Ім'я файлу: Презентація1 (копия).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1947кб.
Дата: 14.09.2021

Маніпуляція і мас—медіа
Підготувала
учениця 10-Б класу
Горбань Анастасія

МАС-МЕДІА
Система органів публічної передачі інформації
4
Преса
1
2
3
5
Реклама
Аудіо-відеозаписи
Інтернет
Телебачення та радіо

МАНІПУЛЯЦІЯ

Майстерність управляти поведінкою за допомогою впливу на свідомість людини.


Маніпулювання суспільною свідомістю - приховане (латентне) управління свідомістю та поведінкою людей в певних політичних, соціальних та економічних
інтересах правлячої еліти.
Способами політичного маніпулювання є: пряма підтасовка фактів, замовчування невигідної інформації, упереджена інтерпретація фактів, надання сфальсифікованої
інформації, навішування ярликів для компрометації політиків, використанню групових інтересів та ін.
Маніпуляція суспільною
свідомістю: основні засоби

Основні засоби маніпуляції суспільною свідомістю є:
1. Мовні - використання певних штампів, термінів, ідеологічних та політичних кліше.
2.Немовні - блокування чи затримання "невигідної" інформації, викладання
інформації у сприятливому для себе контексті.
3. Активні - насадження стереотипів і цінностей.
4. Пасивні - фрагментарність інформації.
Маніпуляція суспільною
свідомістю: основні засоби


Аналіз різних джерел

Звернення до першоджерела

Виявлення маніпуляторів
ПРОТИДІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ

ПРОПАГАНДА
Маніпуляція в медіа тісно пов’язана з одним важливим поняттям – «пропагандою».
Пропаганда – це така форма комунікації, що має за мету вплинути на ставлення суспільства до певної проблеми/ситуації/явища.
Пропаганда можлива завдяки застосуванню маніпулятивних технік.


Пропаганда цілеспрямована
Тобто йдеться не про випадкову помилку або неточність, а саме про цілеспрямовану тактику.

Пропаганда звичайно впливає на ставлення до певних явищ або груп людей. Наприклад, пропаганда може формувати ворожість до мігрантів через зображення їх як загрози.

Пропаганда може мати різні форми й використовувати різні засоби.
Пропагандистськими можуть бути як листівки, що роздають на вулиці, так і матеріали в мас-медіа, які аудиторія сприймає як незалежну журналістику.
Це додаткова небезпека від пропаганди – підрив довіри до медіа.

Пропаганда може ґрунтуватися частково на правдивій інформації, але її змішування з несправжньою інформацією призводить до фактичного
обману людей
Заголовок слайда


Фейк – це навмисно зманіпульована новина.
Іноді фейки – це абсолютні вигадки, фікція.

Багато фейків значно витонченіші, тому маніпуляцію важко помітити з першого погляду. Такі фейки створюються для того, щоб поступово, крок за кроком, досягати бажаного ефекту – формування відносин, реакції до певного явища/соціальної групи/етнічної групи тощо.
Фейк як один з механiзмiв iнформацiйної манiпуляцiї

" Як приклад
, можна навести новину про зниження міжнародного рейтингу України до рівня «дефолт», тобто банкрутства. Багато ЗМІ сповістили про це у вересні 2015 року, але майже ніхто не уточнив, що рейтинг був знижений лише для деяких цінних паперів, випущених Україною, а не для держави в цілому. Таке неповне надання інформації не прямий фейк/вигадка, але це маніпуляція, що свідомо покликана створити мінливе враження в читачів і спричинити паніку в українців."
Фейк як один з механiзмiв iнформацiйної манiпуляцiї


Телебачення – один з «улюблених» інструментів для маніпулювання й пропаганди. Головна причина цього – його поширеність, доступність, розважальна природа і, як наслідок, популярність.

Згідно з опитуваннями, понад 80 відсотків українців отримує
інформацію з телебачення,а не з Інтернету
Маніпуляція і фейки на ТБ


Як засіб візуальної комунікації телебачення виглядає набагато прагматичнішим, його повідомлення найпривабливіші за формою і проникають набагато глибше у свідомість споживачів, якщо порівняти з усіма іншими медіа.

Популярність телебачення, зокрема, ґрунтується на різноманітності контенту й можливості швидко перемикатися з однієї теми на іншу. Це зменшує можливості критичного ставлення до побаченого.
Маніпуляція і фейки на ТБ

Серед іншого, телебачення може маніпулювати й спотворювати
інформацію через:
• відбір, що показувати, а що ні (вибір тем);
• кого запрошувати як гостей або експертів, а кого ні (вибір джерел
інформації);
• як показувати (вибір ракурсу показу теми й візуальних засобів).
Маніпулювання може відбуватися як на одній із цих стадій, так і на всіх одночасно. Для того, щоб історія виглядала правдивіше, вона може містити деякі правдиві елементи, але решта може бути суцільним фейком
Маніпуляція і фейки на ТБ

БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОТРІБНО ПЕРЕВІРЯТИ

ДЯКУЮ ЗА ПЕРЕГЛЯД!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас