Ім'я файлу: РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 118кб.
Дата: 10.05.2022
скачати

РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА


РИНОК ПРАЦІ
РИНОК ЗЕМЛІ
РИНОК КАПІТАЛУ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ

D = MRP


Р

Q

MRP (m)

MRP (c)

РИНОК ПРАЦІ

Особливості функціонування:


В якості споживача виступають підприємства установи та організації;
В якості товару виступає абстрактний ресурс – праця;
Ціною товару є розмір з/п;
На ринку праці людина фактично продає власний час;
На пропозицію праці впливають як економічні так і не економічні фактори;
Особлива форма індивідуальної пропозиції праці.

КРИВА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ


Z

L

W

0

зона эфекту доходу

зона эфекту заміщєння

Wz

SL

КОНКУРЕНТНИЙ РИНОК ПРАЦІ

S = MRC


Lc

S = MRC

D = MRP

Wc

L

W

MRP = MRC

МОНОПСОНІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

MRC ≠ S


Lc

S

D = MRP

Wc

L

W

MRP = MRC

Wm

Lm

MRC

ВПЛИВ ПРОФСПІЛОК НА РИНОК ПРАЦІ


Lc

S

D = MRP

Wc

L

W

Wu

Lm

MRC

Wm

Lu

РИНОК ЗЕМЛІ


QE

S

D

RE

R

Q

D2

D1

R2

R1

ЦІНА ЗЕМЛІ

де

R – земельна рента;

і – банківський відсоток.

Рента - з латини «reddita», дослівно - віддана назад, повернена.

ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА

це доход обумовлений правом власності на землю, не пов'язаний з підприємницькою діяльністю, частина доданої вартості, що була створена сільськогосподарськими виробниками, які господарюють на землі. Іншими словами - плата власнику за дозвіл застосувати капітал до землі.  Причиною виникнення земельної ренти є природні монополії, характерні для сільського господарства, які породжують відповідно три основних види земельної рентидиференційну, абсолютну й монопольну. Монопольна рента утворюється через обмеженість і невідтворюваність земель особливої якості чи певних кліматичних умов. Оскільки виробництво такої продукції не може бути збільшене за рахунок залучення у сільськогосподарський оборот нових земель, а постійний попит на продукцію не задовольняється, з'являється можливість реалізувати таку продукцію за монопольно високими цінами. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

Диференційна рента утворюється незалежно від форм власності на землю.


Диференційна рента І — це додатковий чистий дохід, одержуваний у результаті продуктивнішої праці на кращих за природною родючістю і місцезнаходженням землях.
Диференційна рента II — виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі завдяки використанню ефективніших засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень капіталу в землю.

РИНОК КАПІТАЛУ

Це складова фінансового ринку, де утворюються попит та пропозиція грошей, створюється позичковий капітал. Так званий банківський ринок.

ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ ГРОШЕЙ

1. Емпірична (раціоналістична) теорія. Автор Аристотель (ІV ст. до. н.е.);

2. Еволюційна теорія. (XVIII ст.)

РОЗВИТОК ГРОШОВОГО ТОВАРУ


Продукти харчування;
Велика рогата худоба;
Предмети побуту;
Золото, срібло;

Властивості золота, що закріпили за ним роль грошей

а) легка ділимість;

б) висока мобільність;

в) добра зберігаємось.

5. Паперові гроші;

6. Електронні гроші;


ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ


Міра вартості;
Засіб обігу;
Засіб накопичення (нагромадження);
Засіб платежу;
Світові гроші.

ВІДСОТОК

це частка створеної вартості, що передається функціонуючим підприємцем фінансовому як сплату за користування позичковими капіталами.

Майбутня вартість теперішніх грошей за складним відсотком:

FV=PV (1+i)n

Майбутня вартість теперішніх грошей за простим відсотком:

FV=PV (1+i n), де


FV – майбутня вартість;
PV – теперішня вартість;
i – ставка процента в десятковому дробі;
n – кількість років.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас