1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: КП. 2 клас всі предмети.doc
Розширення: doc
Розмір: 1168кб.
Дата: 08.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
тест1.docx

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ:

Українська мова і література

(245 годин)

реалізовується галузь через окремі предмети:

 • Українська мова

 • Читання

7 годин на тиждень*:

3,5 год - українська мова

3,5 год - читання


*впродовж тижня проводитиметься:

 • три уроки української мови

 • три уроки читання.


Сьомий урок на одному тижні присвячується

розвитку зв’язного мовлення,

а на іншому –

роботі з дитячою книжкою.

За підручником «Українська мова та читання», підруч. для 2 класу

(у 2-х частинах)

автори: В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва

Планування уроків української мови

(3,5 год)
уроку

Дата прове- дення

Вправи підручника

сторінки підруч-ника


РОЗДІЛ ПАРАГРАФ ПІДРУЧНИКА

Зміст Тема уроку

І семестр1 т.

Вправи

1-4

С.

4-5

ЗВУКИ І БУКВИ

§ 1. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ СКЛАД СЛОВА Поняття про звук як елемент людської мови. Аналізую звуковий склад слова.


Вправи

5-6

С.

6-7

Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Звуко-буквений аналіз слів.

Аналізую звуко-буквений склад слова.


Вправи

7-11

С.

8-9

Спостереження за смислорозрізнювальною рол- лю звуків у словах. Експериментую зі словами.


Зошит с. 3
 1. Урок розвитку мовлення.

Користуюся словами ввічливості2 т.

Вправи

1-4

С.

10-11

§ 2. ДЗВІНКІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ В КІНЦІ СЛОВА І СКЛАДУ

Літературна вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим.

Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.


Вправи

1-5

С.

12-13

§ 3. АПОСТРОФ

Вимова і написання слів із апострофом. Спо- стереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом.

Навчаюся вимовляти і писати слова з апо- строфом.


Вправи

1-5

С.

14-15

§ 4. НАГОЛОС

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Навчаюся пра- вильно наголошувати слова.3 т.

Вправи

6-11

С.

16-17

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах. Тренувальні вправи на визначення наголосу в словах.

Експериментую з наголосом у словах.


Вправи

1-6

С.

18-19

§ 5. ПОДІЛ СЛІВ НА СКЛАДИ

Склад слова. Уявлення про складоутворюваль- ну роль голосних звуків.

Навчаюся ділити слова на склади.


Вправи

1-3

С.

20-21

§ 6. ПЕРЕНОС СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК

Перенос частин слів із рядка в рядок по скла- дах. Правило переносу слів зі складами, позна- ченими однією буквою.

Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків.

Навчаюся переносити слова.

 1. 11
Зошит с.7
 1. Урок розвитку мовлення.

Спостерігаю за роллю наголосу

 1. 12

4 т.

Вправи

4-6

С.

22-23

Правила переносу частин слів із буквами й та ь

у середині слів.

Правила переносу слів із буквосполученнями

ьо, йо.

Навчаюся переносити слова.

 1. 13
Вправи

7-10

С.

24-25

Правила переносу слів із буквосполученнями

дж, дз.

Правило переносу слів із апострофом.

Навчаюся переносити слова.

 1. 14
Вправи

1-5

С.

26-27

§ 7. АЛФАВІТ

Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови. Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова.

Навчаюся розташовувати слова за алфавітом.

 1. 16

5 т.

Вправи

6-11

С.

28-30

Користування алфавітом у роботі з навчальни- ми словниками.

Навчаюсь користуватися алфавітом.

 1. 17


Узагальнення знань

із розділу «Звуки і букви».

 1. 18


Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Зошит

с. 10
 1. Урок розвитку мовлення.

Користуюся орфографічним словником

 1. 19

6 т.

Вправи

1-5

С.

32-33

СЛОВО

ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

§ 8. БЛИЗЬКІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

Розпізнаю близькі за значенням слова.

 1. 20
Вправи

1-5

С.

34-35

§ 9. ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

Розпізнаю протилежні за значенням слова.

 1. 21
Вправи

6-8

С.

36-27

Розподіляю слова на групи.

 1. 22

7 т.

Вправи

1-3

С.

38-39

§ 10. СЛОВА З ПРЯМИМ І ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ

Розрізняю пряме і переносне значення слова.

 1. 23
Вправи

1-3

С.

40-41

§ 11. БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА Лексичні значення багатозначних слів. Пояснюю значення багатозначних слів.

 1. 25
Вправи

4-8

С.

42-44

Доречне вживання слів різних лексичних груп у власному мовленні.

Навчаюся доречно вживати слова в мовленні.


Зошит

с. 12
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся розповідати казки8 т.Узагальнення знань із розділу «Слово. Значення слова».
Урок контролю навчальних досягнень.


Вправи

1-3

С.

46-47

Слова - назви (предметів, ознак, дій, чисел)

§ 12. СЛОВА - НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ (ІМЕННИКИ)

Поняття про слова назви предметів (іменники). Навчаюся визначати слова - назви предметів.9 т.

Вправи

4-7

С.

48-49

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання хто? що?

Навчаюся добирати іменники


Вправи

8-11

С.

50-51

Іменники — назви істот і неістот Розпізнавання слів — назв предметів, які відповідають на питання хто? абощо?

Розрізняю слова, що відповідають на питан- ня хто? що?


Вправи

12-14

С.

52-53

Іменники — власні і загальні назви Розрізняю слова, які є загальними і власни- ми назвами.


Зошит

с. 14
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся будувати діалог10 т.

Вправи

15-19

С.

54-55

Розрізняю слова, що є загальними і власними назвами.


Вправи

20-22

С.

56-57

Велика буква у власних назвах Правило вживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей.

Навчаюся писати імена,

по батькові, прізвища.


Вправи

23-27

С.

58-59

Написання з великої букви кличок тварин.

Навчаюся писати клички тварин.11 т.

Вправи

28-31

С.

60-61

Правило вживання великої букви в назвах країн, міст, сіл, річок, гір та ін..

Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, річок, гір.


Вправи

32-35

С.

62-63

Число іменників

Змінювання іменників за числами (один — багато).

Навчаюся змінювати слова — назви предметів.


Вправи

36-39

С.

64-65

Навчаюся змінювати слова — назви предметів.


Зошит

с. 16
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся писати запрошення на День народження12 т.

Вправи

40-43

С.

66-67

Вправляння у доречному вживанні слів — назв предметів у мовленні.

Навчаюся вживати іменники у мовленні


Впр. 44-48

С.

68-69

Уживання в мовленні слів — назв предметів.

Навчаюся вживати слова — назви предметів у мовленні
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами предметів.13 т.Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Вправи 1-3

C.

70-71

§ 12. СЛОВА - НАЗВИ ОЗНАК ПРЕДМЕТІВ (ПРИКМЕТНИКИ)

Поняття про слова — назви ознак предметів

(прикметники).

Навчаюся визначати слова –– назви ознак предметів.


Впр.

4-7

С.

72-73

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?

Навчаюся добирати прикметники


Зошит

с. 18
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь14 т.

Вправи 8-12

С.

74-75

Зв’язок прикметників з іменниками. Утворення словосполучень іменників із прикметниками.

Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками


Вправи 13-16

С.

76-77

Вправляння у доречному вживанні слів — назв ознак предметів у мовленні.

Навчаюся вживати прикметники в мовленні
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами ознак предметів.15 т.Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Впр.

1-4

С.

78-79

§14. СЛОВА - НАЗВИ ДІЙ ПРЕДМЕТІВ (ДІЄСЛОВА)

Поняття про слова — назви дій предметів

(дієслова).

Навчаюся визначати слова –– назви дій предметів.


Впр.

5-8

С.

80-81

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання що робить? що роблять?

Навчаюсь складати речення з дієсловами


Зошит

с. 20
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся зв'язно висловлювати думки16 т.

Впр.

9-12

С.

82-83

Вправляння у доречному вживанні слів –– назв дій предметів у мовленні.

Навчаюсь вживати дієслова в мовленні


Впр. 13-16

С. 84-

85

Навчаюсь вживати слова — назви дій предметів у власних висловлюваннях.
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами дій предметів. Контроль навчальних досягнень учнів.

ІІ семестр1 т.

Впр.

1-4

С.

86-87

§15. СЛОВА - НАЗВИ ЧИСЕЛ (ЧИСЛІВНИКИ)

Навчаюсь визначати слова, які називають числа


Впр.

5-8

С.

88-89

Навчаюсь добирати числівники


Впр.

9-14

С.

90-91

Навчаюсь утворювати сполучення слів з числівниками


Зошит

с. 22
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся писати записку2 т.

Впр. 15-19

С.

92-93

Навчаюсь вживати числівники в мовленні
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами чисел.
Урок контролю навчальних досягнень учнів.3 т.

Впр. 20-24

С.

94-95

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні


Впр. 25-29

С.

96-97

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питанням
Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова та числівники.


Зошит

с. 24
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь за малюнком4 т.

Впр.

1-4

С.

98-99

§16. СЛУЖБОВІ СЛОВА

Навчаюся визначати в реченні службові слова і писати їх окремо від інших слів


Впр.

5-7

С.

100

Навчаюся вживати службові слова в мовленні


Впр.

8-9

С.

101

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні5 т.

Впр.

10-11

С.

101-102

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні
Закріплення знань учнів про іменники, прик- метники, дієслова, числівники і службові слова
Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Зошит

с. 28
 1. Урок розвитку мовлення.

Використовую службові слова6 т.

Впр.

1-4

С.

104-105

РЕЧЕННЯ

§17. РЕЧЕННЯ

Навчаюся розпізнавати речення за його основними ознаками


Впр.

1-5

С.

106-107

§18. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію розповідних речень


Впр.

6-8

С.

108-109

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію питальних речень7 т.

Впр.

9-12

С.

110-111

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень


Впр. 13-16

С.

112-113

Навчаюся складати розповідні, питальні і спонукальні речення


Впр. 17-21

С.

114-115

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень


Зошит

с. 30
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь на основі спостережень8 т.

Впр.

22-24

С.

116

Навчаюся складати різні за інтонацією речення


Впр. 25-26

С. 117

Навчаюся поширювати речення словами за поданими питаннями


Впр. 27-29

С.

118-119

Навчаюся складати речення за малюнком9 т.

Впр. 30-33

С.

119-120

Навчаюся складати речення за малюнком
Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова
Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Зошит

с. 32
 1. Урок розвитку мовлення.

Відвідаємо театр10 т.

Впр.

1-4

С.

122-123

ТЕКСТ

§19. ТЕКСТ

Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками


Впр.

1-3

С.

124-125

§20. БУДОВА ТЕКСТУ

Навчаюся визначати частини тексту


Впр.

4-5

С.

126

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст11 т.

Впр.

6-7

С.

127

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст
Закріплення знань учнів основні ознаки та будову тексту
Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Зошит

с. 36
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь на основі власного досвіду12 т.

Впр.

1-4

С.

128-129

§21. ТИПИ ТЕКСТІВ

Навчаюся розрізняти текст-розповідь
Вчуся складати текст-розповідь


Впр.

5-8

С.

130-131

Навчаюся розрізняти текст-опис13 т.Вчуся складати текст-опис


Впр.

9-10

С. 132

Навчаюся складати текст за ілюстрацією
Навчаюся складати текст за фотоілюстрацією


Зошит

с. 38
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати розповідь за поданим початком14 т.

Впр. 11-13

С.

133-134

Навчаюся складати текст за серією малюнків


Впр. 14-16

С.

134-135

Навчаюся складати текст за серією малюнків


Впр. 17-18

С. 136

Навчаюся складати текст про події із власного життя15 т.

Впр. 19-20

С. 137

Навчаюся складати текст про події із власного життя
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими типами текстів.
Урок контролю навчальних досягнень учнів.


Зошит

с. 40
 1. Урок розвитку мовлення.

Навчаюся складати загадки16 т.

Впр. 21-22

С. 138

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Я - чемна людина, тому, що...)


Впр. 23-24

С. 139

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Хочеш мати друга - будь ним сам)


Впр. 25-26

С.

140

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти17 т.

Впр. 27-28

С.

141

Навчаюся редагувати тексти
Списування рукописного тексту
Списування друкованого тексту


Зошит

с. 42
 1. Урок розвитку мовлення.

Що я знаю про комп'ютер?18 т.Навчальний диктант
Складаємо діалог
Закріплення вивчених знань та вмінь19 т.

Впр.

1-2

С. 142

§21. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
Тестування знань та вмінь з вивчених розділів
Урок-вікторина "Що цінного я навчися з української мови в 2 класі?"
Підсумковий урок за рік.

  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас