Ім'я файлу: Вектори у просторі.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 3862кб.
Дата: 28.12.2022
скачати
Пов'язані файли:
ТЕМА 1 прак.docx

Вектор - це величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком.
Вектор - напрямлений відрізок.
Під направленим відрізком  розуміють впорядковану пару точок, перша з яких - точка A - називається його початком, а друга - B - його кінцем.


Координати вектора дорівнюють різниці координат його кінця та початку
Координати вектора, для якого початком є початок координат дорівнюють координатам його кінця

Вектори    і   


Вектори    і   
називають протилежно напрямленими, якщо протилежно напрямлені півпрямі  AB і CD .
Вектори    і   
називають 
співнапрямленими,
якщо співнапрямлені півпрямі AB і CD.


Абсолютна величина вектора
( модуль вектора, довжина вектора) дорівнює кореню квадратному із
суми квадратів його координат


Рівні вектори


Рівні вектори – це вектори, що мають рівні абсолютні величини та однаковий напрям.
Рівні вектори – це вектори, що мають рівні
координати.

Компланарні


Компланарні
вектори -
це вектори, що лежать
у одній площині, або
паралельні одній площині


Сума векторів (рис. б)
(аx; аy; аz) + (bx; by; bz) = (аx + bx; аy + by; аz + bz).
ОА +ОВ + ОС = ОМ
Різниця векторів (рис. в)
(аx; аy; аz) – (bx; by; bz) = (аxbx;
аy by; аzbz).
АС –АВ = ВС
Добуток вектора на число
λ· (аx; аy; аz) = (λаx; λаy; λаz)
Колінеарні вектори
і колінеарні, якщо
= λ·


Приклади розв’язування вправ


Розв’язання.


Приклад . Існують точки А(2; 0; 1), В(3; 5; 0), С(-1; 2; 3). Знайти координати вектора


Знайдемо координати векторів:


Скориставшись правилами виконання дій над векторами, заданими координатами, маємо:


Задача 1. Дано (-1; 2; -3), (2; -1; 3). Знайдіть координати векторів

Задача2.Знайдіть , якщо


Задача2.Знайдіть , якщо


Чи колінеарні вектори (6; 4; -5) і (12; 8; - 10) ?


Чи колінеарні вектори (-18; -12; 15) і (12; 8; - 10) ?


Задача 3. Чи колінеарні вектори і , якщо А(3; -2; 5), B(-1; 4; -7), C(1; 3; D(-3; 9; 18)?


(хВ – хА; уВ – уА; zВ – zА)


Самостійна робота: “Дії над векторами.”


Дякую за увагу


скачати

© Усі права захищені
написати до нас