1   2   3
Ім'я файлу: Курсова робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 67кб.
Дата: 10.05.2021
Пов'язані файли:
Тези Перцев Д.В..docx

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ТА МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетингова товарна політика»

на тему: «Основні підходи до розробки брендів підприємства»

Студента 2 курсу

групи ЕМ-19у-1

Спеціальності 075 Маркетинг

Перцев Д. В.

Керівник: Дронова Т.С.

__________________________

Кількість балів____________

Національна шкала ________

Оцінка ECTS _____________

Члени комісії:

м. Дніпро

2020 р.

ПЛАН

ВСТУПЗараз на прилавках магазинів можна побачити велику кількість товарів різних виробників, з різних країн, у різному упакуванні та з різними назвами. Але всередині вони мало чим відрізняються. Який же з цих товарів вибере споживач? Як правило, він обирає той, про який він вже чув раніше, або той, який йому порадить продавець, друзі чи рідні. У підсумку, одних товарів продається більше, а інших менше.

Актуальність даної теми курсової роботи полягає в тому, що зараз в умовах конкуренції перед підприємствами виникає складне завдання: утримати свої позиції на ринку та зберегти ефективність своєї діяльності. Звичайно керівництвом організацій виконується ряд заходів щодо збільшення частки свого товару на ринку з метою здійснення цінової конкуренції та безліч інших. Але у багатьох випадках цього виявляється мало для того, щоб вижити. Фахівці все більше схиляються до думки, що основним фактором успіху підприємства є вірність споживачів. Вищий ступінь відданості споживачів − це майже фанатичне шанування бренда.

Кожний товар при появі на ринку створює про себе деяке враження − позитивне або негативне, воно виникає в будь-якому разі, як тільки споживач дізнається про цей товар. Ці асоціації, як образне з'єднання окремих вражень у спільну, яскраву і стійку картину взаємопов'язаного уявлення споживача про товар, його марку називається брендом.

Брендинг − це високоефективна технологія завоювання і утримання споживача. За допомогою брендингу можна досягти багато чого. Зокрема, він дозволяє: підтримувати запланований об'єм продажів на конкретному ринку і реалізовувати на ньому довгострокову програму по створенню і закріпленню в свідомості споживачів образу товару; забезпечити збільшення прибутковості в результаті розширення асортименту товарів і знань про їх загальні унікальні якості, які впроваджуються за допомогою колективного образу; відбити в рекламних матеріалах і кампаніях культуру країни, регіону, міста, де виготовлений товар, врахувати запити споживачів, для яких він призначений, а також особливості території, де він продається; використовувати три дуже важливі для звернення до рекламної аудиторії чинника − історичне коріння, реалії сьогоднішнього дня і прогнози на перспективу.

Разом з тим ефективна реалізація брендингу − справа зовсім не проста. Її результативність залежить не тільки від професійних знань і підприємницької культури рекламодавця і рекламного агентства, з яким він співробітничає, але і від їх уміння працювати з інтелектуальною власністю, товарними знаками, дизайном, текстами.

Загадкова душа споживача вже не розгублюється серед різноманітності іноземних брендів. Вона серед них живе. Але і за українськими торговими марками велике майбутнє. За умови розвитку виробництва і розширенні асортименту, техніка торгового маркування буде життєво необхідна. Для споживача марка полегшує вибір і дає упевненість в його правильності, для виробника – це основний інструмент для формування довготривалої переваги для споживачів до даної марки серед конкурентів.

Мета дослідження цієї теми: з'ясувати, що являють собою поняття «бренд» та «брендинг» та яку роль вони відіграють в маркетинговій діяльності, як відбувається процес створення вдалого бренду, розглянути досвід брендингу в різних країнах світу та сучасні концепції брендингу, дослідити на прикладі корпорації «ROSHEN» успішність бренда української фірми, визначити ефективні шляхи удосконалення брендингу в Україні.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні і прикладні аспекти брендингу.

Об'єктом дослідження є брендинг, що направлений на зміцнення ринкових позицій підприємства та підвищення обсягу продаж продукції підприємства в сучасних ринкових умовах.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ

1.1 Сутність поняття «брендинг», та його типи

Термін «бренд», який прийшов в українську мову з англійської, має цілий ряд значень. Його буквальний переклад − фабрична марка, клеймо виробника. З давніх часів бренду удостоювався лише високоякісний товар. Предмет, що таврується, виділявся серед аналогічних, набуваючи індивідуальності. Продукція з брендом завжди продавалася за вищою ціною. За оцінками фахівців. У розмовній мові це слово може мати і негативний відтінок, але найчастіше воно використовується як характеристика певної торгівельної марки.

В англійській мові є декілька визначень і стійких словосполук, що дозволяють трактувати і розкривати сенс і значення слова «бренд». Так, наприклад, manufacturer’s brand переводиться як «марка виробника», а competing brand − «конкуруюча марка». Термін «бренд», набуваючи залежно від контексту різних значень, відображає все ту ж можливість ідентифікації товарної марки, її виробника і, найголовніше, якості відповідних товарів і послуг.

Надалі слово brand придбало ще одне значення, і сьогодні Американська Асоціація Маркетингу (American Marketing Associations – AMA) трактує бренд як «ім'я, термін, знак, символ або дизайн або комбінація всього цього, призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців, а також для відмінності товарів або послуг від товарів або послуг конкурентів».

Девід Огілві, засновник компанії Ogilvy&Mother протрактував: «Бренд − це невідчутна сума властивостей продукту: його імені, упаковки і ціни, його історії, репутації і способу рекламування. Бренд так само є поєднанням враження, який він справляє на споживачів, і результатом їхнього досвіду у використанні бренду».

На думку Д. Огілві, «товаровиробник, який присвячує свою рекламу створенню найсприятливішого образу і відмінності свого бренду від конкурентів, завоює найбільшу частку ринку і довго одержуватиме максимальний прибуток».

Філіп Котлер зазначив: «Найважливіше поняття в маркетингу − поняття бренду. Якщо ви не бренд − ви не існуєте. Хто ж ви тоді? Ви − звичайний товар. А коли ми купуємо такі товари, єдино важлива річ для нас – це ціна. Але якщо ви побудували бренд, ви можете установити ціну, більшу, ніж ціна простого товару. Відомо також, що зробити бренд можна з будь-якого товару».

Один з провідних американських спеціалістів-маркетологів Пітер Дойл описує бренд як «сукупність, що складається з продукту, який задовольняє функціональним потребам споживачів, так і з додаткової цінності, спонукаючої покупців відчувати велике задоволення з приводу того, що даний бренд володіє вищою якістю і більше личить їм, ніж аналогічні бренди, пропоновані конкурентами».

Всі ці визначення «бренду» говорять про те, що цей термін зараз є одним з найбільш популярних в маркетинговій діяльності: його вживають директора багатьох вітчизняних підприємств на корпоративних нарадах, маркетологи та журналісти, які займаються економічними питаннями. Але також цей термін залишається незрозумілим й маловикористовуваним у повсякденномі житті споживача. Питання визначення бренду залишається дуже актуальним й досі.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що точного визначення бренду поки що немає. Створюється враження, що кожен дослідник концентрується на одній з особливостей, що його зацікавила.

Основне смислове значення бренду полягає в тому, що він є характеристикою не стільки продукту або послуги, скільки чітко сформульованої і втіленої в життя ідеології, що наступально рекламує і впроваджувальної в масову свідомість певні життєві установки і принципи. Бренд активно сприяє залученню споживачів до деякої соціальної групи, якою властива ця ідеологія. За допомогою придбання товарів або послуг бренд пропонує людині приєднатися до даної соціальної групи, якій властива ця ідеологя і таким чином найефективніше вирішити безліч реальних або уявних проблем фізичного, емоційного і навіть духовного характеру. Споживач рекламованих брендом товарів і послуг як би потрапляє під його захист. З цієї точки зору бренд вирішує проблему відчуження людини від суспільства.

Продавцю бренд полегшує процес обробки замовлень і відстежування можливих проблем. Використання брендових товарів дозволяє продавцям приваблювати досить вигідних покупців, які віддають перевагу товарам певної фірми.

Для споживача бренд дає наступні переваги:

• Бренд дозволяє розпізнавати товар, відрізняти його від подібних товарів;

• Споживач не витрачає час при виборі товару, а також шукає товари ефективніше;

• Бренд для споживача виступає гарантом якості; суб'єктивно знижується ризик неякісної покупки;

• Бренд дозволяє відчути свою належність до певної соціальної групи;

• Придбання товарів певного бренду забезпечує споживачеві здобуття певного статусу;

• Для багатьох покупців товарів символічні, а не реальні переваги товарів є основною перевагою за яку платяться додаткові засоби.

Ні в якому разі не можна плутати бренд з торговою маркою. На мою думку, торгову марку можна порівняти з ім'ям, по-батькові та прізвищем товару, послуги чи власне компанії. З брендом все набагато важче, бо до його складу входять торгова марка, набір певних характеристик, очікувань, асоціацій, які сприймаються споживачем та надаються ним товару, а також обіцянки яких-небудь переваг, які даються автором бренду. Якщо ж продовжувати проводити аналогію з людиною, то бренд − це ім'я по батькові, прізвище широко відомої людини, на яку хотілося б орієнтуватися.

Основними характеристиками бренда є:

1) основний його зміст (Brand Essence);

2) функціональні й емоційні асоціації, що виражаються покупцями і потенційними клієнтами (Brand Attrіbutes);

3) словесна частина марки або словесний товарний знак (Brand Name);

4) візуальний образ марки, формований рекламою в сприйнятті покупця (Brand Іmage);

5) рівень популярності марки в покупця, сила бренда (Brand Power);

6) узагальнена сукупність ознак бренда, що характеризує його індивідуальність (Brand Іdentіty);

7) вартісні оцінки, показники (Brand Value);

ступінь просунення бренда (Brand development Іndex);

8) ступінь залучення бренда до цільової аудиторії і її окремих сегментів (Brand Loyalty).

Отже, бренд є маркетинговим поняттям і означає широко відомий товарний знак. Як правило, якщо не менше 20% цільової аудиторії позитивно відносяться до даного товару, то його можна назвати брендом. Хоча, звичайно, цей показник залежить від конкурентності ринку, тому визначається експертно. Перетворення торгової марки в бренд відбувається в той момент, коли об'єктивне сприйняття цінностей продукту й торгової марки замінюється стійким особистим відношенням до них. Споживач дає свою, суб'єктивну, оцінку якості, надійності, безпеки, ергономічності, дизайну, назві продукту; він додає до нього емоції.

Для того, щоб товарний знак підприємства перетворився на бренд, йому необхідно стати символом надійності, бути гарантом якості товару або послуги, вигідно характеризувати їх специфічні властивості.

Процес створення бренду і керування ним називається брендингом. Він може містити в собі створення, посилення, відновлення і зміну стадії розвитку бренда, його розширення і поглиблення. Брендинг визначається як сукупність дій фірми, направлених на реалізацію певної стратегії просування її товарів і послуг, тобто на створення бренду. Така стратегія має бути сформована з перших днів існування підприємства і виконуватися впродовж всієї його подальшої діяльності.

Брендинг об'єднує творчі зусилля рекламодавця, рекламної агенції, торгових фірм і посередників у широкомасштабному впливові на свідомість споживача бренд-іміджу – персоніфікованого позитивного образу торгової марки на основі науково обгрунтованих висновків маркетингових досліджень.

Брендинг здійснюється за допомогою визначених прийомів, методів і способів, що дозволяють довести розроблений бренд до покупця і не тільки сформувати в його свідомості імідж марки товару, але і зробити допомогу в сприйнятті покупцем функціональних і емоційних елементів товару. У цьому контексті брендинг допомагає покупцеві прискорити вибір товару й ухвалення рішення про його покупку.

Виникнення брендингу спричинено появою великої кількості товарів-аналогів на ринку. Розвиток технологій здійснив великий вплив на суспільство. По-перше, це виявилося в тому, що всі ми оточені технічно складними пристроями, якими користуємося щодня, не маючи належної уяви про те яким чином ця річ працює. Більше того, сучасні споживачі іноді не завжди здатні зрозуміти всі характеристики виробу, що купляють. Тут на допомогу споживачу приходить бренд, який виділяє з усіх характеристик товару ті, які важливі для споживача, й полегшують розуміння товару. По-друге, бренд спрощує вибір. Кожного дня споживач отримує інформацію про велику кількість схожих товарів, й в нього фізично не має сил та часу порівняти всі анотації, процентний склад, показання до використання й технічні характеристики. У цьому становищі брендинг є просто «рятівним кругом», на кожний товар наклеюються прості, зрозумілі неспеціалісту ярлики: «дорого, але престижно», «зручно», «економічно», «для новачків» й ін. Споживач обирає ті товари, ідея яких найбільше відповідає особистій ідеї споживача. Відповідно, при умові, що така ідея у товара є…Споживач обирає таку віртуальну перевагу, яка зробила би його краще, красивіше, щасливіше у співставленні до того, хто не споживає даний товар. Тобто споживаючи «ідейний» товар, споживач має можливість приєднатися до нього і стати вище як у власних очах, так і в очах громадськості. У процесі споживання даного продукту підвищується власна і соціальна значимість споживача. При просуванні такого «ідейного» товару можна робити акценти на його проміжних і додаткових факторах споживання (смак, колір, форма, корисність для здоров’я і т. п.), але все одно маркетингова комунікаційна політика скерована на підвищення статусу споживача. І тоді всі найголовніші складові маркетингової політики комунікацій будуть виконувати ту ж роль. Тобто ця брендингова ідея, прихована в рекламних повідомленнях, є основою для текстових матеріалів, вона також служить ядром у акціях, пов’язаних зі зв’язками з громадськістю, та стимулюванням збуту. Бренд, близький покупцю, надзвичайно полегшить йому проблему вибору, створить йому почуття комфорту. А він віддячить бренд-креаторам повторними покупками. Термін «бренд», який прийшов в українську мову з англійської, має цілий ряд значень. Його буквальний переклад − фабрична марка, клеймо виробника. З давніх часів бренду удостоювався лише високоякісний товар. Предмет, що таврується, виділявся серед аналогічних, набуваючи індивідуальності. Продукція з брендом завжди продавалася за вищою ціною. За оцінками фахівців ціна товарів на світовому ринку, маркованих брендом вище на 15–25%, ніж немаркованих.

Продавцю бренд полегшує процес обробки замовлень і відстежування можливих проблем. Використання брендових товарів дозволяє продавцям приваблювати досить вигідних покупців, які віддають перевагу товарам певної фірми.

Для споживача бренд дає наступні переваги:

• Бренд дозволяє розпізнавати товар, відрізняти його від подібних товарів;

• Споживач не витрачає час при виборі товару, а також шукає товари ефективніше;

• Бренд для споживача виступає гарантом якості; суб'єктивно знижується ризик неякісної покупки;

• Бренд дозволяє відчути свою належність до певної соціальної групи;

• Придбання товарів певного бренду забезпечує споживачеві здобуття певного статусу;

• Для багатьох покупців товарів символічні, а не реальні переваги товарів є основною перевагою за яку платяться додаткові засоби.

Ні в якому разі не можна плутати бренд з торговою маркою. На мою думку, торгову марку можна порівняти з ім'ям, по-батькові та прізвищем товару, послуги чи власне компанії. З брендом все набагато важче, бо до його складу входять торгова марка, набір певних характеристик, очікувань, асоціацій, які сприймаються споживачем та надаються ним товару, а також обіцянки яких-небудь переваг, які даються автором бренду. Якщо ж продовжувати проводити аналогію з людиною, то бренд − це ім'я по батькові, прізвище широко відомої людини, на яку хотілося б орієнтуватися.

Основними характеристиками бренда є:

1) основний його зміст (Brand Essence);

2) функціональні й емоційні асоціації, що виражаються покупцями і потенційними клієнтами (Brand Attrіbutes);

3) словесна частина марки або словесний товарний знак (Brand Name);

4) візуальний образ марки, формований рекламою в сприйнятті покупця (Brand Іmage);

5) рівень популярності марки в покупця, сила бренда (Brand Power);

6) узагальнена сукупність ознак бренда, що характеризує його індивідуальність (Brand Іdentіty);

7) вартісні оцінки, показники (Brand Value);

ступінь просунення бренда (Brand development Іndex);

8) ступінь залучення бренда до цільової аудиторії і її окремих сегментів (Brand Loyalty).

1.2. Еволюція та історія брендингу

Бренд (скандію. «Brandr» - палити, випалювати; лат. «Brend» - клеймо, тавро) ще в давнину ставилося виключно на товар високої якості. Це могли бути давньоєгипетські цеглини ручної роботи, унікальний фарфор з Китаю, також всім відомо що на племінну худобу в США ставили клейма, пізніше брендом удостоювалися будь-які товари високої якості, таким чином вони набували індивідуальність і виділяються серед подібних товарів інших виробників.

Бренд додає продукту особливу цінність, тому не дивно, що продукція володіє брендом завжди продавалася за вищою ціною ніж родова. Різниця вартості товару з брендом і ціни продукту без бренду називається доданою вартістю або надбавкою за бренд. По суті бренд складається з матеріальної і нематеріальної частин. Матеріальної складової є сам продукт і видимі компоненти бренду, нематеріальної - впізнаваність, переваги, довіру, якість, надійність. Існують відомі бренди засновані ще в позаминулому столітті - Кока-Кола, Максвелл Хауз, Левіс, Хершіз. Стійкість бренду укладена в його капіталі. Для прикладу - бренд Кока-Коли варто більше 84 мільярдів доларів, бренд Майкрософта оцінюється в 56 мільярдів, а російський бренд корпорації Довгань досягала 40 мільйонів доларів. Так як створення і підтримка бренду це довгострокова комплексна діяльність це вимагає величезних грошей. Якщо співвідносити поняття «товару» і «бренду», то можна позначити, що товар є предметним ядром бренду, матеріальною точкою, навколо якої формується стійке уявлення, що називається брендом. Товар матеріальний, призначений для задоволення будь-якої потреби. Бренд нематеріальний, «це образ в споживчому свідомості, який об'єднує все те, що покупець знав, відчував і уявив по відношенню до товару, і впливає на його поведінку в майбутньому». У зв'язку з чим виникає дихотомія бренду, тобто з одного боку - бренд співвідноситься з товаром, тобто з матеріальними компонентами: це - сама продукція, назва бренду, марка бренду, опис вигод від продукції. З іншого боку - бренд пов'язаний з нематеріальними компонентами, такими як довіру, надійність, що склалося перевагу, впізнавання, очікуване якість.

Товар і бренд (а також історію бренду) пов'язують символічні відносини. Поняття «символ» визначається як «знак, який найбільш повно виражає якесь специфічне зміст». Товар є символом, він символізує якусь особливість споживача, яку він може задовольнити через цей товар, є предметним вираженням бажання споживача. Товар - це «тіло», а бренд - «душа».

1.3. Процес створення бренду

Процес створення бренду слід розділити на сім етапів, кожен з яких у повній мірі демонструє вплив брендингу на підприємство

Етап №1. Вказати цільову групу (споживачів) бренду.

Першим кроком у створенні торгової марки є визначення цільової групи, до якої ви будете направляти свою пропозицію. Створюючи бренд, потрібно точно знати, до якої категорії людей ви хочете звернутися. Ви повинні адаптувати свої дії та повідомлення таким чином, щоб ідеально підлаштуватися до потреб вашої цільової групи. Головне - зробити це якомога детальніше. Розробіть точну модель поведінки та способу життя ваших потенційних клієнтів. Деякі дуже загальні приклади для кращого розуміння: - самотні матері, які не працюють; - молоді люди, які не мають водійських прав; - студенти, які живуть у великих містах; - власники малого бізнесу; Більш конкретно: незаміжні жінки віком від 25 до 33 років, які проживають у містах, які в середньому заробляють понад 100 000 гривень на рік та закінчили навчання в університеті. Створіть найбільш точну картину своїх клієнтів, а потім створіть бренд, з яким ваші клієнти зможуть зрозуміти та ідентифікувати їх. Звуження цільової аудиторії під час створення вашого бренду зробить повідомлення про ваш бренд більш очевидним та матиме більш сильний вплив на ваших клієнтів. Визначення цільової групи для ваших товарів та послуг також піде на користь іншим елементам процесу створення бренду. Насамперед у маркетинговій діяльності. Зрештою, ваша мета повинна бути націленою на людей, які потенційно зацікавлені у ваших продуктах чи послугах.

Етап 2. Визначити місію бренду.

Ви думали про місію вашого бізнесу? Вам потрібно створити чіткий месидж про те, яка найбільша пристрасть у вашому бізнесі. Перш ніж почати створювати бренд, якому довірятиме ваша цільова аудиторія, потрібно знати, яку цінність пропонує ваш бізнес. Слоган (гасло) бренду визначає мету існування. Це вплине на кожен аспект вашої стратегії побудови бренду. Всі елементи, від логотипу, слогана, повідомлення до режиму роботи, повинні відображати місію бренду. Приклад побудови бренду: Nike Більшість людей пов'язує гасло Nike: "Просто зроби це". Ви чули про їх місію? Основна ідея Nike така: «Принести натхнення та новаторство кожному спортсмену у світі». Що означає: надайте натхнення та новаторства кожному спортсмену у світі. Місія Nike помітна всюди. Компанія фокусується на всіх спортсменах, які використовують продукти Nike, які хочуть стати найкращою версією себе. Nike йде на крок далі. Він додає примітку до своєї основної записки: "Якщо ти маєш тіло, ти спортсмен". Завдяки цьому слогану цільова група компанії дуже широка. Компанія зуміла створити таку репутацію та завоювати стільки шанувальників бренду, що вони можуть дозволити собі збільшити цільову групу до кожної людини. Створюючи власний бренд, почніть з невеликої групи, і, природно, ви з часом розширите свою цільову аудиторію.

Приклад побудови бренду: Nike


Більшість людей пов'язує гасло Nike: "Просто зроби це". Ви чули про їх місію?

Етап 3. Провести аналіз брендів, що працюють в тій самій ніші, що розроблюваний бренд.

Ніколи не слід наслідувати дію великих брендів у вашій галузі. Це не дуже гарна ідея. Але в той же час ви повинні знати про те, як виглядає брендинг великих гравців. Що вони роблять добре, і з чим вони не справляються. Основна мета створення бренду - виділитися з-під конкуренції. Переконання покупців купувати у вас, а не у ваших конкурентів. Не забувайте про цей крок, будуючи свій бренд. Проаналізуйте свою конкуренцію та провідні бренди. Перевірте, як їм вдалося ефективно чи неефективно підійти до теми створення бренду. Міцний бренд - це той, який клієнти можуть легко розпізнати та запам'ятати. Хороший спосіб зробити це - скласти таблицю, чи то в Excel або на аркуші паперу. У таблиці ви можете підсумувати свою конкуренцію в таких категоріях, як: місія, візуальна ідентифікація, якість продукції чи послуг, думки, огляди, маркетингова діяльність. Тоді дайте відповідь на основні запитання: Яка якість товарів чи послуг ваших конкурентів? Чи є відгуки клієнтів, чи він присутній у соціальних мережах? Як конкуренти рекламують свої товари чи послуги в Інтернеті та на традиційних рекламних інструментах? Виберіть не більше 2-4 основних конкурентів для аналізу. Перш за все, орієнтуйтеся на місцевих конкурентів. Якщо їх не багато, варто включити в аналіз провідну компанію галузі.

Етап 4. Визначити основні переваги та сильні моменти бренду.

Завжди знайдуться компанії з більшим бюджетом та більшими ресурсами для успішного ведення свого бізнесу. Ось чому вам потрібно заглибитися у свої товари чи послуги та знайти в них щось особливе. Щось таке, що є тільки у вас. Орієнтуйтеся на цінності та переваги, завдяки яким ваш бренд виділяється. Ви повинні добре зрозуміти одну важливу річ. Йдеться не про створення списку функцій чи функціональності ваших продуктів чи послуг. Йдеться про пошук доданої вартості. Поміркуйте, як ви надаєте цінність, яка покращує життя клієнтів (наслідки використання ваших продуктів чи послуг, які відчувають клієнти). Ось кілька прикладів: Більш надійне та прозоре обслуговування клієнтів Кращий спосіб підтримати продуктивність Зниження витрат завдяки більш вигідній пропозиції Економте час під час щоденних обов'язків

Приклад побудови бренду: Apple

Однією з найбільших цінностей компанії є не естетичний зовнішній вигляд, а ключовою перевагою є легка експлуатація.

Від унікального дизайну упаковки до конференцій, на яких оголошуються новини компанії, Apple на кожному кроці нагадує клієнтам, що продукція компанії готова до використання негайно. Вони досконало освоїли брендинг.

Ви пам’ятаєте гасло Apple у 1997-2002 роках? Це було "Думай по-іншому". Ця думка існує і сьогодні.

Основна помилка під час роботи над логотипом полягає в тому, що підприємець думає про себе. Він хоче мати логотип, який йому сподобається. Тим часом логотип повинен подобатися клієнтам

Етап 5. Створити логотип та слоган бренду.

Коли ви думаєте про створення бренду, візуальні елементи, включаючи логотип, спочатку приходять на думку. Тим часом, як ви вже з’ясували, візуальна ідентичність вашого бренду повинна відповідати місії бренду і повинна бути адаптована до цільової групи. Хоча ви можете самостійно проводити більш ранні етапи створення бренду, слід довірити дизайн логотипу фахівцям. Найважливішим елементом створення візуальної ідентичності для вашого бренду є створення логотипу та створення слогана. Логотип з’явиться на всіх елементах, пов’язаних з вашим бізнесом. Це стане вашою особистістю, візитною карткою та найбільш впізнаваним візуальним елементом ваших дій. Створюючи логотип, не економте час і гроші. Це повинно бути щось особливе. Елемент, який стане сильною візуальною ідентичністю для бренду. Вам потрібна допомога з логотипом? Рекламна компанія Neotone має великий досвід розробки привабливих логотипів. Ми гарантуємо, що ваш бренд буде виділятися нашим логотипом. Крім логотипу, ви отримаєте від нас брендбук, яка є своєрідною інструкцією щодо логотипу. Ви дізнаєтесь з нього, як використовувати логотип в інших матеріалах. Як його використовувати в друкованих матеріалах або як не використовувати логотип. Завдяки брендбуку вам не доведеться повторно використовувати графічну допомогу для налаштування логотипу для конкретного використання на різних носіях. Основна помилка під час роботи над логотипом полягає в тому, що підприємець думає про себе. Він хоче мати логотип, який йому сподобається. Тим часом логотип повинен подобатися клієнтам. Це вразити їх. Це має бути елементом, відповідним місії та цілям компанії. Він повинен бути адресований цільовій групі. Пам'ятайте про це, замовляючи дизайн логотипу.

Етап 6. Ввести бренд у кожен елемент бізнесу компанії.

Процес створення бренду ніколи не закінчується. Ваш бренд повинен бути видно там, де клієнт може його бачити, прочитати чи почути. Що це означає? Якщо клієнт заходить у ваш офіс чи магазин - ваш бренд повинен бути видно не тільки в графічній формі, але і в процесі спілкування. Ваш бренд повинен бути помітний скрізь - на візитних картках, рекламі, упаковці та продуктах. Для презентації бренду ми можемо використовувати весь дизайн інтер’єру, а іноді і одяг працівників. Просто там, де можна розмістити ваш логотип. Якщо ви перебуваєте в Інтернеті, переконайтесь, що ваш бренд виглядає однаково на всіх платформах. Використовуйте брендбук, щоб переконатися, що візуальна ідентичність логотипів, шрифтів, кольорів тощо узгоджується скрізь. Створюючи веб-сайт, переконайтеся, що тон спілкування, повідомлення та айдентика вашого бренду відображаються на вмісті сторінки. Профілі в соціальних медіа також повинні мати графіку та методи спілкування, що відповідають усьому бренду. Це ж стосується рекламних матеріалів, анімації чи фільмів. Чим досконаліше повідомлення вашого бренду, тим швидше і сильніше ви будете в думках своїх клієнтів.

Етап 7. Дотримуватись обраного шляху побудови бренду.

Послідовність - запорука успіху. Не змінюйте свій шлях. Єдиний виняток - коли ви вирішили повністю переглянути свій бренд. Не забудьте використовувати обрані інструменти спілкування бренду у всьому створеному контенті. Запишіть усі правила щодо створення бренду та повідомте своїх працівників про застосовні правила поведінки. Не змінюйте правила брендингу занадто часто. Відсутність послідовності не буде добре сприйнята вашими клієнтами.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас