Ім'я файлу: Кишеньковий довыдник.doc
Розширення: doc
Розмір: 522кб.
Дата: 03.07.2020
скачати
Пов'язані файли:
Курсова (3) (1).docx

Серія

КИШЕНЬКОВИЙ ДОВІДНИК

ПЕРША ДОПОМОГА

ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

Львів

НВП «Мета»

Серія

КИШЕНЬКОВИЙ ДОВІДНИК
Упорядник лікар-ординатор Олег Веремієнко
Рецензенти:

доктор фармацевтичних наук, професор Любов Петрух

кандидат медичних наук, доцент Богдан Савків

ПЕРША ДОПОМОГА

ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

Автор довідника подає основні питання параме-дичної допомоги, викладає поняття і наводить приклади поведінки при нещасних випадках або різкому погіршенню здоров'я.

Довідник розрахований на широкий загал людей, які хотіли б ознайомитись та оволодіти першими прийомами надання долікарської допомоги.

ISBN 966-7279-01-4 НВП «Мета», 1997

ЗМІСТ

Нещасний вигадок та перша допомога...............4

Небезпека при рятуванні......................................5

Ушкодження дихальних шляхів..........................6

Штучне дихання (ШД).........................................8

Спосіб рот-до-рота-і-носа....................................8

Спосіб рот-цо-рота................................................8

Основні правила проведення ЗМС....................11

Задушення............................................................14

Погане самопочуття............................................16

Зомління...............................................................16

'Тепловий удар.....................................................18

Сонячний удар.....................................................19

Переохолодження................................................20

Відмороження......................................................22

Опіки.....................................................................23

Отруєння...............................................................24

Серцевий напад ...................................................25

Інсульт...................................................................27

Епілепсія...............................................................28

Діабет. Діабетична кома......................................29

Рани га кровотечі.................................................32

Рани, спричинені сторонніми предметами........33

Відірвані часшни гіла..........................................34

Переломи..............................................................35

Ушкодження очей................................................37

Порятунок і транспортування............................38
НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК ТА ПЕРША ДОПОМОГА
Якщо людина раптово захворіла чи пора­нилась, Ви надаєте їй першу допомогу з метою:

• зберегти життя;

• запобігти погіршенню стану здоров'я:

• сприяти видужанню.

У даному довіднику викладені вказівки, як надавати першу допомогу до прибуття бри­гади швидкої медичної допомоги, чи коли неможливо надати першу медичну допомогу.

Медична допомога — це допомога, яку надають медичні працівники при відповідних умовах.

Тут охоплено лише найсерйозніші та небез­печні для життя випадки, при яких потерпілому треба надати невідкладну допомогу.

Оволодівши методами першої допомоги, Ви будете знати, що потрібно і що не потрібно робити при ранговому захворюванні чи при нещасних випадках.
НЕБЕЗПЕКА ПРИ РЯТУВАННІ

на воді:
намагайтесь рятувати потопаючих лише в тому випадку, якщо Ви досвідчений рятівник на волі.
при ураженні електричним струмом:
переконайтесь, чи потерпілий не контактує з джерелом електричного струму; вимкніть струм або відсуньте електропровід сухою дерев'яною палицею.
при отруєнні чадним газом:
не заходьте одразу в закрите приміщення, щоб допомогти потерпілому, який знепритомнів:

припиніть доступ газу;

провітріть приміщення або одягніть респіратор;

винесіть потерпілого на свіже повітря; розпочинайте робити штучне дихання.

УШКОДЖЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Ушкодженим дихальних шляхів може наступити внаслідок утоплення, ураження елект­ричним струмом. отруєння газами, асфіксії (задушення) тощо. Незалежно від причини, потрібно підновити дихання не пізніше, ніж через чотири хвилини, щоб уникнути відми­рання клітин головного мозку і смерті.

Я кщо хтось непритомний негайно перевірте дихання.

• Прослідкуйте за рухом грудної клітки.

• Перевірте, чи прослуховується дихання.

• Прихилившись щокою до потерпілого, відчуйте подих повітря.

Якщо ознаки дихання відсутні, покличте за допомогою і забезпечте прохідність дихаль­них шляхів.
Виведіть нижню щелепу вперед.

• Охопивши рукою чоло. підведіть толову назад.


У результаті цих операцій язик відходить від задньої стінки гортані, що сприяє самовільному

проходженню повітря. Ще раз переко­найтеся, чи потерпілий самостійно дихає.

ШТУЧНЕ ДИХАННЯ (ШД)

Якщо дихання немає, потрібно викликати його штучно, використовуючи способи рот-до-рота або рот-до-носа.
СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА-І-НОСА
Для немовлят і малих дітей можна одночас­но щільно охопиш своїми губами рої І ніс. акуратно вдуваючи через них повітря кожні три секунди. Не треба відхиляти голову занадто далеко, щоб не заблокувати доступ повітря або самому спричиниш ушкодження.

СПОСІБ РОТ-ДО-РОТА
О гляньте порожнину рота і очистіть, її. Покладіть потерпілого горизонтально на спину.

• Розщепніть комір, пасок та інший одяг.

• Розігніть різко голову, — для цього підкладіть одну руку під шию, другою відтисніть чоло хворого назад.

• Затисніть ніздрі

• Глибоко вдихніть самі

• Швидко і щільно притисніть свій рот до відкритого рота потерпілого.

• Зробіть два вдування.

• Після кожного вдування підніміть свою голову. щоб потерпілий видихнув повітря. Прослідкуйте за його рухом.

Якщо грудна клітка не піднімається, ще більше відведіть голову потерпілого назад, розігнувши шию, і продовжуйте ШД. Забезпечте герметичність

вдування повітря.

• Після проведених двох активних вду­вань, перевірте пуль­сацію сонної артерії на шиї.

• Попросіть когось ви­кликані медичну до­помогу.

• Якщо пульсація відчутна, продовжуйте ШД з частотою одне вдування кожні 5 секунд - для дорослих: контроль пульсу - через одну хвилину, а потім через кожні 5 хвилин.

• Якщо не має пульсу, то потрібно розпочати зовнішній масаж серця (ЗМС)

Незважаючи па велику кількість, причин, які можуть привести до зупинки кровообігу,

його прояви однакові у всіх хворих. Для раптової зупинки серця характерні такі ознаки:

• непритомність;

• відсутність пульсу на великих артеріях (сон­на і стегнова);

• відсутність тонів серця;

• зупинка дихання або рангова поява періо­дичного дихання;

• розширення зіниць очей;

• зміна кольору шкіри: блідо-сірий, сірий з синюшним відтінком.

При наданні першої долікарської допомо­ги необхідно зареєструвати час зупинки серця і початок ЗМС і ШД.
ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМС

• Хворого треба положиш па тверду основу (підлога або низька кушетка) для поперед­ження можливого зміщення його тіла під зусиллям рук масажиста, уникнення неефективності проведення ЗМС.
Той, хто робить ЗМС, може перебувати з будь-якого боку від хворого: зона прикла­дення сили його рук розмішена па нижній третині грудини, сірого по серединній лінії.
• Для приведення масажу кладу долоні одна на одну навхрест і тиснуть на грудину в зоні, роз­міщеній на 3-4 попереч­них пальні (3-4.5 см) вище від місця прикріп­лення до грудини мечевидного відростка Випрямлені в ліктьових суглобах руки масажиста розміщують таким чином, щоб тиск здійснювало тільки запястя.

• Стисненім грудної клітки потерпілого прово­диться за рахунок тиску тулуба масажиста. Зміщення грудини в напрямі до хребта (тобто глибина вгинання грудної клітки) становить 4-6 см.

• Тривалість одного стискання І рудної кліт­ки — 0,5-1 с (теми масажу — (>0 разів за 1 хв.).

В інтервалах руки з грудини не знімають, пальці залишають при піднятими, руки пов­ністю випрямлені в ліктьових суглобах.

• При проведенні ЗМС іШД однією люди­ною після двох швидких нагнітань повітря в легені потерпілого проводиться 10-12 стис­кань грудної клітки, співвідношення 2:12. Якщо беруть участь 2 особи, то це співвід­ношення 1:5. тобто на одне вдування приходиться 5 стискань трудної клики.

Обов'язковою умовою проведення ЗМС є остійний контроль за його ефективністю.

Критерії ефективності ЗМС такі:

• зміна кольору шкірних покривів: вони стають менш блідими, сірими, синюшними:

• звуження зіниць, якщо вони були розши­рені, і появою реакції на світло (звуження зіниці під впливом світла);

• поява пульсового поштовху на сонній і стегновій, а інколи і на променевій артеріях потерпілого;

• поява самостійних дихальних рухів:

• ЗМС проводять до того часу, поки не при­буде бригада швидкої медичної допомога або не відновиться самостійне стійке дихан­ня і діяльність серця.

При підозрі на ушкодження шийного від­ділу хребта НЕ МОЖНА ВІДХИЛЯТИ ГОЛОВУ НАЗАД 1 РУХАТИ її З БОКУ НА БІК.

Забезпечте доступ повітря, відвівши пиж по щелепу і утримуючи голову в нерухомому поло­женні .

• фіксуючи пальцями кут нижньої шелепи, відведіть її вверх;

• великими пальцями відкрийте рот, щоб по­вітря вільно проходило в дихальні шляхи;

• вдуваючи в рот, ніс потерпілого закрийте своєю щокою.

ЗАДУШЕННЯ
Задушення — це перешкода проходженню повітря.

К оли задушення спричинене кусочком стра­ви чи іншим предметом, потерпілий буде нама­гатись викашляти його. Не втручайтесь, але будьте напоготові допомогти, як тільки припи­ниться дихання. Ви зможете визначити це, коли потерпілий перестане кашляти, дихати чи говорити.
• Натисніть на живіт (під "ложечкою"), поки потерпі­лий не опритомніє.

• Якщо ж особа непритомна, покладіть її на спину.

• Покличте на допомогу.

• Пальцем постарайтесь від­шукати і витягти ч порожнини рота стороннє тіло, яке пере­шкоджає доступу повітря.

• Проведіть штучне дихання (ШД).

• Якщо легені не надуваються, 6-10 разів двома руками натисніть на живіт, сидячи на ногах потерпілого.

• Знову очистіть рот кіп решток стороннього тіла і повторіть ШД.
Виконуйте вищевказані дії, поки не досяг­нете успіху або поки не прибуде медична допомога.

Якщо людина є .уже повною або на остан­ніх місяцях вагітності, замість натискань на живіт треба натаскати на грудну клітку. Натис­кання на живіт у таких випадках неефективні. Ознайомтесь зі спеціальними заходами, які застосовують у випадках, коли подавилося немовля чи мала дитина.

ПОГАНЕ САМОПОЧУТТЯ
Стан особи, якій стало погано, повинен швидко покращитись після того, як її вивели на свіже повітря й опустили підняту голову.

Якщо особі далі погано, то її потрібно положити і спостерігати за диханням.

Якщо покращання не настає, то треба терміново викликати медичну допомогу.
ЗОМЛІННЯ
Зомління — раптова короткочасна непри­томність, викликана недостатнім кровопоста­чанням мозку.

Причини: різкий біль унаслідок травми, емоційний стрес (переляк тощо).

Зомлінню передують запаморочення, по­темніння в очах, нудота, блювання,

Ознаки: різка блідість шкіри, холодний липкий піт, слабкий пульс, пришвидшене поверхневе дихання.

Необхідні такі дії:

• звільнити груди і живіт від одягу;

• забезпечиш доступ свіжого повітря;

• покласти потерпілого так, щоб голова була опущена, а ноги припідняті;

• протерти лице і шию водою;

• дати понюхати ватку, змочену розчином аміаку (нашатирний спирт) або розчином оцту, натерти скроні цими засобами;

• зігріти ноги.

ТЕПЛОВИЙ УДАР
Тентовим ударом називають важкий хво­робливий стан, викликаний порушенням теп­лорегуляції при перегріванні організму.

Під терморегуляцією розуміють здатність організму людини підтримувати майже постій­ну температуру тіла, незважаючи на різні тем­пературні умови зовнішнього середовища.

Тепловий удар найчастіше виникає під час посиленої м'язової роботи в умовах високої температури (30-50'С) і вологості повітря (75%).

Тепловому удару передують: головний біль, втома, слабість, безладна мова, задишка, сер­цебиття, почервоніння шкіри, посилена спрага, невпевнена хода, підвищена температура тіла.

Необхідні такі дії:

• потерпілого віднести у прохолодне і добре провітрюване місце;

• покласти з трохи піднятою головою:

• розвільнити одяг;

• змочити обличчя холодною водою;

• покласти холодний компрес на голову (змо­чений рушник або хустинку);

• дати випити склянку холодної підсоленої годи (5 г солі на 1 л води);

• холодні компреси змінювати через кожні 5-8 хв.
СОНЯЧНИЙ УДАР
Сонячний удар — це важкий хворобливий стан, спричинений сильним перегріванням організму прямим сонячним промінням.
Треба звернути увагу на такі ознаки:

• бліде обличчя, холодна липка шкіра;

• спазм м'язів;

• біль голови Іа запаморочення;

• слабкий пульс І прискорене дихання (задиш­ка);

• блювання;

• знепритомлення.

Необхідні такі дії:

• сховати потерпілого від дії сонячного про­міння;

• розвільнити одяг;

• дати випити потерпілому, який повністю опритомнів, підсоленої води (5 т солі на 1 л води) стільки, скільки зможе випити;

• прослідкувати за диханням:

• викликати медичну допомогу.
ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ
Переохолодження — надмірне зниження температури тіла під впливом певних чинни­ків. Спричиняє його зниження температури І і ладо 35С'С і нижче.
Треба звернути увагу на такі ознаки:
• відчуття холоду і дрижання м'язів;

• блідість І синюшність шкіри;

• загальмованість, невиразна мова, сонли­вість:

• заточування:

• органи швидко перестають виконувати свої функції;

• потерпілий непритомніє і перестає дихати.
Необхідні такі дії:
• перенести потерпілого в затишне місце, акуратно знята мокрий одяг, зводячи рухи до оптимального мінімуму;

• розігріти грудну кліпсу, шию й тулуб непря­мим жаром від багаття чи теплом тіла іншої особи;

• якщо потерпілий притомний, треба дати йому теплого солодкого напою;

• треба слідкувати за диханням і в разі погреби зробити штучне дихання;

• якщо неможливо викликати медичну до­помогу, потрібно обережно перевели потерпілого до лікарні.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: якщо людина перебуває в стані гіпотермії важкого ступеня, не можна застосовувати до неї грубих, необережних, різких рухів, бо це може призвести до пору­шення серцевої діяльності.

ВІДМОРОЖЕННЯ
Відмороженням називають ушкодження частини тіла з розвитком змертвіння внаслідок сильної дії низької температури.

Треба звернути увагу на такі ознаки:
• відчуття холоду;

• невеликий місцевий біль і поколювання;

• втрата чутливості (заніміння);

• зміна кольору відкритих .ділянок шкіри (до білого, воскового);

• набряк;

• зменшення чутливості шкіри, що свідчить про прогресування відмороження.

Необхідні такі дії:
• зняти прикраси та тісний одяг;

• притулити відморожену ділянку до теплих частин тіла для того, щоб відігріти її:

• викликати швидку медичну допомогу.

Що не треба робити:
• не можна розтирати відморожені ділянки;

• не можна прикладати сніг або лід;

• не Іреба розпалювати багаття, якщо по­терпілий може зігрітися сам.

• не можна пересушувати відморожені ділянки відкриши вогнем.

ОПІКИ
Площа, розміщення і глибина визначають, наскільки серйозним І: опік і як загрожує жиг по потерпілого. Опіки у немовлят і людей старшого віку завжди е серйозними.
Необхідні такі дії:
• занурити обпечене місце в холодну воду чи прикласти пакет з льодом для того, щоб вгамувати біль, зменшиш набряк;

• перед зануренням у воду з обпеченого місця (залежно від розміщення опіку) потрібно знята зайві речі (наприклад, біжутерію чи взуття);

• треба накрити місце опіку сухою стерильною пов'язкою (без мазі) і легко перев'язати;

• простежити за диханням, якщо опіки г навколо обличчя;

• відвезти потерпілого до лікарні.

ОТРУЄННЯ
Отруєння хімічними речовинами пере­важно виникає при попаданні їх через рот.
Необхідні такі дії:
• визначіть, що проковтнув потерпілий, в якій кількості і скільки часу минуло після цього:

• якщо потерпілий притомний, потрібно ви­терти йому лице, очистити або промити рот, щоб забрати рештки отруйних речовин;

• не можна нічого давати споживати через рот чи викликати блювання, за винятком тих випадків, коли це рекомендовано лікарем;

• викличте бригаду швидкої медичної допомоги І якнайскоріше відвезіть потерпілого до лікарні.
СЕРЦЕВИЙ НАПАД
Серцевий напад — момент загострення серцевої хвороби.

Треба звернути увагу на такі ознаки:

• біль у грудній клітці (за грудиною), плечах, нижній щелепі та передпліччі; вздовж лівої руки:

• скарги на пекучі болі в ділянці серця або розлади шлунка;

• блідий або сіро-синюшний колір шкіри;

• липкий піт

• страх смерті.
Необхідні такі дії:
• викликати швидку медичну допомогу, сповістивши диспетчера, що є підозра на інфаркт міокарда;

• заспокоїш хворого;

• надати хворому нерухомого напівсидячого положення з широко розставленими ногами;

• якщо хворий притомний, допомогти йому прийняти ліки, приписані раніше;

• слідкувати за диханням і, якщо потрібно, зробити штучне дихання:

• контролювати пульс на передпліччі (проме­нева артерія), або на шиї (сонна артерія), слідкуючи за ознаками погіршення цирку­ляції кроні;

• бути готовим зробити закритий масаж серій (ЗМС).

ІНСУЛЬТ
Інсульт — не гостре порушення кровообіп1 в головному або спинному мозку з розвитком симптомів ураження центральної нервової сис­теми (ЦНС).

Треба звернути увагу на такі ознаки:

• прилив крові (рум'янець), гаряча суха шкіра (а також виділення поту);

підвищення температури; прискорений слабкий пульс; дихання, яке супроводжується шумами; судоми, нудота, блювання; головний біль, запаморочення, знепритомнення.
Необхідні такі дії:
• зняти зайвий одяг і протерти тіло зволоже­ною у холодиш воді салфеткою чи тканиною, щоб швидко знизити температуру до 37"С;

• уважно спостерігати за диханням;

• викликати швидку медичну допомогу.

ЕПІЛЕПСІЯ
Епілепсією називають захворювання нер­пової системи, що супроводжується періодич­ними припадками.

Треба звернути увагу на такі ознаки:

• виникає раптово;

• повна непритомність;

• виділення піни ч рога, яка забарвлена кров'ю;

• прикус язика;

• напруження м'ячів;

• судоми;

• дихання, яке супроводжується хрипінням.

Необхідні такі дії:

• Іпию. груди І живії Іреба івілшити від одягу, що заважає;• захистити потерпілого від ударів, а також за­брати всі предмет, об які він може побитися;

• витерти піну з рота, але не змушувати хворого тримати рот відкритим;

• не залишати особу без догляду;

• викликати медичну допомогу.

ДІАБЕТ

ДІАБЕТИЧНА КОМА
Цукровий діабет — це захворювання, пір характеризується підвищеним вмістом цукру в крові як після прийому їжі. так і натще, надмірним сечовиділенням, виділенням цукру з сечею, і обумовлене абсолютною або віднос­ного недостатністю інсуліну в організмі.

Кома — це стан глибокого пригнічення центральної нервової системи, що характери­зується непритомністю, відсутністю реакцій па зовнішні подразники і розладом регуляції життєво важливих функцій організму

Комі передують проміжні стани: сонли­вість, оглушеність, сопор або неповна кома.

Гіпоглікемічна кома розвивається при швид­кому зниженні вмісту цукру в крові. Це трап­ляється у хворих на цукровий діабет при надлишку введеного інсуліну і недостатньому прийомі їжі.

Передвісники:

• відчуття голоду; • слабість;

• головний біль; • тремтіння (тремор).

Треба звернути увагу на такі ознаки:

• гострий початок;

тимчасове збудження;

• частий напружений пульс:

• тимчасове підвищення артеріального тиску:

• тимчасове почервоніння шкіри;

• дихання нормальне;

• шкіра волога;

• на початку підвищений тонус м'язів:

• рідко блювання:

• неспецифічний запах з рота.

Необхідні такі дії:

• дати хворому (якщо це можливо) солодкий чай і цукор;

• дати підсолену волу:

• якщо хворий непритомний, треба покласти його в напівсидяче положення та не залишати без нагляду. Нічого не можна споживати через рот;

• викликані медичну допомогу.

Гіперглікемічна (діабетична) кома розвивається при значно підвищеному вмісті цукру в крові та обумовлена отруєнням організму продуктами неповного згоряння жирів.

Треба звернути увагу на такі ознаки:

• розвивається протягом доби;

• пасивна поведінка:

• пульс м'який, частий:

• артеріальний тиск знижений;

• шкірні покриви бліді;

• періодичне дихання;

• шкіра суха:

• розширені зіниці; знижений тонус м'язів;

• арефлексія (відсутність рефлексів):

• блювання, напруження м'ячів живота при прощупуванні;

• запах ацетону з рота.
Необхідні такі дії:
• дати, якщо можливо, підсолений розчин води;

• якщо хворий забув, ввести належну дозу інсуліну внутрішньом'язево:

• бути готовим зробити ЗМС і ШД:

• викликати швидку допомогу.

РАНИ ТА КРОВОТЕЧІ
Негайно притисніть рукою судину, яка кровоточить.

Якщо поранена кінцівка, то підніміть її найвище І покладіть потерпілого в нерухоме положення.

Якщо пов'язка насичується кров'ю, її не треба міняти: потрібно накласти ще одну, продовжуючи перетискати судину.

Я кщо кровотеча контролюється, продов­жуйте притискання і забезпечте потерпілого матеріалами для перев'язки. Підтримуйте підняте по­ложення пораненої кінцівки. зафіксувавши її нерухомо.

Якщо кровотеча не припиняється, то накласти на трав­мовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час.

Необхідні тпкі дії:

  • НЕГАЙНЕ ПРИТИСНЕННЯ судини на місти поранення, щоб зупинити кровотечу;

  • ПРИПІДНЯТЕ ПОЛОЖЕННЯ пораненої час­тини тіла з метою зменшити кровотечу;

  • ЗАБЕЗПЕЧИТИ НЕРУХОМЕ ПОЛОЖЕННЯ, щоб зменшити циркуляцію крові.

РАНИ, СПРИЧИНЕНІ СТОРОННІМИ ПРЕДМЕТАМИ
Якщо сторонній предмет знаходиться в рані (наприклад, цвях або скло), не намагайтесь витягати його. Не збільшить поверхню рани і може підсачити кровотечу.

Легко накрийте рану пов'язкою, притис­каючи тільки її краї, а не сторонній предмет. Для цього можна застосувати м'яку салфетку або марлево-ватний тампон.

ВІДІРВАНІ ЧАСТИНИ ТІЛА
Пальці, стоїш чи інші частини тіла можуть бути частково відірвані або відрізані повністю (ампутовані). Для контролю за втратою крові відірвані чи ампутовані частини тіла повинні зберігатися н одному місці разом з бинтами та іншим матеріалом, який використано для перев'яжи.

Па поранену поверхню прикладіть холод­ний компрес (по лі етиленовий пакет з льодом, загорнутий у тканину).

Якщо кровотеча не припиняється, то на­класти на травмовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час.

вберіть відірвані частин тіла, але не намагайтесь очистити їх.

Загорніть їх у чисту, пологу марлю і поміс­тіть в окремий поліетиленовий пакет, зав'я­завши його.

Покладіть цей пакет на поліетиленову торбинку з льодом і перевезіть потерпілого до лікарні. Здебільшого ці частини тіла можуть бути приживленими, якщо їх зберігали в добрих умовах.

ПЕРЕЛОМИ
Ушкодження кісток та суглобів можна розпізнані за такими ознаками: постійний біль, припухлість у місці перелому, різке обмеження рухів ураженої кінцівки чи суглоба, їх деформація та нерухомість.

Першочерговим завданням у таких випад­ках с надання кінцівці нерухомого природного положення, уникання зайвих рухів, поки не прибуде медична допомога. Якщо кістка пору­шила цілісніші, шкіри, вважайте це відкритою раною.
Необхідні такі дії:
• накрийте рану асептичною (стерильною) салфеткою і накладіть другу пов'яжу навколо рани;

• зафіксуйте кінцівку:

• якщо кровотеча не припиняється, то на­кладіть на травмовану кінцівку імпровізований джгут, зафіксувавши час;

• заспокойте потерпілого:

• утримуйте потерпілого в теплі.

Якщо потерпілого потрібно перевезти, за­фіксуйте сам перелом до непораненої частини тіла.

Якщо є підозра на ушкодження шийного відділу хребта, то не можна рухати потерпі­лого. Будь-який рух голови, шиї, тулуба може спричиниш серйозне ушкодження спинного мозку.

Утримуйте особу в якомога зручнішому положенні. Накрийте потерпілого, щоб зігріти, зберігаючи його нерухоме положення, поки не прибуде медична допомога.

Нахилившись, перевірте дихання та зро­біть, якщо потрібно, тучне дихання (див. с.8).
УШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ
• Дрібні механічні частинки, які потрапили в око, потрібно дуже обережно витягнути во­логим кутиком тканини.

• Якщо це Вам не вдаєть­ся, то накладіть на око легку пов'язку і відвезіть потерпілого до лікарні.

Сторонні дрібні пред­мети, які застрягли в очному яблуні, не мож­на намагатись витягну­ти.

• Хімічні речовини потрібно вимивати з ока одразу ж теплою водою, повільним струме­нем, протягом 10 хвилин, перед тим, як відвезти потерпілого до лікарні.

Хімічний порошок, наприклад, вапно, треба усунути спочатку з ділянки навколо ока, а потім промити саме око.

ПОРЯТУНОК І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Не намагайтеся без особливої потреби рухати потерпілого, а, якщо необхідно, ю робіть це дуже обережно.


• транспортування на собі;

• транспортування на схрещених руках;
• транспортування на кріслі.

ПЕРША ДОПОМОГА

ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ
Упорядник лікар-ординатор Олег Веремієнко
Рецензенти:

доктор фармацевтичних наук, професор Любов Петрух

кандидат медичних наук, доцент Богдан Савків
Редактор Лідія Гоян

Технічний редактор Ігор С'тарунько

Художній редактор Віктор Пацюк

Художнє оформлення Віктор Дацюк

Художник Михайло Чихар


скачати

© Усі права захищені
написати до нас