1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: Вивчення декоративно-прикладного мистецтва.doc
Розширення: doc
Розмір: 374кб.
Дата: 23.05.2020
скачати

Хід уроку.

На початку уроку вчителем було проведено вступну бесіду.

Писанці вже понад тисячу років. Звичай розписувати писанки походить ще з дохристиянських часів. Україна здавна славилася самобутнім народним мистецтвом — писанкарством. Удосконалюючись протягом багатьох століть, вона стала надбанням національної культури, тому відома в усьому світі. Разом з нашими земляками, які шукали кращої долі за межами рідної землі, українська писанка потрапила до інших країн. Колекції їх є в Лондонському королівському музеї, Краківському та Празькому музеях. Багато американців, канадців, австралійців, німців теж уважають писанку своєю. А пам’ятник писанці встановлено в канадському місті Едмонтоні (фотографія пам’ятника писанці в підручнику «Усі країни світу»).

Після довгої холодної зими люди завжди чекали на повернення сонця, яке споконвіку давало світло, а тепло сприяло пробудженню природи, розвитку рослинного та тваринного світу. Так найважливішим символом на писанці було й залишається зображення Сонця. Українці споконвіку вірили в магічну силу писанки та були переконані, що вона приносить щастя, добро, достаток, захищає людей від зла. Писанки, мальованки та інші види розписів яєць присвячувались не тільки різноманітним святам, а й порам року, визначним історичним датам і подіям, дню народження.

Практичне завдання

Створення ескізу композиції розпису. Нанесення малюнка на яйце за ескізом.

Завершення уроку.

Після завершення уроку відбувається оцінювання зроблених учнями виробів.

Внаслідок оцінювання виробів нами було визначено рівень засвоєння знань учнями, поділивши їх на три рівня: високий, середній, низький.

До високого рівня ми віднесли дітей, які уважно слухали вступну бесіду та зробили акуратні і з цікавими орнаментами писанки. Таких дітей у 3-Б класі – 6, що становить 21%.

Середній рівень мають діти, що слухали вступну бесіду вчителя і виконали писанку, але не оригінальну зі створенням власного орнаменту, а ідентичну з ескізом розданим вчителем на початку уроку. До цього рівня ми віднесли 12 учнів (43%).

До низького рівня було віднесено 10 учнів (36%), які під час проведення бесіди постійно відволікались розмовляючи зі своїми однолітками, прийшли на урок непідготовленими, не взявши з собою необхідне обладнання для створення писанок, яке постійно позичали у своїх однолітків. Тому, писанки у них вийшли не гарні, розмазані та не акуратні.Отже, провівши експеримент в контрольній і експериментальній групі можна зробити висновок, що застосування інтерактивних методів навчання значно покращує засвоєння знань учнями, особливо при вивченні декоративно-прикладного мистецтва (див. табл.).

Таблиця

Порівняльна характеристика рівнів засвоєння знань

Рівні

Експериментальна група

Контрольна група

Високий рівень

10

(39%)

6

(21%)

Середній рівень

16

(61%)

12

(43%)

Низький рівень

-

10

(36%)Список використаної літератури


 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р.В. Захарчук-Чугай, М.С. Станкевич. – Львів: Світ, 1992. - 271 с.

 2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь / под общ. ред. А. М. Кантора. - М.: Эллис Лак, 1997. - 736 с.

 3. Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С.Л. Бучинський. – К.: Мистецтво, 1981. – 178 с.

 4. Володін Н.І. Образотворче мистецтво: програма, методика / Н.І. Володін // Початкова школа. – 1996. - №2. – С. 37-39.

 5. Гайдамака О. Календарне планування до програми “Мистецтво” / О. Гайдамака // Поч. школа. – 2003. – № 6. – С. 28-31.

 6. Глинка И.П. Изобразительное искусство: методика обучения в 1-3 классов / И.П. Глинка. – К.: Рад. школа, 1978. - 111 с.

 7. Демченко І. В.О. Сухомлинський про творчий розвиток молодших школярів через образотворче мистецтво // Рідна школа. – 2002. - №12. – С. 18-19.

 8. Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.О. Митлянская. - М.: Высшая школа, 1980. – 176 с.

 9. Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття : у пошуках "Великого стилю" / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. - К. : Либідь, 2005. - 280 с.

 10. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2007. - 294 с.

 11. Карлсон А.В. Дидактика и методика на уроках рисования. – Ленинград, 1959. – 94 с.

 12. Качинська Т. Вивчення перспективи на уроках образотворчого мистецтва / Т. Качинська, О. Калініченко // Мистецтво та освіта. – 2003. - № 2. – С. 28-39.

 13. Коновець С.В. Образотворче мистецтво в початковій школі: метод. пособие. – К., 2000. – 79 с.

 14. Коновець С.В. Образотворче мистецтво як засіб активізації дитячої творчості // Мистецтво та освіта. – 1999. - №3. – С. 15-18.

 15. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.

 16. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: навчальний посібник. - К. : Кондор, 2006. - 200с.

 17. Красовська О. Використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу виховання учнів // Рідна школа. - 2000. - № 4. - С. 71-73.

 18. Лащук О. Народне мистецтво українського Полісся. – Львів: Каменяр, 1992. – 134 с.

 19. Лесняк Н.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання (за вимогами кредитно-модульної системи) : навч. програма. - Рівне : РДГУ, 2006. - 32 с.

 20. Маяковська О.О. Використання символіки декоративного мистецтва України на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі // Оновлення змісту, методів та організаційних форм художньо-естетичного виховання учнівської та студентської молоді: зб. наук. праць. – Рівне, 1998. – Вип. 3. – С. 108-112.

 21. Мистецтво / укл. Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н. Очеретяна, В.Рагозіна. 1 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №1. – С.17-24.

 22. Мистецтво / укл. Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н. Очеретяна, В.Рагозіна. 2 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №2. – С.12-16.

 23. Мистецтво / укл. Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н. Очеретяна, В.Рагозіна. 3 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №3. – С.12-17.

 24. Мистецтво / укл. Л.Масол, Е.Бєлкіна, О.Оніщенко, Н. Очеретяна, В.Рагозіна. 4 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №4. – С.13-18.

 25. Найден О. Українське народне мистецтво ХХ ст. // Народне мистецтво. – 2002. - № 1-2. – С. 12-13.

 26. Нариси з історіїукраїнськогодекоративно-прикладного мистецтва / редкол.: П.М. Жолтовський та ін. – Л. : ВЛУ, 1969. – 191 с.

 27. Народна іграшка. Перетворення реальної форми на декоративну. Стилізований коник: Урок // БВПШ. – 2003. - №9. – С. 9-12.

 28. Образотворче мистецтво / укл. Л.Любарська, Л.Вовк. 1 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №1. – С.12-16.

 29. Образотворче мистецтво / укл. Л.Любарська, Л.Вовк. 2 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №2. – С.8-11.

 30. Образотворче мистецтво / укл. Л.Любарська, Л.Вовк. 3 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №3. – С.8-11.

 31. Образотворче мистецтво / укл. Л.Любарська, Л.Вовк. 4 клас // Мистецтво та освіта. – 2007 . – №4. – С.7-12.

 32. Олефіренко Г. Мистецтво збуджує інтерес до знань. // Початкова школа. - 2001. - № 12. - С. 50-51.

 33. Павлик К.В. Изобразительное искусство в начальной школе : учеб. материалы по методике преподавания. - М. : Флинта: Наука, 1999. - 87 с.

 34. Панченко Н. Мистецтво: удаване і справжнє: [Витинанки] // Поч. освіта. – 1999. - №36 (вер.). – С. 2.

 35. Пацалюк І.І. Формування естетичних смаків молодших школярів засобами образотворчого мистецтва: методичний посібник. - Тернопіль: ТНПУ, 2008. - 100 с.

 36. Полуянов Ю.А. Изобразительное искусство и художественный труд. І класс четырехлетней начальной школы // Нач. школа. – 2000. - № 9. – С. 34-36.

 37. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1984. – 144 с.

 38. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1980.- 239 с.

 39. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін. – К.: АТЗТ "Екс Об", 1998. – 185 с.

 40. Сергеева Н.Ю. Программа „Мой мир в рисунке” для младших школьников // Образование в современной школе. – 2003. - №1. – с. 33-48.

 41. Середович В.В. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. – Рівне, 2001. – вип. 17. – с. 52-59.

 42. Сирота В. Художньо-прикладна спрямованість образотворчого мистецтва в школі // Мистецтво та освіта. – 2002. - № 4. – с. 13-15.

 43. Сиротина Е.Я. Как поддержать интерес ребенка к изобразительному искусству // Начальная школа. – 1997. - №2. – с. 57-60.

 44. Система роботи на уроках образотворчого мистецтва : метод. посібник для студентів ІІІ курсу спец. 7.010101."Педагогіка і методика початкового навчання" / РДГУ, Каф. методик початкового навчання; підгот. Н.В. Лесняк. - Рівне, 2001. - 44 с.

 45. Сопільник М. Персоніфікований підхід до пошуку шляхів навчання образотворчому мистецтву // Рідна школа. – 2003. - №2. – С. 57-59.

 46. Твори українського образотворчого мистецтва в школі: методичні рекомендації для вчителів образотворчого мистецтва. - К., 1997. - С. 127.

 47. Хворостов А.С. Декоративно-прикладне мистецтво у школі / А.С. Хворостов. – [б.м.] : Просвіта, 1991. – 180 с.

 48. Шарабура О. Народне мистецтво в естетичному вихованні дітей// Нова педагогічна думка. - 2004. - № 2. - С.94-97.

 49. Шпікалова Т.Л. Народне мистецтво на уроках декоративного малювання. – М: Просвещение,1979.

 50. Щербаков В.С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М.: Просвещение. – 1969. – 272 с.
1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас