1   2   3   4   5   6   7   8

скачати


1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Perelik-metodik.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 31.10.2021
скачати

3.8. Дослідження креативності, здібностей, обдарованості

3.8.1

Методика “Творча оригінальність” (автор А. Симановський)

Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол. інструментарій). (с.32)

Вивчення рівня оригінальності мальованих образів

від 5 до 7 років

3.8.2

Короткий тест творчого мислення.

(Торренс П. Адаптація

О.І. Щебланової та І.С.Аверіної)


Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол. інструментарій). (с.32)

Вивчення творчої обдарованості дітей та підлітків

від 6 до 18 років

3.8.3.

Методика “Речення”

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006.

Дослідження креативності (дивергентної продуктивності при операціях із символічним матеріалом)

8 — 10 років

3.8.4.

Методика “Дві лінії”

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006.

Дослідження креативності (дивергентної продуктивності при операціях із образним матеріалом)

8 — 10 років

3.8.5.

Методика “Класифікація”

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006.

Дослідження креативності (дивергентної продуктивності при операціях із семантичним матеріалом)

8 — 10 років

3.8.6.

Методика “Кола” (автор Е. Вартегг)

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006.

Дослідження креативності

8 — 10 років

3.8.7.

Методика вивчення рівня невербальної креативності

(за П. Торренсом)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Вивчення рівня невербальної креативності

Від 4 років

3.8.8.

Методика “Креативність”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Вивчення рівня креативності

Від 14 років

3.8.9.

Методика “Вивчення рівня пізнавальної активності учнів” (автор Б. Пашнєв)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Вивчення рівня пізнавальної активності учнів

9 — 17 років

3.8.10.

Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г. Девісом (у редакції Б. Пашнєва)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Виявлення схильності до творчої поведінки

у повсякденному житті

12 — 17 років

3.8.11.

Модифікований тест Дж. Гілфорда на вивчення творчого мислення

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Вивчення творчого мислення

5 — 15 років

4. Дослідження особистісної сфери

4.1. Комплексне дослідження особистості

4.1.1.

Багатофакторний особистісний опитувальник Р Кеттелла (дитячий варіант)


1. Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

2. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Дозволяє отримати багатогранну інформацію про особистісні риси дитини

Молодші школярі

4.1.2.

Методика вивчення самооцінки особистості Т. Дембо, С. Рубинштейна

1. Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

2. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Визначення рівня самооцінки та рівня домагань відповідно основним сферам життя дитини.

Від 6 років

4.1.3.

Багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла


1. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р.Кеттелла: Учеб. метод. Пособие - СПб.: Речь, 2004. - 104 с.

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Дозволяє отримати багатогранну інформацію про особистісні риси людини

Від 14 років

4.1.4.

Методика вивчення самооцінки особистості за допомогою процедури ранжування (модифікація методики С. Будассі)

Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. - 694

Вивчення самооцінки особистості

Від 14 років

4.1.5.

Дослідження рівня суб’єктивного контролю

(РСК) ( автори Є. Бажин, Є. Голинкін, А. Еткінд)

1. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

2. Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Вимірює локус контролю особистості в різних сферах життєдіяльності

Від 14 років

4.1.6.

Методика вивчення самооцінки

Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Виявлення рівня загальної самооцінки підлітків

Підлітковий вік

4.1.7.

Тест-опитувальник для визначення самоставлення особистості (автори В. Столін, С. Пантелєєв)


1. Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг. Ред.. С. Максименка, О. Главник. – К: Мікрос-СВС, 2003.

2. Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Визначення емоційного та семантичного змісту ставлення особистості до себе

Від 14 років

4.1.8.

Методика “Сходинки”

Іляшенко Т.Д. -Чому їм важко вчитися?- Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів (стор.76-79) -К.: Початкова школа, 2003

Визначення самооцінки дитини самосвідомості, усвідомлення свого місця в системі соціальних зв’язків

з 5 років

Проективні методики дослідження особистості

4.1.9.

Восьмиколірний тест Люшера

1. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модифицированный тест Люшера. Методическое руководство М.: 1990. – 92 с

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.


Виявлення особистісних якостей


з 10 років

4.1.10.

Методика “Кінетичний малюнок сім'ї”

1. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

2. Самооцінка учня/Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. — К. Главник, 2004. — 112 с.- (Психол. інструментарій)

Виявити ставлення дитини до членів своєї сім'ї

Від 10 років

4.1.11.

Методика “Дім - Дерево — Людина"”(автор Дж. Бак)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Виявлення симптомокомплексів емоційної сфери особистості

Від 10 років

4.1.12.

Тест “Неіснуюча тварина”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Виявлення особистісних якостей

Від 10 років

4.1.13.

Тест “Малюнок дерева”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Виявлення особистісних особливостей досліджуваного

Від 10 років

4.1.14.

Тест “Автопортрет”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Вивчення особливостей самосвідомості, самооцінки особистості.

Від 12 років

4.1.15.

Методика виявлення індивідуально-типологічних розбіжностей “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур”

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Виявлення індивідуально-типологічних особливостей дитини

Від 12 років

4.1.16.

Тест «Руки» (Hand-Test) Е. Вагнера

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник [Текст] / [уклад.: М.В. Лемак, В.Ю. Петрище]. – Вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. – 616 с.

Прогнозування відкритої агресивної поведінки

Від 14 років
© Усі права захищені
написати до нас