1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: 40583152.docx
Розширення: docx
Розмір: 68кб.
Дата: 18.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
ЗАКАЗ 36.docx
ЗАКАЗ 19.docx
ЗАКАЗ 30.docx
Сучасний рівень розвитку соціально.docx
Превью 40.docx
ЗАКАЗ 17.docx


Міністерство освіти і науки України

Українська академія друкарства

Кафедра суспільно-гуманітарних наук

РЕФЕРАТ

з філософії на тему

«Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні»

Виконав:

аспірант 1 року навчання

Дутчак А. А.
Прийняв:

канд. філос. наук, доцент

Симоненко С.М.

Дата подачі реферату у відділ аспірантури та докторантури

«____»_________________ 2015 р.

Короткий висновок викладача:

Оцінка за реферат ______________

Дата передачі реферату для перевірки на кафедру

«____»_________________ 2015 р.

Дата повернення реферату після перевірки «____»___________ 2015 р.

«____»_________________ 2015 р.


Зміст

Вступ 3

Визначення поняття «громадянське суспільство» 5

Історія розвитку громадянського суспільства в Україні 8

Причини українського суспільного дуалізму 8

Дорадянський період розвитку громадянського суспільства 9

Період радянської України 13

Науковий дискурс довкола громадянського суспільства в незалежній Україні 15

Майбутнє громадянського суспільства в Україні 19

Невідворотне майбутнє 19

Покоління для змін і політична воля 21

Висновки 25

Список використаної літератури 28Вступ


Після розпаду Радянського Союзу на території Європи та Азії виник цілий ряд нових держав, для який поняття «громадянське суспільство» було недосяжно далеким в плані розуміння. Більше п'ятдесяти років у складі СРСР, де існувала тільки «колективна власність», а «альтернативна політична думка» могла бути тільки в партійних діячів вищого ешелону перетворили громадян цих країн на байдужих конформістів, пристосуванців. Як зазначає доктор філософських наук, професор Антоніна Колодій, «Це він [радянський тоталітаризм – П. А.] зруйнував властиві громадянському суспільству горизонтальні зв’язки у виробництві і в культурній сфері. Державно-партійні владні структури підпорядковували собі всі суспільні інституції, що були посередниками у відносинах особи з державною владою1». Вийшовши з радянської епохи Україна і її суспільство знову опинилось на роздоріжжі: на захід чи на схід.

Питання вибору цього напрямку стояло перед українським народом в кожну його історичну епоху. Постійні маневри з однієї сторони в іншу залишав свій відбиток того періоду на соціальному тлі пересічного українця. І навіть після здобуття незалежності, питання не зникло з порядку денного. Навпаки, геополітичний вибір став настільки гострим для суспільства, що вийшов за межі владних кабінетів і перейшов до «кухонних» політичних розмов, в культурний та побутовий простір.

Безумовно, проблема громадянського суспільства безпосередньо залежала від цього вибору. Сама модель громадянського суспільства залишається властивою Західній культурі цивілізацій. Саме там, на заході від українських кордонів зародилась перші демократії та республіки і саме там сьогодні функціонують найефективніші громади. В той же час, Східній культурі властиві центристські моделі управління, де звичайному громадянину відводиться скромна роль спостерігача та гвинтика в глобальному механізмі держави. По суті, ці дві моделі можна описати як «мережеву» і «вертикальну» чи «ієрархічну».

Питання вибору цієї моделі для української громади залишалось відкритим два десятки років. Посилення позицій центральної влади з однієї сторони та зростаюче невдоволення народу з іншої викликали цілий ряд соціально-громадських протестів, в ході яких пересічний український громадянин пройшов чималий шлях еволюції громадської думки та активності. Не зважаючи на намагання деяких політичних сил спрямувати державний вектор у потрібному їм напрямку, громаді вдалось відстояти своє право на вибір. Революція Гідності визначила курс на захід і, відповідно, дала зелену дорогу для розвитку суспільства до рівня громадянського.

Проте, курс на захід – це тільки половина кроку. Відкритим залишається питання про те, яким буде українське громадянське суспільство, коли вони настане, що впливає на його розвиток і чи взагалі воно потрібне українському народу. У наукових колах побутують навіть думки про те, що нашому співвітчизнику не властиве таке явище, як «громадянське суспільство». Що ніби-то українцям ближча «не-громадянська» традиція і менталітет. В більшості своїх випадків так тези залишаються необґрунтованими і бездоказовими. Тим паче, історія України кілька разів підтверджувала прагнення народу до самоврядування, державотворення, соціальної організації. Варто згадати хоча б Запорізьку Січ.

У роботі розглянемо процес еволюції українського суспільства та простежимо за проявами громадської позиції під час цієї еволюції. Окремо зупинимось на вітчизняному науковому дискурсі довкола поняття громадянське суспільство та спробуємо виявити ключові необхідні фактори для успішного розвитку і функціонування громадянського суспільства в Україні.

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас