Ім'я файлу: ЗАКАЗ 36.docx
Розширення: docx
Розмір: 63кб.
Дата: 10.02.2024
скачати
Пов'язані файли:
ЗАКАЗ 19.docx
ЗАКАЗ 30.docx
Сучасний рівень розвитку соціально.docx
40583152.docx
Превью 40.docx
ЗАКАЗ 17.docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни «Інтелектуальна власність»

на тему:

Патентний пошук ___ Біогазового реактора______________________

Виконав ПІБ студента

Група номер групи

Перевірив Колісніченко Е.В.

Суми 2024

ЗМІСТ
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 ПАТЕНТНИЙ ПОШУК 4

РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА ПАТЕНТУВАННЯ 8

РОЗДІЛ 3 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 12

ВИСНОВКИ 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16


ВСТУП


Сучасне суспільство стикається зі складними екологічними проблемами, серед яких особливе місце займає пошук альтернативних джерел енергії та методів їхнього виробництва, що б максимально мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище. У цьому контексті велике значення набуває біогазове виробництво, яке є одним із найбільш ефективних та екологічно чистих способів отримання енергії.

Біогазовий реактор є ключовим компонентом в процесі виробництва біогазу, який є одним із перспективних джерел альтернативної енергії. Цей реактор є спеціалізованим пристроєм, який використовується для біологічного розкладу органічних матеріалів (наприклад, органічних відходів або біомаси) з метою виробництва біогазу суміші газів, в якій переважає метан та діоксид вуглецю.

Патентний пошук біогазового реактора є ключовим етапом в розробці та впровадженні нових технологій у цій сфері. Цей процес передбачає аналіз наявних патентних баз та літературних джерел з метою виявлення та оцінки інноваційних рішень, що можуть бути використані для поліпшення та оптимізації біогазових реакторів.

Об’єктом дослідження у даній контрольній роботі є саме біогазовий реактор як технічний пристрій, призначений для проведення біологічних процесів, спрямованих на перетворення органічних матеріалів у біогаз. Це включає в себе різноманітні типи реакторів, такі як традиційні біогазові ставки, біореактори, анаеробні реактори тощо.

Об'єкт дослідження також включає в себе технології та методи, що застосовуються в біогазових реакторах, такі як анаеробний процес, управління температурою та рівнем pH, аналіз мікробного складу, інженерні аспекти конструкції реакторів тощо.

Дослідження патентних документів та науково-технічної літератури засвідчить наявність інноваційних рішень у сфері біогазових реакторів, таких як використання нових матеріалів, оптимізація геометрії реактора, вдосконалення систем управління та моніторингу процесів. Ці рішення можуть сприяти підвищенню ефективності та надійності біогазових установок, а також зменшенню їхнього негативного впливу на довкілля.

Мета даної контрольної роботи полягає в проведенні патентного пошуку з метою виявлення інноваційних технологій, виробничих методів та конструкцій біогазових реакторів, що можуть сприяти підвищенню їхньої ефективності, надійності та екологічності. Дослідження патентних документів та наукових публікацій у цій області дозволить зробити висновки щодо сучасного стану та перспектив розвитку біогазових реакторів.

Ця робота спрямована на систематизацію та узагальнення інформації з патентних джерел, що стосується біогазових реакторів, та на аналіз потенційних переваг та недоліків вже існуючих технологій. Результати дослідження можуть бути корисними для розробників, науковців та практиків у сфері виробництва біогазу, сприяючи подальшому розвитку цієї важливої галузі альтернативної енергетики.

Результати роботи можуть бути корисними як для наукової спільноти, що займається вивченням альтернативних джерел енергії, так і для практичних застосувань у сфері виробництва біогазу та управління відходами.

РОЗДІЛ 1 ПАТЕНТНИЙ ПОШУКПатентний пошук є важливим етапом у дослідженні будь-якої теми, пов'язаної з інноваціями та технологічними рішеннями. У цьому розділі будуть представлені результати патентного пошуку, проведеного за допомогою спеціалізованої бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Метою цього пошуку було виявлення патентних документів, що найбільше відповідають темі біогазового реактора. Використовуючи доступну базу даних та враховуючи параметри пошуку, було відібрано 5–15 патентів, які найкраще відображають сучасні рішення та технології в цій області.

У тексті роботи були обрані і наведені номери та назви відібраних патентів, дати подання заявок, інформація про авторів та власників патентів, а також їхні формули. Ця інформація допоможе уявити широкий спектр інноваційних рішень, що існують у галузі біогазових реакторів, та визначити ключові напрямки подальших досліджень та розвитку в цьому напрямку.

У ході пошуку патентів було обрано п’ять наступних варіантів:

1. Патент: 7184 «БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР»

Дата подання заявки: 18.10.2004

Винахідник: Ратушняк Георгій Сергійович (UA ); Джеджула В'ячеслав Васильович (UA)

Власник: ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Хмельницьке шосе, 95, м.Вінниця, 21021, Україна (UA )

Формула: Біогазовий реактор, що містить резервуар, що закритий каркасом теплиці та ковпаком, з можливістю руху по напрямних ковпака, трубу споживача і манометр, гідрогерметизатор, підігрівач біомаси, біомасу, який відрізняється тим, що в нього введено пластину-активатор, яка розташована всередині реактора і кінематично зв'язана із штоком підпружиненого гідроциліндра, робоча камера якого гідравлічно сполучена з напірною магістраллю гідронасоса, до якої приєднаний імпульсний клапан-пульсатор.

2. Патент: 107120 «БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР НА ОСНОВІ ШНЕКОВОГО КОНВЕЄРА»

Дата подання заявки: 06.11.2015

Винахідник: Жадан Сергій Олександрович (UA ); Шаповалов Евгеній Борисович (UA ); Салюк Анатолій Іванович (UA ); Шаповалов Віктор Борисович (UA )

Власник: ЖАДАН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, вул. Кірова, 4, кв. 50, м. Шостка, Сумська обл., 41100 (UA ); ШАПОВАЛОВ ЕВГЕНІЙ БОРИСОВИЧ, б-р Чоколівський, 19, кв. 49, м. Київ, 03168 (UA ); САЛЮК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, вул. Лейтенанта Кібенка, 8, кв. 2, м. Боярка, 08150 (UA ); ШАПОВАЛОВ ВІКТОР БОРИСОВИЧ, б-р Чоколівський, 19, кв. 49, м. Київ, 03168 (UA )

Формула: Біогазовий реактор на основі шнекового конвеєра, який містить горизонтальний циліндричний корпус, всередині якого розміщено співвісний з ним горизонтальний пустотілий внутрішній вал, який оснащено неперервною шнековою лопаткою та містить ніпелі для відбору біогазу, причому електропривід з'єднаний з гвинтом.

3. Патент: 7938 «БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР»

Дата подання заявки: 20.12.2004

Винахідник: Ратушняк Георгій Сергійович (UA ); Джеджула В'ячеслав Васильович (UA )

Власник: ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Хмельницьке шосе, 95, м.Вінниця, 21021, Україна (UA )

Формула: Біогазовий реактор, який містить резервуар, підігрівач біомаси, ковпак, напрямні ковпака, трубу споживача, який відрізняється тим, що в нього введено провальні колосникові решітки, з можливістю зміни гідравлічного опору за допомогою регулятора, що розташовані в резервуарі і ділять його на три секції, шахти завантаження біомаси, що розташовані у верхній частині біогазового реактора із заслінками, оглядові вікна, що розташовані в кожній секції резервуара, додаткові труби споживача, що з’єднані в одну мережу та мають сполучення з кожною секцією резервуара, та ємність з заслінкою для збору біодобрив в нижній частині резервуара.

4. Патент: 9697 «БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР»

Дата подання заявки: 14.03.2005

Винахідник: Ратушняк Георгій Сергійович (UA ); Джеджула В'ячеслав Васильович (UA )

Власник: ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Хмельницьке шосе, 95, м.Вінниця, 21021, Україна (UA )

Формула: Біогазовий реактор, що складається з резервуара, в якому розміщений підігрівач біомаси та який закривається зверху ковпаком, з можливістю руху по напрямних ковпака, труби споживача, що розташована в ковпаці, який відрізняється тим, що в нього введено провальні колосникові решітки, з можливістю зміни гідравлічного опору за допомогою регулятора, що розташовані в резервуарі і ділять його на три секції, шахти завантаження біомаси, що розташовані в верхній частині біогазового реактора з заслінками, оглядові вікна, що розташовані в кожній секції резервуара, додаткові труби споживача, що поєднані в одну мережу та мають сполучення з кожної секцією резервуара, та ємність з заслінкою для збору біодобрив в нижній частині резервуара, а також введено пластину-активатор, що розташована всередині реактора і кінематично зв'язана із штоком підпружиненого гідроциліндра, робоча камера якого гідравлічно з’єднана із напірною магістраллю гідронасоса, до якої приєднаний імпульсний клапан-пульсатор.

5. Патент: 21546 «БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР»

Дата подання заявки: 16.10.2006

Винахідник: Ратушняк Георгій Сергійович (UA ); Джеджула В'ячеслав Васильович (UA )

Власник: ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, Хмельницьке шосе, 95, м.Вінниця, 21021, Україна (UA )

Формула: Біогазовий реактор, що містить резервуар, закритий ковпаком, який встановлений з можливістю руху по напрямних ковпака, трубу споживача та манометр, що розташовані в ковпаку, який відрізняється тим, що в нього введено провальні колосникові решітки з вмонтованим нагрівником з можливістю зміни гідравлічного опору за допомогою регулятора, причому колосникові решітки розташовані в резервуарі і ділять його на три секції, кожна з яких має оглядові вікна, шахти завантаження біомаси із заслінками, додаткові труби споживача, що поєднані в одну мережу і з'єднані з кожною секцією резервуара, крім того в нижній частині резервуара розміщена ємність для збору біодобрив з заслінкою, причому колосникові решітки шарнірнo з'єднані з резервуаром та кінематичнo зв'язані з віброактиватором.

Отже, у цьому розділі було проведено патентний пошук за допомогою спеціалізованої бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) з метою виявлення технологій та інновацій у галузі біогазових реакторів. Під час пошуку було відібрано п’ять патентів, що найбільше відповідають темі дослідження.

Виявлені патенти представляють різноманітні технічні рішення та конструкції біогазових реакторів, що включають у себе різні типи реакторів, елементи для оптимізації процесу виробництва біогазу та засоби для підвищення ефективності роботи. Кожен з патентів має свою унікальну формулу та характеристики, які визначають його особливості та можливі сфери застосування.

Аналіз відібраних патентів дозволяє отримати уявлення про сучасні тенденції в галузі розробки біогазових реакторів та виявити перспективні напрямки подальших досліджень і розвитку даного напряму. Отримані результати є важливим внеском у розуміння сучасного стану та потенціалу розвитку біогазової енергетики.

РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА ПАТЕНТУВАННЯДинаміка патентування є важливим аспектом дослідження у сфері інтелектуальної власності, оскільки вона відображає тенденції розвитку конкретної галузі та активність у сфері технологічних інновацій. У цьому розділі проводиться аналіз кількості патентів, які були отримані за певну тематичну область протягом певного періоду часу. Графічна інтерпретація цих даних у вигляді гістограми дозволяє зрозуміти, як змінювалася активність у патентуванні технологій та інновацій за обраною темою з плином часу. Гістограма відображає кількість патентів за кожен рік, допомагаючи виявити періоди інтенсивного розвитку, а також можливі зміни тенденцій у патентуванні. Такий аналіз дозволяє виявити ключові моменти та фактори, що впливають на активність у патентуванні в обраній тематичній області. Він також надає важливу інформацію для подальшого прогнозування та розвитку технологічних інновацій, а також для визначення потенційних напрямків досліджень та розвитку у майбутньому.

Графічна інтерпретація кількості патентів для біогазового реактора представлена на рис 1.


Рисунок 2.1 – Динаміка патентування БІОГАЗОВИЙ РЕАКТОР

Як видно з рис.2.1 у 2015 році було зафіксовано помірну кількість патентів (3), що може вказувати на певний інтерес до теми в цей період. У 2016 та 2017 роках кількість патентів зменшилась до 1, що може свідчити про зниження активності у патентуванні в цей період.

У 2018 році спостерігається значне збільшення кількості патентів (6), що може бути пов'язано з розвитком нових технологій або збільшенням зацікавленості в цій галузі. У 2019 році кількість патентів становить 0, що може бути спричинено різними факторами, такими як відсутність нових розробок або зміни в політиці патентування.

У 2020 році кількість патентів знову зросла до 3, що може вказувати на відновлення інтересу до даної теми. У 2021 році кількість патентів зменшилась трохи (2), але залишається на рівні, що відображає стабільність активності у патентуванні. Загальною тенденцією можна вважати періодичні коливання кількості патентів, але загалом стабільний інтерес до теми протягом аналізованого періоду.

Отже, в результаті аналізу динаміки патентування біогазових реакторів за роками можна зробити наступні висновки. Спостереження показують, що у 2015 році був помірний інтерес до теми, що відображено трьома патентами.

Однак у наступні два роки, 2016 та 2017, кількість патентів зменшилась до одного, що може свідчити про зниження активності в даній галузі. Різке збільшення кількості патентів у 2018 році, коли було подано шість заявок, може вказувати на прорив у розвитку технологій або збільшення інтересу до даної теми. Проте у 2019 році патентування майже припинилося, що може бути пов'язано з різними факторами, такими як відсутність нових розробок або зміни в політиці патентування.

У 2020 році спостерігається певне відновлення інтересу, що відображено трьома патентами. У 2021 році кількість патентів знову зменшилась, але залишається на стабільному рівні, що може вказувати на певну стійкість інтересу до даної теми в дослідницькому середовищі.

Таким чином, аналіз динаміки патентування в галузі біогазових реакторів дозволяє зрозуміти не лише поточний стан цього сектору, але й передбачити майбутні тенденції та напрямки розвитку. Це важливий інструмент для наукових досліджень та інновацій, оскільки дозволяє визначити потреби та пріоритети для подальших досліджень і розвитку технологій у цій області. Аналіз патентів може слугувати підґрунтям для створення нових технологій, оптимізації виробництва біогазу та покращення енергетичної ефективності. Такий підхід сприяє створенню інноваційних рішень, що відповідають потребам сучасного суспільства і сприяють сталому розвитку енергетичного сектору.

РОЗДІЛ 3 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗУ розділі "Порівняльний аналіз" проводиться детальне порівняння обраних патентів за різними ознаками, такими як наявність або відсутність певного механізму, складової, матеріалу, принципу дії, способу розміщення та інші характеристики, що визначають функціональні аспекти біогазових реакторів. Кожен з обраних патентів проаналізується відповідно до його опису та визначених характеристик, щоб виявити схожості та відмінності між ними. Після ознайомлення з описом кожного патенту студент формує перелік ознак для порівняння, які допоможуть виявити ключові особливості кожного винаходу та визначити його конкурентні переваги або обмеження. В результаті цього порівняльного аналізу формується об'єктивне уявлення про стан розробок у даній галузі, що важливо для подальшого вдосконалення та розвитку біогазових реакторів. Порівняльний аналіз БІОГАЗОВОГО РЕАКТОРА наведений у табл. 3.1
Таблиця 3.1 – Порівняльний аналіз БІОГАЗОВОГО РЕАКТОРА

Номер патенту


7184


107120


7938


9697


21546

Власна розробка


Характерні ознаки

циліндричний корпус
+


+

гідрогерметизатор

+
підігрівач біомаси

+
+

+
+

резервуар

+
+

+

+

+

віброактиватор

+
провальні колосникові решітки

+
+

+

+
ніпелі для відбору біогазу
+


+

Аналізуючи отримані результати, що представлені у табл. 3.1 можна визначити, що кожен з обраних патентів має свої унікальні характеристики. Наприклад, патенти № 7184, 7938, 9697 та 21546 мають спільні ознаки, такі як наявність резервуара та провальних колосникових решіток. Однак лише у патенті № 21546 є віброактиватор, що може вплинути на ефективність процесу. Патент № 107120, у свою чергу, має інші особливості, такі як циліндричний корпус та наявність ніпелів для відбору біогазу.

Такий аналіз дозволяє краще зрозуміти переваги та недоліки кожного винаходу та визначити напрямки подальших досліджень та розвитку. Наприкінці цього розділу студент може зробити висновки щодо найбільш перспективних рішень у розробці біогазових реакторів з урахуванням порівняльного аналізу.

Отже, було проведено детальне порівняння обраних патентів за різними характеристиками, відображеними у вигляді таблиці. Цей аналіз дозволив виявити як спільні, так і відмінні особливості кожного винаходу, що є ключовим для визначення їхньої конкурентоспроможності та можливостей подальшого вдосконалення. Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок про потенційні напрямки розвитку біогазових реакторів та ідентифікувати найбільш перспективні рішення у цій галузі. Дані з порівняльного аналізу є важливими для подальшого розроблення та вдосконалення технологій у сфері виробництва біогазу, сприяючи збільшенню ефективності та стійкості процесів виробництва біогенних палив.

ВИСНОВКИОтже, в даній роботі було проведено патентний аналіз за допомогою бази даних ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) для виявлення технологій та інновацій у сфері біогазових реакторів. Знайдено п'ять патентів, які найбільше відповідають цій темі. Ці патенти охоплюють різні технічні рішення та конструкції біогазових реакторів, включаючи різні типи реакторів, елементи для оптимізації виробництва біогазу та засоби для підвищення ефективності роботи.

Кожен патент має свою унікальну формулу та характеристики, які визначають його особливості та можливі сфери застосування. Аналіз цих патентів дозволяє отримати уявлення про сучасні тенденції у розробці біогазових реакторів та виявити перспективні напрямки подальших досліджень і розвитку в цій галузі. Отримані результати важливі для розуміння сучасного стану та потенціалу розвитку біогазової енергетики.

З аналізу динаміки патентування біогазових реакторів можна зробити наступні висновки. У 2015 році був помірний інтерес до цієї теми, що відображено у трьох патентах. Проте, у 2016 та 2017 роках кількість патентів зменшилась до одного, що може свідчити про зниження активності в цій галузі. Раптове збільшення кількості патентів у 2018 році, коли було подано шість заявок, може вказувати на прорив у розвитку технологій або збільшення інтересу до даної теми.

Проте, у 2019 році патентування майже припинилося, що може бути пов'язано з різними факторами, такими як відсутність нових розробок або зміни в політиці патентування. У 2020 році спостерігається певне відновлення інтересу, що відображено у трьох патентах. У 2021 році кількість патентів знову зменшилась, але залишається на стабільному рівні, що може вказувати на певну стійкість інтересу до цієї теми в дослідницькому середовищі.

Аналіз динаміки патентування дозволяє зрозуміти тенденції в цій галузі та може бути корисним для подальшого прогнозування та визначення напрямків подальших досліджень і розвитку.

Після детального порівняльного аналізу обраних патентів за різними характеристиками, було виявлено як спільні, так і відмінні особливості кожного винаходу. Цей аналіз допоміг визначити їхню конкурентоспроможність та можливості подальшого вдосконалення. Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок про потенційні напрямки розвитку біогазових реакторів та ідентифікувати найбільш перспективні рішення у цій галузі.

Ці дані з порівняльного аналізу важливі для подальшого розроблення та вдосконалення технологій у сфері виробництва біогазу. Вони сприятимуть збільшенню ефективності та стійкості процесів виробництва біогенних палив, що має велике значення для сталого розвитку сучасного енергетичного сектора.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Сусліков Л. М., Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2009. - 232с.

2. Романадзе Л. Д. Інтелектуальна власність : підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.

3. Кірін Р. С. Інтелектуальна власність : підручник / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2012. – 320 с.

4. Патентознавство : навч. посіб. / В. Ф. Москаленко, Д. С. Волох, Л. А. Бутко та ін. ; за ред. В. Ф. Москаленко. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 360 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас