Ім'я файлу: лекція.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 103кб.
Дата: 25.10.2021
скачати
Пов'язані файли:
2021Аналітична робота.docx
бланк педіатрія.docx
Короткий огляд історії методів навчання грамоти..pptx
Семінарське 6 Хуторянець Руслан.docx
урок 28.docx
Інструкційна картка з додатком л-п роботи № 27, лаборант 3р.docx
индивидуальне.docx
Підготовка до написання переказу
Текст для переказу має бути доступним і цікавим дітям, не переобтяженим новими для них словами і зворотами, нескладним за композицією, містити незначну кількість дійових осіб (якщо текст сюжетний). Учні мають добре зрозуміти його зміст, мету, образи і мову. Необхідно враховувати також граматичні вміння учнів: у тексті не повинно бути малознайомих морфологічних форм, ускладнених типів речень і т. ін. Теми текстів для переказів повинні мати виховну й освітню цінність, розширювати пізнавальний досвід учнів, формувати їхній світогляд. Обов’язковою має бути словникова робота, яка полягає не тільки в тлумаченні­ не зрозумілих школярам слів, а насамперед у збагаченні й активізації їхнього лексичного запасу. Діти мають знаходити і записувати на дошці синонімічні ряди, використані автором, з’ясовувати, з якою метою він їх використав. Учні можуть доповнити синонімічні ряди, а вчитель має спрямувати їх на обов’язкове вживання слів-синонімів у власних переказах, щоб уникнути невиправданих повторів тих самих слів, для точнішого висловлення думки, передачі свого ставлення до того, про що вони писатимуть. Письмовому оформленню переказу має передувати орфографічна робота над словами, під час написання яких можуть виникнути труднощі. Їх доцільно записати на дошці, підкресливши орфограми.

Перед записуванням переказу активізуються знання учнів про культуру оформлення тексту.

У зошити діти записують переказ тексту самостійно. Учитель має спонукати їх до вживання влучних слів, яскравих висловів.

Під час аналізу учнівських робіт педагог повинен обов’язково відзначати і зачитувати найкращі зразки.
Під час підготовки до написання стислого переказу проводиться ретельна робота над планом і послідовністю викладу матеріалу, оскільки під час скорочення тексту можуть порушуватися логічні зв’язки, втрачатися основний зміст тексту, його ідея, спотворюватися тема. Орієнтовний план підготовки до стислого переказу:
1.Читання тексту учнями (перший раз мовчки, другий — уголос) або вчи­ телем.
2.Бесіда за змістом (5—6 запитань). З’ясування головної думки і теми ­тексту.
3.Робота над словами, виражальними засобами, окремими реченнями.
4.Коротка, в кількох реченнях, передача змісту тексту.
5.Складання плану.
6.Стислий переказ фрагментів за пунктами плану (якщо в учнів недостатньо сформовані вміння писати стислий переказ, слід зробити усний стислий переказ усього тексту чи його частин за планом).
7.Самостійне створення тексту переказу та його запис.
8.Самоперевірка. Завершення роботи.
Урок, присвячений формуванню вміння будувати творчі перекази, має таку орієнтовну структуру:
1.Читання тексту учнями чи вчителем.
2.Бесіда за його змістом.
3.Визначення творчих завдань.
4.Складання плану творчого переказу.
5.Усний переказ за складеним планом.
6.Словникова робота.
7.Орфографічна підготовка.
8.Самостійне записування творчого переказу.
9.Перевірка виконаної роботи.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас