1   2   3   4   5   6   7   8

скачати


1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Perelik-metodik.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 31.10.2021
скачати

3.5. Дослідження мислення

3.5.1.

Методика визначення спільних рис. Вербалний тест (субтест із тесту структури інтелекту Р. Амтхауера)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності до абстрагування, оперування вербальними поняттями

13 — 16 років

3.5.2.

Методика “Побудова дедуктивних умовиводів” (автори Д. Вільсон, Д. Грильз)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності до дедуктивних умовиводів

5 — 11 років

3.5.3.

Тест “Аналогії “ (субтест із тесту структури інтелекту Р. Амтхауера)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності виностити судження, спираючись на аналогії між явищами, виявлення уміння класифікувати різнотипні явища

13 — 16 років

3.5.4.

Методика “Наочні ряди В. Дунаєвського”

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Виявлення уміння встановлювати логічну послідовність змін

Від 14

3.5.5.

Методика виявлення суттєвих ознак поняття

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Виявлення здатності до відокремлення суттєвих ознак поняття

5 — 10 років

3.5.6.

Методика “Визначення спільних рис” (вербальний тест)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності до абстрагування, оперування вербальними поняттями

5 — 10 років

3.5.7.

Методика “Схематизація. Дорога до будиночків” (автор Р. Бардіна)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Виявлення рівня розвитку наочно-образного мислення, включає задачі на використання умовно-схематичних зображень для орієнтування в просторі

5 -7 років

3.5.8.

Методика “ Словесні пропорції”

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Виявлення здатності до розуміння простих аналогій

5 — 10 років

3.5.9.

Методика “Визначення спільних рис” (невербальний тест)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності до абстрагування, оперування невербальними поняттями

5 — 10 років

3.5.10.

Методика “Кількісні залежності”

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Виявлення здатності до формування логічних суджень на абстрактному (математичному) матеріалі

Від 16 років

3.5.11.

Методика “Здатність до логічних міркувань. Фігурний тест” (автор Дж. Баррет)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності порівнювати абстрактні об’єкти, виявляти закономірності ряду послідовних змін, і на основі порівняння та аналізу робити відповідні висновки

Від 14 років

3.5.12.

Методика “Здатність до послідовного логічного міркування” (автор Дж. Баррет)

Мислення дитини / Упорядник С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Главник. 2004 — 112 с.

Визначення здатності робити правильні висновки на основі порівняння вихідних даних, представлених у невербальній формі

Від 14 років

3.5.13.

Методика дослідження аналітичності мислення "Числові ряди" Крепеліна

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Дослідження аналітичності мислення

з 13 років

3.5.14.

Методика визначення інтелектуальної лабільності

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Визначення інтелектуальної лабільності

з 14 років

3.5.15.

Методика визначення стилю навчання й мислення

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші,2011. -616 с.

Визначення стилю навчання й мислення

з 12 років

3.5.16.

Методика визначення стилю мислення (автори А. Харрісон,Р. Бремсон

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Визначення стилю мислення

з 12 років

3.5.17.

Методика дослідження впливу установки на спосіб розв’язання задач

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Дослідження впливу установки на спосіб розв’язання задач

з 12 років

3.6. Дослідження уяви

3.6.1

Визначення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви

Терлецька Л.Г. Психодіагностика розвитку від року до десяти.-Главник, 2008.-с.192 (Серія «Психол. інструментарій»). (с.133)

Визначення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви

Молодший шкільний вік

3.6.2

Методика дослідження основних властивостей уяви

Гільбух Ю.З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: психологія, діагностика, педагогіка. Київ: Ін-т психології АПН України, 1993.-272с. (с.129-142).

Вивчення індивідуальних особливостей уяви

Від молодшого шкільного віку
Методика дослідження продуктивності уяви

Маценко В. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008. – Серія «Психологічний інструментарій».


Визначення рівня продуктивності уяви

Від молодшого шкільного віку

3.6.3.

Методика дослідження основних властивостей уяви учня (складності, гнучкості, оригінальності)

Маценко В. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008. – Серія “Психологічний інструментарій”.Визначення рівня складності уяви, ступеня фіксованості уявлень, гнучкості або ригідності уяви, ступеня її стереотипності чи оригінальності

Від молодшого шкільного віку

3.6.4.

Методика дослідження творчої уяви

Маценко В. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008. – Серія «Психологічний інструментарій».


Оцінка особливостей творчої уяви

Від молодшого шкільного віку

3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку

3.7.1.

Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів (автори Н. Стадненко, Т. Ілляшенко, А. Обухівська

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів. – Кам’янець-Подільський. 2006.

Диференціація вікової норми інтелектуального розвитку, затримки психічного розвитку та розумової відсталості у молодших школярів

6-8 років

3.7.2.

Шкала тестів розумового розвитку А.Біне – Т.Сімона (варіант Л.Термена)

1. Маценко В. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008. – Серія “Психологічний інструментарій”.

2. Інтелектуальні здібності дитини / Упорядник С.М.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К: Мікрос-СВС, 2003.

Визначення загального показника розумового розвитку дитини

3-15 років

3.7.3.

Культурно-незалежний тест інтелекту Р. Кеттелла

1. Інтелектуальні здібності дитини / Упорядник: С. Максименко, К. Максименко, О.Главник. – К.: Мікрос – СВС, 2003.

2. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Виявлення рівня розвитку потенційного інтелекту

6-16 років

3.7.4.

Тест інтелекту Р.Мейлі

Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003.-112с.-(Психол. інструментарій). (с.5)

Вивчення структури інтелекту

12-15 років

3.7.5.

Шкільний тест розумового розвитку

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Діагностика розумового розвитку дітей

Від 12 років

3.7.6.

Методика дослідження інтелекту Д.Векслера (WAIS)

Измерение интеллекта детей: пособие для психолога. ч1./ под ред. Ю. З. Гильбуха. – К.: - 1992.- 133с.


Визначення загального рівня розвитку інтелекту

5-16 років

3.7.7.

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера

Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2006.


Визначення рівня інтелектуального розвитку

Від 13 років

3.7.8.

Таблиці Равена (шкала прогресивних матриць)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [ уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Визначення рівня інтелектуального розвитку

Від 14 років

3.7.9.

Методика визначення загальних розумових здібностей (за Р. Вандерлік)

Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник/ [уклад.: М. В. Лемак, В. П. Петрище]. – Ужгород: Видавництво Олександра Гаркуші, 2011. -616 с.

Визначення загального рівня інтелектуальних здібностей

Від 12 років

3.7.10.

Інтелектуальний тест Г. Айзенка

Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалка. За заг. Ред.. С. Максименка, О. Главник. – К: Мікрос-СВС, 2003.

Визначеня рівня розвитку інтелектуальних здібностей

Від 13 років
© Усі права захищені
написати до нас