Ім'я файлу: Новий Презентація Microsoft PowerPoint (2).pptx
Розширення: pptx
Розмір: 4057кб.
Дата: 11.02.2024
скачати

Вплив аерокосмічного середовища на серце, те методи досліджень його роботи у космосі

Підготував малицький в.р.

Вступ

 • Аерокосмічна медицина є однією з ключових галузей, яка вивчає вплив космічного середовища на фізіологію та функції організму. Дослідження роботи серця в умовах космічного польоту є важливим завданням, оскільки мікрогравітація та інші фактори космосу можуть впливати на серцеву діяльність астронавтів. Ця область досліджень спрямована на забезпечення здоров'я та безпеки космічних польотів та подальшого розвитку космічних місій.
 • Фіксацію сигналів виконує електрокардіограф, принцип роботи якого заснований на сприйнятті різниці потенціалів, що виникають між електродами, розташованими на шкірі.

Електричний сигнал серця

 • Електричний сигнал серця є ключовим аспектом його функціонування. Серце має власну систему провідників, яка генерує і передає електричні імпульси, що координують скорочення серцевих м'язів і забезпечують належний ритм.
 • Основний генератор електричних імпульсів розташований в правому передсерді, у місці, що називається синусовим вузлом. Цей вузол виробляє імпульси, які потім розповсюджуються через серцевий м'яз, спочатку активуючи передсердя, а потім шляхом провідників - пучок Гіса і його гілок - передаються до шлуночків.
 • У відповідь на ці електричні імпульси, м'язові клітини серця скорочуються, що призводить до викиду крові і подальшого обігу крові по організму. Цей процес відбувається в кожен момент життя і забезпечує належну циркуляцію крові, необхідну для постачання кисню і поживних речовин усім клітинам організму.

Серце у аерокосмічному середовищі

 • Серце астронавта в аерокосмічному середовищі може стикатися з численними викликами і адаптаційними змінами через умови невагомості та інші фактори, характерні для космічних польотів. По-перше на серце впливають зміни у гравітаційному полі. Умови невагомості в космосі впливають на серце через відсутність чіткого напрямку сил тяжіння. Це може спричиняти зміни у роботі серця та адаптацію до нових умов. Також вплив має космічне випромінюваннє, воно впливає на серцеву тканину та бути пов'язані з ризиком розвитку хвороб серця.

Фактори які впливають на серце в аерокосмічному середовищі

 • 1. Зміни в кровообігу: Умови невагомості викликають зміни у розподілі крові в організмі. Кров може більше концентруватися в верхніх частинах тіла, в тому числі в голові. Це може впливати на кровообіг та внутрішній тиск.
 • 2. Дегідратація та гіповолемія: Астронавти стикаються з ризиком дегідратації у космосі через обмежений доступ до рідини та ефекти невагомості, які можуть впливати на об'єм крові та гіповолемію.
 • 3. Стрес та психологічний фактор: Психологічний стрес, пов'язаний із знаходженням в обмеженому просторі та ізоляцією, може впливати на роботу серця через активацію стресових відповідей та випуск стресових гормонів.
 • 4. Мікрогравітація: Умови невагомості, включаючи мікрогравітацію, можуть впливати на функцію серця через зміни у структурі м'язової тканини та роботі клітин серця.
 • 5. Зміни у властивостях судин: Умови невагомості можуть впливати на стінки судин, змінюючи їхню еластичність та функцію.
 • 6. Адаптація до перевантаження під час старту та посадки: Старт та посадка космічного корабля можуть викликати перевантаження та стрес на серце через зміни у гравітаційному полі.

Наслідки для серця від перебування в аерокосмічному середовищі

 • Умови невагомості у космосі призводять до зменшення навантаження на м'язи, оскільки вони більше не потребують боротьби з тяжінням. Це може спричинити атрофію м'язової тканини, включаючи м'язи серця. Астронавти можуть втрачати м'язову масу, особливо у тих областях тіла, які не отримують достатньої фізичної активності в умовах невагомості.
 • Дослідження показують, що умови космічного польоту можуть призводити до змін у структурі серця. Наприклад, може відбуватися збільшення розмірів лівого шлуночка серця. Це може бути реакцією на зменшення навантаження на серце та зменшення опору важливості.
 • Втрата м'язової маси та зміни в структурі серця можуть впливати на функцію серця. Можливо, що серцевий викид (кількість крові, яку серце викидає за один скорочення) може зменшуватися.
 • Під час повернення на Землю астронавти знову стикаються з силами тяжіння. Це може бути викликом для адаптації серця до нових умов, і процес цієї адаптації може варіювати серед різних індивідів.

Дослідження серця в умовах космосу

Дослідження роботи серця в умовах космосу є важливим напрямком космічної медицини та фізіології. Вчені проводять різноманітні експерименти та дослідження для розуміння та вирішення впливу невагомості та інших факторів космічного середовища на серцево-судинну систему астронавтів. Астронавти піддаються моніторингу серцево-судинної активності під час космічних польотів. Використовуються спеціальні прилади, такі як електрокардіографи (ЕКГ), для запису електричних сигналів серця та визначення ритму та інших характеристик серця.

Також астронавти проводять фізичні вправи та тести для вивчення реакції серця на фізичне навантаження. Це може включати в себе вправи на бігові доріжці та велотренажерах.

Над астронавтами здійснюють контроль за психофізіологічними параметрами: Психологічний стрес та психофізіологічні параметри також важливі для вивчення, оскільки можуть впливати на роботу серця. Моніторинг стресових реакцій є частиною досліджень.

Ці дослідження важливі для розуміння та збереження здоров'я астронавтів під час космічних місій, а також для вивчення можливих впливів довготривалих космічних подорожей на серцево-судинну систему.

ЕКГ-апаратура

 • Електрокардіогрáфія (ЕКГ) — метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м'язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою (ЕКГ). Таким чином, ЕКГ — це запис коливань різниці потенціалів, які виникають у серці під час його збудження. Електрокардіографія є одним з основних способів дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи. ЕКГ є незамінним у діагностиці порушень ритму і провідності, гіпертрофії, ішемічної хвороби серця. Цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда, їх поширеність, глибину і час появи.
 • SABL — це лабораторія для автоматизованого дослідження біологічних систем та продуктів в умовах космосу. Це обладнання, розроблене для використання на борту космічних апаратів, таких як Міжнародна космічна станція (МКС).
 • Однією з основних мет SABL є вивчення впливу мікрогравітації та інших умов космосу на різні біологічні системи, включаючи клітини, тканини та органи. Лабораторія дозволяє проводити наукові дослідження в умовах космосу, що допомагає розкрити та зрозуміти вплив космічного середовища на живі системи.
 • Holter Monitor - це портативний ЕКГ-монітор, який може фіксувати електричну активність серця протягом тривалого періоду часу, зазвичай 24 або більше годин. Він може бути використаний для неперервного моніторингу серцевого ритму у космічних умовах.
 • Основна мета Holter Monitor - забезпечити можливість тривалого моніторингу серцевого ритму та електричної активності серця в звичайних умовах життя пацієнта. Він може виявити аритмії, ішемічні події та інші аномалії, які можуть бути важко зафіксувати за допомогою звичайного однократного ЕКГ.
 • Пацієнт може носити Holter Monitor під час звичайної діяльності, включаючи сон, що дозволяє збирати дані протягом тривалого періоду часу. Процес запису даних здійснюється автоматично протягом усього періоду носіння приладу.

Висновки

 • Астронавти, перебуваючи в умовах космічного польоту, демонструють адаптаційні зміни у серцево-судинній системі, включаючи зміни у серцевому ритмі, об'ємі крові та реакції на фізичні навантаження. Моніторинг серцевого стану астронавтів здійснюється за допомогою портативних ЕКГ-апаратів, Holter-моніторів та інших спеціалізованих пристроїв, призначених для вивчення електричної активності та кровообігу.
 • Серцеві хвороби, що можуть виникнути в умовах космічного середовища, варто ретельно вивчати, оскільки вони можуть мати вирішальне значення для забезпечення здоров'я та безпеки астронавтів під час довготривалих космічних місій.
 • Отже, дослідження роботи серця у космосі є важливою галуззю космічної медицини, спрямованою на забезпечення безпеки та оптимального здоров'я астронавтів у невагомому середовищі космосу. Отримані висновки і дані можуть також мати практичне застосування у розробці стратегій адаптації та профілактики серцевих захворювань для майбутніх космічних подорожей.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас