Ім'я файлу: підсумковий урок бази даних.docx
Розширення: docx
Розмір: 29кб.
Дата: 15.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Практична робота 8.docx
Контрольна робота з баз даних.docx

УРОК № 25 11 (А,Б) Клас Дата:

Тема: Підсумковий урок з теми: «Бази даних. Системи управління базами даних»

Мета:

навчальна: узагальнити та систематизувати знання про роботу з СУБД та перевірити рівень засвоєння знань з теми;

розвиваюча: розвивати творче та логічне мислення дітей, вміння застосовувати знання на практиці;

виховна: виховувати у дітей старанність, вміння розраховувати час, дисциплінованість.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок

Форма роботи: самостійна, тестова і практична.

Основний підручник: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Підручник. Рів. станд.— К.: Генеза, 2011. — 302 с.
Структура уроку

І. Організаційний етап (2 хв.)

ІІ. Актуалізація опорних знань (2 хв.)

ІІІ. Узагальнення і систематизація знань та вмінь (32 хв.)

  1. Теоретична частина (7-10 хв.)

  2. Практична частина (20-25 хв.)

ІV. Підсумок уроку (7 хв.)

V. Домашнє завдання (2 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний етап

Вчитель вітається з учнями, відмічає відсутніх та налаштовує їх на роботу.
ІІ. Актуалізація опорних знань

Головне призначення будь-якої бази даних полягає у збереженні і наданні інформації, яка може знадобитися користувачу одразу після вводу даних або через деякий час. У порівняннями з картотеками комп’ютерні бази даних володіють явними перевагами. З допомогою спеціальних інструментів ви можете легко отримати інформацію, яка задовольняє практично довільному заданому критерію. Дані отримані у відповідь на підготовлений вами запит можна використати для побудови звітів, форм, діаграм.
ІІІ. Узагальнення і систематизація знань та вмінь

  1. Теоретична частина

Запитання до тематичної атестації з теми «Бази даних і СУБД»

1. База даних (БД) – це…

а) велика сукупність даних, організованих за певними правилами;

б) сукупність програм для зберігання й обробки великих масивів інформації;

в) інтерфейс, що підтримує наповнення й маніпулювання даними;

г) певна сукупність інформації.

2. Access – це…

а) БД;

б) текстовий процесор;

в) графічний редактор;

г) СУБД.

3. Що не є об’єктами Access?

а) таблиці;

б) запити;

в) малюнки;

г) звіти;

д) макроси;

е) схеми.

4. Як називається стовпчик у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

5. Як називається рядок у таблицях БД?

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) аркуш.

6. Якого з типів даних в Access не існує?

а) текстовий;

б) дата/час;

в) формула;

г) лічильник.

7. Якого типу БД не існує?

а) ієрархічного;

б) реляційного;

в) структурного;

г) мережного.

8. Для чого використовується режим Конструктора?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

9. Яких видів сортування не існує?

а) за збільшенням;

б) реляційного;

в) за зменшенням;

г) ієрархічного.

10. Для чого використовується Схема даних?

а) для введення записів до таблиці;

б) для створення структури таблиці;

в) для створення зв’язків між таблицями;

г) для редагування записів таблиці.

11. Найпоширенішими БД на практиці є:

а) розподілені бази даних;

б) мережеві бази даних;

в) ієрархічні бази даних;

г) реляційні бази даних.

12. Основним об'єктом БД є:

а) форма;

б) таблиця;

в) запит;

г) звіт;

д) макрос;

е) модуль.

13. У чому полягає особливість типу даних лічильник?

а) служить для введення числових даних;

б) має обмежений розмір;

в) має властивість автоматичного зростання;

г) служить для введення дійсних чисел;

д) дозволяє вводити лише символи.

14. Яке поле можна вважати унікальним?

а) поле, значення в якому не можуть повторюватися;

б) поле, що носить унікальне ім’я;

в) поле, значення якого має властивість зростання;

г) поле, яке однозначно ідентифікує запис.

15. За допомогою чого можна поставити просте питання, виконати розрахунки, об’єднати дані з різних таблиць або навіть додати, змінити чи видалити дані таблиці?

а) форми;

б) таблиці;

в) запиту;

г) звіту.

16. Звіт – це…

а) засіб, який дає змогу автоматизувати завдання та додавати функції до елементів керування;

б) об’єкт бази даних, який використовується для відображення та підсумування даних;

в) колекція оголошень, інструкцій і процедур, які зберігаються разом;

г) об’єкти, за допомогою яких користувачі можуть додавати, редагувати або відображати дані.

17. Файл БД в Access 2007-2010 має розширення:

а) .accdb;

б) .acc;

в) . mtf;

г) .mdb.

18. Встановіть відповідність:

а) ієрархічна модельданих

б) мережна модель даних

в) реляційна модель даних

а) базується на використанні графічного способу подання інформації у вигляді деревоподібної структури;

б) у якій кожен елемент може бути і нащадком, і предком для багатьох інших;

в) така база даних, зберігання інформації в яких організовано в табличній формі.

19. Одне або кілька полів, комбінація яких однозначно визначає кожен запис у таблиці – це…

а) лічильник;

б) ключове поле;

в) сутність;

г) предметна область.

20. Для того, щоб відфільтрувати дані по початковій букві, треба використати:

а) форму виразів;

б) побудову виразів;

в) текстові фільтри;

г) числові фільтри.


  1. Практична частина

Практична частина з теми «БД і СУБД»

Здійсніть запуск програми Access.

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

(1 б.)     Створіть файл бази даних з ім'ям Тема_ПІ, клас.accdb у власній папці. Збережіть файл.

    Створіть нову таблицю в режимі конструктора.

    Додайте в таблицю наступні поля:

№ п/п

Лічильник

Прізвище, ім’я

Текстовий

Посада

Текстовий

Дата народження

Дата і час

Оклад

Грошовий

Збережіть зміни у файлі. На питання «Створити ключове поле зараз?» відповідайте «Так».

(1 б.)     Заповніть таблицю конкретними даними.


Прізвище, ім’я

Посада

Дата народження

Оклад

Іванов Сергій

Директор

15.03.1964

10000

Петрова Ірина

Гл. бухгалтер

10.02.1970

7500

Сидорова Олена

Зам. директори

07.04.1986

8400

Васильєв Іван

Ст. економіст

20.11.1975

6000

Гришин Петро

Референт

18.08. 1975

4000

Тарасов Денис

Комендант

11.06. 1980

3700

Немов Констянтин

Вахтер

08. 07. 1956

3600

Бірюкова Жанна

Мол. бухгалтер

08. 08. 1990

3500

(1 б.)    Зробіть сортування по полю Прізвище, ім’я у порядку зростання. Зробіть скрін та збережіть у власній папці. Поверніть попередній вигляд таблиці.

(1 б.)     Здійсніть фільтр по даті народження «между 14.03.1964 и 12.07.1980». Зробіть скрін та збережіть у власній папці. Відмініть фільтр.

СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ

Створення Запиту 1 (1 б.)

    Виберіть режим створення запиту за допомогою конструктора або майстра.

    Потрібно скласти вибірку з таблиці, що містить тільки дані про прізвища й дати народження співробітників.

Зберегти запит «Співробітники».

Створення Запиту 2 (2 б.)

Потрібно скласти вибірку з таблиці, що містить тільки дані про прізвища, які починаються на букви «Б*» чи «Т*». (Використайте поле «Умова відбору» «или», функцію Like).

Зберегти запит «Прізвища».

Створення Запиту 3 (2 б.)

Складіть вибірку з таблиці, що містить прізвища тих співробітників, які народилися пізніше 1950 р. й одержують оклад менше 6000. (Використайте поле «Умова відбору»).

Збережіть запит «Дати і оклади».

РОЗРОБКА ФОРМ (2 б.)

Створіть форму для таблиці «Співробітники», налаштуйте зручний інтерфейс.

СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ (1 б.)

Створіть звіт за допомогою майстра звітів. Для звіту використайте поля «прізвище», «посада», «оклад».

ІV. Підсумок уроку

Учитель разом із учнями обговорює роботу на уроці. Виставляє оцінки за урок.
Рефлексія

    • Що сподобалось на уроці, а що ні?

    • Чи виникали труднощі?

    • Що було найскладніше?


V. Домашнє завдання

Повтор. теор. матеріал з теми «БД і СУБД»;

Ознайомитися з хостами для створення веб-сайтів та обрати для себе найкращий.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас