазначає директор з розробки програм Президентської Ради з фізичної підготовленості та спорту Й.Е. Оннен, заняття з дітьми дошкільного віку (у тому числі з фізичного виховання) часто організовуються при різних релігійних центрах

Список літератури


1. Авдєєва П.І. Фізична культура дітей дошкільного віку. / / Фізична культура. - 2005. - № 10.
2. Гуськов С.І., Дегтярьова Є.І. Про фізичному вихованні дошкільнят у зарубіжних країнах. / / Фізична культура. - 2004. - № 4.
3. Фуряева Т. В. Якість функціонування дитячого саду як актуальна соціально-педагогічна проблема вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дошкільного виховання. - Матеріали конференції КДПУ. - 2004.
4. Фуряева Т. В. Порівняльна педагогіка дитинства. - Красноярськ: Видавництво КДПУ, 2004.
5. Шмаков С. Над Америкою синє небо. / / Заполярная правда. - 2005. - № 191. - 15 грудня.[1] Гуськов С.І., Дегтярьова Є.І. Про фізичному вихованні дошкільнят у зарубіжних країнах. / / Фізична культура. - 2004. - № 4.


[2] Шмаков С. Над Америкою синє небо. - / / Заполярная правда. - 2005. - № 191 - 15 грудня


[3] Авдєєва П.І. Фізична культура дітей дошкільного віку. / / Фізична культура. - 2005. - № 10.


[4] Фуряева Т. В. Якість функціонування дитячого саду як актуальна соціально-педагогічна проблема вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дошкільного виховання. - Матеріали конференції КДПУ. - 2004.


[5] Фуряева Т. В. Порівняльна педагогіка дитинства. - Красноярськ: Видавництво КДПУ, 2004.http://ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас