Ім'я файлу: Питання статистика.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 29.09.2020
скачати

Питання, що виносяться на підсумкову форму контролю – залік

з дисципліни «Статистика підприємства»


 1. Дайте пояснення предмету „статистика”, назвіть три основні стадії економіко-статистичного дослідження та назвіть ряд понять і категорій, що використовує статистика.

 2. Поясніть, які види оцінок основних фондів застосовують в практиці обліку і статистики. Охарактеризуйте їх.

 3. Назвіть, що є основною організаційною формою статистичного спостереження. Назвіть завдання статистики промислових підприємств.

 4. Поясніть, як визначити суму зношення окремого об’єкта основних засобів, суму зношення на всі основні засоби, коефіцієнт зношення та придатності основних засобів. Поясніть, що виражають дані коефіцієнти.

 5. Назвіть діяльність, яку називають підприємницькою і поясніть, що таке підприємство. Перелічіть види підприємств.

 6. Поясніть, як визначаються важливі показники динаміки основних фондів, такі як коефіцієнт надходження, оновлення та вибуття основних фондів.

 7. Поясніть, що називають трудовими ресурсами країни та хто до них відноситься, а хто ні.

 8. Охарактеризуйте поняття „фондовіддача”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 9. Поясніть, як проводять групування працівників на рівні народного господарства статистичні органи та за якими ознаками вивчають їх склад.

 10. Охарактеризуйте поняття „фондомісткість”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 11. Поясніть, що розуміють під спусковим числом працівників, хто входить в списковий склад, що показує явочне число працівників та кого називають фактично працюючими особами.

 12. Охарактеризуйте поняття „фондоозброєність”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 13. Напишіть, як за допомогою 4-х методів визначається середньоспискова чисельність працюючих за будь-який період.

 14. Поясніть, як визначаються індекси фондовіддачі змінного складу, постійного складу та структурних зрушень.

 15. Поясніть, як визначаються коефіцієнти обороту по прийому, обороту по звільненню та коефіцієнти плинності та постійності кадрів. Що можна довідатись при визначенні цих коефіцієнтів.

 16. Поясніть поняття „предмети праці”. За якою формулою визначається забезпеченість певним видом матеріалу в натуральних одиницях, як визначити на скільки днів вистачить партії матеріалів, що надійшли.

 17. Дайте пояснення таким поняттям: відпрацьований людино-день, людино-день неявки на роботу, календарний фонд робочого часу, табельний фонд та максимально можливий фонд робочого часу.

 18. Поясніть, як визначається індекс виконання норм запасу, розмір дефіциту або надлишків матеріальних ресурсів та розмір економії чи перевитрат.

 19. Охарактеризуйте поняття „продуктивність праці”, завдання, які вирішує статистика продуктивності праці та назвіть, що є прямою і зворотною характеристикою рівня продуктивності праці.

 20. Поясніть, як на основі питомих витрат визначають дотримання норм і динаміку питомих витрат застосовуючи індексний метод.

 21. Назвіть основні показники продуктивності праці та поясніть, як вони обчислюються.

 22. Дайте пояснення таким поняттям: „промислова продукція”, „валовий оборот”, „валовий внутрішньозаводський оборот”. Як їх розрахувати.

 23. Поясніть, яку систему індексів середніх величин використовують для аналізу зміни середньої продуктивності праці під впливом ряду факторів.

 24. Дайте пояснення таким поняттям: „валова продукція”, „товарна продукція”, реалізована продукція”. Як їх розрахувати.

 25. Дайте пояснення основним виробничим фондам, основним невиробничим фондам та оборотним фондам. Назвіть ті основні фонди, які на практиці включаються до оборотних.

 26. Поясніть, які індекси мають велике значення для вивчення закономірностей випуску продукції та опишіть зв’язок, який існує між ними.

 27. Напишіть 4 формули за якими можна визначити середньорічну вартість основних фондів.

 28. Поясніть, що таке собівартість продукції, які дві категорії собівартості розрізняють та які витрати не входять до собівартості продукції.

 29. Поясніть, які види оцінок основних фондів застосовують в практиці обліку і статистики. Охарактеризуйте їх.

 30. Назвіть індивідуальні індекси собівартості та поясніть як вони визначаються, а також поясніть як визначити економію від фактичного зниження собівартості та загальну суму економії від зниження собівартості продукції.

 31. Поясніть, як визначити суму зношення окремого об’єкта основних засобів, суму зношення на всі основні засоби, коефіцієнт зношення та придатності основних засобів. Поясніть, що виражають дані коефіцієнти.

 32. Дайте пояснення предмету „статистика”, назвіть три основні стадії економіко-статистичного дослідження та назвіть ряд понять і категорій, що використовує статистика.

 33. Поясніть, як визначаються важливі показники динаміки основних фондів, такі як коефіцієнт надходження, оновлення та вибуття основних фондів.

 34. Назвіть, що є основною організаційною формою статистичного спостереження. Назвіть завдання статистики промислових підприємств.

 35. Охарактеризуйте поняття „фондовіддача”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 36. Назвіть діяльність, яку називають підприємницькою і поясніть, що таке підприємство. Перелічіть види підприємств.

 37. Охарактеризуйте поняття „фондомісткість”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 38. Поясніть, що називають трудовими ресурсами країни та хто до них відноситься, а хто ні.

 39. Охарактеризуйте поняття „фондоозброєність”: від чого залежить, як визначається, що характеризує.

 40. Поясніть, як проводять групування працівників на рівні народного господарства статистичні органи та за якими ознаками вивчають їх склад.

 41. Поясніть, як визначаються індекси фондовіддачі змінного складу, постійного складу та структурних зрушень.

 42. Поясніть, що розуміють під спусковим числом працівників, хто входить в списковий склад, що показує явочне число працівників та кого називають фактично працюючими особами.

 43. Поясніть поняття „предмети праці”. За якою формулою визначається забезпеченість певним видом матеріалу в натуральних одиницях, як визначити на скільки днів вистачить партії матеріалів, що надійшли.

 44. Напишіть, як за допомогою 4-х методів визначається середньоспискова чисельність працюючих за будь-який період.

 45. Поясніть, як визначається індекс виконання норм запасу, розмір дефіциту або надлишків матеріальних ресурсів та розмір економії чи перевитрат.

 46. Поясніть, як визначаються коефіцієнти обороту по прийому, обороту по звільненню та коефіцієнти плинності та постійності кадрів. Що можна довідатись при визначенні цих коефіцієнтів.

 47. Поясніть, як на основі питомих витрат визначають дотримання норм і динаміку питомих витрат застосовуючи індексний метод.

 48. Дайте пояснення таким поняттям: відпрацьований людино-день, людино-день неявки на роботу, календарний фонд робочого часу, табельний фонд та максимально можливий фонд робочого часу.

 49. Дайте пояснення таким поняттям: „промислова продукція”, „валовий оборот”, „валовий внутрішньозаводський оборот”. Як їх розрахувати.

 50. Охарактеризуйте поняття „продуктивність праці”, завдання, які вирішує статистика продуктивності праці та назвіть, що є прямою і зворотною характеристикою рівня продуктивності праці.

 51. Дайте пояснення таким поняттям: „валова продукція”, „товарна продукція”, реалізована продукція”. Як їх розрахувати.

 52. Назвіть основні показники продуктивності праці та поясніть, як вони обчислюються.

 53. Поясніть, які індекси мають велике значення для вивчення закономірностей випуску продукції та опишіть зв’язок, який існує між ними.

 54. Поясніть, яку систему індексів середніх величин використовують для аналізу зміни середньої продуктивності праці під впливом ряду факторів.

 55. Поясніть, що таке собівартість продукції, які дві категорії собівартості розрізняють та які витрати не входять до собівартості продукції.

 56. Дайте пояснення основним виробничим фондам, основним невиробничим фондам та оборотним фондам. Назвіть ті основні фонди, які на практиці включаються до оборотних.

 57. Назвіть індивідуальні індекси собівартості та поясніть як вони визначаються, а також поясніть як визначити економію від фактичного зниження собівартості та загальну суму економії від зниження собівартості продукції.

 58. Напишіть 4 формули за якими можна визначити середньорічну вартість основних фондів.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас