Ім'я файлу: pl-data-consent-neww.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 133кб.
Дата: 20.02.2021
скачати

ПИСЬМОВА ЗГОДА
суб’єкта персональних даних
Фізична особа _________________________________________, яка діє на підставі власного добровільного волевиявлення (в подальшому за текстом - «Суб’єкт персональних даних», «Суб’єкт»), попередньо ознайомлений(а) з метою обробки персональних даних, надає свою чітку однозначну згоду на:
1) обробку персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу до консульської установи Посольства
Республіки Польща, у складі персональних даних «Польща-Україна», які обробляються в інформаційній (автоматизованій) системі. Мета обробки (збору) персональних даних: передача персональних даних консульській установі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового документу (робочої карти) фізичній особі, що стає неможливим у разі відмови Суб’єкта надати зазначені в цій згоді персональні дані. Місце зберігання персональних даних: 60489 Франкфурт,
Німеччина, HP ENTERPRISE SERVICES, Frankfurt Eshelter DC, e-shelter GmbH, Eschborner Landstrasse 100. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються: прізвище, ім’я, по батькові, будь-які попередні імена (прізвища), дата народження, громадянство та місце проживання, номер телефону та за необхідності
відцифровані підпис/образ обличчя/відбитки пальців рук
Суб’єкта, стать, сімейний стан, поточне місце роботи, посада, назва поточного роботодавця та його адреса, останнє місце перебування (реєстрації) за кордоном, місце перебування (реєстрації) на території Республіки Польща, поштова адреса, документ, що засвідчує право тимчасового або постійного проживання та підстава видачі такого документу (за наявності), дата в’їзду на територію Республіки Польща, номер паспортного документу, країна, яка його видала та кінцевий термін його дії. Володільцем персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: 01023, м. Київ, площа Спортивна, бізнес-центр «Гулівер» будинок
1А, 8 поверх;
2) використання персональних даних, а саме: будь-які дії Володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;
3) поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта до відповідної консульської установи; доступ до персональних даних третьої особи здійснюється відповідно до вимог закону. Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин (консульській установі), яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних, і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1;
4) зберігання й обробку персональних даних протягом 90 календарних днів з моменту отримання персональних даних від
Суб’єкта;
5) внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними.
Підписанням цієї Згоди Суб’єкт персональних даних звільняє Володільця персональних даних від обов’язку окремо повідомляти Суб’єкта про передачу його персональних даних третім особам, зокрема консульській установі Республіки Польща, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості поновлення у зв’язку із закінченням строку їх зберігання.
В разі бажання Суб’єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних у зв’язку
із закінченням строку їх зберігання, Суб’єкт повинен звернутися із окремою письмовою Заявою до Володільця персональних даних до дня спливу строку, зазначеного у п. 4 цієї Письмової згоди.
Повідомлення про включення персональних даних Суб’єкта до персональних даних «Польща-Україна», створеною з метою обробки персональних даних для передачі їх консульській установі Республіки Польща, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового документу Суб’єкт отримав, права як Суб’єкта персональних даних повідомлені і роз’яснені.
У випадку скарги Суб’єкт може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: м. Київ, 01008, вул.
Інститутська, 21/8.
____________
___________________
_____/ ______/ 20 ____.
(місто)
(підпис)
(дата)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас