Ім'я файлу: L.1-Vision (3).doc
Розширення: doc
Розмір: 119кб.
Дата: 06.11.2022
скачатиЛ.Р.№1 - Vision


Система диспетчеризации типографии
Бачення

Перелік змін


Дата

Версія

Опис змін

Автор
Зміст

1. Вступ 4

1.1 Мета 4

1.2 Контекст 4

1.3 Визначення, акроніми і скорочення 4

1.4 Посилання 4

1.5 Короткий зміст 4

2. Позиціонування 4

2.1 Ділові переваги 4

2.2 Визначення проблеми 4

2.3 Визначення позиції виробу 5

3. Опис користувачів 5

3.1 Відомості про користувачів 5

3.2 Середовище користувача 6

3.3 Профілі користувачів 6

3.4 Ключові потреби користувачів 6

4. Коротний огляд продукту 6

4.1 Контекст використання системи 6

4.2 Звід можливостей 7

4.3 Припущення і залежності 7

5. Можливості продукту 7

5.1 Структурований опис замовлення 7

5.2 Розрахунок нормативного часу виконання робіт за замовлення 7

5.3 Передача замовлення у виробництво 7

5.4 Диспетчеризація робіт замовлення 7

5.5 Планування роботи цехів 7

5.6 Призначення виконавців 7

5.7 Контроль виконання і оперативне коректування планів 8

6. Обмеження 8

7. Показники якості 8

7.1 Застосовність 8

7.2 Надійність 8

8. Інші вимоги до продукту 8

8.1 Вживані стандарти 8

8.2 Системні вимоги 8

8.3 Експлуатаційні вимоги 8

9. Вимоги до документації 8

9.1 Посібник користувача 8

9.2 Інтерактивна довідка 9

9.3 Посібник по установці і конфігурації, файл ReadMe 9

10. Маркування та пакетування 9

Бачення

1.Вступ

1.1Мета


Мета створення цього документа полягає в тому, щоб зібрати, проаналізувати і визначити високорівневі можливості і потреби системи диспетчеризації типографії. Документ акцентує увага на можливостях, необхідних співвласникам і цільовим користувачам, і на тому, чому ці потреби існують. Подробиці того, як система диспетчеризації типографіївиконує ці потреби, будуть деталізовані в прецедентах і додаткових специфікаціях.

1.2Контекст


Даний документ розробляється в рамках проекту автоматизації діяльності типографії «Друкар».

1.3Визначення, акроніми і скорочення


Основні визначення наведені в документі « Додаток 1. Глосарій проекту».

1.4Посилання


Бачення базується на документі «Технічне завдання на розробку системи диспетчеризація поліграфічного виробництва» від 15.09.2009.

1.5Короткий зміст


Документ описує високорівневі вимоги до системи диспетчеризації поліграфічного підприємства. Вказані основні ділові переваги розглянутого в Баченні рішення, сформульовані ключові проблеми і способи їх розв’язання, приведені характеристики користувачів системи, можливості системи, обмеження, показники якості і інші вимоги до кінцевого продукту.

2.Позиціонування

2.1Ділові переваги


На даний час, диспетчеризація в типографії «Друкар» здійснюється з використанням електронних таблиць. У порівнянні з наявним, нове рішення дозволить забезпечити зручніший режим доступу зацікавлених осіб до інформації, підвищити швидкодію, забезпечити надійне зберігання даних і повніше охопити функції, що підлягають автоматизації.

2.2Визначення проблеми


Проблема

Недостатньо оперативний обмін інформацією між диспетчером і особами, що з ним взаємодіють.

стосується

Диспетчера, менеджерів, майстра цеху, працівників цеху.

Їх наслідком є

Затримки виконання замовлень

Успішне вирішення

Оптимальна організація роботи цехів, заощадження часу усіх учасників процесуПроблема

Висока трудомісткість процесу диспетчеризації

стосується

Диспетчера

Їх наслідком є

Затягнутість процесу диспетчеризації в часі, помилки планування

Успішне вирішення

Виключення помилок, підвищення эргономічности роботи диспетчера


Проблема

Складність встановлення реального терміну виконання замовлення, узгодженого з виробництвом

стосується

диспетчера, менеджерів

Їх наслідком є

Можлива втрата замовлень і відповідно вигідних клієнтів, невиконання замовлень в строк

Успішне вирішення

При внесенні до системи запиту, отримуємо варіанти можливого часу виконання даного замовлення. Унеможливлюються накладки.


Проблема

Складність отримання інформації про поточне положення у виробництві

стосується

диспетчера, менеджерів, майстра цеха

Їх наслідком є

Можливе знаходження менеджера, замовника в тривалому невіданні про реальний стан справ.

Успішне вирішення

Оптимальний розподіл часу виконання замовлень2.3Визначення позиції виробу


Для замовника

Типографії «Друкар»

якому

Потрібно оптимізувати процес диспетчеризації замовлень

(Назва продукту)

АСУ «Диспетчер»

який

Базується на промисловій СУБД і є високонадійним

На відміну від

Існуючого механізму на основі електронних таблиць

наш продукт

Виключає помилки планування

3.Опис користувачів

3.1Відомості про користувачів


У системи існують три основні типи користувачі: диспетчер, менеджер, майстер цеху. Менеджер - вводить дані про замовлення, що поступили і контролює їх виконання. Диспетчер - планує роботи цеху, стежить за їх виконання. Майстер цеху - вводить дані про реальний стан робіт (замовлень).

3.2Середовище користувача


На даний час на підприємстві є 2 виробничих цехи (2 майстри), один диспетчер і 10 менеджерів продажу. Збільшення кількості майстрів в найближчих 8 років - максимально 10, менеджерів - максимально 40, диспетчерів - максимально 2.

Розумний час планування одного замовлення - 5 хвилин, для складних замовлень - не більше 15 хвилин.

Система працюватиме на платформі IBM РС. Операційна система: Microsoft Windows XP.

3.3Профілі користувачів


Типовий користувач

Менеджер

Опис

Користувач системи, наділений правами на читання інформації і занесення даних про замовлення.

Тип

Користувач

Відповідальності

Вводить дані про замовлення, що надійшли. Призначає термін виконання замовлення на основі представленої в системі інформації. Здійснює контроль замовлень.

Критерій успіху

Можливість визначення реального терміну виконання замовлення; отримання даних про реальний стан замовлення у виробництві.Типовий користувач

Диспетчер

Опис

Користувач системи, наділений правами на зміну інформації в системі

Тип

Користувач

Відповідальності

Виконання замовлень в строк; Ритмічне завантаження обладнання

Критерій успіху

Виконання замовлень в строк; мінімізація простою обладнанняТиповий користувач

Майстер цеху

Опис

Користувач системи, наділений правами на внесення фактичної інформації про замовлення у виробництві

Тип

Користувач

Відповідальності

Введення даних про призначення виконавців робіт і результатах їх діяльності

Критерій успіху

Наявність в системі оперативної інформації


3.4Ключові потреби користувачів


Диспетчер витрачає велику кількість часу на складання черг і внесення необхідних змін. Менеджери витрачають значну кількість часу на регулювання накладок з диспетчером. Підприємство потребує системи, яка б прискорила і оптимізувала вищезгадані процеси.

4.Коротний огляд продукту

4.1Контекст використання системи


Система є закінченою незалежною розробкою. У перспективі можливе використання системи в комплексі з системами автоматизації інших відділів. Комунікації - на рівні доступу до загальної бази даних.

4.2Звід можливостей


Система диспетчеризації друкарні

Вигоди замовника

Можливості, що підтримуються

Спрощення роботи диспетчера

Автоматичне планування; управління терміновими замовленнями; зворотний зв'язок з цехом; оперативне коректування планів

Прискорення звернення інформації

Система дозволить прискорити процес отримання необхідної інформації про час виконання замовлень диспетчером і менеджерами, а також оптимізує взаємодію диспетчера і майстра цеху

Формування єдиної бази для планування і подальшого аналізу

Всі зацікавлені користувачі зі своїх робочих місць мають доступ до оперативної інформації про завантаження ресурсів і стан замовлень; накопичена в базі дані інформація дозволять здійснити статистичний аналіз.

Можливість індивідуального підходу до кожного замовлення

Система дозволяє класифікувати замовлення на термінових, простих і т. д. і підтримує різні режими планування в залежності від типу замовлення

Відмова від зайвих комунікацій

Система дозволяє користувачам отримувати потрібну інформацію самостійно, не відволікаючи від роботи інших учасників процесу4.3Припущення і залежності


Система використовуватиметься на територіально зосередженому (без зовнішніх філій) підприємстві.

У разі змін у формах документів АСУ повинна зазнати неістотних змін (потрібно буде модифікувати звітні форми)

У разі придбання або розробки інформаційних систем, що автоматизують суміжні ділянки (маркетинг, склад готової продукції), необхідно буде розробити відповідні засоби імпорту-експорту інформації.

5.Можливості продукту

5.1Структурований опис замовлення


Можливість опису замовлення через впорядковану в часі сукупність робіт та параметрів.

5.2Розрахунок нормативного часу виконання робіт за замовлення


Можливість для кожного виду робіт над замовленням автоматично визначити, на підставі введених параметрів, час виконання роботи з точністю до хвилини.

5.3Передача замовлення у виробництво


Можливість направити замовлення, в якому вказані всі необхідні параметри, у виробництво.

5.4Диспетчеризація робіт замовлення


Можливість для кожної з робіт замовлення вибрати необхідний з наявних ресурс і встановити час початку і закінчення виконання з точністю до хвилини.

5.5Планування роботи цехів


Можливість складати плани роботи в розрізі цехів, доби, змін, обладнання .

5.6Призначення виконавців


Можливість для кожної з цехових робіт призначити конкретного виконавців.

5.7Контроль виконання і оперативне коректування планів


Можливість контролю виконання робіт над замовленнями і цеховими планами. Можливість оперативного коректування планів при виникненні критичних ситуацій.

6.Обмеження


Впровадження системи не повинне займати більше 3 місяців.

У ядрі системи має бути представлена промислова СУБД реляційного типу.

Всі звернення до інформації повинні здійснюватися через драйвер ODBC.

7.Показники якості

7.1Застосовність


  • Час, необхідний для навчання звичайних користувачів - 3 робочих дні (24 години), для навчання просунутих користувачів - 1 робочий день (8 годин).

  • Час відгуку для типових завдань - не більше 5 секунд, для складних завдань - не більше 20 секунд.

7.2Надійність


  • Доступність - час, що витрачається на обслуговування системи не повинен перевищувати 3% від загального часу роботи.

  • Середній час безвідмовної роботи - 10 робочих днів.

  • Максимальна норма помилок або дефектів - 1 помилка на десять тисяч рядків коду.

8.Інші вимоги до продукту

8.1Вживані стандарти


Система повинна відповідати всім стандартам інтерфейсу користувача Microsoft® Windows®.

8.2Системні вимоги


Мінімальні системні вимоги:

  • 64 Mb пам'яті

  • 3 Mb вільного дискового простору

  • процесор з тактовою частотою 850 MHz

  • Операційна система Windows ХР.

8.3Експлуатаційні вимоги


Система має бути здатна підтримувати мінімум 15 одночасно працюючих користувачів, зв’язаних із загальною базою даних і мати можливість збільшити їх кількість на випадок збільшення штату співробітників підприємства, див. п. 3.2.

9.Вимоги до документації

9.1Посібник користувача


У системі мають бути наявні Посібники користувачів (по типах користувачів). Вони повинні містити розшифровку всіх використовуваних термінів, описи основних варіантів використання, включаючи альтернативні сценарії, а також докладний огляд інтерфейсу програми.


9.2Інтерактивна довідка


Інтерактивна довідка необхідна для розв’язання питань, що можуть виникнути під час роботи. У довідці має бути реалізована можливість пошуку інформації за ключовими словами, а також варіант представлення інформації по окремих позиціях меню програми. Довідка повинна містити максимально повну і докладну інформацію про роботу системи.

9.3Посібник по установці і конфігурації, файл ReadMe


Система повинна мати посібник по установці у файлі ReadMe.txt, який повинен додаватися до системи. Файл ReadMe.txt повинен містити докладну інструкцію по установці даної системи, щоб у разі потреби користувач зміг провести установку самостійно без допомоги адміністратора.

10.Маркування та пакетування


Система розповсюджуватиметься на компакт-диску, на якому знаходитиметься сама система, а також інтерактивна довідка, посібник по установці і посібник користувача до неї.

Інсталяційна програма повинна включати загальну ліцензійну угоду, і, інформацію про авторські права.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас