Ім'я файлу: Основні класи неорганічних сполук.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 251кб.
Дата: 21.10.2021
скачати
Основні класи неорганічних сполук
Виколнала учениця
8-А класу
Деміняца Вікторія
План
1.НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ;
2.ВИДИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК;
3. СОЛІ;
4.КИСЛОТИ;
5.ОСНОВИ;
6.ОКСИДИ;
Неорганічні сполуки
Неорганічні сполуки-хімічні сполуки, які не містять атомів Карбону, ковалентно пов’язаних із атомами Гідрогену. Прості карбоновмісні сполуки типу CO, CO2, HCN та ціаніди, карбіди розглядаються саме неорганічною хімією. ВИДИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК
За функціональними ознаками серед неорганічних сполук, так само як і серед органічних, розрізняють основи, кислоти, солі. Також існують амфотерні основи, які можуть проявляти властивості як основ, так і кислот. СОЛІ
Солі-хімічні речовини іонної будови, до складу яких входять кислотні залишки(аніони), поєднані з катіонами різного походження. Утворюються солі внаслідок реакції нейтралізації кислот та основ. Як правило, солі є кристалічними речовинами. Найпростіший приклад солі-кухонна сіль. БУДОВА СОЛЕЙ
В твердому стані більшість солей утворюють іонні кристали, у вузлах кристалічної гратки яких знаходяться катіони та аніони. В рідкому (розплавленому) стані солі більшості сильних кислот і основ перебувають у рівновазі між іонною дисоційованою формою та недисаційованою молекулярною. Чим складнішою є кислота та основа, що утворили сіль, тим більше така рівновага зміщена в сторону іонної форми. КИСЛОТИ
Кислоти-елекроліти, які при розчинені в йонізуючому розчиннику (наприклад, у воді), дисоціюють з утворенням іонів водою (або протона H+), таким чином знижуючи кислотність розчину до величини менше ніж рН 7,0. ОСНОВИ
Основи(гідроксиди)-це складні речовини, які складаються з атомів металу, зв’язаних з однією або кількома гідроксильними групами (ОН). Основи можуть використовуватися як нерозчинні гетерогенні каталізатори для хімічних реакцій . Наприклад, каталізаторами є оксид магнію, оксид кальцію, оксид барію, фторид натрію на оксиді алюмінію та деякі цеоліти. Багато перехідних металів входять до складу каталізаторів, і багато з них входять до складу основ. ОКСИДИ
Оксиди-це сладні речовини, які складаються лише з двох елемонтів, один з яких-Оксиген. В таких сполуках Оксиген може зв’язуватися лише з менш електронегативними, тобто з усіма, окрім флуору (такі сполуки вважаються флуоридами оксигену). Оксиди є найпопулярнішими сполуками на Землі. До цього класу належить: вода, пісок, вуглекислий газ, оксид алюмінію та оксид заліза, які є основою багатьох мінералів, тощо.
Джерело інформації
  • https://uk/m/wikipedia.org/wiki/

скачати

© Усі права захищені
написати до нас