Ім'я файлу: для звіту3.docx
Розширення: docx
Розмір: 54кб.
Дата: 11.05.2022
скачати
Пов'язані файли:

ВСП Фаховий коледж інформаційних технологій
Національного університету «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

Виконавець:

Студент групи ТКб-22

Винар Тадей

Викладач:

Крот О.М.

ЛЬВІВ 2022

Тема: Ознайомлення з інтерактивним інтегрованим середовищем

програмування та розробка простої програм мовою С++

Мета: набути навики роботи в інтегрованому середовищі програмування

Хід роботи

  1. Ознайомлення з середовищем програмування

Запустити програму Code_Blocks, натиснувши клавішою миші на відповідному ярлику програми. Ознайомитися з виглядом вікон, головного меню, елементами панелі завдань.

  1. Запуск програми

Щоб запустити першу програму, необхідно створити новий проект. Для цього вибираємо папку з назвою Create a new project, де серед представлених катего рій обираємо Console application. Далі обираємо мову С++ та вказуємо папку, куди буде збережено Ваш перший проект; вказуємо назву проекту laba_3_прізвище студента. Завершивши організаційний момент, у головному вікні програми у відділі робочого середовища (Workspace) з’явиться Ваш перший проект. Відкриваємо папку Sources, де розміщений файл main, який і відкриє заготовку першої програми. Ознайомлюємося з структурою програми і пробуємо компілювати. Зверніть увагу, що більшість програм даного середовища для безперебійної роботи потребують підключення стандартного модуля using namespace std. Крім того головна функція має бути описана наступним чином:

int main()

{

}

Компіляція. Для запуску програми на виконання необхідна компіляція. Зайдіть в меню

Build та виберіть дію Build and run (або скористатися відповідною кнопкою панелі керування, або ж «гарячою клавішею» F9). У консольному вікні по винно з’явитися повідомлення «Hello world» та інформація про тривалість ком пілювання програми з подальшими інструкціями. Якщо компіляція не відбувається, необхідно перевірити налаштування компілятора (Налаштування→Компілятор). Див. ділового вікно Compiler set tings.

3 Створення нового проєкта.

Створіть новий проект, ввівши наступний

#include

using namespace std;

int main()

{

setlocale(LC_ALL, "Ukrainian"); // Для підтримки української

мови

cout << "Прізвище ім'я студента ласкаво просить до С++!";

system ("pause");// Затримка повідомлення на екрані до натис

нення будь-якої клавіші

return 0;

}

Висновки

Сьогодні на лабораторній роботі, я навчився: працювати в інтегрованому середовищі програмування; получив навички роботи з кодом в мові С++ та навчився використовувати онлайн компілятор.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас