1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Perelik-metodik.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 31.10.2021
скачати
5. Дослідження міжособистісних стосунків та соціально-психологічного клімату:
5.1. В сім’ї


5.1.1.

Проективна методика «Малюнок сім’ї у вигляді напівказкових тварин»

Л. Кондратенко, Л.Богуславська. Малюнок сім’ї у вигляді напівказкових тварин // Психолог – 2002. - № 14. – с. 20

Діагностика клімату в сім’ї, дослідження особистості дитини

Молодший шкільний вік
5.1.2.

Кінетичний малюнок сім'ї

1. Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О.Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Виявити ставлення дитини до членів своєї сім'ї , сімейних відносин, що викликають тривогу чи конфлікти у того хто малює, як дитина сприймає взаємини з іншими членами сім'ї і своє місце вній

Молодший шкільний вік
5.1.3.

Методика “Кінетичний малюнок сім'ї”

1. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

2. Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Виявити ставлення дитини до членів своєї сім'ї

Від 10 років
5.1.4.

Тест-опитувальник батьківського ставлення

Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник.К. Главник, 2004. 112 с.- (Психол. інструментарій)

Вивчення почуттів батьків по відношенню до своєї дитини, стереотипів поведінки, що практикуються в спілкуванні з ними, особливостей сприйняття і розуміння характеру та особистості дитини, її вчинків

Батьки
5.1.5.

Дослідження міжособистіних стосунків “Q- сортування”

В. Стефансона

Л.Терлецька Психологія зрілості: практикум. Навч. посіб. – К.: Главник, 2006. – 144с.

Визначення рівня залежності-незалежності, товариськості-нетовариськості, прийняття-уникнення «боротьби».

Підлітковий та юнацький вік
5.1.6.

Методика PARI

(автори Е. Шиффер, Р. Белл,

адаптація Т.В. Нещерет)

Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посібб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406с

Вивчення відносин батьків до дитини і життя в сім’ї.


Батьки
5.1.7.

Анкета «Батьки і школа»

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна. За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Виявлення оцінки батьків впливу виховання і навчання в школі на життя дитини.

Батьки
5.1.8.

Визначення міжособистісних стосунків Р. Жиля

Терлецька Л.Г. Психологія дитинства: практикум.-К.: Главник, 2006. – 144 с

Визначення міжособистісних стосунків


Молодший шкільний вік
5.1.9.

Методика діагностики перешкод у встановленні емоційних контактів» (автор В. Бойко)

Психодіагностика/ Упоряд.: Л. Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2002.- 112с.

Визначення труднощів у встановленні контактів

Юнацький вік
5.1.10.

Анкета “Взаємини в сімёї”

Професія: соціальний працівник / Упоряд.: С. Максименко. - К.: Главник, 2005. – 112 с. (С. 47-48)

Вивчення специфіки взаємин у сімёї, виявлення сімейних конфліктів, вивчення способів вирішення конфліктних ситуацій

13-18 років
5.1.11.

Методика “Аналіз сімейних стосунків” (автори Е. Ейдеміллер, В. Юстицький)

Романовська Д. Технологія роботи з батьками. – К.: Главник, 2007. – 128 с. (С. 7-17)

Виявлення причин порушень сімейних стосунуів, побудова стратегії консультування як з батьками, так і підлітками, вивчення особливостей взаємодії батьків з дітьми

Батьки

5.1.12.

Методика PARI (parental attitude research instrument). (автори: Е. Боярин, Р. Белл, адаптована Т. Нещерет)

Мілютіна К. Психологія сім'ї. Техніки раціонально-інтуїтивної психокорекції родини. – К.: Главник, 2007. – 144 с. (С. 127-138)

Вивчення ставлення батьків до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі), вивчення ставлення батьків до дитини й життя в родині, особливостей батьківсько-дитячих відносин

Батьки
5. 2. В навчальному колективі

Методика “Вибір у дії”

Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О.Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій)

Визначити стан дитини в системі міжособистісних відносин, а також структуру групи

Дошкільний та молодший шкільний вікМетодика “Сприймання індивідом групи”

Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406с

Виявлення трьох можливих типів сприйняття індивідом групи

Підлітковий та юнацький вікМетодика “Психологічна група ризику – ПГР” (автори Л. Лепіхова та В. Татенко)

Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001

Визначення оптимального учбового навантаження для конкретних груп учнів, врахування емоційно-вольових проявів, з'ясування ціннісних орієнтацій учнів, їхнього ставлення до різних життєвих проблем

Підлітковий та юнацький вік
5.2.1.

Анкета “Мій клас” (адаптована Гільбухом Ю.З., Киричуком О.В.)

Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. – К.: Міжвід. наук.-практ. центр “Психодіагностика й диференційоване навчання”, 1994. – 208 с. (С. 106-108)

Визначення рівня згуртованості учнівського колективу, конфліктності, вивчення ставлення окремих учнів до свого класу

8-12 років
5.2.2.

Соціометрія (автор Дж. Морено)

Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О.Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).

Вивчення емоційних зв’язків у групі учнів, адекватності уявлень учнів про свій статус в емоційній структурі групи, визначення осіб, що мають психологічний вплив у колективі

11-15 років
5.2.3.

Анкета-опитувальник соціально-психологічного дослідження підлітків і старших школярів (автори В. Дмитріїв, В. Худик)

Туріщева Л.В. Настільна книга практичного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256 с.

Виявлення реальних можливостей і наявних труднощів у вирішенні питань, що виникають перед школярами

12 років і старші
5.2.4.

Карта-схема для експертного оцінювання психологічного клімату колективу

Гільбух Ю.З., Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу. – К.: Міжвід. наук.-практ. центр “Психодіагностика й диференційоване навчання”, 1994. – 208 с. (С. 97-98)

Вивчення соціально-психологічного мікроклімату у класі

13-18 років
5.2.5.

Тест опису поведінки К. Томаса (адаптований Н.В. Гришиною)

Семиченко В.А. Психологія спілкування. – К.: “Магістр-S”, 1998. – 152 с. (С. 42-58)

Визначення типових способів реагування у конфліктих ситуаціях

15-18 років, педагогічні працівники
5.3. В педагогічному колективі
 1. 5.3.1.

Методика моделі педагогічного спілкування І.М. Юсупова

Туріщева Л.В. Настільна книга практичного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256 с.

Діагностика моделі педагогічного спілкування

педагоги
 1. 5.3.2.

Методика “Карта комунікативної діяльності”. (автор О. Лєонтьєв)

Туріщева Л.В. Настільна книга практичного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256 с

Діагностика стилю спілкування педагога

педагоги
 1. 5.3.3.

Опитувальник “Аналіз мотивації діяльності молодого педагога”

Туріщева Л.В. Настільна книга практичного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 256 с

Виявлення провідних мотивів діяльності молодого вчителя

педагоги
 1. 5.3.4.

Методика «Індивідуальний стиль викладання». За А.К. Марковою, А.Я. Нікановою

Туріщева Л.В. Настільна книга практичного психолога: Навчально-методичний посібник для вчителя. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 256 с.

Вивчення стилю викладання

педагоги
 1. 5.3.5.

Методика «Міжособистісні стосунки». Т.Лірі

Л. Терлецька. Діагностика професійних рис педагога // Психолог. Шкільний світ. – 2002. - № 8. – с.8

Визначення стилю і структури міжособистісних стосунків

педагоги
 1. 5.3.6.

«Віддалені асоціації»

(Невербальна модифікація тесту А.Медкіна)

Л. Богуславська, С.Гончаренко, Л.Кондратенко. Готовність дитини до школи . – К.: Главник, 2004.- 122с.

Вивчення рівня розвитку креативних умінь.

педагоги
 1. 5.3.7.

Експрес-методика оцінки соціально-психологічного клімату

А. Михайлик, Л, Шалито


Комінко С.Б., Кучер Г.В. Кращі методи психодіагностики: Навч. посб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 406с

Вивчення соціально-психологічного клімату в колективі.

педагоги
 1. 5.3.8.

Методика дослідження рівня групового розвитку (за анамнестичною системою)

Н.І. Шевандрін

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Дає можливість вмзначити рівень розвитку групи, а також порівняти між собою різні групи.

педагоги
 1. 5.3.9.

Методика спостереження групової взаємодії

Р. Бейлз.

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Призначена для вивчення малих груп, а також особтстісних особливостей учасників і їхніх взаємин.

педагоги
 1. 5.3.10.

Методика векторного моделювання освітнього середовища.

В.Ясвіною

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Визначення типів векторного моделювання освітнього середовища.

педагоги
 1. 5.3.11.

Вивчення психологічного клімату колективу

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Вивчення психологічного клімату колективу

педагоги
 1. 5.3.12.

Визначення наявності стресу у педагогічних працівників за методикою Шеффера.

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Визначення наявності стресу у педагогічних працівників.

педагоги
 1. 5.3.13.

Характеристика стилів взаємодії адміністрації з підлеглими

В.П. Симонов

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Вивчення стилів взаємодії адміністрації з підлеглими.


педагоги
 1. 5.3.14.

Анкета для діагностики психологічного клімату

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с.

Діагностика психологічного клімату в колективі.

педагоги
 1. 5.3.15.

Опитувальник «Як ти поступаєш в конфліктній ситуації.

К. Н.Томаса (адаптований варіант)

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Визначення поведінки людини в конфліктній ситуації.

педагоги
 1. 5.3.16.

Методика виявлення соціометричної структури групи

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Визначення характеру міжособистісних відносин у групі.

педагоги
 1. 5.3.17.

Тест «Оцінка потенційних можливостей фахівців-підприємців»

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Провести самоаналіз і оцінити свої потенційні можливості в ролі фахівця –підприємця.

педагоги
 1. 5.3.18.

Тест «Оцінка фахівця на лідерство»

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Виявити у фахівця лідерські якості.

педагоги
 1. 5.3.19.

Тест «Перевірка фахівців на здатність уникати конфліктів»

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Виявлення здатності фахівця уникати конфліктів.

педагоги
 1. 5.3.20.

Методика діагностики стилю взаємодії суб’єктів менеджменту у вербальних показниках

Психологічний клімат колективу / Упоряд. О.Марінушкіна, За заг. ред.. С. Максименко, О.Главник. – К.: Главник, 2004. – 96 с

Визначення, якому з трьох основних стилів взаємодії віддається перевага під час спілкування суб’єкта менеджменту з підлеглими.

педагоги
 1. 5.3.21.

Синдром «Емоційного вигорання» вчителя

Х.Маслач

Емоційне вигорання .- Упоряд.: В.Дудяк. – К.: Главник, 2007. – с.128.

Призначена для вимірювання ступення «емоційного вигорання» в професіях типу «людина-людина».

педагоги
 1. 5.3.22.

«Моделі лекторного спілкування» І. М. Юсупова

Л. Терлецька Психологія зрілості: практикум. Навч. поб. – К.: Главник, 2006. – 144с.

Визначення моделей спілкування педагога з учнями.

педагоги
 1. 5.3.23.

«Експертне оцінювання стилю спілкування педагога» І.М. Юсупова

Л. Терлецька Психологія зрілості: практикум. Навч. поб. – К.: Главник, 2006. – 144с.

Визначення стилю спілкування педагога.

педагоги
 1. 5.3.24.

Методика «Оцінка професійної діяльності педагога»

Є.І. Рогов

Л.В.Туріщева, О.В.Гончаренко. Вивчення особистості школяра і педагога.- Х.: «Основа», 2007. – 144с.

Визначення особливостей професійних функцій педагога.

педагоги
 1. 5.3.25.

Вивчення професійної тривоги. Опитувальник Є. Ейдеміллера,

В. Юстицького.

Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Вивчення особистості школяра і педагога.

Вивчення професійної тривоги.


педагоги
 1. 5.3.26.

Методика «Загальна оцінка психологічного клімату колективу»

Є.І. Рогов.

Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Вивчення особистості школяра і педагога.

Визначення відношення членів педагогічного колективу до свого колективу.

педагоги
 1. 5.3.27.

Методика «Пульсар»

Л.Г. Почебут

Л.В. Туріщева, О.В. Гончаренко. Вивчення особистості школяра і педагога.

Діагностика якостей колективу.

педагоги
 1. 5.3.28.

Методика вивчення соціально-психологічного клімату (СПК) Снєткова В.М.

С. Сівак. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 72 с.

Вивчення привабливості роботи

педагоги
1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас