Ім'я файлу: Тематика рефератів.doc
Розширення: doc
Розмір: 40кб.
Дата: 26.06.2020

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Кафедра педагогіки і психології

Тематика рефератів


З дисципліни ПЕДАГОГІКА

Кожен студент обирає 2 реферати (один із розділу зарубіжна педагогіка, другий - вітчизняна) в залежності від його номера у журналі.

Наприклад:

 1. Грунт С. (1. Педагогічні ідеї стародавніх грецьких філософів: Сократа, Платона, Демокріта, Аристотеля. 1. Перші літературно-педагогічні пам’ятники в Київській Русі.)

Структура реферата:

Титульний лист

План

Основний зміст

Список використаних джерел

Зарубіжна педагогіка.


 1. Педагогічні ідеї стародавніх грецьких філософів: Сократа, Платона, Демокріта, Аристотеля.

 2. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Сходу.

 3. Суть виховання у філософських теоріях Давньої Греції.

 4. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Риму.

 5. Педагог-гуманіст Вітторіно де Фельтре та його школа «Будинок радості».

 6. Педагогічні погляди гуманіста Томаса Мора та його твір «Утопія».

 7. Письменник-педагог епохи відродження Франсуа Рабле і роман «Гаргантюа і Пантагрюель» .

 8. Гуманістичні ідеї Томмазо Кампанелли у творі «Місто Сонця».

 9. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського (1592-1670).

 10. Педагогічні ідеї Я. А. Коменського. Значення роботи „Велика дидактика”.

 11. Я. А. Коменський «Материнська школа».

 12. Дидактичні погляди Я.А.Коменського.

 13. Дж. Локк (1632-1704) основні педагогічні ідеї („Мысли о воспитании”).

 14. Ж.Ж.Руссо (1712-1778), його світогляд та педагогічні ідеї («Эмиль или о воспитании»)

 15. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту.

 16. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.

 17. І. Г. Песталоцці про зміст і методи морального виховання .

 18. Вальдорфська педагогіка.

 19. Теорія і практика шкіл „вільного виховання” М.Монтессорі.

 20. Поради вчителю видатного німецького педагога А.Дістервега (1790-1866) («Руководство к образованию немецких учителей»).

 21. Р.Оуен (1771-1858) та його ідеї створення нової системи виховання.

 22. Напрямки розвитку зарубіжної педагогіки кінця ХІХ – середини ХХ століть (теорія вільного виховання, „нове” виховання та ін.).

 23. Ернст Мейман – педагог-психолог. «Нариси з експериментальної педагогіки».

 24. Засновник «Міжнародної федерації прихильників нової школи» Селестен Френе.

 25. «Педагогіка дії» німецького педагога Вільгельма Августа Лая.


Вітчизняна педагогіка.


 1. Перші літературно-педагогічні пам’ятники в Київській Русі.

 2. Братські школи в Україні та в Білорусії.

 3. Києво-Могилянська академія та її роль у розвитку освіти.

 4. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток освіти.

 5. К.Д. Ушинський. Про користь педагогічної літератури.

 6. К.Д. Ушинський. Про народність у громадському вихованні.

 7. К.Д. Ушинський. Праця в її психічному та виховному значенні.

 8. Л.М. Толстой його педагогічна діяльність.

 9. Л.М. Толстой. Теорія «вільного виховання».

 10. Педагогічна діяльність та погляди П.Ф. Лесгафта.

 11. Педагоги України XIX- поч.XX ст.

 12. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченко.

 13. Педагогічні ідеї та впровадження О.В. Духновича.

 14. Освітня діяльність і педагогічні погляди М.І. Пирогова.

 15. Різні напрямки педагогічної науки в Україні кінця XIX ст. /Алчевска Х.Д., Лубенец Т.Г., Грінченко В.Д./

 16. Освітня діяльність і педагогічні ідеї українських письменників-демократів (І.Я. Франко, М.М. Коцюбинський, Леся Українка).

 17. А.С. Макаренко. Проблеми радянського виховання.

 18. А.С. Макаренко. Методи виховання.

 19. А.С. Макаренко. Дисципліна, режим, покарання, заохочення.

 20. А.С. Макаренко. Педагогіка індивідуальної дії.

 21. А.С. Макаренко. Трудове виховання, відношення, стиль, тон в колективі.

 22. А.С. Макаренко.Сім’я та виховання дітей. Про авторитет батьків.

 23. А.С. Макаренко. Деякі висновки з мого педагогічного досвіду.

 24. В.О. Сухомлинський. Народження громадянина: фізична і психічна культура підлітка.

 25. Організатор недільних шкіл – Христина Данилівна Алчевська.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас