1   2   3   4   5   6   7   8

скачати


1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Perelik-metodik.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 31.10.2021
скачати

4.2. Дослідження темпераменту

4.2.1.

Визначення типу темпераменту учня

«Психолого-педагогічна діагностика школярів» О.Л. Співак, Ранок-нт, 2007

Визначення типу темпераменту учня початкової школи

6-11 років

4.2.2.

Методика відтворення часових сигналів малої тривалості Б.  Цуканова

Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг. Ред.. С. Максименка, О. Главник. – К: Мікрос-СВС, 2003.

Визначення типу темпераменту

від 6—7 років

4.2.3.

Визначення типу темпераменту учня

«Психолого-педагогічна діагностика школярів» О.Л. Співак, Ранок-нт, 2007

Визначення типу темпераменту учня початкової школи

6-11 років

4.2.4.

Опитувальник структури темпераменту

В.М. Русалов

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Вивчення особливостей темпераменту

від 10 років

4.2.5.

Методика вивчення темпераменту (опитувальник Г.Айзенка)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Визначення типу темпераменту

від 10 років

4.2.6.

Опитувальник темпераменту

Я. Стреляу

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Вивчення особливостей темпераменту

від 14 років

4.2.7.

Опитувальник «PEN» (автори Г. Айзенк, С. Айзенк)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Визначення типу темпераменту

від 14 років
4.3. Дослідження характеру

4.3.1.

Методика вивчення акцентуації характеру у підлітків К. Леонгарда та Х. Смішека

Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум . Навчальний посібник. – К.:Главник, 2006, – 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

Вивчення акцентуації характеру у підлітків

Від 12 років

4.3.2.

Методика О. Зворикіна “Особистісний комплексний соціометричний тест” (анкети 2 і 3)

Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум . Навчальний посібник. – К.:Главник, 2006, 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

Визначення типу акцентуації підлітка та провідних емоцій сучасного моменту.

12-16 років

4.3.3.

Опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків А. Лічко — К. Леонгарда (модифікація С. Подмазіна)

Подмазін С.І., Сібіль О.І. Як допомогти підлітку з важким характером. – К.: НПЦ Перспектива, 1996. – 160 с. (С.26-35)

Ідентифікація типів акцентуації характеру, який дозволяє визначити відхилення у розвитку рис характеру, які ще перебувають у межах норми, але наближуються до ризику появи дисгармоній і патологічних проявів у цій сфері особистості учня

12-16 років

4.4. Емоційно-вольова сфера

4.4.1.

Методика вивчення загальної емоційності (автор А. Лурія)

Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник — К.: Мікрос-СВС, 2003. - 112 с. (Психол. інструментарій)

Вивчення загальної емоційності учнів

Від 6 років

4.4.2.

Методика “Карта настрою”

Емоційний розвиток дитини / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник — К.: Мікрос-СВС, 2003. - 112 с. (Психол. інструментарій)

Визначення рівня загального емоційного відгуку

Від 6 років

4.4.3.

Методика «Незакінчені речення»

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Виявлення страхів у різних сферах спілкування та діяльності

6-10 років

4.4.4.

Методика “Програшна лотерея” (автор М.Т. Бурке-Бельтран

Методика «Проигрышная лотерея» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.46.

Оцінка сформованості моральної поведінки

6-8 років

4.4.5.

Методика Р. Жиля


Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Вивчення соціального прилаштування дитини та його взаємовідносин з оточуючими

6-12 років

4.4.6.

Багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Методика являє собою багатошкальний опитувальник, який дозволяє широко

оцінити характеристики тривожності в дітей і підлітків


7-18

років

4.4.7.

Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) (автор З. Карпенко)

Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення різних сторін особистісного розвитку підлітка

Від 9 до 11 років

4.4.8.

Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О. Гончаренко, І. Мельникова)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Визначення степеня виявлення суїцидальних намірів

Від 10 до 17 років

4.4.9.

Дослідження суб’єктивного відчуття самотності Опитувальник Д. Рассела і М. Фергюсона

Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум . Навчальний посібник. – К.:Главник, 2006, - 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

Визначення рівня усвідомлення самотності

Від 10 до 16 років

4.4.10.

Дослідження самооцінки психічних станів опитувальник Г. Айзенка

Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум. Навчальний посібник. – К. : Главник, 2006, - 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

Визначення рівня тривоги, фрустрації, агресив­ності, ригідності.


10-16 років

4.4.11.

Дослідження соціально-психологічної адаптації опитувальник К. Роджерса і Р. Даймонда

Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум. Навчальний посібник. – К. : Главник, 2006, - 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

Визначення ступенів адаптації, самоприйняття, прийняття інших, емоційної комфортності, інтегральності, прагнення до домінування.

10 -16 років

4.4.12.

Методика дослідження соціально-ситуаційної тривоги О. Кондаша


1. Терлецька Л.Т. Психологія зрілості: практикум. Навчальний посібник. – К. : Главник, 2006, - 144 с. – (серія «Психологічний інструментарій»)

2. Байбіна Ю.В. Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 216 с.

Визначення рівня тривоги

Від 10 до 16 років

4.4.13.

Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса1. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник К.: Мікрос-СВС, 2003 111 с Серія «Психол. інструментарій»;

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення рівня і характеру тривожності, пов’язаної зі школою у учнів.


Від 10 років


4.4.14.

Діагностика емпатії (автори А. Меграбян, М. Епштейн)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення емпатичних тенденцій учня, таких як рівень вираженості здатності до емоційного відгуку на переживання іншого і ступінь відповідності / невідповідності знака переживань об’єкта і суб’єкта емпатії

Від 11 років

4.4.15.

Методика “Шкала тривожності” Дж. Тейлора

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Визначення рівня тривожності

Від 12 років

4.4.16.

Методика визначення показників та форм агресії А. Басса та А. Дарки (адаптація О. Осницького)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Визначення показників та форм агресії

Від 12 років

4.4.17.

Методика дослідження соціальної адаптованості

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення соціальної адаптованості

Від 12 років

4.4.18.

Тест “Визначення особистісної адаптованості школярів”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Визначення особистісної адаптованості школярів

Від 12 років

4.4.19.

«Опитувальник САН»

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення рівня самопочуття, активності, настрою

Від 12 років

4.4.20.

Методика дослідження імпульсивності (автор В. Лосенков)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Дослідження імпульсивності учня

Від 14 років

4.4.21.

Методика дослідження вольової організації особистості (автор А. Хохлов)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с

Виявлення особливості особистості в своєрідності способів і шляхів досягнення поставленої мети

Від 14 років

4.4.22.

Шкала депрессии (адаптація Т. Балашової)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с

Диференціальна діагностика депресивних станів у учнів і станів, близьких до депресії

Від 14 років

4.4.23.

Методика дослідження вольової саморегуляції А. Звєрькова та Є. Ейдмана

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с

Визначення міри опанування особистою поведінкою в різноманітних ситуаціях, здатність свідомо керувати своїми діями, бажаннями, станами

Від 14 років

4.4.24.

Методика вивчення фрустраційних реакцій С. Розенцвейга (модифікація Н. Тарабріної)

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Вивчення фрустраційних реакцій

Від 14 років

4.4.25.

Методика дослідження наполегливості

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Дослідження наполегливості учня

Від15 років

4.4.26.

Методика виявлення схильності до емпатії (автор І. Юсупов)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник (Текст) / (укладач : М.В. Лемак, В.Ю. Петрище). – Вид. – 2-ге, виправл. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Дослідження рівня емпатійних тенденцій у учнів

Від 15 років
© Усі права захищені
написати до нас