Ім'я файлу: Змістовний модуль 5.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 17.03.2023
скачати

Змістовний модуль 3. Лікування туберкульозу.

Завдання 1. Відповісти на питання.

  1. Перерахуйте основні принципи лікування туберкульозу.

Цілі лікування туберкульозу

• Вилікувати хворого на ТБ

• Попередити смерть

• Попередити ускладнення та інші

несприятливі наслідки хвороби

• Попередити рецидив

• Зупинити або по можливості зменшити

передачу інфекції від однієї людини до

іншої.

Принципи лікування туберкульозу і основні стратегії боротьби з цим захворюванням формуються від появи протитуберкульозних препаратів до теперішнього часу, зважаючи на особливості і мінливість збудника, розповсюдження ВІЛ-інфекції в популяції.

Мета лікування хворих на туберкульоз це виліковування захворювання з максимально можливим відновленням стану організму й функцій враженого органу. Важливо відновити працездатність, якість життя та соціальний стан. В більшості випадків досягається виліковування туберкульозу. У частини хворих неможливо вилікувати туберкульоз, тому що існує межа лікування, яка є різною для кожної категорії хворих на туберкульоз.

1. Раннє або, як менш, своєчасне лікування – лікування повинно розпочинатися в період латентної туберкульозної інфекції або, в подальшому, після захворювання людини на туберкульоз(при наявності ознак активності туберкульозного процесу).2. Тривале лікування – лікування повинно проводитись до припинення бактеріовиділення, загоєння порожнин, розсмоктування інфільтратів і ущільнення вогнищ.3. Безперервне лікування – регулярний прийом препаратів відповідно до призначеної схеми хіміотерапії. Безперервне лікування зменшує частоту розвитку стійкості МБТ до препаратів.4. Послідовність і спадкоємність в лікуванні на різних етапах – застосуванням конкретної початково призначеної схеми терапії на всіх етапах – стаціонарному, амбулаторному.5. Комплексне лікування – передбачає застосування різних засобів і методів: етіотропної і симптоматичної терапії, хірургічних і колапсо терапевтичних методів, фізіотерапії, гігієно-дієтичного режиму. 6. Комбіноване лікування – застосування не менше 4-х препаратів на початку лікування всіх хворих з чутливим до хіміотерапії туберкульозом. Комбінована терапія запобігає розвитку стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів, посилює антимікобактеріальну дію, т.я. різні препарати діють на різні структури мікобактеріальної клітини, сприяє більш тривалому зберіганню високої концентрації препаратів у крові та тканинах.7. Індивідуальний підхід до лікування – лікування базується на врахуванні чутливості МБТ до протитуберкульозних препаратів,переносимості препаратів хворим, наявності супутніх захворювань тощо. Індивідуальний підхід передбачає внесення змін до складеного на початку лікування режиму хіміотерапії при розвитку стійкості МБТ до того чи іншого антимікобактеріального препарату або при розвитку токсичних чи алергічних ускладнень хіміотерапії.8. Дво фазність лікування забезпечує значне зменшення популяції МБТ в інтенсивну фазу лікування та клінічне вилікування хворого на підтримуючому етапі.9. Контрольованість хіміотерапії – прийом препаратів здійснюється в присутності медичних працівників, соціальних робітників,волонтерів. Мета контрольованої хіміотерапії – забезпечення регулярного прийому препаратів.10. Лікування хворих на туберкульоз обов’зково повинно бути безкоштовним, доступним і безпечним.

  1. Що означає комбінованість лікування?

Комбінований метод лікування — послідовне чи одночасне застосування двох методів спеціального лікування локальної дії, наприклад, хірургічного та променевого лікування.

  1. Основна мета лікування у інтенсивну фазу?

Перший етап (або перша фаза) – інтенсивне лікування. Його проводять для припинення розмноження мікобактерій туберкульозу і значного зменшення бактеріальної популяції в організмі хворого.

Проведена терапія усуває гострі прояви хвороби, припиняє бактеріовиділення й у більшої частини хворих приводить до загоєння каверн у легенях. Фаза інтенсивної терапії може становити частину підготовки до хірургічного лікування.

  1. Навіщо проводять лікування у другій фазі?

Другий етап лікування (або друга фаза) – це підтримуюча терапія, яка проводиться для закріплення досягнутих результатів. Мета другого етапу лікування полягає в забезпеченні стійкого клінічного ефекту і попередженні загострення процесу. Методика лікування хворих на туберкульоз органів дихання залежить від морфологічних змін в легенях і виявлення МБТ в харкотинні. У хворих із деструктивним процесом і

бактеріовиділенням вона більш інтенсивна у порівнянні з хворими туберкульозом без бактеріовиділення і деструктивних змін в легенях.

  1. Назвіть критерії, за якими можна переводити хворого до підтримуючої фази ( 2 критерія).

Припинення бактеріовиділення на тлі загоєння деструкції та каверн, або клініко-рентгенологічної стабілізації процесу, в т.ч. із загоєнням порожнини розпаду або з її збереженням

  1. Показання до хірургічного втручання при туберкульозі легень.

За життєвими показаннями:- профузна легенева кровотеча (консультація хірурга);- напружений клапанний пневмоторакс. Абсолютні показання (при операбельності, що визначається ступенем порушення ФЗД та змінами ЕКГ):- туберкульоз мультирезистентний і з розширеною резистентністю.

  1. Що таке DOT терапія, VOT терапія?

VOT терапія - лікування туберкульозу під безпосереднім наглядом

за прийомом антимікобактеріальних препаратів

з використанням відео технологій та зв’язку.

DOT терапія - лікування туберкульозу під безпосереднім наглядом

за прийомом антимікобактеріальних препаратів.

2. Перерахувати всі препарати, які можуть бути причиною наступного побічного явища.

Побічна реакція

Препарати

Периферична нейропатія

Фторхінолони: Офлоксацин (Ofx)

Левофлоксацин (Lfx), Моксифлоксацин

(Mfx) Етіонамід (Et) Протіонамід (Pt)

Зниження або втрата слуху

Стрептоміцин (S), Канаміцин (Km),

Амікацин (Am), Капреоміцин Cm

Психічні порушення, депресія

Етіонамід (Et) Протіонамід (Pt) Циклосерин (Cs)

Гіпотиреоїдизм

Парааміносаліцилова кислота

(PAS)

Ретробульбарний неврит

Етамбутол (Е)

Артралгії

Фторхінолони: Офлоксацин (Ofx)

Левофлоксацин (Lfx), Моксифлоксацин

(Mfx)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас