Ім'я файлу: Реф. Особливості розвитку загрудинної залози (Тимуса).docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 12.05.2020

Міністерство охорони здоров’я України

Запорізький державний медичний університет

Кафедра анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Реферат на тему:

«Особливості розвитку загрудинної залози (Тимуса)»

Роботу виконував

Студент 2 курсу 1 медичного факультету 6 групи

Квітка Максим Русланович

Роботу перевіряв

Асистент кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Богданов Павло Валерійович 

Запоріжжя 2018

Зміст

Введення……………………………………………………………………………………........3

Особливості розвитку……………………………………………………………………….4

Топографія і будова…………………………………………………………….........…….5

Кіркова та мозкова речовина…………………………………………………………..6

Аномалії та функції тимуса…………………………………………………........….7-8

Гормони тимуса…………………………………………………………………………..9-11

Практичні рекомендаціїї при дослідженні тимуса………………………..12

Висновки…………………………………………………………………………………………13

Список використаної літератури…………………………………………………….14

Загруднинна залоза (thymus) (тимус) — належить до центральних залоз імунного захисту, кровотворення, в якому відбувається диференціація Т-лімфоцитів, які проникли сюди з током крові з кісткового мозку. Тут виробляються регуляторні пептиди (тимозин, тимулін, тимопоетин), які забезпечують розмноження і дозрівання Т-лімфоцитів у центральних і периферійних органах кровотворення, а також низку біологічних активних речовин: інсуліноподібний фактор, який зменшує рівень цукру в крові, кальцитоніноподібний фактор, який знижує рівень кальцію в крові, та фактор росту, що забезпечує ріст тіла.

В структурному відношенні являє собою комплексний орган, що складається з строми і регенеративної лімфоїдної тканини. Строма становить близько 10% органу, вона утворена ретикулярними і епітеліальними клітинами. Лімфоїдні клітини здебільшого знаходяться в стані мітотичної активності і є сумішшю тимоцитов і мігрували сюди кістковомозкових клітин. Еферентні закінчення нервових волокон розташовуються навколо кровоносних судин, аферентні закінчення- в паренхімі залози.

У ембріологоіческом аспекті тимус - один з перших ендокринних органів і перший лімфоїдний орган. На 7-8 тижні ембріонального розвитку лімфобластні клітини кісткового мозку заселяють вилочкової залози, і вона стає основним продуцентом лімфоцитів і тимоцитов, які надходять в кров і інші лімфоїдні органи не тільки в ембріональному періоді розвитку, а й протягом усього життя організму.

Довгий час вилочкової залозі приписували найрізноманітніші функції, в тому числі вплив на ріст і статевий розвиток, обмін речовин і т.п. і тільки з 60-х років, після того, як було доведено, що видалення вилочкової залози до формування периферичних лімфоїдних органів (селезінка, лімфатичні вузли) веде до зупинки розвитку всієї системи імуногенезу організму. Остаточна думка про вилочкової залозі як центральному органі імунітету сформувалося після виявлення і детального вивчення вроджених імунодефіцитних захворювань у людини і тварин.

«3»

Тимус з'являється на 6 тижні внутрішньоутробного розвитку у вигляді парного випинання 3 і 4 пар зябрових кишень. Паренхіма тимуса розвивається з епітелію шкірного типу (Прехордальная пластинка), а строма - з мезенхіми. Епітеліальні зачатки залози зростають в каудальному напрямку. Дистальна частина їх потовщується, утворюючи тіло залози, а проксимальна частина витягується в проток, який в подальшому зникає. Тимус має вигляд масивних епітеліальних тяжів, протягом двох народження виявляється найбільшим з них.

З 10 тижні епітелій закладок набуває пухку ретикулярную структуру. У петлях цієї мережі з'являються великі лімфоїдні клітини, кількість яких швидко збільшується. У 11 тижневого плода в закладці часточок тимуса різниться коркова і мозкова речовина. І до 12 тижня в мозковій речовині з'являються перші шаруваті епітеліальні тільця (Гассаля). Тимус остаточно формується раніше за інших лімфоїдних органів (селезінка, лімфатичні вузли). До цього моменту тимус характеризується переважанням коркового речовини над мозковим і великою кількістю капілярів. Кожна часточка має складатися з 4-8 великих епітеліальних тілець.

Вилочкова залоза дитини 1-3 років представлена часточками з рівними за розміром мозковим і кірковим шарами, при цьому зменшується число капілярів і збільшується мережа великих кровоносних судин. Максимального розвитку вилочкова залоза досягає до 3-4 років - саме до цього часу дитячий організм зустрічається з основною масою оточуючих його антигенів. Після 20 років відбувається вікова інволюція вилочкової залози: падає число лімфоцитів, поступово зникає кіркова речовина, зустрічаються рідкісні дрібні тільця Гассаля, епітеліальний компонент заміщається жировою тканиною.

До недавнього часу вважалося, що імунорегуляторна функція вилочкової залози вичерпується в перинатальному і ранньому післяпологовому періодах. В даний час, однак, доведено, що тимус і в дорослому організмі не втрачає свого значення. За останні 10 років накопичено велику кількість досліджень щодо ендокринної функції зобної залози, ізольовані багато її активні речовини, що володіють різним ефектом і ступенем активності. Погляди про гормональної ролі вилочкової залози в організмі зазнали значних змін в залежності від рівня наших знань про її структуру іфункціях. Спочатку її відносили повністю до ендокринної системи, потім - до

лімфоїдної.

«4»

Розташований тимус в передній частині верхнього середостіння, позаду ручки груднини і верхньої частини її тіла, у проміжку між правою і лівою середостінними частинами пристінкової плеври. Місце розташування залози збігається з проекцією на передню стінку грудної клітки верхнього міжплеврального поля. Її утворюють дві асиметричні й дещо видовжені частки — права й ліва, які посередині зрослися між собою. Кожна з часток загруднинної залози має конусоподібну форму. Верхівки обох часток розташовані в межах передньої ділянки шиї, позаду груднинно-під'язикового і груднинно-щитоподібного м'язів. Позаду залози розташовані верхня частина осердя, дуга аорти з великими судинами, що відгалужуються від неї, ліва плечо-головна і верхня порожниста вени.

Зовні тимус вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органа відходять перегородки, що поділяють орган на часточки. Часточка є структурною і функціональною одиницею тимуса. Основа часточки утворена каркасом з клітин зірчастої форми — епітеліоретикулоцитів, які лежать на базальній мембрані, контактують відростками та утворюють сітчасту структуру. Проміжки між епітеліоретикулоцитами заповнені переважно Т-лімфоцитами, у меншій мірі — макрофагами. Існує три типи епітеліоретикулярних клітин:

 • секреторні, які синтезують регулюючі пептиди та біологічно-активні речовини

 • «клітини-няньки», які оточують активно проліферуючі Т-лімфобласти

 • периваскулярні клітини, які присутні лише в кірковій речовині та входять до складу гематотимусного бар'єру

У часточці тимуса розрізняють:

 • центральну ділянку, яка на гістологічних забарвлюється світліше — мозкова речовина

 • периферійну ділянку, яка на препаратах забарвлюється темніше — кіркову речовину

Прикордонні епітеліоретикулоцити субкапсулярной зони мають численні відростки і інвагінат, в яких, як у колисці, розташовуються до 20 лімфоцитів, тому ці клітини отримали назву клітин-˝нянек˝, або ˝кормілок˝.

«5»

Кіркова речовина складається з великої популяції клітин-попередників Т-лімфоцитів (відомих як тимоцити), епітеліоретикулярних клітин, що утворюють мережу, і макрофаги. Оскільки кіркова речовина містить більше малих лімфоцитів, ніж мозкова речовина, воно забарвлюється в темний колір. Епітеліоретикулярні клітини мають зірчасту форму і овальні ядра. Зазвичай вони пов’язані з аналогічними сусідніми клітинами за допомогою десмосом епітеліального походження цих клітин вказують пучки проміжних кератиновых філаментів (тонофибриллы) в їх цитоплазмі. Субпопуляція эпителиоретикулярных клітин, розташованих в кірковій речовині, представлена тимусними клітинами-няньками, які в своїй цитоплазмі містять численні (20-100) лімфоцити дозрівають.

Т-клітини в кірковій речовині розпізнають аутоантигени, пов’язані з молекулами МНС I і II класів, які присутні на поверхні епітеліальних клітин, макрофагів і дендритних клітин. Дозрівання і селекція Т-лімфоцитів в тимусі є дуже складними процесами, які включають позитивну і негативну селекцію Т-клітин. Частина цих процесів, як припускають, відбувається всередині клітин-няньок. Коротенько, тимоцити, Т-клітинні рецептори яких не здатні зв’язувати або, навпаки, занадто сильно пов’язують аутоантигени (близько 95% їх загального числа), піддаються індукованої загибелі механізмом апоптозу і видаляються макрофагами. Залишаються Т-клітини виживають і мігрують у мозкову речовину.

Мозкова речовина містить ретикулярні клітини, численні диференційовані Т-лімфоцити і тимусні тільця, або тільця Гассаля — структури з невідомою функцією, характерні для цієї ділянки органу. Ці тільця складаються з концентрично розташованих сплощених епітеліоретикулярних клітин, які заповнені кератиновими філаментами. Утворена невеликою кількістю малих, середніх та великих Т-лімфоцитів і Т-лімфобластів, які оточені епітеліоретикулоцитами та макрофагами. Т-лімфоцити мозкової речовини можуть виходити у периферійній кровообіг і повертатися назад в тимус. У середній частині мозкової речовини розташовані тільця Гассаля — концентричні нашарування епітеліоретикулоцитів, що є характерною морфологічною ознакою тимуса. На гістологічних препаратах тільця забарвлюються оксифільно. Кількість тілець Гассаля у людини збільшується до періоду статевого дозрівання, потім їх кількість зменшується. Функція тілець остаточно не встановлена.

«6»

Тимус складається з двох неоднаковою величини часток - правої і лівої, спаяних пухкої сполучною тканиною. Іноді між головними частками вклинюється проміжна. По конфігурації вилочкова залоза нагадує піраміду, звернену вершиною догори. Паренхіма її м'якої консистенції, рожево-сірого кольору. Розрізняють тіло і чотири роги вилочкової залози: два верхні (шийні) гострі, що доходять іноді до щитовидної залози, і два нижні (грудні) закруглені, широкі, що утворюють основу вилочкової залози. Рідше вилочкова залоза може складатися з однієї або трьох часток і дуже рідко з більшого числа часток (до 6). Шийна частина, більш вузька, розташовується вздовж трахеї, іноді досягає щитовидної залози. Грудна частина, розширюючись донизу, спускається позаду грудини до рівня III-IV межреберья, прикриваючи великі судини серця і верхню частину перикарда. Розміри і вага залози, як вже було зазначено, змінюються з віком (вікова інволюція).

Кровопостачання вилочкової залози здійснюється з внутригрудной артерії (а. Thoracicaint.), Медіастинальні гілок (р-р. Mediastinales) і перікардодіафрагментальная аорта (а. Pericardiacophrenicae). Відходять від цих стволів артерії входять в залозу, розгалужуються по междольковим прошаркам і, проникаючи всередину часточок, віддають капіляри переважно в корковий шар. Мозкова речовина бідно капілярами. Відня йде паралельно артерії.

Тимус має добре розвинену внутріорганную лімфатичну систему, представлену глибокої та поверхневої мережею капілярів. У мозковому і кірковій речовині часточок розташовується глибока капілярна мережа, причому виявлені капіляри навколо тілець Гассаля. У капсулі залози та безпосередньо під нею знаходиться поверхнева мережу капілярів, поєднана з капілярами коркового шару. Лімфатичні капіляри більше в кірковій речовині. Вони збираються в судини междолькових перегородок, що йдуть уздовж кровоносних судин. Лімфатичні судини вилочкової залози впадають в лімфатичні вузли переднього середостіння і трахеобронхіальне вузли.

Іннервація залози здійснюється гілками блукаючого нерва, а також гілками симпатичного нерва, що беруть початок від нижнього шийного і верхнього грудного вузлів (зірчастого вузла) смпатіческого стовбура.

Функціональна активність вилочкової залози в організмі опосередкована, принаймні, через дві групи чинників: клітинного (продукція Т-лімфоцитів) і гуморального (секреція гуморального фактора).

«7»

Т- лімфоцити виконують різні функції. Утворюють плазматичніклітини, блокують надмірні реакції, підтримуючи сталість різних форм лейкоцитів, виділяючи лімфокіни, активуючи лізосомальні ферменти і ферменти макрофагів, руйнують антигени.

Гуморальні компоненти імунної системи - глобуліни плазми та інших рідин тіла, синтезовані макрофагами лімфовузлів, селезінки, печінки, кісткового мозку та ін, дезактивирующие чужорідні антигени .. Вони міститься в крові, в меншій кількості - в органах і тканини, відокремлені від крові гистогематического бар'єрів - шкіра, слизові оболонок, мозок, нирки, легкий, ін. Імуноглобуліни здійснюють місцеві реакції і є першим ешелоном захисту організму від антигенів. Специфічність імунних реакцій людини сформувалася в попередніх поколіннях завдяки зустрічам з певними антигенами.

Електрофоретичної виділені гамма - глобуліни сироватки крові ділять на кілька видів При імунізації спочатку зростає вміст Ig IgG потім, а потім і ін. Нормальні, або природні, антитіла людини - це антитіла рідин і тканин здорової людини.

Стресорні впливу (психоемоційний напруга, тепло, холод, голодування, крововтрата, сильна фізичне навантаження) пригнічують утворення Т-лімфоцитів. Можливими шляхами реалізації стресорні впливів на тимус можуть бути судинний (зменшення кровотоку в залозі) і гуморальний (переважна мітоз клітин вплив кортикоидов і ін.). Тривалий стрес супроводжується розвитком симптомів, схожих з синдромом виснаження (атрофія - синдром, від англ відходів -. Витрачати, витрачати) у вигляді порушень діяльності кишечника, збільшенням ламкості нігтів, посиленням випадання волосся, порушенням тургору і вологості шкіри, зниженням імунітету та ін.

Тимус виконує роль ендокринної залози (його епітеліальні клітини виділяють до крові тимозин) і иммунопродуцирующего органу, здійснює освіту Т-лімфоцитів (тімусзавісімих).

Дозрівання Т-лімфоцитів в тимусі здійснюється за рахунок поділу лімфоцитів, що мають рецептори до тих чужорідних антигенів, з якими організм зустрічався в дитинстві. Освіта Т-лімфоцитів відбувається незалежно від змісту антигенів і кількості Т-лімфоцитів в крові (внаслідок непроникності гістогематичні бар'єру тимуса) і визначається генетичними механізмами і віком.

«8»

Tимoзин

Haйбільш вивчeним гopмoнoм вилoчкoвoї зaлoзи є тимoзин. Ця peчoвинa білкoвoї пpиpoди. Дaний пoліпeптид cинтeзуєтьcя в peтикуляpниx клітинax eпітeлію тимуca.

Tимoзин викoнує в opгaнізмі нacтупні функції:

 • peгулює poзвитoк oпopнo-pуxoвoгo aпapaту;

 • включaєтьcя в вуглeвoдний oбмін;

 • кoнтpoлює oбмін кaльцію в opгaнізмі;

 • збільшує інтeнcивніcть ceкpeції гoнaдoтpoпінів гіпoфізoм.

Kpім цьoгo, тимoзин бepe aктивну учacть у фopмувaнні імуннoї cиcтeми дo дocягнeння 15-pічнoгo віку. У цeй пepіoд під впливoм цьoгo гopмoну відбувaєтьcя пocилeний cинтeз лімфoцитів.

Heдocтaтня ceкpeція тимoзинa вилoчкoвoї зaлoзoю пpизвoдить дo poзвитку у людини T-клітиннoї нeдocтaтнocті. Цe гpупa cимптoмів, пpи якиx пopушуєтьcя лімфoпoeз, внacлідoк чoгo знижуєтьcя кількіcть T-лімфoцитів, щo відпoвідaють зa фopмувaння імуннoї відпoвіді. Інoді мoжливo пoвнa відcутніcть T-лімфoцитів і aбcoлютнa бeззaxиcніcть пepeд інфeкціями. Taкa пaтoлoгія є пoкaзaнням дo пepecaдки кіcткoвoгo мoзку і ввeдeння aнтитіл.

Tимoзин у людини відпoвідaє зa пpoтипуxлинний імунітeт. З цієї пpичини вкpaй вaжливo cтeжити зa йoгo знaчeннями.

«9»

Тимопоетин

Інший гopмoн, щo виділяєтьcя тимуcoм - тимoпoeтин тaкoж є пeптидoм. Bін пpeдcтaвлeний двoмa фopмaми. Oбидвa види гopмoну міcтять в cклaді пo 49 aмінoкиcлoт і poзpізняютьcя між coбoю тільки двoмa з ниx. Tимoпoeтин бepe бeзпocepeдню учacть в дифepeнціювaнні T-ліфмoцітoв. Ці клітини кpoві cинтeзуютьcя в ткaнинax тимуca. Bідoмo кількa їx типів, щo відpізняютьcя oдин від oднoгo ocнoвним пpизнaчeнням.

 1. T-кілepи - цe лімфoцити, які здaтні взaємoдіяти з чужopіднoї кліткoю, pуйнуючи її. Boни poзпізнaють тaк звaні клітини-мішeні і знищують її зa paxунoк підвищeння пpoникнocті мeмбpaни.

 2. T-xeлпepи є дoпoміжними клітинaми, вoни cпpияють дoзpівaнню T-кілepів. Kpім тoгo, дaний тип лімфoцитів відпoвідaє зa cинтeз aнтитіл.

 3. T-cупpecopи пpигнічують aктивніcть іншиx T-лімфoцитів, кoли цe нeoбxіднo. Їx ocнoвнa функція - peгуляція імунітeту

Інший функцією тімoпoeтінa є блoкувaння нepвoвo-м'язoвoї пpoвіднocті. Цeй гopмoн пpигнічує пepeдaчу імпульcів від нepвoвиx вoлoкoн дo м'язoвиx ткaнин.

Знижeння pівня тімoпoeтінa у людини відбувaєтьcя пpиpoдним чинoм пpи cтapінні. Іншими фaктopaми, щo пpoвoкують змeншeння йoгo кoнцeнтpaції, є:

 • видaлeння вилoчкoвoї зaлoзи;

 • вpoджeні пaтoлoгії opгaнізму;

 • нecпpиятливий вплив нaвкoлишньoгo cepeдoвищa.

У вcіx циx cитуaціяx знижуєтьcя aктивніcть T-лімфoцитів. У вaжкиx випaдкax мoжливий poзвитoк імунoдeфіцитниx cтaнів.

Tимoпoeтин - гopмoн-імунoмoдулятop. Caмe він здaтний як cтимулювaти poбoту T-лімфoцитів, тaк і пpигнічувaти їx aктивніcть пpи нeoбxіднocті.

«10»

Tимулін

Гopмoн тімулін - білкoвe з'єднaння, щo пpeдcтaвляє coбoю лaнцюжoк з aмінoкиcлoт. Іншa йoгo нaзвa - cиpoвaткoвий тимичecкиx фaктop. Ця peчoвинa cтaє aктивним в кoмплeкcі з кaтіoнoм цинку. У тaкoму вигляді тімулін взaємoдіє з T-лімфoцитaми.

Kількіcть тимуліну, щo ceкpeтуєтьcя вилoчкoвoї зaлoзoю, кoнтpoлюєтьcя мoзкoвий cтpуктуpoю гіпoфізoм. Maкcимaльнa кoнцeнтpaція цьoгo гopмoну cпocтepігaєтьcя в дитячoму віці, близькo 10 poків. Піcля цьoгo дaний пoкaзник пoчинaє пocтупoвo знижувaтиcя. У віці З5 poків кількіcть тимуліну cтaє мaкcимaльнo низьким і збepігaєтьcя тaким дo кінця життя.

Пocилeну ceкpeцію тимуліну мoжуть cпpoвoкувaти глюкoкopтикoїди, нeйpoпeптиди, a тaкoж cтaтeві гopмoни.

Tімулін впливaє нa кінцeві cтaдії дифepeнціювaння T-лімфoцитів. Ocнoвними функціями цьoгo гopмoну є:

 • cтимуляція дoзpівaння зaxиcниx клітин кpoві;

 • poзпізнaвaння aнтигeнів;

 • aктивaція T-кілepів і T-xeлпepів;

 • пpиcкopeння виpoблeння інтepфepoнів;

 • збільшeння інтeнcивнocті фaгoцитoзу;

 • пpиcкopeння пpoцecу peгeнepaції ткaнин.

Pяд зaxвopювaнь людини вимaгaє пocтійнoгo кoнтpoлю pівня тимуліну. Дo ниx віднocятьcя:

 • xвopoби, пoв'язaні з імунним дeфіцитoм (CHІД, лeйкeмія);

 • aутoімунні зaxвopювaння (poзcіяний cклepoз, cиcтeмний чepвoний вoвчaк);

 • eндoкpинні пopушeння;

 • cтaни, пoв'язaні з кoнцeнтpaцією цинку (xвopoбa Kpoнa).

Kpім тoгo, oтpимaння дaниx пpo pівeнь тимуліну нeoбxіднo для визнaчeння eфeктивнocті зacтocувaння гopмoнів вилoчкoвoї зaлoзи пpи тepaпії pізниx зaxвopювaнь.

«11»

1. Отримані дані по морфології тимуса дорослої людини слід враховувати в навчальному процесі на кафедрах анатомії, топографічної анатомії, патологічної анатомії, судової медицини, гістології, біології в медичних ВУЗах, а також на морфологічних кафедрах ветеринарних, сільськогосподарських і біологічних факультетів.

2. Результати проведеного морфометрического дослідження тимуса у дорослої людини мають практичний інтерес для лікарів наступних спеціальностей: патологоанатомів, судово-медичних експертів, рентгенологів, лікарів функціональної діагностики, лікарів-геронтологів, лікарів-імунологів, торакальних і кардіо-хірургів і антропологів.

3. Методологічний підхід з вивчення індивідуальної, статевої і вікової мінливості морфологічних структур тимуса дорослої людини за допомогою аналізу їх інформаційних характеристик рекомендується ширше використовувати в морфологічних роботах.

4. Отримані дані про вікові перетвореннях тимуса у дорослої людини, в залежності від статі, свідчать про доцільність перегляду загальноприйнятої схеми вікової періодизації як мінімум щодо вікових перетворень органів імунної системи.

«12»

1. У тимусі людини на всіх етапах онтогенезу верифицирована активна продукція сигнальних молекул клітинами мікрооточення, а саме серотоніну, фактора росту судин протеїну.

2. У процесі онтогенезу відбувається достовірне зменшення популяції тимоцитів за показником сумарної площі експресії їх поверхневого маркера.

3. Зростання площі секреції серотоніну в клітинах мікрооточення при старінні і збереження його синтезу у людей старечого віку і довгожителів свідчить про збереження ендокринної функції тимуса в процесі онтогенезу.

4. Посилення синтезу серотоніну на початкових етапах інволюції тимуса і збереження його продукції на кінцевих етапах онтогенезу є показником його иммуномодулирующей ролі, спрямованої на підтримку імунітету в старіючому організмі.

5. Зростання експресії протеїну С035 в тимусі людини в процесі онтогенезу демонструє збереження популяції дендритних клітин при старінні. Збереження пулу дендритних клітин в певній мірі забезпечує необхідну протекцію старіючого організму від патогенних факторів, будучи проявом збереження певних (хоча і значно знижених) імунологічних функцій тимуса у людей похилого, старечого віку і довгожителів.

6. Тимус людини, незважаючи на інволюційні морфологічні зміни, зберігає при старінні достатній рівень регуляторних нейроіммуноендокрінних функцій, забезпечення яких багато в чому регулюється активної експресією сигнальних молекул, які продукуються клітинами мікрооточення тимусу.

Таким чином, вилочкова залоза або тимус є важливим органом імунної системи, який в дитячому віці відповідає за формування первинного імунітету. Він розташований відразу за грудиною в передньому відділі середостіння (середостіння - простір в грудній порожнині, обмежене легкими з двох сторін) і частково поширюється на шию. У дорослих в 20-25 років функціонування вилочкової залози припиняється, і вона поступово перетворюється в жирову клітковину.

«13»

 • http://www.dissercat.com/content/vozrastnaya-dinamika-faktorov-mikrookruzheniya-v-timuse-cheloveka

 • https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81

 • https://www.bestreferat.ru/referat-66732.html

 • http://gormonexpert.ru/zhelezy-vnutrennej-sekrecii/vilochkovaya-zheleza/gormony-timusa.html

 • https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=882877

 • http://biomedicina.com.ua/tymus-rozvytok-tymusa-budova-tymusa/

 • http://medical-diss.com/medicina/osobennosti-morfogeneza-vilochkovoy-zhelezy-krys-v-rannem-postnatalnom-periode-v-norme-i-posle-vnutriutrobnogo-vvedeniya-

 • https://allbest.ru/o-3c0a65625b2bd68b5d53a89521306d26.html

 • https://otherreferats.allbest.ru/medicine/00679942_0.html

 • https://xreferat.com/55/8694-1-vilochkovaya-zheleza-timus.html


«14»
скачати

© Усі права захищені
написати до нас