Ім'я файлу: Основи здорового способу життя студента.doc
Розширення: doc
Розмір: 46кб.
Дата: 08.09.2021
Пов'язані файли:
КУХНІ НАРОДІВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.docx
КУХНІ НАРОДІВ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ.docx
Основні проблеми творчості праці педагога.docx
Функції методів навчання.docx
Нетрадиційні уроки.pptx
Педагогічна спадщина Я.А.Коменського (семінар).docx
Педагогічні погляди Дж.Локка..docx

План
ВСТУП
1. Здоровий спосіб життя і його цінність
2. Виховання здорового способу життя студентів
3. Основи здорового способу життя студента
4. Режим дня, як фактор здорового способу життя студента
ВИСНОВОК
Література

Введення
Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.).
Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство порівнялися по своїх можливостях з природою, навколишнім середовищем, а можливості його (людства) необмежені й творчі здібності майбутніх відкриттів ніким не спрогнозовані.
Особливої ​​актуальності останнім часом набувають питання здорового способу життя молоді. Відзначимо, що здоровий спосіб життя для кожного індивідуальний. У своїй життєдіяльності людині потрібно керуватися в духовному плані загальними законами всесвіту. У соціальному - особливими законами суспільства, в біологічному - індивідуальними законами свого організму.
Охорона здоров'я студентів традиційно вважається однією з найважливіших соціальних завдань суспільства. Успішна підготовка висококваліфікованих кадрів тісно пов'язана зі зміцненням і охороною здоров'я, підвищенням працездатності студентської підліткової молоді.
У сучасних умовах соціальної, економічної і політичної нестабільності нашого суспільства ця група молоді відчуває найбільший негативний вплив навколишнього середовища, так як їх статеве та фізичне становлення збігається з періодом адаптації до нових, змінених для них умов життя, навчання, високим розумовим навантаженням.
У даній роботі ми розглянемо особливості здорового способу життя студентів.

1. Здоровий спосіб життя і його цінність
Спосіб життя - біосоціальна категорія, що інтегрує уявлення про певний тип життєдіяльності людини і характеризується його трудовою діяльністю, побутом, формою задоволення матеріальних і духовних потреб, правилами індивідуального і суспільної поведінки. Інакше кажучи, спосіб життя - це "обличчя" індивіда, що відбиває у той же час рівень суспільного прогресу.
Говорячи про спосіб життя, слід пам'ятати, що хоча він значною мірою обумовлений соціально-економічними умовами, в той же час багато в чому залежить від мотивів діяльності конкретної людини, від особливостей його психіки, стану здоров'я і функціональних можливостей організму. Цим, зокрема, пояснюється реальне різноманіття варіантів способу життя різних людей. Спосіб життя людини включає три категорії: рівень життя, якість життя і стиль життя.
Рівень життя - це в першу чергу економічна категорія, що становить ступінь задоволення матеріальних, духовних і культурних потреб людини. Під якістю життя розуміють ступінь комфорту в задоволенні людських потреб (переважно соціальна категорія). Стиль життя характеризує поведінкові особливості життя людини, тобто певний стандарт, під який підлаштовується психологія і психофізіологія особистості.
Якщо спробувати оцінити роль кожної з категорій способу життя у формуванні індивідуального здоров'я, то можна помітити, що перші дві еквіпотенціальних, тому що носять суспільний характер. Звідси зрозуміло, що здоров'я людини буде в першу чергу залежати від стилю життя, який у великій мірі носить персоніфікований характер і визначається історичними і національними традиціями (менталітет) і особистісними нахилами (образ).
Поведінка людини спрямоване на задоволення потреб. При більш-менш однаковому рівні потреб, характерному для даного суспільства, кожна особистість характеризується своїм, індивідуальним способом їх задоволення, тому поведінка людей різна і залежить у першу чергу від виховання.
Здоровий спосіб життя поєднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, громадських і побутових функцій в оптимальних для здоров'я умовах і виражає орієнтованість діяльності особистості в напрямку формування, збереження і зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров'я.
На жаль, в ієрархії потреб, задоволення яких лежить в основі людської поведінки, здоров'я знаходиться далеко не на передньому плані, а по суті своїй саме воно повинно стояти на першому місці, тобто має стати найпершою потребою. Особливо це стосується молодих людей, які, поки що здорові, про здоров'я не думають (немає потреби у його збереженні і зміцненні) і лише потім, розтративши його, починають відчувати виражену потребу в ньому. Звідси зрозуміло, наскільки важливо, починаючи з самого раннього віку, виховувати у дітей активне ставлення до власного здоров'я, розуміння того, що здоров'я - сама найбільша цінність, дарована людині Природою.
В основі здорового способу життя лежать як біологічні, так і соціальні принципи. До біологічних належать:
- Спосіб життя повинен бути віковим;
- Спосіб життя повинен бути забезпечений енергетично;
- Спосіб життя повинен бути зміцнює;
- Спосіб життя має бути ритмічним;
- Спосіб життя повинен бути аскетичним.
До соціальних принципам можна віднести:
- Спосіб життя повинен бути естетичним;
- Спосіб життя повинен бути моральним;
- Спосіб життя має бути вольовим;
- Спосіб життя повинен бути самоогранічітельним.
Реалізація цих принципів дуже складна, часто носить суперечливий характер і не завжди приводить до бажаного результату, що зумовлено насамперед тим, що в нашій державі поки ще не виражена в достатній мірі позитивна мотивація здоров'я, що здоров'я в суспільстві, в першу чергу в силу низької культури, не стала на перше місце в ієрархії людських потреб. І очевидно, що найголовнішим у реалізації здоров'я має бути примат людської цінності (людина повинна бути мірою речей).
За сучасними уявленнями, в поняття ЗСЖ входять наступні складові:
- Відмова від шкідливих пристрастей (куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин);
- Оптимальний руховий режим;
- Раціональне харчування;
- Загартовування;
- Особиста гігієна;
- Позитивні емоції.
У той же час ситуація, що склалася в сучасному світі не формує належної мотивації до здорового способу життя. Дійсно, більшість людей знають, що палити, пити і вживати наркотики шкідливо, але дуже багато дорослих прихильні цим шкідливим звичкам.
2. Виховання здорового способу життя студентів
Виховання є процес впливу зовнішньої енергії на внутрішню енергію (ентелехії) людини. У результаті взаємодії двох (внутрішньої і зовнішньої) енергетичних систем відбувається збудження, рух, зміна і розвиток генетичних людських задатків. Виховання в широкому сенсі слова є єдиним універсальним засобом розвитку. Всі людські задатки розвиваються і функціонують як здатності тільки завдяки вихованню.
Сучасна російська офіційна освітня система метою виховання та навчання ставлять підготовку самореалізується особистості до життя в ринкових відносинах. Кожен після школи зобов'язаний сам в конкурентній боротьбі вибрати і зайняти місце в суспільній ієрархії.
Самий головний порок сучасної освітньої системи полягає в тому, що вона фактично ігнорують вимогу наукової педагогіки про першорядне навчанні учнів самопізнання і саморегуляції тіла, особи і душі. У ній панує технократичний формалізм. Учнівську молодь не навчають правилам боротьби за виживання в сучасних умовах. Людина, що не знає самого себе і не вміє керувати собою, є іграшкою в руках інших людей. Не він керує своєю долею, а стає рабом обставин, забобонів, моди і власних примх.
Особливо схильні до забобонам сучасного життя студенти. Справа в тому, що студенти - це соціальна верства населення, який можна віднести до групи підвищеного ризику, тому що на непрості вікові проблеми студентів (адаптацію до фізіологічних і анатомічних змін, пов'язаних з процесами дозрівання: висока психоемоційна і розумове навантаження, пристосування до нових умов проживання і навчання; формування міжособистісних взаємин поза сім'єю) накладається негативний вплив кризи практично всіх основних сфер суспільства і держави.
Це веде до значного посилення вікового погіршення адаптації студентів, наслідком чого є серйозні медичні та соціально - психологічні проблеми, що виникають в тій чи іншій формі у студентів.
Проблема збереження і зміцнення здоров'я підліткової студентської молоді складна і багатогранна. У сучасних умовах у зв'язку зі зміною економічною ситуацією вона вимагає нового підходу до її вирішення, ставить перед вітчизняним охороною здоров'я завдання гарантованого забезпечення підліткової студентської молоді якісної медичної допомоги, пошуку нових форм її організації, у тому числі розробка ефективних методів масових профілактичних обстежень, гігієнічного навчання і виховання.
Багато сучасних молодих людей, що навчаються у вищих навчальних закладах, є прихильниками певного способу життя, в якому певним еталоном є сигарети, наркотики і алкоголь. Причому деякі даний спосіб життя ведуть ще зі шкільної лави.
Для виховання здорового способу життя, необхідно проникнути углиб самої проблеми. Важливо з'ясувати, що послужило причиною ведення не здорового способу життя, і що сприяє веденню здорового способу життя. Для з'ясування цього, в багатьох вузах проводиться профілактична робота, спрямована на пропаганду здорового способу життя. А також у багатьох регіонах нашої країни проводяться дослідження, спрямовані на виявлення фізичного, соціального та психологічного здоров'я студентів. Діагностичний аналіз стану їх фізичного, соціального та психічного здоров'я повністю підтверджує прописну істину: за якістю ентелехії вони всі різні. У них різні стартові майданчики життєдіяльності, різне здоров'я, різні долі.
Діагностичні тести М. Люшера і Л. Бондс стабільно показують: у всіх студентів є відхилення від норм здоров'я. Вони всі хворі в різному ступені, живуть у тривозі, багато хто в стресовому стані. Рідкісний студент веде здоровий спосіб життя.
По суті, спосіб життя людини і є реальне об'єктивне освіта в дії, то, чим він є насправді. Це внутрішній і зовнішній вигляд його тіла, особи і душі в саморусі.
Слід зазначити, що зачатки способу життя, закладаються в ранньому дитинстві. З бесід з батьками студенти виявляють, що їхні батьки і матері ніколи не замислювалися над цими питаннями. Головним стимулом для зачаття було бажання мати дитину. Більшість студентів бажані діти для своїх батьків. Але нерідко зустрічаються і зачаті випадково. Як правило, випадково зачаті діти отримували неадекватне сімейне виховання, на них сильний вплив робить "синдром предків". Про вплив "синдрому предків" на спосіб життя студентів дізнаються, складаючи своє "генеалогічне древо" за методикою А.А. Щунтценбергер.
Так, деякі небажані діти, які відчувають деякі обмеження і внутрішню тривогу для бажання самовираження, переходять на спосіб життя, в якому існує алкоголь і тютюн. Наприклад, студентка відчуває потребу звільнитися від стресу. Жадає миру, спокою і відчуття задоволеності. Розуміє, що сама не може змінити ситуацію, однак не бажає беззастережно довіряти свою долю в чужі руки, навіть коханому чоловікові. Чинить опір обставинам і відносин, накладає на неї відповідальність, в якій вона бачить перешкоду. Вважає, що життя може запропонувати їй набагато більше. Прагнення вибратися з цього незадоволеного стану призводить до неспокою і нестійкості.
У метою спрямування студентів на шлях ведення здорового способу життя у багатьох вузах зі студентами проводяться індивідуальні та групові консультації-тренінги щодо нормалізації їх стану.

3.Основи здорового способу життя студента
Здоровий спосіб життя включає в себе такі основні елементи: плідна праця, раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартовування, раціональне харчування і т.п.
1. Плідна праця - важливий елемент здорового способу життя. На здоров'я людини впливають біологічні та соціальні фактори, головним з яких є праця.
2. Раціональний режим праці і відпочинку - необхідний елемент здорового способу життя. При правильному і суворо дотримується режиму виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що створює оптимальні умови для роботи і відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці.
Наступною ланкою здорового способу життя є викорінювання шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики). Ці порушники здоров'я є причиною багатьох захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно позначаються на здоров'ї підростаючого покоління і на здоров'я майбутніх дітей.
Дуже багато людей починають своє оздоровлення з відмови від куріння, яке вважається однією з найнебезпечніших звичок сучасної людини. Недарма медики вважають, що з палінням безпосередньо зв'язані самі серйозні хвороби серця, судин, легенів. Куріння не тільки підточує здоров'я, але і забирає сили в самому прямому сенсі.
Куріння є частою причиною виникнення пухлин порожнини рота, гортані, бронхів і легенів. Постійне і тривале куріння призводить до передчасного старіння. Порушення харчування тканин киснем, спазм дрібних судин роблять характерної зовнішність курця (жовтуватий відтінок білків очей, шкіри, передчасне в'янення), а зміна слизових оболонок дихальних шляхів впливає на його голос (втрата дзвінкості, знижений тембр, хриплость).
Наступною складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Коли про нього йде мова, слід пам'ятати про два основні закони, порушення яких небезпечно для здоров'я.
Перший закон - рівновага одержуваної і витрачається енергії. Якщо організм одержує енергії більше, ніж витрачає, тобто якщо ми отримуємо їжі більше, ніж це необхідно для нормального розвитку людини, для роботи і гарного самопочуття, - ми полнеем. Зараз більше третини нашої країни, включаючи дітей, має зайву вагу. А причина одна - надлишкове харчування, що в підсумку призводить до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіпертонії, цукрового діабету, низки інших недуг.
Другий закон - відповідність хімічного складу раціону фізіологічним потребам організму в харчових речовинах. Харчування має бути різноманітним і забезпечувати потреби в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах, харчових волокнах. Багато з цих речовин незамінні, оскільки не утворюються в організмі, а надходять лише з їжею.
Першим правилом у будь-якій природній системі харчування повинне бути: - Прийом їжі тільки при відчуттях голоду.
- Відмова від прийому їжі при болях, розумовому і фізичному нездужання, при лихоманці і підвищеній температурі тіла.
- Відмова від прийому їжі безпосередньо перед сном, а також до і після серйозної роботи, фізичної або розумової.
Дуже важливо мати вільний час для засвоєння їжі. Уявлення, що фізичні вправи після їжі сприяють травленню, є грубою помилкою.
Прийом їжі повинен складатися із змішаних продуктів, що є джерелами білків, жирів і вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. Тільки в цьому випадку вдається досягти збалансованого співвідношення харчових речовин і незамінних факторів харчування, забезпечити не тільки високий рівень перетравлення і всмоктування харчових речовин, але і їх транспортування до тканин і клітин, повне їх засвоєння на рівні клітини.
Раціональне харчування забезпечує правильний ріст і формування організму, сприяє збереженню здоров'я, високої працездатності і продовженню життя. Особам, що страждають хронічними захворюваннями, потрібно дотримуватися дієти.
Крім цього, необхідно враховувати ще об'єктивний фактор впливу на здоров'я - спадковість. Це притаманне всім організмам властивість повторювати в ряді поколінь однакові ознаки та особливості розвитку, здатність передавати від одного покоління до іншого матеріальні структури клітини, що містять програми розвитку з них нових особин.
Впливають на наше здоров'я і біологічні ритми. Однією з найважливіших особливостей процесів, що протікають в живому організмі, є їх ритмічний характер.
В даний час встановлено, що понад триста процесів, що протікають в організмі людини, підпорядковані добовому ритму.
Оптимальний руховий режим - найважливіша умова здорового способу життя. Його основу складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом, ефективно вирішують завдання зміцнення здоров'я і розвитку фізичних здібностей молоді, збереження здоров'я і рухових навичок, посилення профілактики несприятливих вікових змін. При цьому фізична культура і спорт виступають як найважливіший засіб виховання.
Основними якостями, що характеризують фізичний розвиток людини, є сила, швидкість, спритність, гнучкість і витривалість. Удосконалення кожного з цих якостей сприяє і зміцненню здоров'я, але далеко не в однаковій мірі.
Для ефективного оздоровлення та профілактики хвороб необхідно тренувати і удосконалювати в першу чергу саме цінну якість - витривалість в поєднанні із загартовуванням та іншими компонентами здорового способу життя, що забезпечить зростаючому організму надійний щит проти багатьох хвороб.
Загартовування - потужний оздоровчий засіб. Воно дозволяє уникнути багатьох хвороб, продовжити життя на довгі роки, зберегти високу працездатність. Загартовування має загальнозміцнюючу дію на організм, підвищує тонус нервової системи, поліпшує кровообіг, нормалізує обмін речовин.
Ще одним важливим елементом здорового способу життя є особиста гігієна.
Особиста гігієна - вона включає в себе раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу та взуття. Особливе значення має і режим дня. При правильному і строгому його дотриманні виробляється чіткий ритм функціонування організму. А це, у свою чергу, створює найкращі умови для роботи і відновлення. Для збереження нормальної діяльності нервової системи і всього організму велике значення має повноцінний сон.
Визначити час, необхідний для сну, усім без винятку людям не можна Потреба уві сні у різних людей неоднакова. У середньому ця норма становить близько 8 годин. На жаль, деякі люди розглядають сон як резерв, з якого можна запозичити час для виконання тих чи інших справ. Систематичне недосипання призводить до порушення нервової діяльності, зниження працездатності, підвищеної стомлюваності, дратівливості.

4. Режим дня як фактор здорового способу життя студента
Одним з найважливіших факторів ведення здорового способу життя є дотримання студентами режиму дня, який встановлює для студента певний порядок поведінки протягом доби. Встановлення режиму дня дозволяє студенту встановити рамки своєї поведінки.
Психологи рекомендують, встановлювати студентам режим дня, бо чітке виконання хоча б протягом декількох тижнів заздалегідь продуманого і розумно складеного розпорядку дня допоможе студенту виробити в собі динамічний стереотип. Його фізіологічна основа - формування в корі великих півкуль певній послідовності процесів збудження і гальмування, необхідних для ефективної діяльності.
Організація раціонального режиму дня повинна проводитися з урахуванням особливостей роботи конкретного вищого навчального закладу (розкладу занятті), оптимального використання наявних умов, розуміння своїх індивідуальних особливостей, у тому числі і біоритмів.
У кожному з нас закладено своєрідні біологічні годинники - лічильники часу, згідно з якими організм періодично і в певних параметрах змінює свою життєдіяльність. Всі біоритми класифікуються на декілька груп. Особливе значення серед них мають добові, або циркадні, ритми.
Відомо, що перехід від дня до ночі супроводжується низкою фізичних змін. Знижується температура повітря, збільшується його вологість, змінюється атмосферний тиск, інтенсивність космічного випромінювання. Ці природні явища в процесі еволюції людини сприяли виробленню відповідних адаптаційних змін у фізіологічних функціях. У більшої частини функцій організму підвищується рівень діяльності в денні години, досягаючи максимуму до 16 - 20 год, і знижується вночі.
Наприклад, у більшості людей найменша біоелектрична активність головного мозку фіксується в 2-4 години ночі. Це є однією з причин збільшення кількості помилок при розумовому праці пізно увечері і особливо вночі, різкого погіршення сприйняття та освоєння інформації в ці години.
Добові біоритми відбиваються на роботі системи травлення, залоз внутрішньої секреції, на складі крові, на обміні речовин. Так, найнижча температура тіла у людини спостерігається рано вранці, найвища - в 17-18 ч. Добові ритми відрізняються високою стабільністю. Знаючи розглянуті закономірності, людина може правильніше побудувати свій режим дня.
Слід також враховувати, що далеко не у всіх людей добові біоритми проходять в однакових часових параметрах. У «сов», наприклад, протікання психічних процесів поліпшується до вечора. З'являється бажання займатися. Вранці ж вони ніяк не можуть «розгойдатися», хочеться подовше поспати, «Жайворонки» ж люблять раніше лягти спати. Зате рано вранці вони вже на ногах і готові до активної розумової роботи.
Однак за допомогою вольових зусиль людина в стані поступово кілька перебудувати свої добові біоритми. Це необхідно при зміні зміни навчання, зміні часового поясу. У таких випадках включаються потужні адаптивні механізми організму.
Першорядне значення для кожного з нас мають наявність певних цілей, потреб, цікавою і корисною для суспільства діяльності, уміння налагодити правильний, раціональний режим дня.
Важливо дотримуватися наступного розпорядок дня:
Вставати щодня в один і той же час, займатися регулярно ранковою гімнастикою, є у встановлені години, чергувати розумову працю з фізичними вправами, дотримуватися правил особистої гігієни, стежити за чистотою тіла, одягу, взуття, працювати і спати в добре провітрюваному приміщенні, лягати спати в один і той же час!

Висновок
Отже, тепер, здоров'я виступає однією з найбільш значущих засад людського щастя, радості та благополуччя, тому проблема здоров'я - кардинальна для всього людства. Вона завжди була і залишається в центрі уваги пізнає і творчою людської діяльності.
Особливу увагу в даний час слід приділяти формуванню здорового способу життя студентів. Зокрема здоровий спосіб життя - це спосіб життя, заснований на принципах моральності, раціонально організований, активний, трудовий, що гартує і, в той же час, що захищає від несприятливих впливів навколишнього середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, психічне і фізичне здоров'я.
Ми з'ясували, що на здоровіше впливають багато факторів, серед яких виділяють: правильне харчування, здоровий сон, загартовування організму і ін
Істотне значення для формування здорового способу життя студентів має режим дня. Режим має не тільки оздоровче, а й виховне значення. Суворе його дотримання виховує такі якості, як дисциплінованість, акуратність, організованість, цілеспрямованість.
Режим дозволяє людині раціонально використовувати кожну годину, кожну хвилину свого часу, що значно розширює можливість різнобічної і змістовного життя. Кожній людині слід виробити режим, виходячи з конкретних умов свого життя.
З цього випливає найважливіша роль виховання у студентів в освітньому процесі ставлення до здоров'я як головної людської цінності.
Вирішення цього завдання можливе за поєднаної роботі за наступними напрямками:
- Необхідно спонукати студентів до збереження та зміцнення здоров'я, пропагувати і підтримувати культуру здорового способу життя серед молоді, культивувати свого роду «моду» на здоров'я, іншими словами, назріла гостра необхідність у створенні національної програми, яка планується і забезпечується державою, чого поки що немає;
- Впроваджувати в освітній процес знання, спрямовані на формування здорового способу життя починаючи з самого раннього віку;
- Самовиховання особистості - створи сам себе.
Таким чином, тільки добре організована пропаганда медичних та гігієнічних знань сприяє зниженню захворювань, допомагає виховувати здорове, фізично міцне покоління. У формуванні здорового способу життя пріоритетною повинна стати роль освітніх програм, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я студентів, формування активної мотивації піклування про власне здоров'я і здоров'я оточуючих.

Література
1. Брехман І.І. Валеологія - наука про здоров'я. М., 1999 р.
2. Васильєв В.М. «Стомлення і відновлення сил»; М., 1994.
3. Коробков А.В., Головін В.А., Масляков В.А. Фізичне виховання. М.: Вищ. школа, 1983р.
4. Маркова В. Здоровий спосіб життя студентів М., 1998 р.
5. Сухов С. Альконскій В. Режим дня, як фактор здоров'я / / Фізкультура і спорт 1991 № 3


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас