Ім'я файлу: ш.Ppt
Розширення: ppt
Розмір: 565кб.
Дата: 15.03.2021

ПИСЬМОВИЙ ТВІР-РОЗДУМ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ (ЧИ СУСПІЛЬНУ) ТЕМУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

 • Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Дослідження-характеристика 1.Прочитати народні вислови. З’ясувати, яких загальнолюдських і моральних цінностей людини вони стосуються. 1)Не шукай правди в інших, коли в тебе її немає! 2) Брехня і приятеля робить ворогом. 3) Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий. 4) Друзі пізнаються в біді. 5) Добро роби скільки можеш, від того ніколи не занеможеш. 6) Гроші — сила: одних підкуплять, других напоять, а третім лиха накоять. Проблемна ситуація 1.Поміркувати, які морально-етичні проблеми хвилюють сучасних юнаків і дівчат. 2.Сформулювати ці проблеми так, щоб їх можна було використати як заголовки майбутніх газетних заміток чи статей. Творче спостереження з елементами аналізу 1.Прочитати учнівський твір. Визначити тип мовлення. 2.З’ясувати, чи актуальна тема висвітлюється автором у творі. 3.Виділити мікротеми висловлювання (скласти план). 4.Виділити в тексті твору тезу, доведення й висновки. 5.Довести, чи переконливі аргументи наводить автор на підтвердження тези. 6.Підготувати усний переказ прочитаного.

Робота з пам’яткою

 • Пам’ятка «Як працювати над твором-роздумом на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»
 • 1. Продумайте послідовність викладу думок, складіть план майбутнього твору.
 • 2. У вступі сформулюйте тезу (твердження), яку вам треба довести в основній частині твору.
 • 3. Обґрунтовуючи твердження, використовуйте переконливі аргументи й докази, наводьте приклади.
 • 4. Висловіть власне ставлення до порушеної у творі проблеми.
 • 5.Свої міркування ілюструйте відомими сентенціями, крилатими висловами, прислів’ями та приказками морально-етичної тематики.
 • 6. Використовуйте слова і сполучення слів, що пов’язують тезу й аргументи, аргументи й висновок: тому що, оскільки, тому, відтак, таким чином, отже та ін.
 • 7. Завершіть твір-роздум висновком у вигляді побажання, заклику, звернення чи поради.
 • 8. Дотримуйтеся вимог публіцистичного стилю (доречно вживайте риторично-питальні речення, вставні слова і словосполучення, звертання, багатозначну й експресивно-емоційну лексику тощо).
 • Робота з пам’яткою
Складання твору-роздуму Користуючись пам’яткою, скласти твір-роздум на тему «Борімося за чистоту нашого міста (селища)», критично оцінюючи факти і явища навколишньої дійсності. Продемонструвати свою громадянську позицію.

Домашнє завдання Скласти твір-роздум на тему «Моральні принципи сучасної молоді», додержуючись вимог публіцистичного стилю.

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас