Ім'я файлу: Перспективи клонування.doc
Розширення: doc
Розмір: 128кб.
Дата: 12.10.2021
скачати


РЕФЕРАТ на тему: «ПЕРСПЕКТИВИ КЛОНУВАННЯ»
виконавець: студент 1 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Доронін М.М.

м. Кремінна
2021 р

ЗМІСТ

 1. Вступ 1. Основна частина:
  1. Історія досліджень з клонування.

  2. Можливості клонування організмів.

  3. Клонування зникаючих тварин.

  4. Етичні проблеми, пов’язані з клонуванням.

  5. Проблема клонування в Україні.
 1. Висновки.IV. Список використаної літератури


I. Вступ
XXI століття стане століттям науки про життя, біомедицини, а цивілі-зація – біотехнологічною. Наука торкнулась найбільш тонких і за таємниче-них сторін буття живих істот, у тому числі і самої людини. І як завжди, люд-ство очікує від наукових відкриттів вирішення багатьох наболілих проблем. Проте історія свідчить, що найновіші досягнення науки можуть з однаковою мірою або допомогти, або завдати шкоди. Іммануіл Кант колись виказав таку думку: «Людські фантазії тривають аж до могили, хто не вміє стримувати свої фантазії – той фантазер, у кого фантазія поєднується з ідеями добра – той ентузіаст, у кого хаотична фантазія – той мрійник, у кого нестримна фантазія поєднується з ідеями зла – той злочинець». І справді, людській фан-тазії не має меж. Уперше ідея клонування людини з'явилася на сторінках творів письменника-фантаста Рея Бредбері. Сьогодні ж це суперечлива ре-альність. Що ж несе людству можливість клонування вищих тварин і самої людини: вирішення раніше безнадійних проблем чи порушення віками уста-ленних норм нашої моралі? Заборонити чи продовжувати подібні досліджен-ня вирішують уряди багатьох країн, створюючи спеціальні комісії з біоетики.

1. Історія досліджень з клонування

Можливість клонування тварин довів Дж. Гердон, англійський біолог, який першим зумів отримати клоновані ембріони шпорцевих жаб. Він випалював ультрафіолетом ядра ікринок і потім підсаджував в них ядра, виділені з клітин епітелію пуголовків цього виду. Більша частина отриманих таким чином ікринок гинула, і лише зовсім маленька їх частка (2,5%) розвивалася в пуголовків. Дорослих жаб отримати таким чином не вдавалося. Тим не менше це був успіх, і результати дослідів Гердона розповсюджені по підручники і посібники з біології. У 1976 р. Гердон і його співавтор Р. Ласки публікують роботу, в якій описують досліди з ядрами, виділеними з клітин нирок, шкіри і легкого вже дорослих шпорцевих жаб. Дослідники спочатку підрощувати ці клітини поза організмом (in vitro), а потім вводять їх ядра в без'ядерні ікринки. Чверть таких ікринок починає ділитися, але незабаром завмирає на одою з стадій розвитку. Тоді вчені виділяють ядра отриманих ембріонів і знову підсаджують їх в позбавлені власних ядер ікринки ... У результаті цілої серії подібних пересадок на світ нарешті з'являється кілька пуголовків. Хоча експерименти Гердона і його послідовників показали принципову можливість отримання серійних клонів амфібій, що з'являються на світ пуголовки вперто не бажали перетворюватися на дорослих жаб. Питання, таким чином, як і раніше полягав у тому, чи можна виростити з однієї спеціалізованої клітини його тіла доросле хребетна тварина. Досліди на амфібія давали негативний результат, але вчені не припиняли досліджень у цій області.

Більш широкі дослідження, що охоплюють не тільки амфібій, але і риб, а також дрозофіл, в 1962 р. були розпочаті англійським біологом Дж. Гордоном. Він першим у дослідах з південноафриканськими жабами Xenopus laevis) в якості донора ядер використав не зародкові клітини, а вже цілком спеціалізувалися клітини епітелію кишечнику плаваючого пуголовка.

Потім Гордон разом з Ласки (1970) стали культивувати in vitro (поза організмом у живильному середовищі) клітини нирки, легені і шкіри дорослих тварин і використовувати вже ці клітини в якості донорів ядер. Приблизно 25% первинно реконструйованих яйцеклітин розвивалися до стадії бластули. При серійних пересадках вони розвивалися до стадії плаваючого пуголовка. Таким чином було показано, що клітини трьох різних тканин дорослого хребетного (X. laevis) містять ядра, які можуть забезпечити розвиток принаймні до стадії пуголовка.

У свою чергу Ді Берардіно і Хофнер (1983) використовували для трансплантації ядра неподільних і повністю диференційованих клітин крові - еритроцитів жаби Rana pipiens. Після серійної пересадки таких ядер 10% реконструйованих яйцеклітин досягали стадії плаваючого пуголовка. Ці експерименти показали, що деякі ядра соматичних клітин здатні зберігати тотіпотентность.

Причини, по яких ядра клітин дорослих тварин і навіть пізніх ембріонів залишаються тотипотентності, поки точно не встановлені. Вирішальну роль відіграє взаємодія ядра і цитоплазми. Вміщені в цитоплазмі тварин речовини беруть участь у регулюванні експресії клітинного генів ядра.

Роботи М. ді Бернардіно і Н. Хоффера показали, що цитоплазма ооцитів амфібій містить фактори, що відновлюють тотіпотентность ядер диференційованих соматичних клітин. Ці фактори реактивує репресовані ділянки геному.

У 1985 р. була описана технологія клонування кісткових риб, розроблена радянськими вченими Л.А. Слєпцова, Н.В. Дабагян і К. Г. Газарян. Зародки на стадії бластули відокремлювали від жовтка. Ядра клітин зародків впорскували в цитоплазму незапліднених ікринок, які починали дробитися і розвивалися в личинки. Ці експерименти показали, що втрата ядром тотипотентності в процесі онтогенезу пов'язана не з втратою генів, а їх репресією. При культивуванні соматичних клітин in vitro частота тотипотентності ядер збільшується. Генетичний механізм стабільної репресії геному диференційованих клітин не з'ясований, способи відновлення тотипотентності не розроблені, тому в основному ведеться клонування шляхом трансплантації ядер ембріональних клітин.

Пересадки ядер у ссавців почалися пізніше, в 80-х роках. Це було пов'язано з технічними труднощами, так як зигота ссавців має невеликі розміри. Наприклад, діаметр зиготи миші приблизно 60 мкм, а діаметр заплідненої яйцеклітини жаби близько 1200 мкм, тобто в 20 разів більше.

Незважаючи на перераховані труднощі, перші повідомлення про отримання клонів мишей, ідентичних донору, з'явилися вже в 1981 році. В якості донора були використані ембріональні клітини однієї з ліній мишей, взяті на стадії бластоцисти. Достовірність отриманих даних спочатку була поставлені під сумнів, оскільки відтворити результати проведених експериментів в інших лабораторіях не вдавалося, проте через кілька років Дж. Мак Грат і Д. Солтер також досягли успіху. У цих експериментах клони мишей вдавалося отримати лише в тому випадку, якщо трансплантували ядра ембріонів на стадії не пізніше 2 бластомерів. Було показано, що ядра 8-клітинних зародків і клітин внутрішньої клітинної маси бластоцисти не забезпечують розвиток in vitro реконструйованих яйцеклітин навіть до стадії морули, яка передує стадії бластоцисти. Невелика частина (5%) ядер 4-клітинних зародків дає можливість розвиватися тільки до стадії морули. Ці та багато інших дані показують, що в ембріогенезі у мишей клітинні ядра рано втрачають тотипотентність, що пов'язано очевидно, з дуже ранньої активацією геному зародка - вже на стадії 2-х клітин. У інших ссавців, зокрема, у кроликів, овець і великої рогатої худоби, активація першої групи генів в ембріогенезі відбувається пізніше, на 8-16-клітинної стадії. Можливо тому перші значні успіхи в клонування ембріонів були досягнуті на інших видах ссавців, а не на мишах. Тим не менш, роботи з мишами, незважаючи на їх непросту долю, значно розширили наші уявлення про методологію клонування ссавців.

На початку шляху

1883 - Відкриття яйцеклітини німецьким цитологом Оскаром Гертвіга.

1943 - Журнал Science повідомив про успішне заплідненні яйцеклітини "в пробірці".

1977 - Професор зоології Оксфордського університету Дж. Гордон клонує більше півсотні жаб.

1978 - Народження в Англії Луїзи Браун, першої дитини "з пробірки".

1985 - 4 січня в одній з клінік північного Лондона народилася дівчинка у місіс Коттон - першої в світі сурогатної матері (зачата не з яйцеклітини місіс Коттон).

1987 - Фахівці Університету імені Дж. Вашингтона, що використали спеціальний фермент, зуміли розділити клітини людського зародка і клонувати їх до стадії тридцяти двох клітин (бластів, бластомерів).

Перші успішні досліди з клонування тварин були проведені в середині 1970-х років англійським ембріологом Дж. Гордоном (J. Gordon) в експериментах на амфібіях, коли заміна ядра яйцеклітини на ядро з соматичної клітини дорослої жаби призвела до появи пуголовка. Це показало, що техніка трансплантації ядер із соматичних клітин дорослих організмів у енуклеіровані ооцити дозволяє отримувати генетичні копії організму, що став донором ядер диференційованих клітин. Результат експерименту став підставою для висновку про оборотність ембріонального диференціювання геному принаймні у земноводних.

2. Можливості клонування організмів
Клонування(гр.clon- гілка, пагін, нащадок). Під цим розуміють:

 1. Процес утворення клону, тобто вирощування за спеціальними методами (наприклад, клітинна культура) клітин, в яких генетична інформація розподіляється порівну між материнськими і дочірніми клітинами. Вважається, що клон складається з генетично однорідних клітин. Клон клітин застосовують для вивчення ряду теоретичних проблем експериментальної біології і клінічних проблем (в онкології, генетиці, соматичних клітин тощо).

 2. Відтворення складного організму в лабораторних умовах на основі клонування ядер. При цьому ядро з клітини однієї бластули вводять в активоване енуклейоване яйце. Бластула, яка розвинулася з цього яйця, є джерелом ядер для другого покоління зародків, що розвинулися з енуклейованих яєць (Briggs R., King T.Y.,1952).

 3. Для збереження особливостей сорту цінних культур рослин, які застосовуються в харчовій, хімічній, мікробіологічній промисловості, їх розмножують шляхом клонування (тобто вегетативним).

Клонування, що розглядається з біологічної точки зору як спосіб штучного розмноження, відбувається без злиття двох гамет — мова йде про безстатеве розмноження. Запліднення замінюється «злиттям» ядра соматичної клітини донора або самої соматичної клітини з яйцеклітиною без ядра, тобто без материнського геному. Оскільки ядро соматичної клітини містить у собі всю генетичну інформацію, то отримана особина, за винятком можливих альтерацій, має генофонд, ідентичний генофондові ядра донора. Така генетична відповідність донору призводить до того, що нова особина стає його соматичним повторенням або копією.

Единбурзька подія відбулася як наслідок 277 злиттів яйцеклітин і ядра донора: лише 8 із них пройшли з успіхом, тобто тільки у 8 випадках із 277 розпочався розвиток ембріона, і лише 1 із 8 ембріонів з’явився на світ. Новонароджену вівцю назвали Доллі.

Чимало аспектів експерименту викликають сумніви і подив: наприклад, можливість того, що із 277 використаних донорських клітин кілька виявилися «незрілими», тобто з одним недостатньо диференційованим геномом; роль, яку міг відіграти можливий залишок мітохондрійного ДНК в материнській клітині, й немало інших аспектів, які, на жаль, не згадувалися дослідниками. Так чи інакше, даний факт залишає за собою методи штучного запліднення, в яких використовуються дві відомі донині гамети.

Необхідно підкреслити, що розвиток особин, отриманих шляхом клонування, окрім можливих мутацій (що є достатньо ймовірними), може призвести до структури отриманої особини, яка збігається зі структурою донора ДНК: саме цей результат спричиняє найбільше занепокоєння у тому випадку, якщо експеримент буде проведено на людині.

Разом з тим необхідно зауважити, що в разі здійснення клонування людини точне відтворення фізичної структури не обов’язково призведе до досконалої ідентичної особистості, що розглядається як з онтологічної, так і з психологічної точок зору. Душа, духовна частина - невід’ємна складова будь-якого суб’єкта, що належить до людського роду, — створена безпосередньо Богом, не може бути ані породжена батьками, ані створена штучним заплідненням чи клонуванням. Більше того, психологічний розвиток, культура та навколишнє середовище завжди призводять до появи особистостей; цей факт добре відомий серед близнюків, подібність яких не означає їх ідентичності. Ореол всемогутності, що приписує клонуванню народна уява, повинен бути, як мінімум, оцінений скромніше.

Потенційна можливість клонування людини вже висунула різні гіпотези, навіяні прагненням до всемогутності: повторне відтворення індивідів з особливо визначними рисами геніальності та краси, відтворення образу «покійних близьких», відбір здорових індивідів із відсутністю генетичних відхилень, можливість вибору статі, виробництво відібраних і збережених у замороженому стані ембріонів з метою наступного їх переносу до матки й використання як резерву органів.

3. Клонування зникаючих тварин

Повідомленнями про клонування все нових і нових представників тваринного світу здивувати як учених, так і обивателів уже досить важко. Проте повідомлення про вдале завершення робіт із клонування буйвола все-таки зацікавило наукову громадськість. Адже в даному випадку йшлося про імплантацію звичайнісінькій корові заморожених клітин загиблого в зоопарку горбатого бізона, одного з останніх представників виду дикої фауни бамбукових джунглів Індії та Бірми. Щоправда, не зовсім звичайним був сам зоопарк.

У Центрі відтворення рідкісних і зникаючих видів тварин, що міститься в Сан-Дієго, давно вже готуються до експериментів з клонування не тільки вимираючих, а навіть і вимерлих тварин. Зокрема, у розпалі підготовка до клонування іспанського гірського цапа, останній відомий науці представник яких загинув у цьому ж зоопарку рік тому під зваленим буреломом деревом. Його заморожені клітини імплантуватимуться звичайній альпійській козі. Роберт Ланца, віце-президент массачусетської фірми Advanced Cell Technology, яка й здійснює всі ці експерименти, уже всерйоз замислюється над клонуванням мамонта, залишки якого були виявлені торік у Сибіру в крижаній брилі, вік якої сягає 20 тисяч років. У цьому випадку на роль сурогатної матері шукають слониху.

Хоча Ноа (а саме так назвали клонованого бізончика) прожив лише два дні й помер від звичайної бактеріальної інфекції, експеримент усе ж визнаний вдалим, оскільки під час його проведення була підтверджена принципова можливість використання як сурогатних матерів самок інших видів. З іншого боку, цей черговий успіх лабораторної науки наближає до людства загрозу.

4. Етичні проблеми, пов’язані з клонуванням

Мабуть, жодне із досягнень науки не викликало минулого століття таких бурхливих дебатів, як клонування. Можливість створювати людські копії фактично розділила світ на дві частини: тих, хто "за", і тих, хто "проти". Причому проти виявилася не тільки більшість релігійних діячів, але й частина наукової спільноти. Генеральна Асамблея ООН схвалила резолю-цію, що закликає країни світу заборонити всі форми клонування людини. Застосування на законодавчому рівні заборони клонування є найбільш поширеним у законодавстві європейських країн. Ті або інші форми заборони клонування застосовують Німеччина, Іспанія, Данія, Великобританія, Італія, Франція, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Словаччина, Швейцарія, а також Японія, Австралія та інші країни. У США діє заборона на державне фінансування досліджень у цій сфері. Близько 27 країн Європи підписали Додатковий протокол про заборону клонування людини до Конвенції Ради Європи „Про права людини та біомедицину” 1997 року. У преамбулі Додаткового протоколу відзначається, що “інструменталізація людських істот шляхом навмисного створення генетично ідентичних людських істот є несумісною із гідністю людини і, таким чином, становить зловживання біологією та медициною”. У той же час, недоліком Додаткового протоколу є те, що він не розрізняє репродуктивне та терапевтичне клонування. Вже у підписаній у 2000 році у Ніцці Хартії Європейського Союзові про основні права встановлюється заборона лише на репродуктивне клонування, а терапевтичне клонування не забороняється. Оскільки при клонуванні потрібною є жінка, щоб виношувати дитину, немає небезпеки, що учені-лиходії будуть створювати тисячі клонів у секретних лабораторіях. Багато хто запитує: “Для чого клонувати людину?” Існує як мінімум дві вагомі причини: щоб надати можливість родинам зачати дітей-близнюків видатних особистостей і дозволити бездітним парам мати дітей.

Живучи у вільному суспільстві, ми також повинні поставити питання: чи дійсно негативні наслідки є настільки неминучими, що нам варто заборонити це робити дорослим людям, котрі діють добровільно? Ми побачимо, що в цілому негативні наслідки є нездоланними. Там, де передбачаються певні зловживання, вони можуть бути відвернені за допомогою „неповноцінних” законів і регулюючих норм. Тема клонування людини і наукові розробки у цій галузі набувають дедалі більшої соціальної значущості, що неминуче робить їх предметом філософського аналізу. Наполегливі заяви вчених про те, що вже у найближчі роки стане технічно і методологічно можливим клонування людини в тому або іншому варіанті, виділили цю тему із розряду вузькоспеціальних у ряд соціальних проблем, що мають глибоке філософське і гуманітарне значення.

Клонування людини — частина проекту євгеніки і, отже, його стосу-ються всі етичні та юридичні зауваження, що її засуджують. Як писав Ханс Джонас, клонування є найбільш деспотичною за методами і в той же час найбільш рабською за метою формою генетичної маніпуляції; її мета — не самовільна зміна спадкової інформації, а саме її довільна фіксація, що заперечує панівній стратегії природи. (Х. Джонас. Клонування людини: від євгеніки до генної інженерії. Техніка, медицина й етика. Італія, Турин.: Єінауді, 1997, с. 122-154).

Клонування — радикальна маніпуляція взаємозв’язком і доповнюваністю, що закладені в основі людського дітонароджування як з біологічної, так і з індивідуальної точок зору. Таким чином, наявність обох статей є функціональним залишком, пов’язаним із необхідністю використання яйцеклітини, що не має свого ядра, з метою відтворення ембріона-клону, і потребує на даний час жіночої матки задля остаточного розвитку ембріона. Саме так діють методи, досліджені в зоотехніці, обмежуючи специфічну суть людського відтворення.

Подібна перспектива містить у собі й логіку промислового виробництва: необхідно проводити дослідження і сприяти вивченню ринку, вдосконалю-вати експеримент і розробляти нові моделі.

Відбувається радикальне експлуатування жінки, що зводиться до суто біологічних функцій (надання яйцеклітин і матки), і розгортається перспектива досліджень з метою створення штучних маток — останнього кроку для «лабораторного» виготовлення людської істоти.

У процесі клонування відбуваються згубні порушення значних зв’язків людської індивідуальності: дітонародження, кровна спорідненість, родинні зв’язки, батьківство й материнство. Жінка зможе стати сестрою-близнюком своєї матері без біологічного батька і бути донькою свого діда. З використанням штучного запліднення і переносу ембріона вже стало реальним порушення родинних зв’язків, але із застосуванням клонування ці зв’язки будуть повністю розірвані.

Як і в будь-якій штучній діяльності, у клонуванні мають місце «міметизм» та «імітація» того, що відбувається у природі, але лише завдяки невизнанню переваги людини над своєю біологічною складовою, тим більше, зведеною виключно до її репродуктивних форм, що притаманні тільки найпростішим і менш розвинутим, з біологічного погляду, організмам.

Культивується ідея, ніби деякі люди можуть повністю панувати над існуванням інших до такої міри, коли для перших стає можливим програмування біологічної особистості цих інших (вибраної на основі довільних або виключно корисливих критеріїв), - яка, не вичерпуючи багатогранності людської натури, що характеризується духом, є лише її складовою частиною. Така вибіркова концепція людини призведе, крім усього іншого, до серйозної культурної деградації навіть у середовищі, що не має жодного відношення до практики клонування (достатньо рідкісної), оскільки розповсюдить упевненість, ніби цінність чоловіка чи жінки залежить не від їх індивідуальних особливостей, а лише від біологічних, які можуть бути оцінені і, відповідно, відібрані.

Людське клонування повинне засуджуватися також і з точки зору гідності клонованої людини, яка з’явиться на світ як копія (навіть з біологічної точки зору) когось іншого. Такий дослід породжує умови для болісних страждань клонованого індивіда, психіка якого ризикує бути підірваною з причини реальної або хоча б лише віртуальної присутності іншого. Важко собі уявити значення «зговору мовчання», що, як уже відзначив Джонас, був би не можливим, а аморальним, оскільки клонований індивід створювався за подобою когось, чиє клонування «варте гри», і на ньому будуть сконцентровані небезкорисливі надії та увага, які виявляться справжнім замахом на його особисту суб’єктивність.

Навіть якщо проект людського клонування зможе зупинитися до переносу в матку, з метою запобігання хоча б деяким із вище згаданих наслідків, то він у будь-якому випадку буде несправедливим у моральному відношенні.

Заборона обмеженого клонування, що зводиться до одного лише наміру запобігти народжуванню клонованої дитини, дозволила б у будь-якому випадку клонування ембріона-зародку, допускаючи експериментування на ембріонах і зародках та вимагаючи їх знищення до народження, що є, по суті, свавільним і жорстоким процесом стосовно людини. У будь-якому випадку подібні експерименти аморальні з причини використання людського тіла (яке, безумовно, розглядається як машина, що складається з окремих частин) як об’єкту наукових досліджень. Людське тіло — невід’ємна частина гідності та індивідуальності кожної людини, і абсолютно незаконним є використання жінок як постачальниць яйцеклітин задля проведення експериментів з клонування. Аморальні й тому, що навіть у випадку клонованої істоти ми маємо справу з людиною, людиною в ембріональній стадії.

Проти людського клонування можна навести усі ті аргументи морального характеру, що призвели до осуду штучного запліднення як такого, і до радикального засудження штучного запліднення, націленого лише на експериментування.

Проект клонування людини є потворним відхиленням, до якого тяжіє наука з абсолютною відсутністю цінностей. Це знак глибокої кризи нашого суспільства, яке веде в науці, техніці та в якості життя пошуки сурогатів сенсу життя й порятунку.

Проголошення «смерті Бога» з марним сподіванням на «надлюдину» призводить до недвозначного результату, до «смерті людини». Однак не варто забувати, що заперечення сотворення людини Богом, далеке від прославляння людської свободи, породжує нові форми невільництва, нові дискримінації, нові й глибокі страждання.

Клонування ризикує стати трагічною пародією на всемогутність Бога. Людина, якій Бог дарував свободу і розум, довіривши їй усе сотворене, не знаходить меж своїм діям, за винятком обмежень суто практичного характеру: такі межі людина повинна вміти сама собі встановити, відрізняючи добро від зла. У черговий раз людина стоїть перед вибором: перетворювати технологію на засіб звільнення чи ставати її рабом, запроваджуючи нові форми насилля і страждань.

Необхідно ще раз підкреслити різницю, що існує між сприйняттям життя як дару любові та баченням людини як промислового продукту.

Зупинити проект людського клонування — моральний обов’язок, який повинен відображатися також і в культурних, громадських та юридичних термінах. Прогрес наукових досліджень відрізняється від проявів наукового деспотизму, що, як здається, намагається сьогодні посісти місце старих ідеологій. За демократичного і плюралістичного режиму найперша гарантія свободи кожного з нас здійснюється за безумовної поваги до гідності людини на всіх стадіях її життя, незалежно від інтелектуальних чи фізичних здібностей, що їй даровані або відсутні у неї.

5. Проблема клонування в Україні

Виходячи із необхідності правового врегулювання цього питання, Верховною Радою було в цілому прийнято розроблений Міністерством охорони здоров'я Проект Закона «Про заборону репродуктивного клонування». Даний Закон має запровадити заборону репродуктивного клонуваня людини в Україні.

  Законопроект передбачає введення заборони лише на репродуктивне клонування і не стосується терапевтичного клонування, яке залишається предметом подальших наукових і громадських дискусій із наступним визначенням його правового статусу. Окрім того, даним законопроектом забороняється ввезення на територію України та вивезення з її території клонованих ембріонів людини.

Прийняття Закону України «Про заборону репродуктивного клонування людини» дозволить захистити суспільство від можливих негативних наслідків здійснення репродуктивного клонування людини, зменшить ризики негативних соціальних наслідків від використання новітніх біотехнологій, підвищить біологічну безпеку України. Прийняття Закону України «Про заборону репродуктивного клонування людини» не вимагатиме додаткових фінансових видатків з Державного бюджету України.

III. Висновки

Біотехнологія безперечно є однією з найважливіших і найпрогресивніших наук XXI століття. Вона багато дає вже сьогодні, а ще більше обіцяє на завтра. Реальними стали рішення проблем, над якими безрезультатно працювали роками світові наукові центри. З’явилась можливість нагодувати 800 млн. голодуючих якісною свіжою їжею, розпочати очищення довкілля у глобальних масштабах, зменшити обсяги споживання енергії на промисловому виробництві, дати надію бездітним сім’ям. У перспективі винайдення ліків від раку та СНІДУ і колонізація найближчих небесних тіл – Місяця і Марса. Однак зі збільшенням масштабів втручання людини у природу виростають і потенційні ризики. Якщо у XX столітті планеті загрожувала ядерна війна, то тепер цілком реальною небезпекою стала можливість появи клонів вищих ссавців і навіть людини з генетичними відхиленнями. Проект клонування людини є потворним відхиленням, до якого тяжіє наука з абсолютною відсутністю цінностей. Це знак глибокої кризи нашого суспільства, яке веде в науці, техніці та в якості життя пошуки сурогатів сенсу життя й порятунку. Хтось з великих людей сказав: «З розвитком науки та техніки, деградує культура». Ставлення міжнародних організацій (Ради Європи, Європейського парламентові, ЮНЕСКО) до репродуктивної функції клонування неодноразово висвітлювалося у їх заявах та погодженнях як негативне й недопустиме. Інші ж погляди на клонування не мають такої одностайної суспільної визначеності та чітких формулювань, що створило широке поле для дискусії щодо моральних наслідків та суспільного добра будь-якої з функцій клонування. Отже, людство ще не знайшло відповіді на страшне запитання: що є первинним у людині - середовище та оточення, котре її формує, чи її внутрішня генетична сутність. Клонування людини є новим і, водночас, недослідженим правовим полем, що вимагає законодавчого регулювання для запобігання зловживань.

IV. Список використаної літератури

1. Данилова В.С., Кожевников М.М. «Основні концепції сучасного природознавства» — Москва, «Аспект Пресс», 2011

2. Жигалов Ю.І. «Концепції сучасного природознавства» — Москва, «Геліос АРВ», 2012

3. «Концепції сучасного природознавства / Под ред.С. І. Самигіна — Ростов-на-Дону, 2013

4. Корочкін Л.І. «Генетична теорія відбору, підбору і методів розведення тварин» — Київ, «Наука», 2006

5. Лось В.А. «Основи сучасного природознавства» — Москва, «ИНФРА-М», 2013

6. «Клонування ссавців – злочин» «Трибуна» – 2008 – № 3-4

7. Клонирование [Электронный ресурс] http://www.clone.ru

8. Шевчук Е. Н. «Философско-этические последствия клонирования человека // Социально-правовые аспекты клонирования человека» — Одесса, ЛАТСТАР, 2001

9. «Согласны ли Вы клонировать себя?» // Известия — 2001 — 28 июля

10. «Гуманистический манифест 2000: Призыв к новому планетарному гуманизму // Современный гуманизм» — Москва, Рос. гум. об-во, 2000

12. Корочкін Л.І. «В лабиринтах генетики» — Новый мир — 1999 — № 4
скачати

© Усі права захищені
написати до нас