Ім'я файлу: Переливання крові.doc
Розширення: doc
Розмір: 58кб.
Дата: 16.02.2021
Пов'язані файли:
Етика і деонтологія медичного працівника.doc
Гепатити.doc
Малярія.doc
Грип.doc
Сифіліс.doc
Діабет цукровий.doc
Туберкульоз.doc
Невідкладна допомога.doc

Міністерство освіти Російської Федерації
Пензенський Державний Університет
Медичний Інститут
Кафедра Терапії
Курс гематології
Зав. кафедрою д.м.н., _______________
Реферат
на тему:
«Переливання крові»
Виконала: студентка V курсу
_____________________________
Перевірив: к.м.н., доцент________
Пенза
2008

План
1. Компоненти крові: опис і показання до застосування
2. Цільна кров
3. Клітинні концентрати
· Готова еритроцитарна маса
· Відмиті еритроцити
· Тромбоцити
4. Безклітинні компоненти крові
· Свіжозаморожена плазма
· Специфічні фактори згортання
· Альбумін і білкова фракція плазми
· Імуноглобуліни
5. Практичні питання переливання крові
· Трансфузійний системи
· Невідкладна гемотрансфузія
· Аутотрансфузії
· Масивна трансфузія
6. Посттрансфузійні реакції негайного типу
· Гарячкові реакції
· Алергічні реакції
· Гемолітичні реакції
7. Віддалені посттрансфузійні реакції
· Інфекція
Література

1. Компоненти крові: опис і показання до застосування
Цільна кров складається з клітинної і безклітинного компонентів. Клітинний компонент включає в себе еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Безклітинні компоненти крові включають в себе альбумін, плазмову фракцію білка (ПФБ), свіжозамороженої плазми (СЗП), кріопреципітат і інші розчинені в плазмі фактори згортання. Переливання окремих компонентів крові переважно (у порівнянні з трансфузією цільної крові) при корекції специфічного фізіологічного дефіциту; до того ж воно економічніше.
Лікарю ОНП найчастіше доводиться вдаватися до переливання еритроцитарної маси; значно рідше використовуються концентрати свіжозаморожених факторів згортання крові, тромбоцитарна маса, альбумін і ПБФ. Трансфузія цільної крові в даний час застосовується рідко, зазвичай лише у дітей дитячого віку.
Переливання всіх компонентів крові, крім хімічно і термічно оброблених (альбумін, ПБФ), пов'язане з ризиком зараження гепатитом. При трансфузії можлива передача та інших інфекційних захворювань, включаючи СНІД. Потенційними ускладненнями трансфузії є реакції несумісності і ізоіммунізаціі, а також алергічні та токсичні реакції.

2. Цільна кров
Навіть цільна кров у момент її введення вже не є дійсно цілісною. Вже через добу після її зберігання в розчині цитрат-фосфат-декстрози (ЦФД) або цитрат-фосфат-декстроза-аденіну (ЦФДА) при 4'С в ній відсутні функціоніруюшіе гранулоцити; залишається лише 50% функціональної активності тромбоцитів і VIII фактора згортання. Після 72-годинного зберігання цільної крові активність обох компонентів стає нікчемною.
Тривале зберігання замороженої крові призводить до втрати 50% активності фактора V на 3-5-й день і до підвищення спорідненості гемоглобіну до кисню на 4-6-й день при одночасному зменшенні життєздатності еритроцитів, а також їх здатності до деформування. Приблизно на 5-й день зберігання зростає концентрація водневих іонів, аміаку і калію, що сприяє мікроагрегаціі тромбоцитів і фібрину, а також більш швидкому скупченню лейкоцитів. Придатність депонованих продуктів крові стандартно оцінюється за наявності, принаймні, 70% життєздатних еритроцитів через 24 годин після трансфузії. Цей стандарт задовольняється при зберіганні крові з ЦФД-буфером не більше 21 дня, а з ЦФДА-1 - не більше 35 днів. Зменшення здатності еритроцитів видозмінювати свою форму обмежує можливість їх проходження через тканинні капіляри, а підвищення їх спорідненості до кисню сприяє зменшенню оксигенації тканин. Ці останні ефекти зникають через 24-48 год після повернення еритроцитів у більш "природну" середовище циркуляторного русла. Недоліки переливання цільної крові включають наступне: обмеження концентрації лабільних факторів згортання; надмірне накопичення побічних продуктів метаболізму; перевантаження об'ємом; забруднення вірусами або бактеріями; антигенні впливу. У тих випадках, коли необхідно заміщення об'єму і маси еритроцитів, звичайно цілком достатньо введення концентратів еритроцитів і кристалоїдних розчинів. Однак при масивній трансфузії краще використовувати (якщо дозволяють можливості) свіжу цільну кров; додаткову користь у таких випадках може принести і гемоаутотрансфузія.

3. Клітинні концентрати
Готова ерітроцітная маса
Готова еритроцитарна маса (ГЕМ) використовується в тих випадках, коли першочерговим завданням є відновлення нормальної кількості. еритроцитів. Готова ерітроцітная маса знаходиться в окремих закритих системах (для трансфузій) з гематокриту не більше 80 і має термін зберігання в рефрижераторі від 21 до 35 днів (в залежності від умов зберігання). У переважній більшості випадків ГЕМ і кристалоїдні розчини ідеально придатні для заміщення об'єму рідини та еритроцитів. Швидкість інфузій підвищується до максимуму при використанні тюбінговій системи та катетерів з широким просвітом, а також при розведенні крові зігрітим нормальним фізіологічним розчином. Крім того, інфузія підігрітою крові знижує метаболічну навантаження і ризик гіпотермії.
ГЕМ не забезпечує заміщення об'єму рідини або неклітинних факторів згортання, тому для поповнення втрат циркулюючої рідини необхідна інфузія кристалоїдів. Кожна одиниця еритроцитної маси містить приблизно 10% плазми донора; однак синтез в печінці коагулирующих протеїнів швидко заповнює їх запаси в циркулюючої крові; виняток становлять обмінні або масивні трансфузії.
Переваги використання ГЕМ включають наступне:
1) зменшення навантаження цитратом, аміаком та органічними кислотами;
2) зниження ризику алоімунізації із впровадженням меншої кількості антигенів;
3) зниження ризику перевантаження об'ємом в порівнянні з переливанням кількох порцій цільної крові.

Відмиті еритроцити
Відмиті еритроцити забезпечують надходження одиниці чистої ГЕМ при 24-годинному терміні зберігання в рефрижераторі. Вони найчастіше використовуються у хворих з підтвердженою алергією до тромбоцитах, лейкоцитам або плазмовим антигенів і рідко застосовуються в ОНП.
Тромбоцити
Тромбоцитную маса застосовується при кровотечах, пов'язаних з тромбоцитопенією або порушенням функції тромбоцитів. Одна порція готової тромбоцитную маси збільшує кількість тромбоцитів на 4000-8000 у хворого з масою тіла в 70 кг; як правило, одночасно інфузіруется 10 порцій. При цьому немає необхідності у підборі групи крові за системою АВО, однак за особливих обставин доцільно HLA-тестування. При кровотечах, пов'язаних з хірургічним втручанням або травмою у хворих з нормальною функцією тромбоцитів і кількістю тромбоцитів 40 000-100 000/мм 3, введення тромбоцитів дозволяє зупинити кровотечу. При кількості тромбоцитів більше 20 000/мм 3 спонтанне кровотеча спостерігається рідко, але при кількості тромбоцитів менше 10 000/мм 3 воно виникає часто і буває важким.

4. Безклітинні компоненти крові
Свіжозаморожена плазма
В даний час готова плазма не випускається. Свіжозаморожена плазма виходить з однієї донорської одиниці і містить всі неклітинні фактори згортання в концентрації, близької до нормальної. Перед інфузією плазму відтають і виробляють АВО-тестування. Оскільки ризик передачі гепатиту та інших інфекцій при переливанні СЗП аналогічний такому при трансфузії цільної крові і ГЕМ, її не слід використовувати для звичайної заміни чи відновлення об'єму колоїдними розчинами. На кожні 5-6 одиниць ГЕМ зазвичай вводиться одна одиниця свіжозамороженої плазми.
Для хворих з гострою кровотечею невідомої етіології СЗП є єдиним джерелом всіх неклітинних факторів згортання. У хворих з ризиком перевантаження об'ємом введення адекватної кількості СЗП усуває будь-який дефіцит факторів згортання. Однак після з'ясування патогенезу кровотечі слід приступити до введення специфічного фактора згортання.
Специфічні фактори згортання
На класичну гемофілію (дефіцит VIII фактора, або гемофілія А) припадає приблизно 85% хворих з вродженими аномаліями факторів згортання. Більшість хворих знають про свій діагноз і звичайних методах лікування цього захворювання. Лікування полягає в заміщенні дефіциту специфічного чинника за допомогою кріопреципітату (зазвичай одержуваного в пункті депонування крові та кровозамінників) або введення готових препаратів, таких як гемофіл (зазвичай отримуються з лікарняної аптеки). Зважаючи на високу стандартизації вмісту фактора VIII в готових препаратах їх використання явно переважно. Але оскільки вони виготовляються з депонованої плазми, їхнє введення пов'язане з підвищеним ризиком трансмісії гепатиту та СНІДу. І хоча в даний час ці препарати доступні для використання, в майбутньому вони, ймовірно, будуть зняті з виробництва.
Кріопреципітат готується шляхом первинного заморожування певної порції плазми з подальшим її відтаванням при 4 ° С. При цьому утворюється невеликий білковий осад, який містить велику кількість фактора VIII і фібриногену. У розфасованому вигляді (певні порції) цей продукт добре відомий як кріопреципітат. Кріопреципітат не вимагає тестування (визначення групи крові, сумісності і т. п.) перед його застосуванням. У різних порціях кріопреципітату ступінь активності VIII фактора може значно варіювати. Таким чином, кріопреііпітат часто вводиться в декількох порціях з урахуванням потреби пацієнта, ступеня пошкодження та інтенсивності кровотечі. Звичайна помилка лікаря ОНП пов'язана радше не з визначенням загальної дози, необхідної даному хворому, а з несвоєчасним початком її введення і неадекватною тривалістю терапії кріопреципітатом. Метою лікування є достатня підвищення рівня VIII фактора для забезпечення його адекватної функції залежно від конкретної клінічної ситуації. Так, наприклад, для лікування поверхневої гематоми на ранній стадії достатньо підвищення рівня фактора VIII на 25%, тоді як глибокі м'язові гематоми або стоматологічне кровотеча можуть зажадати підвищення активності даного чинника на 50%. Лікування ж хворого на гемофілію з внутрічерепним крововиливом або серйозною травмою вимагає підвищення активності чинника на 80%.
Кріопреципітат містить також велику кількість фібриногену (але не в готових промислово випускаються препаратах). В окремих випадках хворим з уродженою гіпофібриногенемія призначається лікування кріопреципітатом.
Дефіцит IX фактора (хвороба Крістмаса, гемофілія В) - набагато рідше зустрічається вроджена коагулопатія. Готові препарати (Конін), призначені для його лікування, містять всі залежні від вітаміну К фактори згортання, у тому числі фактори II, VII, IX і X. Оскільки ці препарати виготовляються з депонованої плазми, одержуваної від оплачуваних донорів, їх застосування пов'язане з ризиком передачі гепатиту та СНІДу.
Альбумін і білкова фракція плазми
Застосування колоїдних розчинів для підтримки або відновлення онкотичного тиску залишається спірним питанням. Як альбумін, так і ПФП проходять хімічну та термічну обробку для виключення ризику передачі гепатиту. Альбумін випускається у вигляді 25% розчину, "вільного від натрію" (який насправді містить 160 мЕкв натрію на 1 л) і гіпертонічно по відношенню до плазми, і у вигляді 5% забуференной розчину, ізотонічного стосовно плазмі. Звичайна 25-миллилитровая ампула (12,5 г) розчину альбуміну володіє онкотичного ефектом, приблизно рівним 1 ОД свіжозамороженої плазми.
ПФБ містить 88% альбуміну та 12% глобулінів. Цей розчин є ізоосмотичними по відношенню до плазми і містить 130-160 мЕкв натрію в 1 л. Сучасні методи його приготування виключають ризик розвитку гіпотензії завдяки наявності прекаллікреінового активатора.
Імуноглобуліни
Імуноглобуліни, такі як протиправцеву (гіпертет), проти гепатиту В (H-BIG) і проти сказу (гіпераб), готуються за допомогою гипериммунизации донорів, які потім піддаються плазмаферезу. Сироватковий імуноглобулін готується рутинним фракціонуванням плазми, відокремленою від цільної крові. Гіперімунізованих донори при цьому не використовуються. Сироватковий імуноглобулін часто застосовується з метою зміни (течії) або попередження вірусних захворювань, таких як краснуха, поліомієліт або кір, а також для лікування набутої або вродженої гіпо-чи агаммаглобулінемії. Іноді він застосовується для профілактики можливого інфікування при недбалої стерилізації медичних голок. Метод відділення та приготування імуноглобуліну виключає, якої б то не було ризик передачі гепатиту чи СНІДу.

5. Практичні питання переливання крові
Дуже важливе значення мають точна ідентифікація і ретельне документування зразка переливається крові, а також реєстрація необхідних даних про донора і реципієнта (хворого). Ця письмова реєстрація забирає чимало часу, справедливість, існують альтернативні методи реєстрації, прийнятні для пунктів депонування крові та кровозамінників, де вони були розроблені і довели свою доцільність. Використання спеціальних браслетів-наклейок з відривати мову для їх прикріплення до пробірках із зразками крові або іншій тарі з порціями крові являє собою простий і зручний спосіб.
При ідентифікації хворих, що потребують типування та тестування донорської крові, необхідно враховувати наступне: шок; спостерігається крововтрата в 100 мл або більше; масивне шлунково-кишкова кровотеча; рівень гемоглобіну нижче 10 мг / дл або гематокрит менше 30; ймовірність операції з великою крововтратою (наприклад , лапаротомія з приводу травми, позаматкова вагітність та ін.)
Яких-небудь чітких орієнтирів для визначення кількості крові, необхідної для переливання того чи іншого хворому, не існує. Необхідну кількість оцінюється чисто клінічно з урахуванням попередньої і майбутньої крововтрати. Для хворих, які не мають будь-якого з перерахованих вище станів, цілком достатньо типування крові та скринінгу атипових антитіл за умови, що останній дає негативні результати. У разі позитивних результатів скринінгу лікар повинен бути сповіщений пунктом переливання крові про необхідність визначення перехресної сумісності.

Трансфузійний системи
У хворих у ОНП часто проводяться трансфузії значних кількостей крові. Дуже непогано при цьому мати мікропористі фільтри, системи для зігрівання крові, інфузійні помпи та спеціальні тюбінгів системи.
Для введення крові можуть використовуватися шірокопросветние внутрішньовенні тюбінги або установки Y-типу з двома відведеннями (одне з них призначено для надходження крові, а інше - для внутрішньовенних розчинів). По одному рукаву такої системи може надходити кров, а по іншому - підігрітий фізіологічний розчин; при цьому кров одночасно розбавляється і зігрівається, що поліпшує її реологічні властивості. Розчини, що містять кальцій або глюкозу, не повинні використовуватися. Для попередження лізису еритроцитів краще використовувати нормальний фізіологічний розчин, а не гіпотонічні сольові розчини.

Доцільно застосування мікропористих фільтрів (розміри пір від 20 до 40 мкм) для затримки фрагментів тромбоцитів, фібрину і лейкоцитів. Щоправда, такі фільтри кілька сповільнюють швидкість гемотрансфузії, однак раніше висловлювалися побоювання щодо провокування ними тромбоцитопенії абсолютно необгрунтовані, так як готова еритроцитарна маса не містить тромбоцитів.
Переливання охолодженої до 4 ° С крові вимагає від хворого значних енергетичних витрат для її зігрівання до 37 ° С при підвищеному споживанні кисню, що при масивній трансфузії пов'язане з ризиком виникнення жізнеугрожающіх гіпотермії. Крім того, при проведенні реанімаційних заходів з масивної гемотрансфузією, а нерідко і з подальшою хірургічної процедури в умовах добре кондиціонує операційної хворий довго залишається оголеним. Підігрівання крові та інших рідин в подібних ситуаціях, на жаль, часто ігнорується.
Сучасні системи для підігріву рідин працюють за принципом підтримки термостатичного контролю водяній лазні або за принципом забезпечення контакту закритою тюбінговій системи (в якій циркулює кров) з теплими поверхнями на максимальному протягом тюбінга. Основним незручністю подібних систем є зниження швидкості потоку в Тюбінгена і, отже, уповільнення інфузії. Певною мірою це може бути виправлено за допомогою інфузійних помпових систем, що дозволяють підтримувати адекватну швидкість потоку. Зручним і простим способом, альтернативно використовуваним в більшості ОНП, є підігрівання стерильного фізіологічного розчину нормальної концентрації до 43,3 ° С у термостатичних нагрівачах або стандартних мікрохвильових печах. Підігрітий сольовий розчин може потім використовуватися для розведення готової еритроцитарної маси, що зберігається при 4 ° С, що дозволяє наблизити температуру інфузіруемой рідини до фізіологічної.
Помпові інфузійні пристрої функціонують при пневматичному тиску не вище 300 мм рт.ст. (У ємності з переливається кров'ю). Застосування таких помпових пристроїв допустимо лише у закритих системах, так як найменший прокол до Тюбінгена може призвести до витоку рідини, що знаходиться під великим тиском.
Невідкладна гемотрансфузія
Введення тіпірованних, але не цілком сумісною крові або ж крові групи 0 загрожує виникненням трансфузійних реакцій, хоча воно може бути жізнеспасающіх для реципієнта.
При невідкладної трансфузії краще приділити 5 хв визначення групи крові (там, де це можливо), ніж використовувати кров універсального донора. Однак клінічне рішення щодо застосування неповністю сумісної крові або універсальної донорської крові виправдано в ряді випадків.
Масивна кровотеча при відсутності ефекту або при недостатньому початковому ефекті швидкої інфузії кристалоїдів для заповнення, циркулюючого об'єму.
Глибокий шок в результаті великої крововтрати у хворих з серцево-легеневої, церебральної або судинною патологією. Глибокий шок внаслідок крововтрати у немовлят і маленьких дітей, що зумовлено меншим (у порівнянні з дорослими) об'ємом циркулюючої крові. Будь-яка ситуація, при якій зволікання на 20-30 хв у зв'язку з виконанням перехресної проби на сумісність може різко погіршити стан хворого.
У мирний час використання крові універсальних донорів (група крові 0) практикується не настільки широко. Досвід воєнного часу свідчить про безпеку застосування еритроцитарної маси групи 0 у молодих чоловіків. За 20-місячний період війни у ​​В'єтнамі було перелито майже чверть мільйона таких порцій. Тільки 1 з 24 трансфузійних гемолітичних реакцій була пов'язана з несумісністю крові донора і реципієнта. Не настільки численні спостереження в мирний час також показали досить незначний ризик виникнення посттрансфузійних реакцій у осіб, які раніше отримували гемотрансфузії, а також у жінок, які народили.
У воєнний час використовувалася, як правило, резус-позитивна кров, так як трансфузія проводилася тільки у чоловіків, до того ж отримання великих кількостей резус-негативної крові нереально. У мирний час переважно використання резус-негативної крові, так як потреба в ній носить набагато епізодичний характер, а її запаси в пунктах переливання крові значно легше поповнюються. У всякому разі, незалежно від використання резус-позитивної крові групи 0 у чоловіків, резус-негативної крові у жінок або резус-негативної крові у всіх хворих, які потребують термінової трансфузії, слід переливати тільки готову еритроцитарну масу, тому що при цьому зменшується обсяг введеної плазми , що містить антитіла. Тіпірованних і тестувати (на перехресну сумісність) еритроцитарну масу слід вводити якомога швидше (за її доступності), якщо тільки раніше вже не було перелито більше 4 порцій універсальної донорської крові.
Ефективність Флюорокарбон і пірідоксілірованного полімеру гемоглобіну в якості замінників еритроцитарної маси поки не була показана.
Аутотрансфузії
Під аутотрансфузії крові в практиці ОНП розуміється збір крові, вилито в грудну або черевну порожнину, і її реінфузірованіе того ж хворому. Реінфузія інтраперітонеально крові, що вилила зазвичай проводиться після відмивання клітин і введення антибіотиків.
Кров з грудної порожнини збирається через дренаж і потім піддається грубої фільтрації для видалення дрібних згустків і продуктів розпаду. Для інгібування коагуляції до гемотрансфузійних системі може бути доданий ЦФД-розчин (або перед виміром кількості крові, що вилила, або в процесі її збору). Кров може бути реінфузірована через мікропористий фільтр.
Для хворого в ургентному стані аутотрансфузії забезпечує легко доступне джерело теплою і типоспецифический крові. Кров, зібрана у грудній порожнині, має функціонуючі лейкоцити і майже нормальний рівень всіх неклітинних факторів згортання, крім фібриногену. Тромбоцити ж, мабуть, зазнають змін у процесі збору крові, а ті деякі з них, які проходять через фільтр, функціонально неповноцінні.
Ускладнення аутотрансфузії спостерігаються рідко і в основному бувають дозозалежними. Переливання менше 4000 мл такої крові зазвичай не супроводжується клінічними ускладненнями. Після аутотрансфузії виникають гемоглобінемія і гемоглобінурія різної вираженості. За даними більшості досліджень, ці ускладнення не супроводжуються нирковою недостатністю. Описано і виникнення ДВЗ внаслідок аутогемотрансфузії, а також ділюціонная коагулопатія після переливання великих кількостей аутокрові.
Масивна трансфузія
Під масивним переливанням крові розуміють одномоментну трансфузію половини обсягу циркулюючої крові хворого або трансфузію всього цього обсягу протягом 24 ч. Ускладненнями масивної гемотрансфузії є коагулопатія, гіпопротеїнемія, респіраторний дистрес-синдром дорослих (РДСД), гіпокалишемія і цитратно інтоксикація. Коагулопатії можуть бути обумовлені розведенням нестабільних факторів згортання і руйнуванням тромбоцитів, а також ДВЗ-синдромом.
Дефіцит факторів VIII і V в крові, що зберігається в рефрижераторі, коригується за допомогою свіжозамороженої плазми. Розведення інших чинників має місце при переливанні великих кількостей готової еритроцитарної маси і кристалоїдів. Надійною профілактикою цього ускладнення є додавання 1 одиниці свіжозамороженої плазми до 5-6 одиницям переливається еритроцитарної маси.
Розвиток ділюціонной тромбоцитопенії слід очікувати після переливання більше одного об'єму крові за період менше 6 ч. Якщо передбачається тривала трансфузія, то дається 10 порцій тромбоцитарної маси.
Переливання холодної крові може викликати гіпотермію, що збільшує метаболічну навантаження і пригнічує серцеву функцію. При масивній трансфузії кров слід підігрівати в міру її вливання.
Посттравматичний та Посттрансфузійний РДСД пов'язують з наявністю мікроагрегатів в охолодженої крові. Передбачається наявність дозозалежного ефекту. Використання мікропористих фільтрів звільняє легені від навантаження з видалення мікроагрегатів з циркуляції.
Вливання цитратної крові зі швидкістю, що перевищує 1 мл / кг на хвилину, зрідка супроводжується періоральний поколюванням і спазмом у кистях і стопах. Найбільший ризик їх виникнення є у немовлят та осіб з порушенням функції печінки.
Цитрат хелатізірует іонізований кальцій, причому цей ефект триває до повного метаболізації цитрату. При концентрації іонізованого кальцію нижче 1 / 3 від норми відзначається пригнічення міокарда. Рівень загального кальцію вельми варіабельний і при геморагічному шоці не є надійним показником необхідності введення додаткової кількості кальцію.
Додатковий кальцій не слід рутинно давати всім хворим, у яких проводиться масивне переливання крові, він може вводитися хворим, що не відповідає на адекватне заміщення обсягу, або пацієнтам з гострою серцевою недостатністю. ЕКГ-моніторинг (вимірювання інтервалу QT) недоцільний при визначенні необхідності введення кальцію. Якщо ж таке відбувається, то використовується глюконат кальцію (5-10 мл), який вводиться внутрішньовенно, повільно і далеко від місця трансфузії.

6. Посттрансфузійні реакції негайного типу
Посттрансфузійні реакції негайного типу класифікуються як гарячкові, алергічні і гемолітичні.
Гарячкові реакції
Гарячкові реакції спостерігаються найбільш часто і характеризуються підвищенням температури, ознобом і загальним нездужанням. Вони рідко прогресують до гіпотензії або респіраторного дистрес. Вважається, що лихоманка виникає у відповідь на інфузію тромбоцитів і лейкоцитів, до яких у реципієнта є антитіла. Використання крові з бідним вмістом лейкоцитів або відмитих еритроцитів (готова еритроцитарна маса) дозволяє попередити розвиток лихоманки.
При підвищенні температури у реципієнта інфузію слід припинити, тому що на підставі клінічних даних не
представляється можливим розрізнити просту гарячкову реакцію і прогностично більш серйозну внутрисосудистую гемолітичну реакцію негайного типу. За наявними даними, гарячкові реакції не виникають в анестезированного хворих, у немовлят, нездатних до ознобу, і у хворих, що знаходяться в несвідомому стані. Дослідження, спрямовані на виявлення зруйнованих еритроцитів (описано нижче), повинні бути проведені негайно.
Алергічні реакції
Справжні анафілактичні реакції на переливання крові відзначаються рідко, приблизно 1 раз на 20 000 трансфузій. Найбільший ризик їх виникнення мають реципієнти з генетичним дефіцитом IgA. Хворі з анамнезом поливалентной алергії повинні ретельно спостерігатися під час гемотрансфузії. У хворих з минулим анамнезом алергічних реакцій на переливання крові проводиться премедикація антигістамінними препаратами. Ідеальним для таких хворих є переливання відмитих еритроцитів або крові, отриманої від IgA-дефіцитних донорів.
Лікування реакції гіперсенсітівность негайного типу при переливанні крові аналогічно проводиться за будь-якої анафілактичної реакції: вводяться адреналін, рідини і антигістаміни. Трансфузію слід негайно припинити.
Гемолітичні реакції
Внутрішньосудинний гемоліз, найбільш серйозна реакція негайного типу, частіше за все є результатом помилкової ідентифікації хворого, проби крові або готової порції крові. Ця опосередкована антитілами реакція швидко призводить до руйнування перелитих еритроцитів (протягом декількох хвилин після їх введення). Що виникає в результаті вивільнення вільного гемоглобіну приводить до гемоглобінемії, гемоглобинурии і зникнення гаптоглобіну з подальшим підвищенням рівня білірубіну. Клінічні прояви реакції включають лихоманку, озноб, поява поперекових болів і інших міалгій, а також відчуття печіння в місці інфузії і по ходу пунктіруемой вени. Пізніше приєднуються відчуття браку повітря або стиснення у грудях, гіпотензія і кровотеча. У хворих, що знаходяться в несвідомому стані або під наркозом, можуть спостерігатися тільки гіпотензія, кровотеча і гемоглобінурія. Руйнування еритроцитів активізує комплемент, приводячи до розвитку ДВЗ, нирковою або дихальної недостатності.
Лабораторна оцінка включає визначення гаптоглобіну і вільного гемоглобіну в сироватці крові, гемоглобіну в сечі, проведення прямої і непрямої реакцій Кумбса і дослідження коагулограми та функціонального стану нирок. Швидкий і простий скринінг може бути проведений при визначенні формених елементів крові в пробірці і її центрифугуванні. Блідо-рожеве забарвлення плазми передбачає гемоліз при рівні вільного гемоглобіну в 50-100 мг / дл, а блідо-коричневе забарвлення може свідчити про такому низькому рівні, як 20 мг / дл. Ця оцінка "на око", звичайно ж, не замінює повного лабораторного дослідження.
Лікування починається з припинення трансфузії крові, після чого внутрішньовенно вводяться кристалоїди. Внутрішньовенне введення фуросеміду в дозі 80-100 мг збільшує кровотік у кортикальному шарі нирок і допомагає захистити ниркову функцію. Манітол, що збільшує відділення за допомогою зниження тубулярної абсорбції, не покращує ниркового кровотоку і, отже, не повинен застосовуватися. Для підтримки внутрішньосудинного об'єму вводиться велика кількість рідин. Діурез повинен підтримуватися на рівні 0,5-1,0 мл / кг на годину. Подальша оцінка центрального венозного тиску або тиску заклинювання в легеневих капілярах дозволяє переконатися в тому, що зменшення обсягу циркулюючої крові не обумовлено нирковою недостатністю внаслідок трансфузійної гемолітичної реакції.

7. Віддалені посттрансфузійні реакції
Найбільш частим типом такої реакції є позасудинна гемоліз. Віддаленим клінічним проявом позасудинного гемолізу найчастіше буває нез'ясовне зниження гемоглобіну через кілька днів після трансфузії. При цьому перелити еритроцити покриваються неагглютініруюшімі антитілами і захоплюються тканинними макрофагами, перш за все в селезінці.
Лікування включає введення рідини і повторне визначення трансфузійної придатності всіх порцій крові, призначених для переливання хворому. Визначення рівня гемоглобіну, білірубіну і гаптоглобіну в зразках крові допомагає провести диференціацію між внутрішньосудинним і позасудинним гемолізом. При повторному пошуку атипових антитіл може виявлятися присутність раніше не виявлявся антитіл, що є результатом імунологічних реакцій в минулому.
Інфекція
При переливанні крові можливе зараження вірусним гепатитом, СНІДом, цитомегаловірусною інфекцією, вірусом Епштейна - Барр, сифіліс і малярією. Вірусний гепатит є найчастішим і найбільш серйозним інфекційним ускладненням, що виникає з частотою 1:30 000 і щорічно призводить до смерті в 1500-3000 випадках. Вірус гепатиту ні А ні В в даний час не визначається прямими скринінговими методами; не існує і виправдала себе специфічної терапії цього захворювання. Використання непрямих скринінг-тестів для визначення наявності в переливається крові стійкого підвищення активності печінкових ферментів (зокрема, аланінамінотрансферази) досить широко обговорюється в літературі. У ряді регіональних банків крові та кровозамінників ці дослідження введені в повсякденну практику з огляду на підвищення пильності відносно безпеки гемотрансфузій. Це призвело до скорочення банку крові на 6%, створивши додаткові труднощі в системі забезпечення кров'ю для гемотрансфузій.
В даний час не існує терапевтичних чи профілактичних заходів, які довели свою ефективність у запобіганні постгрансфузіонного гепатиту.
Профілактичне використання імуноглобуліну може знизити ризик зараження гепатитом у хворих, часто отримують гемотрансфузії; проте широке застосування відмивання еритроцитів навряд чи доцільно.
До кінця 1985 року зареєстровано більше 200 випадків гемотрансфузійних зараження СНІДом. З кінця 1984 року в усіх пунктах збору донорської крові рутинно проводиться серологічне визначення антитіл до HIV/HTLV-I1I. В даний час не існує ефективного лікування або профілактики ВІЛ-інфекції.
Як вже вказувалося, при переливанні крові можлива передача цитомегаловірусу і вірусу Епштейна - Барр. При трансфузії свіжої нетестірованной крові не виключено і зараження сифілісом, проте це трапляється рідко, оскільки вся депонована кров тестується на наявність блідої трепонеми. яка в цитратної крові не живе більше 2-3 днів. Малярія рідко передається при гемотрансфузій, так як кров не приймається від донорів, які вчинили поїздку в ендемічні з малярії регіони за 6 місяців до здачі крові, а також в осіб, коли-небудь перенесли малярію.

Література
1. Хвороби крові у літніх: Пер. з англ. / Под ред. Б79 М. Дж. Денхема, І. Чанарин. - М.: Медицина, 1989.
2. Невідкладна медична допомога: Пер. з англ. / Під Н52 ред. Дж. Е. Тінтіналлі, Р. Л. Кроума, Е. Руїза. - М.: Медицина, 2001.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас